plakat med denne informasjonen

ORKESTER FOR ALLE!
De Unges Orkesterforbund (UNOF) tilbyr sommermusikkskole i orkesterspill til
redusert pris — for de som trenger det.
De Unges Orkesterforbund jobber
for at alle skal kunne spille i
orkester. Vi vil ikke at økonomi
skal være et hinder for at barn
skal kunne spille og utvikle seg
musikalsk.
Hvert år arrangerer vi 14
sommermusikkskoler over hele
landet, der man møtes i en uke
med orkesterspill, kammermusikk
og sosialt samvær. Her finner
man kurs som passer for alle,
uansett alder, nivå, ferdighet og
interesse. I tillegg til at man
lærer mye, vil man få rikelig
anledning til å spille, oppleve god
musikk og treffe hyggelige
mennesker med samme
interesser.
Vi har fått støtte for å tilby
subsidierte plasser på
sommermusikkskolene. De som
ellers ville hatt problemer med å
betale, kan få dekket enten hele
eller halve deltakeravgiften.
For å få redusert
deltakeravgiften, må man sende
inn en enkel søknad til UNOF.
Deretter melder man seg på den
sommermusikkskolen man vil
delta på.
Man kan søke om å få dekket
halvparten eller hele
deltakeravgiften.
Mer informasjon og oversikt over
sommermusikkskolene finnes på
www.unof.no.