LEKSER - itslearning

LESEMÅL:
Å kunne stille
spørsmål til tekst.
SOSIALT MÅL:
Å vise toleranse
overfor andre
mennesker.
ORDENSELEV: Konstancja og Petrikke
LEKSER
LÆRINGSMÅL OG TEMA
Norsk: Artikkel. Språklige virkemidler.
Mål: Å kunne skrive en argumenterende artikkel. Å
finne språklige virkemidler i en tekst.
Matematikk: Algebra og repetisjon
Mål: Kunne multiplisere variabler.
Få oversikt over kva du må øve på fram mot
tentamen.
Engelsk: Presentations and writing longer texts
Mål: Be able to have a presentation in English and
write a longer text
Naturfag: Dyreceller
Mål: Kunne fortelle om oppbyggingen til en dyrecelle.
Samfunnsfag: Den franske revolusjon
Mål: Forbered deg til prøve!
RLE: Prøve i kristendommen
Mål: Ha en god oversikt over kristendommen
Tysk: Verb i presens
Mål: Bli enda bedre til å bruke verb i presens riktig
Spansk:
Mål: Kunne lese enkle tekster for å øke ordforrådet.
Kunne plassere EL –LA artikkel riktig og finne likheter
ulikheter mellom språkene.
Kroppsøving: Elevstyrte timer
Mål:
BESKJEDER:
- Kun 9 elever har betalt inn til klassekassen,
Mari tar fortsatt imot 100 kr 
- Husk pakke til adventskalender om du vil
være med, maks 50 kr!
- Neste uke (uke 50) er det tentamen i norsk
hovedmål og engelsk, samt halvdagsprøve i
norsk sidemål. Matematikk i uke 51.
- Engelskpresentasjon onsdag.
- Samfunnsfagprøve torsdag
- OBS: svømmingen er over for denne gang,
nå blir det engelsk og matematikk onsdager,
og kroppsøving 1. time fredag.
TIL TIRSDAG:
Norsk: Skrive ferdig leserinnlegget med utgangspunkt i en påstand
som du velger selv. 300 ord.
 Spansk: Høgt lesing S.34-35 og arbeide med glosene. Øve på
verb i 1. og 2. person entall (como – comes, vivo – vives, hablo
– hablas, tengo – tienes, osv.)
 Tysk: Skriv ned glosene fra s. 33-35. Simeon, Stanislaw og
Simon må være klare med sin restaurantdialog
 Norsk fordypning: Skriv en tekst der du sier din mening om
bybanen eller vinteren. Husk overskrift, innledning, hoveddel og
avslutning.
TIL ONSDAG
 Matematikk: Velg 8 oppgaver i «Lekse 13 – Algebra» s 248-249
 Engelsk: Presentations! Be ready to present! Make sure you
have a look at the information about presentations on ITL
 Naturfag: BISON-les s 76-79 og skriv ned stikkord/nøkkelord.
Nærles deretter hele teksten. Leteles til slutt, og svar på
nøkkelspørsmålene s. 77.
TIL TORSDAG
 Samfunnsfag: Les til prøven i dag!
 Norsk: Les teksten Playground(kopi) Hvem er 50 cent? Hva er
budskapet? Har teksten språklige virkemidler?
 Tysk: Les om verb i presens på s. 126-127
 Spansk: Arbeide med oppgaver fra heftet (bestemt artikkel EL –
LA)
 Norsk Fordypning: Du skal svare på en av de andre tekstene
som de andre har skrevet hjemme.
TIL FREDAG
 Matematikk: Lekse gitt i timen på onsdag: repetisjonsoppgaver
til tentamen.
 Engelsk: Do exercise 6 or 10 on p. 119 in CRA
Kontaktlærere:
Kjell Madsen
([email protected])
Tlf: 99710970
Mari M. Langaas
([email protected])
Tlf: 97091610
Ny-Krohnborg avd.skole
[email protected]
Tlf: 53 03 31 10