Øy-Blikk #2, torsdag 14. januar, 2016

Øy-Blikk
Torsdag 14. januar 2016
Spør oss om
BUSTADLÅN
Dei beste vilkåra får du gjennom
Møre Ung og Møre Verdi.
Vegard Flaaen
Aut. finansiell rådgivar
Tlf. 903 67 614
[email protected]
Din lokale eiendomsmegler
Odd-Arild Sæther
Mob: 900 88 380
odd.arild.sather
@moremegling.no
Nr. 2
|
31. årgang
|
www.oyblikk.no
|
Laussal kr 20,-
BOLIGSPESIALISTEN I GISKE
SELGE BOLIG?
Kontakt meg i dag for
en gratis verdivurdering
Audun Sjøholt
mob 906 03 774
[email protected]
www.notar.no
Gratis trening til
kreftramma
– Viktig med lokale
rehabiliteringstilbod,
seier Kreftforeninga. Eitt
lågterskeltilbod finn ein
på Moa.
TRIM, HELSE OG
VELVÆRE SIDE 9-14
Gjengangarane
dominerer
Lensmann Hans-Eirik
Pettersen oppsummerer
større og mindre
hendingar i 2015, og gir
skryt til ungdommen i
Giske.
SIDE 4-5
IL Valder har for lengst vorte millionærar på Grasrotandelen. No kan det bli fleire millionar på dei blå om AafK sel Henrik Bjørdal i januar. Foto: Rolf Hansen
Milliondryss på Valder
IL Valder var best på Grasrotandelen i 2015 og runda 1,4 millionar kroner totalt frå sine støttespelarar som
leverer spel hos Norsk Tipping. I tillegg sit klubben på rettigheiter om Henrik Bjørdal vert selt frå AaFK. Desse
kan gi ytterlegare millionbeløp på konto.
SIDE 6-8
14. januar 2016 Veke 2
Ubunden lokalavis for Giske
Ansvarleg redaktør:
Odd Egil Valderhaug
Utgjevar: Øy-Blikk AS
ord for dagen:
Det auget som ikkje ser,
slepp å gråte
Øy-Blikk arbeider etter “Ver Varsam” plakaten og øvrige etiske retningsliner som vert lagde til grunn i norsk presse. Den som meiner seg råka av
urett-messig avisomtale, vert oppmoda om å kontakte redaktøren. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er eit klageorgan oppnemnt av Norsk Presseforbund. Organet handsamar klager mot pressa i etiske spørsmål.
PFU, Rådhusgt. 17, 0158 OSLO.
Tlf. 22 40 50 40, fax. 22 40 50 55
ODD EGIL VALDERHAUG
ANSVARLIG REDAKTØR
& DAGLEG LEIAR
[email protected]
924 23 398
Norsk ordtak
Ærast dei som ærast bør
KRISTOFFER OFTEDAL
REDAKSJONSSJEF
[email protected]
408 53 759
Røykdykkarar frå Godøy brannstasjon i aksjon på
Fløyna nyttårsnatta. Foto: Dagfinn Godø
STINA HORMAZÁBAL
MARKNADSSJEF
[email protected]
70 18 63 80
REDAKSJONEN
[email protected]
ROLF HANSEN
JOURNALIST
[email protected]
924 78 303
I vår dekning av Giske brannvesen sin innsats nyttårsnatta i
Øy-Blikk førre veke, fekk vi kan hende ikkje så klart fram den
fenomenale innsatsen røykdykkarane frå Godøy brannstasjon la ned gjennom heile nyttårsnatta etter først å ha vore
på utrykking til Vigra.
Dei som utgjorde røykdykkarlaget på fjellet var Gunnar
Opsahl, Anders Dybvik, Ivar Otto Alnes, Andreas Godø,
Dagfinn Godø og Rolf Høyvik frå Godøy stasjon, i tillegg til
Torgrim Flem frå Valderøy stasjon. Utover natta blei desse også
forsterka med Idar Giske og Jean Robert Nergård.
Utrykkingsleiar ved Godøy brannstasjon,
Arnt Dyb-Sandnes. Foto: Bjørn Owe Hjelle
MARCUS MURPHY
GRAFISK FORMGJEVAR
[email protected]
450 21 595
MARIT ØRSKOG
REDAKSJONSMEDARBEIDAR
[email protected]
70 18 63 80
Marius Roald Måseide
Vi vil gratulere verdens
beste go’gutt med 4 års
dagen som var igår.
Gleder oss til selskap i
helga. Kjempe gla i deg.
Stor klem mormor og
morfar.
Hipp hurra for Oda som
fyller 8 år på søndag
17. januar.
Mange klemmer fra Eirik,
Are, mamma og pappa.
Mats Remme Tomren
fyller 8 år 16. januar
Hipp-hipp-hurra for den
flotte gutten vår.
Såå gla i deg.
Klem frå mormor og
morfar.
Øysenteret, 6050 Valderøy
Telefon: 70 18 63 80
Faks: 70 18 63 90
Bilethelsingar
i Øy-Blikk
er GRATIS
e-post: [email protected]
[email protected]
[email protected]
– max. 30 ord –
Hjertelig takk for
oppmerksomheten
på min 90 årsdag.
Forretningsannonsefrist: Måndag kl.12
Privatannonsefrist: Måndag kl.16
Trykk: Polaristrykk AS
Sats og montasje: Øy-Blikk
JOURNALIST FRILANS:
Nora R. Hesseberg
Birgitte Magelssen Godø
Anja Heimland Løkling
tips øy-blikk
70 18 63 80
2
Beata og besten gratulerer
Alma Valderhaug
Ellingsen
med 2 års dagen
15. januar.
Mateo, Sofia og Elias hiver
seg på ønske helsingane!
Fredrick Oksnes Kellard
Gratulerer så mykje med
12-årsdagen som var,
kjære Fredrick! Det var
så flott å få feire deg på
laurdag. Vi er veldig stolt
av deg og glad i deg.
Stor klem frå mormor og
morfar.
Hipp hurra for verdens
beste og sprekaste mormor
og mamma som blei
60 år i går!
Oss e so gla i dej!
Stor klem frå barn,
barnebarn og svigersønna.
Vennlig hilsen
Bergitte
Helsingar med kunngjering
av tid og stad for feiringa
kostar 110 kroner.
Vi oppfordrar alle til å bruke
fullt namn på den eller dei
som vert gratulert.
Helsingar kan sendast på
e-post til:
[email protected]
Legg ved frankert konvolutt
dersom du ønskjer biletet
sendt i retur. Siste frist for
innlevering av helsingar og
takkeannonser er tirsdag
klokka 12.00.
Torsdag 14. januar 2016
øyglimt
Øyriket Giske
Giske kommune omfattar dei fire øyane Vigra, Valderøya,
Giske og Godøya. Øyriket har til saman 8000 (juli 2015)
innbyggjarar. Øyane er bundne saman med tunnel og bruer, og
kommunen er knytt til fastlandet med undersjøiske tunnelar.
det skjer
Gudsteneste
Høgmesse ved André Sjåvåg.
Offer: Kyrkjelydsarbeidet
søndag 17. januar kl. 11, Giske kyrkje
Familiegudsteneste ved Geir Sakseid og AnneHelen Roaldsnes.
Utdeling av biblar. LysVåken deltek og Kor Tøft.
Offer.
søndag 17. januar kl. 11, Vigra kyrkje
Sveletreff
Valderøy sokneråd arrangerer sveletreff kvar
måndag i Valderøy kyrkje. Her blir det svele og
kaffi, god prat, kanskje litt song og opplesing.
Kom og gå når det passar deg. Alle velkomne.
måndag 18. januar, Valderøy kyrkje
Babysang
Tysdagar i Valderøy kyrkjekjellar. Sang og leik, mat
og prat. Ta med matpakke.
tysdag 19. januar, Valderøy kyrkje
Mannshelg med Valderøykvartetten
Pensjonistkafé
Pensjonistkafe på Husmortun kvar tysdag.
tysdag 19. januar, Husmortun
Mannsterk helg med
m.a. Leif Nummela og
Valderøykvartetten på
Brusdalsheimen 15.-16.
januar.
INNSENDT
Sjå også Kulturkalenderen på side 18
I meir enn 40 år har det blitt arrangert
mannshelg på Brusdalsheimen.
I år er det Leif Nummela frå Finland,
redaktør i Kristen dagspresse, og godt
kjent i Norge som blir hovudtalar. Johnny Segal frå Israel blir også med, han er
svensktalande jøde, kjent for mange i
Norge gjennom turer til Israel, og flink
til å formidle det Israel vi møter i dag. Av
musikalske krefter blir Valderøykvartetten, Tor Rødseth og ei songgruppe med.
Vi ynskjer alle menn hjarteleg velkomne til denne mannshelga på Brusdalsheimen. Program og meir info om
helga finn ein på www.sim-imf.no.
Fødde i Giske kommune i 2015
VALDERØYA:
59 – 30 jenter og 29 gutar
Totalt 112 born
vart fødde i
kommunen i
2015, og 10 born
fødd same året er
nytilflyttarar.
Ut frå helsestasjonen sine register har:
VIGRA:
28 – 17 jenter og 11 gutar
66 born i alderen 0-15 år (48 familiar)
flytta til Giske kommune i 2015.
16 av borna er utenlandske (11 familiar).
GISKE:
14 – 10 jenter og 4 gutar
50 born i alderen 0-15 år (37 familiar)
flytta frå Giske kommune i 2015.
GODØYA:
11 – 8 jenter og 3 gutar
Tidlegare fødselstal / Buande born i
årskullet:
51 born er fødde av 1. gongsfødande
44 born er fødde av 2. gongsfødande
10 born er fødde av 3. gongsfødande
7 born er fødde 4.-5. gongsfødande
2014: 120 fødslar
2013: 94 fødslar
2012: 98 fødslar
2011: 89 fødslar
2010: 77 fødslar
124 born
104 born
128 born
98 born
104 born
(+4)
(+10)
(+30)
(+9)
(+9)
Kilde: Johanne Røsvik Synnes, leiande helsesøster i Giske kommune.
Torsdag 14. januar 2016
3
Hans-Eirik Pettersen mellom ymse inndratt gods. Det er særleg i sommarmånadene
beslagrommet blir fylt opp, då vinningsforbrytarar er ekstra aktive. Hytter og naust
i strandkanten er ekstra utsett for tjuvar som kjem sjøvegen. – Det er noko med lyse
netter og god temperatur, seier lensmannen i Giske. Foto: Kristoffer Oftedal
Gjengangarar
pregar
kriminaliteten
i Giske
Hans-Eirik Pettersen har hatt
litt av kvart å henge fingrane i
gjennom godt og vel eit år som
lensmann i Giske. Gjengangarar
i ein vanskeleg livssituasjon set
preg på mye av kriminaliteten
i kommunen, men der er også
lyspunkt, meiner han.
KRISTOFFER OFTEDAL
[email protected]
Mykje kriminalitet er forårsaka av sokalla gjengangarar. Det er med andre
nokre få som gjer veldig mykje, ifølgje
Hans-Eirik Pettersen. Eit typisk døme
har Øy-Blikk fått sjå i form av ei rettsbok
frå hausten 2015, der ein person busett i
Giske blei dømt for ei lang rekke tilhøve.
Det gjeld i første rekke oppbevaring av
narkotika, tjuveri av både bilar og båtar
og køyring i ruspåverka tilstand. Ein
annan mann har nettopp tilstått om lag
30 tilhøve; det meste vinningssaker og
køyring i ruspåverka tilstand. Han kan
vente seg fengselstraff i inntil eitt år.
– Treng helsehjelp
– Vårt vesle bidrag for å få bukt med
dette er å halde kriminaliteten nede,
men også i lag med andre aktørar å få
dei kriminelle inn på eit nytt og betre
spor. Det er ofte helsehjelp dei treng for
å kome ut av ein vanskeleg livssituasjon, meiner Pettersen, som fortel om
eit godt samarbeid med andre aktørar i
kommunen, som rusomsorgen:
– Både for å halde kontroll med
desse personane og ikkje minst å følgje dei opp med sikte på å få dei ut av
sitt rusproblem. Det er det som ligg
i botn, eit alvorleg rusproblem over
tid. Nokre av ”våre” er nok i ein slik
tilstand at dei treng eit døgnkontinuerleg tilbod frå det offentlege. Det
er svært gledeleg å sjå at nokre etter å
ha vært tungt belasta allikevel klarer
seg og etter kvart blir velfungerande,
både med jobb og familie.
Overgrep mot barn
Tre saker peikar seg ut på den tristaste
sida i politiet si oppsummering av fjoråret: Tre menn blei sikta for seksuelle
overgrep mot mindreårige barn. Tre
saker gjelder overgrep på internett,
ei anna gjeld anna overgrep av særs
alvorlig karakter. Sakene er framleis
til etterforsking. Det er i tillegg fleire
andre overgrepssaker der born er involvert, kor politiet og barnevern bruker
mykje ressursar på undersøkingar og
etterforsking.
Sprit og fiskeri
Ei sak som har kosta mykje tid og ressursar er eit større parti med sprit som blei
inndratt på Gjøsund. Ti tusen einingar
med øl og brennevin blei destruert i
tillegg til inndraging av ein stor pengesum. Lastebilen dei brukte blei gjort om
til spiker hos skraphandlar. Dei som var
under etterforsking er austeuropearar
NEDGANG I FLYTRAFIKKEN
For første gang sidan 2009 er antall passasjerar
som har reist over Vigra lågare enn året før. I
2015 blei talet på passasjerar som brukte Ålesund
lufthavn, Vigra redusert med 2,5 %. Totalt
reiste 1.076.328 passasjerer over Vigra i fjor.
Det er ein reduksjon på 27.246 passasjerar, skriv
lufthamnssjef Tor Hånde i ei pressemelding.
Både innlandstrafikken og utlandstrafikken blei
redusert sammenlignet med toppåret i 2014.
Innlandstrafikken gjkk tilbake med 1,9 % og endte på
776.779 passasjerer. Tilsvarande blei utlandstrafikken
redusert med 3,9 % til 299.549 passasjerar.
4
busett m.a. a i Giske, mistenkte for fleire
høve etter store beslag også andre stader.
Saka på Gjøsund er no anbefalt lagt bort.
– Vi er eigentleg godt fornøgde med
beslaget, slår lensmannen fast og oppmodar på kjent vis ansvarsfulle borgarar
til å varsle ved mistanke om slike høve.
Hausten 2015 var det også fleire tilfelle av fiske med ulovleg fangstreiskap.
Fleire teinekister blei inndratt, og det
blei gitt førelegg i titusenkronersklassen, i tillegg til at fiskerinummer blei
inndratt. Med andre ord er det altså
ikkje snakk om hobbyfiskarar som ikkje
veit betre. Lensmannen bekreftar:
– Folk som kjenner reglane og er, eller
har vore, aktive har ofte slike fiskeriregistrerte fartøy. Då er det ekstra grunn
til bekymring når også dei bryt reglane.
Det mest vanlege lovbrotet på dette
feltet i Giske er umerka teiner og teiner
som ikkje har forskriftsmessig fluktopning. Kystvakta og særleg Fiskeridirektoratet har drege opp ei mengde slike,
opplyser Pettersen.
... MEN APOLLO SATSAR PÅ VIGRA
Rutene til Vilnius, Gdansk og Amsterdam hadde
fleire reisande enn i 2014, medan rutene til
Alicante, London, København og Riga hadde noko
færre passasjerar som følge av eit redusert tilbod
samanlikna med året før.
Årsaka til passasjernedgangen er svakare
etterspørsel som følge av vanskelegare tider
for delar av næringslivet i regionen. Flyselskapa
har også føretatt reduksjonar i utlandstilbodet,
spesielt i vinterprogrammet 2015/2016, noko som
har forsterka passasjernedgangen på slutten av
året.
Reiseoperatøren Apollo opnar ruter frå
Vigra til Chania på Kreta i sommar, i tillegg
til å opne hotell på stranda i Makarska,
Kroatia. Også Rhodos og Bulgaria er med i
sommarprogrammet.
– Vi er svært glade for at Apollo satsar så
offensivt på Ålesund lufthavn. Apollo er den
største turoperatøren på Vigra, og har det
mest omfattande og varierte tilbodet av
reisemål fra vår lufthamn, seier lufthamnsjef
Tor Hånde.
Torsdag 14. januar 2016
Tverrpolitisk flertall
for 2016-budsjettet
– mot stemmene fra
Tverrpolitisk Liste
Det er sikkert en ære å bli
valgt inn i kommunestyret.
Men mye større enn æren er
forpliktelsen. Forpliktelsen
til å mene noe, ville noe og
gjøre noe. Vi i Tverrpolitisk
liste for Giske (TLG) gikk til
valg for å bidra til at det skal
føres en ansvarlig politikk i Giske. I
valgkampen ble vi, visstnok av den
grunn, beskylt for å være et neiparti, noe kommunen ikke trengte.
Derimot trengte man politikere
som vil noe, ble vi fortalt. Altså
ikke slike som oss i TLG.
I kommunestyremøtet 17. desember ble budsjettet for 2016 vedtatt.
Så godt som uten debatt. De som
hadde ventet politisk kamp, debatt
og engasjement for hjertesaker
fikk ikke noen av delene. Det som
kunne ha blitt en konstr uktiv
budsjettdebatt, ble ingen debatt,
bare ei flau affære som vi i kommunestyret ikke bør være bekjent
av. Vi hadde tilhørere på nettet som
har spurt om hva vi driver med.
Som ble sjokkert over tafatthet og
handlingslammelse. Som lurte på
hvorfor vi har de posisjonene som
vi har.
Auka grenseovervaking
På flyplassen har politiet auka kontrollverksemda, knytt til eit behov for auka
grenseovervaking.
– Dette betyr at vi alltid er på lufthamna med merksemd på trafikk frå
utanfor Schengen-området. Dette gjeld
ID- og opphaldskontrol, men også med
fly som kjem frå innanfor Schengen vi
kan vi vere der og føreta kontroll på line
med vanleg trafikk-kontroll. Då ser vi
til at folk ikkje reiser med falske dokument, og at dei har ein legitim grunn
til å kome til Norge. I tillegg overvakar
vi på den måten tilfelle av kriminell
verksemd, seier lensmannen og nemner
fleire beslag i sikkerheitskontrollen. Det
er oppretta straffesaker knytt til dette
som våpen, knivar og større pengesummar.
Fredeleg ungdom
Lensmannen sitt ynskje for 2016 er å få
lov til å bruke meir tid på foreldremøte,
førebyggande arbeid og møter med ung-
dom på deira arena. Dette er mellom
anna med tanke på mobbing, som blir
opplevd som eit særs krevjande område.
Mykje foregår på sosiale medium, til alle
døgnets tider og kan difor vere vanskeleg å oppdage og handtere for foreldra.
– Sosiale medium er noko heilt spesielt, på godt og vondt, og er for mange
også ei stor belastning. Sjølv dei mest
oppegåande foreldra er ofte svært uvitande om kva som går føre seg, korleis
og ikkje minst den store tidsbruken,
avsluttar Pettersen.
På den positive sida melder politiet
også om svært låge tal på tilfelle med
voldssaker mellom ungdommar i Giske.
– Dette er svært positivt. Samstundes er det nok slik at nokre av våre er
innblanda i voldssaker i sentrum av
Ålesund. Oversikta i våre system viser
likevel at det er mykje bra ungdom frå
Giske kommune som sjeldan, eller aldri,
involverer seg i kriminalitet, avsluttar
lensmannen i Giske.
Da ordføreren innledet saken,
ventet trolig de fleste at han ville
orientere om den vanskelige situasjonen kommunen er i, og hvordan
vi kan komme ut av den. Det ville
i så fall være å utøve ledelse og ta
ansvar. I stedet innførte han begrenset taletid for første gang i sin
ordførerperiode. I behandlingen av
årets viktigste sak.
Det største engasjementet kom
rundt ei vellagra varmepumpe.
Den ble debattert en times tid. Og
i stedet for å redegjøre for de store
trekkene i trusler og muligheter for
kommunen, ba ordføreren om 100
tusen kr. til opplæring av brannmenn. Totalbudsjettet er på rundt
400 mill. kr.
De partiene som i valgkampen sa
de ville noe, ville visst ikke så mye
likevel. Ikke på driftssiden. Etter en
runde i formannskapet ble det riktignok vedtatt å øke inntektene fra
staten. Dermed kunne ytterligere
kutt, utover rådmannens forslag,
unngås. Om slike ønskeinntekter
hører hjemme i et budsjett, får vi
vite utover i 2016.
Partiene som vil noe, kommenterte
ikke rådmannens kutt i Helse og
Omsorg på 8 mill. kr. Heller ikke
Komitéen for Helse og Omsorg gikk
imot dette. Rådmannen hadde også
foreslått andre betydelige kutt og
budsjettendringer. Ingen kommentarer. Heller ikke ble økningen
til administrasjon og ledelse kommentert.
I t i l leg g t i l T L G v a r de t k u n
Fremskrittspartiet som fremmet
eget budsjettforslag. TLG foreslo reduksjoner i både administrasjonen
og i teknisk etat, i både driftskostnader og investeringer. For å skåne
de svakeste og trengende mest mulig, foreslo TLG bl.a. en betydelig
styrking av budsjettet til Helse og
Omsorg i forhold til rådmannens
forslag. Disse forslagene fikk TLGs
stemmer.
Ingen ville øke eiendomsskatten
slik rådmannen hadde foreslått.
Budsjettmessig ble dette i hovedsak
dekket gjennom økte inntekter,
og reduserte finansposter. Deretter ble det tverrpolitisk flertall for
rådmannens budsjettforslag for
2016, riktignok mot stemmene fra
Tverrpolitisk liste for Giske. TLG
ville kutte der det smerter minst
(administrasjon og teknisk), og
styrke der behovet er størst (helse
og omsorg). De partiene som i valgkampen ville noe, ville ikke være
med på det.
Det kommer sikkert mange ”varmepumpesaker” til behandling i
kommunestyret fremover. Det er
likevel å håpe på at det store engasjementet ikke kommer rundt dem,
men at politikerne etter hvert vil
legge hånda på rattet og bestemme
retningen fremover. Bare da kan
politikerne ta styringen.
Kolbjørn Rørstad
Repr. for Tverrpolitisk liste for Giske
Statoil blir Circle K
Bensinkundar får eit nytt namn å
venne seg til i 2015.
NOTIS
Namnet Statoil har levd på lånt tid etter at
kanadiske Couche-Tard overtok aksjemajoriteten i bensinstasjonkjeda i 2012. I år skifter
alle stasjonane namn og drakt, og som alt
nytt blir vel også dette ei tilvenningssak for
valderøyingar og andre som køyrer nedom
bensinstasjonen ved fergeleiet.
Torsdag 14. januar 2016
Planane er ikkje klare enno, men på nasjonalt nivå er omprofileringa sagt å ta til i mai.
For stasjonen på Valderøya sitt vedkomande,
so står denne truleg ikkje fremst i køa.
Språkrådet har vore lunkne i mottakinga
av namnet, sjølv om forgjengarane (Statoil
og Norol) vel heller ikkje var musikk i øyra
deira. Dei avventer til dømes korleis folk vil
uttale namnet – blir det sørkel kej, sørkel kå
eller sirkel kå? Kjenner vi folk rett, blir nok
”gamle Statoil” ein gjengangar ei god stund,
og nostalgikarane kjem saktens til å sakne
Statoil-dråpa når ho først er borte.
Rekordmottak av
flyktningar
NOTIS
Like før vekas Øy-Blikk
gjekk i trykken på onsdag
meldte Giske kommune på
si heimeside at flyktningkontoret no har busett
heile 21 flyktningar (20
var politisk vedtatt).
5
– Ein stor takk til alle som
Valder fekk ein kvart
million grasrotkroner i
2015, og vart med det
nest best av alle lag og
organisasjonar på heile
Sunnmøre. Vigra utmerka seg også med 200
000 kroner frå grasrotandelen i fjor.
ROLF HANSEN
[email protected]
Norsk Tipping sette ny rekord
i utbetaling av grasrotmidlar
på nytt i 2015. 394,8 millionar
kroner gruser alle rekordar
sidan ordninga vart innført 1.
mars 2009.
I 2015 var 947 000 spelarar
knyta opp mot ein grasrotmottakar, og det er nær dobbelt
så mange som i 2009. Det er
uansett over 1 million spelarkort som ikkje har knyta seg
opp mot ein grasrotmottakar,
så det er mykje pengar å hente
for dei lag og organisasjonar
som ønskjer å sikre seg ”gratis”
overføringar kvart år.
Ved sidan av spelemidlar,
er grasrotandelen den økonomiske goda idrettslaga merkar
mest til.
Grasrotandelen utgjer fem
prosent av innsatsen på kvar
enkelt spelar sitt tippekort.
Det kostar med andre ord ikkje noko å «donere» bort til
ein grasrotmottakar, og det er
spelaren sjølv som avgjer kven
som skal få grasrotandelen frå
sitt spelarkort.
Mange klubbar øyremerkar
grasrotmidlane til spesielle prosjekt, som ny kunstgrasbane,
hall eller klubbhus. Andre vel
å nytte pengane til å betale ned
dyre banklån eller putte dei inn
i den daglege drifta.
Takksamme
GRATIS PENGAR: Grasrotandelen er fem prosent av innsatsen til kvar
spelar som har registert ein grasrotmottakar på spelekortet sitt hjå
Norsk Tipping. Framleis har over ein million spelarar ikkje registert
nokon organisasjon eller idrettslag som mottakar, og det betyr at
Norsk Tipping i staden pløyer dei fem prosentane inn i overskotet
sitt. Det er med andre ord kostnadsfritt for spelaren å gi bort Norsk
Tipping sine pengar. Foto: Rolf Hansen
6
På Valdervoll har dei fortstått
kva grasrotandelen kan utgjere
i praksis for ein breiddeklubb.
Sidan oppstarten i 2009 har
Valder runda 1,4 millionar kroner frå grasrotandelen, og pengane er ein sterkt medverkande
årsak til at ein i fjor kunne opne
sitt splitter nye og moderne
klubbhus på Valdervoll.
Dei blå er takksamme for
pengane som har gjort klubben i betre posisjon til å byggje
anlegg.
– Siste tertial i 2015 er faktisk
det nest beste i grasrotandelhistoria vår. Det er berre rekordåret 2012 som har vore
betre. Vi er svært takksame for
kvar ei krone, og er glade for at
vi har ei trufast og lojal medlemsmasse og menneske som
støttar oss i Giske kommune,
seier Kåre Sæter.
Stort potensial
Eldsjelene på Valdervoll er ikkje kjent for å slå seg til ro med
den nøgde kjensla, og ei heller
på toppen av grasrot-pallen er
det tid for å kvile.
IL Valder vart totalt nummer
fem i heile Møre og Romsdal,
der Kristiansund ballklubb
vart best på grasrot i 2015. Tett
framføre AaFK. IL Valder var
best på Sunnmøre i 2012, og
Kåre Sæter ser eit stort unytta
potensiale der ute blant tipparane til Norsk Tipping.
– Det er ikkje naudsynt at det
er oss ein må ha som grasrotmottakar, men ein har her ein
stor sjanse til å gi borte pengar
til eit lokalt formål framfor
at dei skal sendast til staten.
Difor oppmodar eg folk om å
nytte høvet til å gi bort gratis
pengar til det lokale korpset,
idrettsforeininga eller kva det
no enn måtte vere. Då vert i
alle fall pengane nytta lokalt,
seier ein engasjert Sæter.
Med over ein million spelarkort der ute som ikkje har
nokon grasrotmottakar, er det
tid for å aksjonere.
– Kommisjonærane seier
at dei fleste kundane deira
har ein grasrotmottakar, men
utviklinga skjer i dag på net-
tet. Mange nettspelarar trur
eg ikkje har noko forhold til
grasrotandelen. Difor kjem vi
til å sende ut eit skriv i den
nærmaste framtid. Der ynskjer
vi å takke for det vi har fått, og
oppmode folk til å nytte høvet
til å få seg ein grasrotmottakar.
Dette har betydd svært mykje
for Valder, og vi kan takke våre
lojale tipparar for mykje av
anleggsmassen vår, seier Sæter
vidare.
Hardhausane
Bakom nokre lag og organisasjonar står det ivrige spelarar,
som ikkje er redd for å trykke
til med innsats i jakta på dei
større premiane hjå Norsk Tipping. Slike spelarar gir gode
grasrot-pengar.
Det særskilte for Giske kommune si grasrotoversikt, er at
ein ikkje har nettopp dette
segmentet spelarar. Skodje har
til dømes Stettefeltet Vel som
dei hardaste av dei harde på
innsatsen til Norsk Tipping
sine spel. I 2015 fekk Settefeltet
Vel betalt ut 27 935 frå dei elleve spelarkorta, som hadde ein
total innsats på kroner 558 700
kroner. Eller ein snittinnsats på
50 790 kroner. Det vert nokre
lottokupongar å fylle ut.
Stettefeltet Vel vert uansett
som reine hobbyspelarane å
rekne samanlikna med dei 34
spelekorta til Stord Orientering sine grasrotgivarar. Dei
genererte totalt kroner 393 230
Torsdag 14. januar 2016
GRASROT-VINNAR 2015: IL Valder og Kåre Sæter fekk nest
mest pengar på Sunnmøre betalt ut frå grasrotandelen i 2015.
Breiddeklubben frå Valdervoll vart samstundes nummer fem på
fylkesoversikta med sine knappe 250 000 kroner. Totalt sidan 2009
har IL Valder fått over 1,4 millionar kroner frå Norsk Tipping sin
grasrotandel. Foto: Rolf Hansen
GRASROTANDEL GISKE 2015
Mottakar
Spelarkort
grasrotpengar
snitt per
spelarkort
IL VALDER
VIGRA IL
GODØY IDRETTSLAG
GISKE IDRETTSLAG
VIGRA SKULEMUSIKK
VIGRA OG VALDERØY UNGDOMSMUSIKK
VALDERØY SKULEKORPS
TARETAUSENE
GISKE GOLFKLUBB
GODØY BRASS
GISKE BLANDAKOR
GISKE DYKKERKLUBB
VIGRA OG VALDERØY PISTOLKLUBB
ÅLESUND OG OMEGN MODELLFLYKLUBB
LIONS CLUB VALDERØY VIGRA
GISKE HESTESPORTSKLUBB
ÅLESUND OG OMEGN KNIVLAG
ÅLESUNDS VETERANKORPS
VALDERØY HISTORIELAG
GISKE SEILFORENING
NORGES HANDIKAPFORBUND NHF GISKE
MENTAL HELSE GISKE
GISKE MOTORSPORTKLUBB
VALDERØY FRILYNDE UNGDOMSLAG
SKJONG BÅTFORENING
SUNNMØRE LYMFØDEMFORENING
594
348
275
188
89
37
82
32
19
41
12
21
15
6
22
11
11
7
7
4
2
4
3
1
1
kr 249 675,40
kr 200 127,53
kr 90 491,59
kr 51 052,46
kr 31 628,77
kr 14 970,53
kr 12 968,66
kr 11 315,61
kr 10 916,26
kr 9 514,58
kr 7 824,90
kr 7 175,33
kr 3 969,87
kr 3 963,95
kr 3 539,69
kr 3 505,25
kr 3 196,20
kr 2 674,75
kr 2 364,31
kr 856,25
kr 631,91
kr 571,50
kr 330,35
kr 88,09
kr 58,25
kr 47,76
8406
11501
6581
5430
7107
8091
3162
7071
11490
4640
?
11958
3780
5284
11796
3186
5810
4681
6754
2445
3160
5720
1650
586
1160
955
555
453
717
236
594
561
445
360
462
542
437
348
269
370
300
291
309
588
182
348
268
224
320
353
455
439
213
326
kr 304 091,96
kr 295 045,32
kr 279 934,73
kr 275 742,01
kr 249 675,40
kr 238 153,03
kr 217 727,30
kr 217 407,14
kr 217 260,50
kr 213 493,57
kr 200 277,52
kr 200 127,53
kr 198 811,88
kr 195 246,71
kr 195 140,35
kr 192 123,82
kr 190 680,03
kr 189 451,14
kr 181 954,62
kr 179 871,42
kr 178 444,70
kr 175 650,10
kr 175 307,47
kr 171 472,64
kr 165 923,86
kr 164 999,81
kr 160 904,82
kr 154 162,65
10958
13026
7808
23367
8406
8490
9785
12078
9405
7877
9165
11501
14781
10553
13009
13204
12341
6443
19994
10337
13316
15683
10956
9715
7293
7517
15108
9457
4449
3553
2708
1942
1874
2453
2864
1780
2320
1390
1014
2037
1411
2184
1121
2166
1086
1535
458
1118
kr 2 936
kr 1 647
kr 1 352
kr 1 345
kr 1 297
kr 1 235
kr 1 137
kr 1 030
kr 937
kr 847
kr 843
kr 833
kr 823
kr 803
kr 758
kr 758
kr 724
kr 716
kr 714
kr 704
131,27
224,76
798,68
284,69
757,78
644,55
872,93
486,11
349,04
157,03
574,37
913,98
506,30
802,00
568,06
449,65
793,28
534,48
290,88
951,83
MØRE OG ROMSDAL:
m støttar oss
i grasrotmidlar frå ein total
innsats på kroner 7 864 600.
Det gir ein snittinnsats per
spelar på kroner 231 311. Ingen
i speleglade Noreg slår den.
Ingen lag eller organisasjonar
er heller i år i nærleiken av Vålerenga Fotball med sine 2 936
131 utbetalte grasrotkroner frå
4449 spelarkort. Det er dobbelt
så mykje som nummer to, Lions
Club Fredrikstad, og nummer
tre Bodø Glimt, fotball til saman på den nasjonale lista.
Vigra kjem
Valder har vore klart best på
grasrot i Giske kommune sidan
starten i mars 2009. Det første
året fekk Valder betalt ut kroner
158 000. Året etter vart det 202
500 kroner. I 2011 tikka det inn
229 500 grasrotkroner. I 2012
var Valder best på heile Sunnmøre med 261 588 kroner, før
det i 2013 vart 245 504 kroner
og andre plass att bakom AaFK.
I fjor stoppa summen på 225
573.
– Dette er summar som
er med å greitt fi nansiere eit
banklån, og det er ei sikker
inntektskjelde, seier Sæter.
Han kjenner nok ein frisk pust
i nakken, for ein av naboane
kjem med stormskritt bak frå.
– Eg er utruleg imponert over
Vigra. Dei må ha fått seg nokon
som tippar ein del. Kanskje eit
spelelag eller tre, rundar Kåre
Sæter i IL Valder av.
Torsdag 14. januar 2016
For dei gule og blå hadde 250
spelarar mindre enn Valder,
men enda opp berre knappe 50
000 kroner mindre enn ”storebror” i grasrot-rekneskapen.
Det gir ein snittinnsats per
spelar på 11 501 kroner mot IL
Valder sin på 8 406.
– Eg trur dette berre er snakk
om slump, for vi har ikkje nokon aktiv kampanje på grasrot.
Vi er inne i ein positiv vind, der
fleire stiller seg bakom klubben.
Sjølvsagt tar vi i mot alt med
takk, og eg voner dei vinn litt
pengar også, seier Jan Petter
Meberg i Vigra IL.
Sesongstart på kunstgras
I 2014 fekk Vigra IL utbetalt 157
602 kroner frå 335 spelarkort.
I 2015 var spelarkorta 13 fleire,
men grasrotandel-utbetalinga
passerte samstundes 200 000
kroner.
Pengane kjem godt med i
Vigra IL, som heller ikkje ligg
på latsida i å byggje anlegg.
– Vi har ei von om å ha
kunstgrasbane på Rota til sesongstart 1. mai. Det er ikkje
sikkert Giske kommune har
pengar til å støtte oss, men vi
har også andre søknadar ute.
Grasrotpengane kjem godt
med i dette prosjektet, som
mellom anna gir oss det same
kunstgraset som dei har på Nye
Høddvoll, rundar Jan Petter
Meberg i Vigra IL av.
KRISTIANSUND BALLKLUBB
AALESUNDS FOTBALLKLUBB
MOLDE FOTBALLKLUBB
SUNNDAL IL FOTBALL
IL VALDER
SPORTSKLUBBEN TRÆFF
HØDD IL
SPORTSKLUBBEN ROLLON
LANGEVÅG IDRETTSLAG
BERGSØY IDRETTSLAG
SPJELKAVIK IDRETTSLAG
VIGRA IL
SKARBØVIK IF FOTBALL
KRISTIANSUND FOTBALLKLUBB
HAREID IDRETTSLAG
FREI FOTBALLKLUBB
STRANDA IDROTTSLAG
BLINDHEIM IDRETTSLAG
EIDE OG OMEGN FOTBALLKLUBB
SPORTSKLUBBEN RIVAL
HESSA IDRETTSLAG
SKODJE IDRETTSLAG
IL NORBORG
HERD SPORTSKLUBBEN
DYREBESKYTTELSEN NORGE M & R
BARNEKREFTFORENINGEN M & R
TJØRVÅG IDRETTSLAG
ELLINGSØY IDRETTSLAG
NOREGSTOPPEN:
VÅLERENGA FOTBALL
LIONS CLUB FREDRIKSTAD
BODØ-GLIMT FK
BRANN SPORTSKLUBBEN
LILLESTRØM SPORTSKLUBB
SARPSBORG 08 FOTBALLFORENING
FORENINGEN FOR OMPLASSERING DYR
STRØMSGODSET TOPPFOTBALL
KATTENS VERN
ROSENBORG BALLKLUB
LØRENSKOG IDRETTSFORENING
SYKEHUSBARN
MJØNDALEN IDRETTSFORENING
DYREBESKYTTELSEN BERGEN
ODDS BALLKLUBB
DYREBESKYTTELSEN NORGE OSLO OG
SKEID
STABÆK FOTBALL
FATTIGHUSET
SANDNES ULF
7
Framføre fotballsesongen i fjor refererte Øy-blikk til fotballeksperten Joachim
Jonsson, som meinte at AaFK-spelar Henrik Bjørdal såg ut som ein million. No
kan 18-åringen utløyse nettopp slike beløp til moderklubben Valder – om han
vert seld til ein utanlandsk klubb denne månaden. Ein engelsk klubb på nest
øvste nivå skal vissnok vere klare for å legge inn bod på Valder-guten, som
har kontrakt med AaFK fram til sommaren. Foto: Rolf Hansen
Valder held pusten
Om Henrik Bjørdal (18) vert
selt til ein utanlandsk klubb i
januar, kan Valder truleg ende
opp med kring to millionar
kronar i utdanningskompensasjon.
ROLF HANSEN
[email protected]
Kontrakten til Henrik Bjørdal med AaFK
ender i juni, og då er den tidlegare Valder-guten bosman-spelar. Det i seg sjølv
utløyser utdanningskompensasjon, og i
følgje direktør Henrik Hoff ender ikkje
Valder opp tomhendt då heller.
– Dersom vi lèt Henrik Bjørdal gå
kontrakten ut, og han signerer for ein
europeisk klubb til sommaren, vil vi like
vel kunne få kanskje to til tre millionar
kroner for ham i utdanningskompensasjon, sa Henrik Hoff til Sunnmørsposten
sist veke.
Etter det Øy-Blikk har grunn til å
tru sit Valder på rettigheitar om ein
tredjedel av ein eventuelt vidaresalsum eller utdanningskompensasjon
ved vidaresal.
Interesse frå balløya
Det er kjelder i Valder som opplyser
om klausulen i avtalen klubbane skreiv
under på då Bjørdal melde overgang i
2012. Øy-Blikk har ikkje lukkast å få
denne stadfesta, men veit at klubben
følgjer det internasjonale overgangsvindauget i januar med stor interesse.
Valder sit i følgje våre kjelder på 1/3
av overgangssummen fram til Henrik
Bjørdal fyller 20 år. Samstundes er det
klart at om Bjørdal går til ein norsk
8
klubb til sommaren, vil Valder få klart
mindre pengar i utdanningskompensasjon, enn om ”gullkalven” går til ein
utanlandsk klubb.
Der med er overgangsv indauget
som stenger natt til 2. februar svært
interessant, og enda meir pirrande
vert det for Valder når ein veit det
er ein engelsk klubb inne i biletet.
Etter det Øy-blikk har fått vite skal
det dreie seg om ein klubb på nest
øvste nivå i England; Championship,
som er nivået under Premier League.
Denne klubben har varsla at dei vil
kome med eit bod, så er det opp til
AaFK å avgjere om dei ønskjer å selje
no. Om det vert sal i januar, vil truleg
ein overgang kunne gi Valder alt frå
1,5 til 3 millionar kronar.
Stille
Henrik Bjørdal trener og førebur seg
på ein ny AaFK-sesong, medan det er
agent Mike Kjølø som tar seg av interessa
kring landslagsspelaren. Øy-Blikk treff
Bjørdal, som vert 19 år i februar, etter
trening på Color Line Stadion.
– Eg tenkjer ikkje så mykje på kontraktar og interesse frå andre klubbar.
Mitt fokus er å førebu meg best mogleg
til sesongstart med AaFK, så får vi sjå
kva som eventuelt skjer undervegs, seier
Bjørdal. I fjor var han ein av AaFK sine
beste spelarar i sesongoppkøyringa, men
mista forma etter kvart som sesongen
vart lengre. Denne veka var han ein av
dei beste på kondisjonstesten.
– Forma er heilt okei og i rute. Eg trur
eg var litt vel ivrig i fjor, og slik vert
det kanskje når ein er ung og ikkje fast
på laget. Eg har lært av det, og blitt eit
år eldre. I fjor hadde eg formtoppen i
januar, februar og mars, så vi får prøve
å helde litt igjen i år, smilar Bjørdal.
Ulvestad
Ei god samanlikning kan vere Fredrik
Ulvestad (23), som drog frå AaFK til engelske Burnley i mars 2015 som Bosmanspelar. Det utløyste 2,1 millionar kroner
i utdanningskompensasjon til AaFK,
og truleg fekk moderklubben Herd sin
skjerv av den summen. Ulvestad hadde
nokre få landskampar, medan Henrik
Bjørdal har vore fast inventar på alle
aldersbestemte landslag sidan G15. Det
betyr ein høgare utdanningskompensasjon ved sal til ein utanlandsk klubb. I
år har den høgreiste 18-åringen sette
seg eit nytt mål.
– Eg har målsetnad om å kome med i
kvaliken til U21 til våren, sidan vi rauk
ut med U19 av kvaliken, seier Bjørdal
vidare.
Takksam
Bjørdal var 14 då han fekk sjansen på
juniorlaget til Valder, før ferda gikk til
AaFK. 18-åringen voner barndomsklubben sitt att med pengar den dagen han
skiftar beite.
– Valder gav meg sjansen på høgaste
nivå heile vegen, og har utvilsamt utgjort ein skilnad for meg. Sjølvsagt ønskjer eg dei får sin del av kaka, rundar
Henrik Bjørdal av.
Skulle det bli Championship på Bjørdal, er det ein serie som er kjent for sin
steintøffe fysikk og tette kampprogram.
Frå august til mai speler klubbane 46
seriekampar i tillegg til deltaking i nasjonale cupar. Truleg er det fleire enn
Valder som held eit lite auge med kva
som skjer på ”balløya” for tida.
Lokaloppgjer
i kvalik
G19-laga
startar
neste
helg
kvalifisering om plass i 1. divisjon
denne fotballsesongen, og laga til
Valder og Vigra/Ellingsøy skal
begge spele i same gruppe inne i
Sparebanken Møre Arena. Volda,
Aksla og Ørsta er dei tre andre laga
i gruppa, der alle lag skal møte
kvarandre
éin
gong.
Samarbeidslaget til Vigra/Ellingsøy
opnar neste søndag mot Volda,
medan Valder ventar til søndag
31. januar. Då er motstandaren nettopp Vigra/Ellingsøy. Dei to beste i
kvar av dei tre gruppene kvalifiserer
seg for spel i 1. divisjon i tillegg
til den beste trearen.
Valder startar
måndag
Valder er i gong med sesongoppkøyringa for fullt, og måndag er det
duka for den første treningskampen
mot Giske på Valdervoll. Deretter er
det avtalt treningskamp borte mot
Bergsøy laurdag 30. januar. 2. mars
er Norborg motstandar i Haram.
Treningskampar
Godøy har avtalt treningskamp
heime mot Ellingsøy 16. februar, og
heime mot Norborg 28. mars. Giske
skal også møte Ellingsøy 2. mars på
Ellingsøya.
Torsdag 14. januar 2016
TRIM - HELSE - VELVÆRE
GRATIS
TRENINGSTILBOD
FOR KREFTRAMMA
SIDE 10
BLID OG SPREK PÅ
TRENING
SIDE 11
PÅ GOD FOT
Marion behandlar Gunn Grimstad Molnes. Ei behandling koster
frå 550 kroner, og tre til seks klienter får fotpleie i laupet av ei
ettermiddagsøkt. Mannen heime tek seg av mat og vask, slik
at dette praktisk let seg gjennomføre. Med tre voksne barn og
fire barnebarn, so ynskjer Marion litt tid til overs for dei aller
minste. SIDE 13
MAGISKE
HENDER
SIDE 12
Bedre treningstilbud
ÅPENT
05:00 - 23:00
365 DAGER
I ÅRET
BREDT
TRENINGSTILBUD
FAST
LAVPRIS
PERSONLIG
NØKKELKORT
GRATIS
PARKERING
is!
r
p
e
r
d
e
b
-Til mye
BLI
ME
DLEM
TREN PÅ ALLE SPREK365 SENTRENE FOR KUN
299
299,-+/mnd med binding
M
SPREK365.NO
[email protected]
Giskesenteret,
6040 Vigra
tlf. 97963789
Torsdag 14. januar 2016
,-
/mnd med binding
Medlemskort kr 99,- /Etablering kr 199,-
trim - helse - velvære
9
– Det er veldig bra at
Stamina engasjerer seg
Tom Anders Stenbro, Norges Kreftforening
Geir Barmsnes, tilsett ved Stamina Moa
(Stamina Hot-namnet er no borte) i
treningslokalet i hovedetasjen. Stamina
har 2000 medlemmer med noko for dei
fleste treningsinteresserte.
Romjulssykkelmaraton gir gratis
treningstilbod for kreftramma
Stamina på Moa gir gratis
treningstilbod for kreftramma. Marianne Brodahl er
instruktør. Kreftforeningen
Midt-Norge dekker tilbodet.
TEKST/FOTO:
NORA R. HESSEBERG
[email protected]
le
Ønsker al n
kunder e
riktig god
sommer! Ønsker alle
v/ Marion Skarmyr
kunder en
Autorisert Fotterapeut
riktig god
-Salg av gavekort
-Kremer
fra Gewhol
sommer!
Feriestengt
fra 19.07
- 12.08.
-Utrolig Universalsalve -Strømper som ikke strammer
v/ Marion Skarmyr
Autorisert
Fotterapeut
Tar inngrodde
tørr Gård
sprukken
hud,
Timebest.
92 negler,
02 79hard
22hud,
Roald
- Vigra
fotvorter og torner.
Feriestengt fra 19.07 - 12.08.
Timebestilling tlf: 92 02 79 22 - Roald Gård - Vigra
Timebest. 92 02 79 22 Roald Gård - Vigra
Unn deg en vellfortjent behandling
- Massasje - Hudpleie
- Virkningsfulle hudpleie produkt
- Økologiske hudpleie produkt til baby
- Nyhet: Kosmetisk akupunktur - Salg av gavekort
tlf: 91 31 04 19 - Roald Gård - Vigra
10
Kvar onsdag mellom kl 13 og 14 møtast
ei gruppe på femten til tjue personar
i eit stort treningslokale nede i underetasjen. Grunnen til at det ikkje er
fleire som møter forklarer tilsett ved
Stamina, Geir Barmsnes slik:
– Nokre er til behandling, nokon
er bortreist på helsekur. Ein annan er
kanskje for sjuk til å møte.
Smilet sit laust
Under treningstimen får gjengen servert kaffi og frukt i tillegg til den sosiale
biten. Nokre kjem ekstra tidleg for å
prate med andre.
– Smilet sit laust, seier Barmsnes.
– Etter at vi ble kontakta av Kreftforeningen Midt-Norge for fi re år sidan
starta vi opp tilbodet. Dette er som
ein utstrekt arm etter eit mangeårig
tilsvarande tilbod for kreftramma i
Trondheim.
Trening for alle
Barmsnes understrekar at dette gjeld
for alle, uansett grad, intensitet og behandlingstilbod pasientar elles inngår
i. «Sjukdomen rammer heilt tilfeldig,
uansett tidlegere val, livsstil eller hendingar i livet.
Ein dag er du bra, den andre kan
du vere heilt på felgen. På Stamina er
du velkomen uansett. Dei ynskjer seg
dessutan at fleire ifrå Giske kommune
fi nn vegen hit.
Lågterskeltilbod
– Det er viktig med eit lokalt rehabiliteringstilbod, seier rådgjevar i Kreftforeningen Midt-Norge, Tom Anders
Stenbro, på telefonen.
– Difor er Kreftforeninga opptekne
av Stamina som har bra besøk. Behovet er stort. Dette igjen fører til vårt
lågterskeltilbod.
Dette blir tilpassa den einskilde
kreftrammede i høve til styrke og nivå.
Tanken bak er at kvar og ein med denne
lumske sjukdomen skal få ein betre
trim - helse - velvære
kvardag, seier Barmsnes.
– Det er veldig bra at Stamina engasjerer seg, og lager dette tilbodet!
Stor happening
Instruktør Brodahl er ikkje tilstades når
Øy-blikk er innom treningssenteret.
Men Barmsnes kan opplyse at fi nansieringa av opplegget skjer gjennom ein
romjulssykkelmaraton. Ein gong i året
syklar folk for harde livet. Cirka 10 000
kroner kjem inn, og går dermed tilbake
til Kreftforeningen.
– Dette er ein stor happening for
oss. Heile salen har fullt opp av syklar,
og dette blir satt av som øyremerkte
midler.
Glede gjennom røyrsle
– Eg snakkar med mange av dei som
trener her. Det er artig å sjå korleis dei
blir meir og meir husvante. Og smilet?
Ja, det sit frå dei kjem til dei går, seier
Barmsnes.
Treninga har fått eit namn. ”Bevegelsesglede.”
– Dette fordi det fysiske er minst like
viktig som det psykiske. Og mange er
glade for å komme frå sjukehuset til
eit miljø der dei ikkje blir sett på som
pasientar.
– Vi snakker om ei hovudgruppe
på folk i femti- seksti års alder, utan å
stigmatisere. Men alle aldersgrupper er
velkomne, uansett. Trengs det tilrettelegging, so gjer vi det.
Treningstyet er av mindre interesse:
– Vi ynskjer ikkje fokus på det. Ei
treningsbukse, T-skjorte, og gjerne ein
genser nedi buksa når det er kaldt, pluss
gode innandørs treningssko er i grunnen det som trengs. Kleskoden her er
veldig alminneleg.
Dei aktive er veldig lokale. Stamina
har kun kundenavn og telefonnummer,
av dei som er kunder i kreftforeningen.
Dei står ikkje oppført i kartoteket, og
består hovudsakleg av folk frå Ålesund
og omegn.
Torsdag 14. januar 2016
COME ON: Siste safta skal pressast ut av allereie godt trena kroppar
under den snart 45 minutt lange spinning-timen, der dagleg leiar i
Sprek365, Hans Arne Bjørdal-Hjeldnes, sjølv er instruktør.
Blid og sprek på trening
Sprek365 har hatt ein
straum av nye medlem
etter at dei sist veke
gikk ut av Aktiv-kjeda.
Øy-Blikk sjekka trykket
på treninga ein onsdag
morgon.
TEKST/FOTO: ROLF HANSEN
[email protected]
Det vert sagt at januar er ein
samanhengande blåmåndag,
der mange nyttårsforsett mellom anna melder seg inn i
helsestudio. Hans Arne BjørdalHjeldnes er dagleg leiar for den
nye treningssenterkjeda som tel
fem senter, der han sjølv er å
finne som instruktør i Sprek365
sine lokale på Giskesenteret på
Gjøsund.
– Statistikk syner at nordmenn trener mest i veke 4, der
det gradvis dabbar av etter det.
Her har vi ikkje så mykje av det
klassiske januar-fenomenet. Vi
har jamne innmeldingar frå
nye medlem både til haust og
vår, seier ein nytrent BjørdalHjeldnes på veg ut av spinningsalen.
Kampen
Han fekk mykje merksemd i lokal presse sist veke, då det vart
kjent at den nye kjeda Sprek365
senka prisen til 299 kroner i
månaden for treninga på dei
fem sentra. Konkurrentane
rista først på hovudet, men etter kvart har dei truleg begynt å
svette litt over kva denne karen
frå Valderøya og kona hannes
har i tankane.
– Bransjen er tøff, og marginane er små. Der treningssentra kan vekse er om ein
lukkast å hente inn folket frå
sofagruppa. Det å aktivisere
flest mogleg til ein overkommeleg pris er vår motivasjon
med dette. Vi har allereie første
to vekene hatt ei utruleg auke
i medlemsmassen. Berre her på
Torsdag 14. januar 2016
Vigra har vi fått 35 nye. Totalt
på dei fem sentra snakkar vi om
170 nye medlem, fortel BjørdalHjeldnes vidare. Han har vore
med i bransjen dei siste ti åra,
og på Vigra er instruktørane
på fornamn med medlemane.
Snart er det trening døgnet
rundt på Vigra.
– Her har vi ein eigen krok
der det går an å setje seg ned
å ta ein kopp kaffi, og slå av
ein prat med oss eller andre
som trener. Det er jamt med
mykje folk her heile tida, og
slik som samfunnet har utvikla seg er fleksibel opningstid
heilt avgjerande. På kveldstid
er det tjukt i folk her, medan
det frå morgonen av og utover
formiddagen, er skiftarbeidarar, pensjonistar og seniorgruppe, og andre som startar
arbeidsdagen litt seinare. På
ettermiddagen kjem gjerne
skuleelevane og folk frå jobb. I
februar vil det vere nøkkelkortordning, som gjer at ein gjerne
kan trene midt på natta, seier
Bjørdal- Hjeldnes.
ketrening. Nokon tek det som
oppvarming til spinningøkta
rett etter. Dette er seniorgruppa. Dei har to faste økter i veka,
dei ivrigaste tek ein tredje ved
sidan av. Dei har vore ein gjeng
i snart ti år, og svært få sluttar.
– Miljøet her er heilt fantastisk, og vi har vore her dei
siste ni åra. Ein eller to har
gått bort, men elles er vi same
gjengen som når vi starta. Det
viktigaste er å holde forma,
men det sosiale er sjølvsagt
også viktig, seier John Farstad.
Nokre apparat bortafor finn vi
treningskompis Sigurd Melsæter.
– For oss så er den helsemes-
sige gevinsten viktig, men så
er det også svært kjekt å vere
her med kjekke instruktørar og
mykje trivelege folk. Dei som
jobbar her er inkluderande og
samlande, og skaper eit godt
miljø for oss som trener her,
fortel Sigurd Melsæter.
Tom butikk
Treningssenteret på Vigra har
vore der sidan 2006, og har i
dag 1300 kvadrat med golvflate. Ein fin tilbod for alle
interesser, der sal-trening som
spinning, yoga og crossfit inngår i eit fullsortimentstilbod
saman med frie vekter og forskjellige apparat for kondisjons-
trening. Det starta som Giske
treningssenter, og vart seinare
ein del av Aktiv-kjeda. No er
namnet Sprek365. Det skal vere
eit tilbod her for alt frå den
utrente til den atletiske, og no
som Rema 1000 har flytta ut er
det også plass til bilen utanfor
døra.
– Tidlegare kunne området
kring senteret her vore tettpakka i bilar, så folk som skulle
handle mat trudde Rema 1000
var smekkfulle i kundar. Når
dei endeleg hadde funne seg
ei lomme til bilen, fann dei ut
at matbutikken var folketom,
smiler Hans A rne BjørdalHjeldnes.
Unge og eldre
På Sprek365 fi nn ein alle aldersgrupper frå 13 år og oppover, men det er nokon som
Bjørdal-Hjeldnes gjerne skulle
sett meir til.
– Vi har vår hovudkjerne
med medlem frå 27 år og oppover. Ein får trene saman med
foreldre her om ein er 13 år, og
vi synes det er viktig at tenåringar får trene styrke. Det er i
den alderen ein legg det fysiske
grunnlaget for aktivitet seinare
i livet. Heilt avgjerande vil eg
kalle det, faktisk. Difor er det
synd at vi har svært få medlem
frå kring 20 års alder og opp til
27. Dette er truleg den sokalla
Play Station-generasjonen, som
ikkje har vekse opp med trening. Det er ei skummel utvikling, meiner Bjørdal-Hjeldnes.
Då Øy-Blikk er innom på
treningssenteret, er ein gjeng
eldre allereie i gong med styr-
KROPP OG HOVUD:
Sigurd Melsæter trekk fram både
helsegevinsten det er ved å trene,
men samstundes også velværa det
sosiale kring treninga gir.
trim - helse - velvære
11
Magiske
hender
Gunn Heidi Rørset på Roald Gård, i
salongen ”Magi Hud og Kroppsterapi.”
Prøv det den som kan, vil, ynskjer det, har
behov, er sleten, treng avkobling, er stressa,
har vondt i nakke og skuldre, ynskjer å
pynte på utsjånad, vil forebygge eller
lir av sjukdom. Moglegheitene ligg
for dine føter, hender, andlet og
kropp. Det er berre opp til deg
å finne døra, og gå over terskelen.
Gunn Heidi Rørset driv
”Magi Hud og Kroppsterapi.” Med magi i
namnet skulle det tilseie
at nettopp du skal få ei
heilt spesiell stund når
du finn deg til rette i
salongen med deilige
dufter og aromaer av
kroppsbehandlingkrem
og oljer.
TEKST/FOTO:
NORA R. HESSEBERG
[email protected]
– Det kan vere ei magisk behandling, seier Gunn Heidi.
Etter lang tid med leiting og
undring fann ho det spennande namnet. Og sim sala
bim, so var salongen klar.
Etter hudpleiestudie ved Borgund vidaregåande skule, litt
massasje-studier i Oslo, i tillegg
til Ålesund og ulike kurs, har
vegen gått frå salong på Synnes,
Vigra og Ytterland, Valderøya
til senteret på Roald.
Heile 20 år med massasje
har kroppsterapeuten bak seg.
Anten du er stiv og støl i kropp
og muskulatur, rygg eller nakke
og skuldrar, so er Gunn Heidi
ein kanal til hjelp. Om du kjem
akutt eller med langvarige eller
kroniske smerter, so er massasje
til god hjelp.
– Nokon kjem hit for å få
velværebehandling. Då er massasje veldig godt, nedstressande
og beroligande.
I tillegg til dette kjem hudpleieaspektet inn.
– Dette er også velvære, medan andre har ulike problem,
rynkar, pigmentflekker og kviser som dei ynskjer å få bort,
seier hudterapeuten.
På salongen ligg det mange
hudpleieprodukt for sal. Men
Gunn Heidi tek også hudanalyse. Og kan, på denne bak-
grunnen, også gi individuell
behandling. Hovudgruppa av
klientar ligg mellom 40 – 70
år, i tillegg til ein god del yngre
og eldre menneske. Rørset har
veldig mange i kartoteket sitt,
men kan fortelle at ein god del
faste går jevnleg til behandling.
Også mange menn finn vegen
hit.
Kven oppsøker deg for behandling?
– Dei (mennene) blir veldig
gode kundar. Er skeptiske til
å byrja med, men etterkvart
veldig takksame og nøgde,
seier Rørset med ein liten og
lett latter. Ein mann på godt
over 80 år gjekk fast ein gang
i månaden over f leire år. Han
slappa so godt av, og slapp å gå
til kiropraktor for sine ryggplager. Massasjen var betre.
– Det er veldig deilig, og eg
er veldig glad i dei varme
steinane. Varmen løyser godt
opp, og eg får massasje på rygg
og nakke, seier Kari Furnes,
ein av mange nøgde klientar.
Ho jobbar i frisørsalongen ved
sidan av, og har god nytte av
behandlinga.
Dei va r me
steinane har vorte ei veldig
ettertrakta behandling. Især i
den kaldaste årstida. Elles er
dette sesongbetont, med mykje
massasje i den kalde vintertida,
og mindre om summaren.
Kari Furnes fortel om ein annan fornøgd kunde av Magi
Hud og kroppsterapi. Hennar
mann har gått til kiropraktor
tidlegare.
– Dei siste fem til seks åra byrja
han gå her i staden. Og både
eg og min mann er veldig
fornøgde. Det er behageleg å
gå her! Ho føyer til, med iver
i stemma:
– Dessutan er det veldig kjekt å
gi og få gåvekort til dette.»
Behandling av andletet, ei lita
herleg reise i seg sjølv, voksing
(fjernar hår på kropp og i andlet), farging av vipper og bryn
er vanlege sysler på hudpleiesalongen. Men nytt i tida er noko
so spennande som kosmetisk
akupunktur, fortel Rørset:
– Dette er eit alternativ til
fillerar, som Botox. Og heilt
ufarleg. Eg stikk små nåler inn
i rynker og andletsmuskultatur.
Kva synest du sjølv er den beste
delen med arbeidet ditt?
– Å treffe veldig masse kjekke
folk. Eg får so mange positive
tilbakemeldingar, og er glad for
å kunne hjelpe folk.
Ho skunder seg straks å tilføye:
– Og so har eg byrja med neglebehandling og manikyr. Slik
kan ein få gode, omsorgsfulle
hender som hjelper ein skakkkøyrt, utsleten eller stressa
kropp med behandling, alt ifrå
føter, til negler og rygg, nakke,
og andlet, på Roald.
Velkomen til oss på Ytterland!
Hos PSS Café på Valderøya serverer vi
gode hjemmelagede måltider hver dag.
Her har vi faste dagens middager, søndagsmiddager laget av sesongens råvarer, lunsjmenyer, salater, påsmurte godsaker, pizza og grillmeny.
fredag 29. januar Tapas Kveld i restauranten 2.etg
PSS Cateringservice AS | Skjong, 6050 Valderøya
[email protected] | Tlf.: 902 77 801
hudpleie hårfjerning, elektrolyse og voks
farging av vipper og bryn make up
Kari Jamne
12
Øysenteret,
2. etg
tlf. 99163686
trim - helse - velvære
Thalasso Spa
I thalassoterapi
nytter ein fleire typar
behandlingar. For dei
som berre skal ha ei
behandling, tilbyr vi eit
standardprogram.
Vintertilbod
50%
Rabatt
januar, februar
& mars
Elles varierer ein mellom:
 undervassmassasje
 kalde og varme algeinnpakningar
 dusjspyling/affusjonsdusjar
 badstove
 spesielle masker
 hud- og kroppsmassasje
Velkomen til Det gode liv i Selje!
[email protected]  tlf. 57 85 88 80  www.seljehotel.no
Selje Hotel, Postboks 164, 6741 Selje
Torsdag 14. januar 2016
På god fot
Strategisk plassert på
Roald Gård, Vigra ligg
eit velværesenter. Med to
velveresalongar. Eitt for
god fotbehandling. Det
andre for hud, negler og
kroppsterapi. Marion
Skarmyr, opphavleg frå
Kvamsøy, driv ”Glafoten”.
TEKST/FOTO:
NORA R. HESSEBERG
[email protected]
Å stelle andre folk sine føter var
i grunnen eit tilfeldig val, seier
Marion.
– Eg såg ei annonse i avisa
om utdanning av fotterapeut,
og drog på informasjonsmøte.
Dermed var det gjort for den
driftige dama som på same
tida jobba på Møre Kjøkken
(no nedlagt) på Giske. Godt
støtta av ektemannen, som tok
seg av huslege sysler, kom ho
seg gjennom utdanninga, og
kunne starte opp bedrifta si i
2007. Namnet ”Glafoten” kom
gjennom ei oppgåveskriving på
Borgund vidaregåande skule,
der ho tok utdanninga. Her
skulle dei søke om etablering
og registrering av ei bedrift. Og
Marion tenkte som so: ”Når føtene er glade, so vert livet mykje
lettare!” Dermed kom Glafoten
på bana.
– Eg liker å hjelpe folk. Når
nokon går herfrå og er fornøgd,
so gir det belønning i seg sjølv.
Hit kjem nokre for å oppleve
velvære og kjøpe gavekort, eller
dei kan ha smerter i foten, hard
hud og tornar som dei ynskjer
å få fjerna.
– Mange kjem igjen. Ofte.
Dette kan vere relatert til skotyet, måten ein går på, eller
kort og godt inngrodde negler
og sprukne hæler.
Marion stråler i sine fargeglade
rosaliknande arbeidsklede. Ho
er glad i jobben.
– Det er veldig kjekt å halde på.
Både sosialt og det at vi får prate
masse ilag. So det går bra.»
Ho har mange gode kundetilhøve av klientar frå førti til
femtiårsalder og oppover, men
også dei heilt unge – ja heilt
ned til fem års alder – har blitt
behandla av fotterapeuten.
Alder er ikkje noko hindring:
– Eg har fått veldig mange
positive tilbakemeldinger, seier
Marion.
– Eg er svært fornøgd med
måten ho har behandla føtene
mine på, seier Gunn Grimstad
Molnes.
– Her har eg fått god service,
og eg anbefaler absolutt folk til
å gå hit!
Grimstad Molnes har vore
klient sidan opninga av Glafoten. Ein kombinasjon av
diabetes og fotvorter var ei
ekstra utfordring, og Marion
sendte henne til diafotterapeut i Ålesund for sikkerheits
skuld.
– Det enda med eit ”kjerringråd” i staden. Som vi fann
på nettet. Med bananskal på
fotvortane nattestid over eit
par måneder etter å ha prøvt alt
anna. Då la vi also alle skule- og
fagråd tilsides. Og fotvortene
forsvant, seier Molnes.
Marion er nøgd med plasseringa av bedrifta.
– Det ligg perfekt til!
Men nett i desse tider har
huset, der det gjennom tidene
har lagt manufakturforretning
med apotekutsal, skifta eigar.
Og akkurat idet Øy-Blikk skal
til å trekke seg tilbake, kjem
den nye huseigaren inn døra.
No stend eit viktig møte for to
spente bedriftsinnehavarar på
agendaen. Men dei reknar med
og trur at dette skal gå i orden
for vidare drift.
For hit kjem folk med ei
nedslitt hofte, ein rygg som
plager som gjer det vanskeleg
å komme ned til eigne føter,
inngrodde negl(er) eller ei liktorn. Det meste kan legast av ho
som er i 100% stilling som sikkerheitskontrollør ved Ålesund
lufthavn, Vigra, og i tillegg
prøver å avrunde arbeidstida
ved Glafoten til kl 18, utan å
vere heilt fast i kantane.
– Dette gjer eg på fritida,
etter avtale, avsluttar Marion
Skarmyr. Det er berre å ringe.
Veien til god helse - Refleksologi
Refleksologi er en behandlingsform som passer for
mennesker i alle aldre, som også har vist seg å være
veldig effeektiv på barn.
Refleksologi er en helhetlig
behandligsform som tar tak
i mange forkjellige plager.
Prøv refleksologi:
en fysisk behandlingsform uten
 bruk av nåler eller medisiner 
 har hele kroppen som arbeisfelt 
 behandler via stimulering av punkter 
 egner seg både ved akutte skader og kroniske lidelser 
 kan virke avstressende of forebyggende 
Giske
Refleksologi
Anne Brits
Anne Brits
FOTTERAPI
Anne Brits
FOTTERAPI
FOTTERAPI
Aut. Fotterapeut
FOTTERAPI
Aut. Fotterapeut
Fyllinggården
6050 Valderøya
Aut. Fotterapeut
Fyllinggården
6050 Valderøya
Fyllinggården
6050 Valderøya
Gode føtter
Fyllinggården
Fyllinggården
Gode
føtter
gir
økt
Gode
føtter
6050 Valderøya
6050
gir økt
velvære
gir
økt
Valderøya
velvære
velvære
Gode føtter
992 61 674
992 61 674
gir økt
trim - helse - velvære
velvære
Ring for timebestilling
Torsdag 14. januar 2016
Aut. Fotterapeut
Anne Brits
@havfroeken - 28.12.15
Marion Skarmyr ved gaveog utstyrsbordet inne i
velværesalongen der ho deler
venteværelse med sin hudpleiekompanjong ”Magi Hud og
Kroppsterapi.” Bak fotterapeuten
ser ein inn i senteret til Roald
Gård, der det også ligg frisør og
matbutikken Joker.
Ring
fortimebestilling
timebestilling
Ring
for
992 61 674
13
Foto: @havfroeken på Instagram
Foto: Kristoffer Oftedal
So lenge isen held ...
Aktiviteten har vore stor
på islagde flater i Giske
den siste veka.
REDAKSJONEN
[email protected]
Ein tilstrekkeleg lang periode med minusgradar har gitt folket i Giske høve til
å trene opp nye eller litt rustne ferdigheiter på isen.
Dei siste dagane har det vore eit
yrande liv på Skjongdemma, der folk
både har henta fram både ishockey-,
kunstløps- og gode, gamle lengdeløpsskøyter frå loft og kjellarar. Søndag
kveld tok Tore Kjeseth på Skjong også
snøskuffa fatt, og rydda veg slik at det
blei ei standsmessig bane for små og
store Hjallisar (sjå bilde ovanfor).
Litt knall og fall høyrer med, men
Øy-Blikk observerte særs ivrige ungar
som gjekk runde på runde i iveren over
kva kong Vinter kan by på på gode dagar.
Er vi heldige held isen ei stund til,
slik at øyfolket kan nyte meir av noko
av den morosamste treninga ein kan få
vinterstid – heilt gratis.
BRUK VÅRT LOKALE NÆRINGSLIV
HELSE | TRIM | KROPP | VELVÆRE
Ditt Firma
Her
Kr350
Timebestilling: 70 18 54 50
Man,ons,fre: 10-17
Tir,tor:10-19 Lør:10-15
Ditt Firma
Her
Kr350
Foto: Lise Istad Slotsvik
14
trim - helse - velvære
Torsdag 14. januar 2016
Valderøy Historielag vil ha
fleire med på lasset
derhaugstranda, opparbeidd
og skilta Kongshaugen/Valderhaugen og fått nedskrive
lokalhistoria frå siste krig. Vi
skal også ta med at historielaget har samla kulturhistoria til
lag og organisasjonar, næringslivshistoria og skulehistoria
for Valderøya. Men den største
og mest krevjande oppgåva
har sjølvsagt vore å bygge opp
Valderøy Museum ved Johansbuda. Eit av prosjekta som no
står føre er å utarbeide eit pedagogisk opplegg for barnehagar
og skular.
Eitt av dei store prosjekt for Valderøy Historielag var restaurering av
fortøyingspålane på Valderhaugstranda.
Valderøy Historielag
går aktivt ut for å få
fleire nye medlemmar.
I desse dagar får alle
husstandar på Valderøy ei brosjyre i postkassa si, der historielaget
inviterer innbyggarane
til å melde seg inn i
laget. Sjølv om mange
jobbar med å ta vare
på vår mangfaldige lokalhistorie, så treng vi
meir folk for å kunne
halde fram med den
viktige jobben, står det
mellom anna i brosjyren til det aktive laget.
PRESSEMELDING
Valderøy Historielag har bruk
for folk med alle slags interesser og anlegg. Dei har bruk
for snikkarar, metallarbeidar,
skribentar, foto- og filmarbeidarar. Og dei treng folk med
interesse for tradisjonsmat og
tekstil. Eller om du berre vil
støtte oss ved å bli medlem,
så er vi takksame også for det,
skriv historielaget til innbyggarane på Valderøya.
Viktige historiske
oppgåver
Då Valderøy Historielag vart
stifta i år 2000, vart det laga ei
ambisiøse lista over oppgåver
som laget hadde intensjon
om å gjennomføre. I løpet av
dei 15 åra historielaget har
eksistert så er alle dei 14 første
punkta gjennomført, medan
dei 2 siste ikkje er gjennomført
endå. Det som stod på lista var
mellom anna innsamling av
skriftlig materiale om livet på
Valderøy, innsamling av bilde,
film og video frå Valderøy,
opprette Internettside med
historisk stoff og bilete som
kan nyttast av studentar og
historieinteresserte. Av andre
store oppgåver som Valderøy
Historielag har utretta er å
få gjenreist fortøyingspålane
frå seglskutetida langs Val-
Eit anna stort prosjekt for Valderøy Historielag: rydding og merking av
Kongshaugen.
Innsamling og
registrering av bilde
Valderøy Historielag har samla
inn, digitalisert og registrert
tusenvis av bilde frå valderøya.
Bilde som fortel om ei anna
tid og eit anna samfunn. Ei
tid som aldri kjem att. Bilda
fortel meir enn tusen ord og
vil bli viktigare etter som åra
går. Mange av bilda er presentert på Valderøy Historielag si
Facebook-side.
Kulturvegen Utom fjellet
Eit anna prosjekt som er litt
på sida av det vanlege arbeidet til Valderøy Historielag, er
opparbeiding og skilting av
dei mange kulturminna Utom
Fjellet. Kulturminne som ligg
langs den 3 km lange turvegen
mellom Valdervoll og Kvennhusvika. Kulturminna blir
merka med pilskilt og det blir
sett og det vil kome opp informasjonstavler. Prosjektet er eit
samarbeid mellom Valderøy
Historielag, Giske Frivilligsentral, Folkehelsekoordinatoren,
Giske reiselivsforum og DÅS.
Kulturstiprosjektet har fått kr
150 000,- av Gjensidigestiftelsen.
Eitt av bilda som du finn i Valderøy Historielag sitt arkiv er dette som
syner ungdommar på Valderøyfjellet på 1930-talet.
Den nye kulturvegen Utom Fjellet gjer at folk kjem lettare til dei
mange kulturminna i i området. Slik som Kyrkjesteinen som snur seg
når kyrkjeklokka på Giske slår.
Kenya-samling på Giske bedehus
Solid lokal støtte i Giske
og på Sunnmøre gir
vekst i arbeidet mellom
foreldreløse barn og
unge i Kenya og Etiopia.
INNSENDT
Barn på skolen i Kawangware.
Torsdag 14. januar 2016
Tor sdag den 14. januar er
det Kenya-samling i Giske
bedehus. Gunnar Hamnøy
fra NSP Aid er ofte på reise til
prosjektene i Afrika, før jul var
han tilbake sammen med en
gruppe givere fra vårt distrikt.
De som var med på turen fikk
oppleve å se at det virkelig
nytter å hjelpe foreldreløse og
svært sårbare barn og unge
med skolegang, mat og klær.
Arbeidet i NSP Aid starten
forsiktig opp for under 5 år
siden, først med å bygge opp
ett barnehjem for 20 barn, i
dag bor det 33 barn og unge
på dette hjemmet. Det er bygd
6 hus på eiendommen.
For under 3 år siden engasjerte vi oss i slumarbeidet i Kibera og senere i Kawangware,
i Nairobi. Først med 14 barn,
nå har vi adoptivforeldre til
360 barn og 125 er med i mat
programmer i slummen. Barna
som får gå på skole får skolegang, mat og skoleklær. Svært
mange av giverne kommer fra
Sunnmøre. Rune Sæter, lærer
og fotograf var med på siste
tur, han viser flotte bilder fra
turen. Samlingen er åpen for
alle som ønsker å vite mer om
dette arbeidet.
Ny skole og barnelandsby
Den 2. oktober var det en stor
festdag i Kawangware slummen i Nairobi, en ny barneskole for 450 barn ble åpnet.
Givere til NSP Aid har finansiert denne skolen.
Hovedfokus for NSP A id
er å hjelpe foreldreløse barn
og barn, som har en svært
vanskelig hverdag og ikke har
mulighet å gå på skole, med
en skoleplass, og det som følger
med det. Barna som får mulighet å gå på skole får skoleklær,
bøker, mat to ganger hver dag
og de som er syke får medisinsk
hjelp. De som er med som faste
givere for å gi ett barn en skoleplass i slummen betaler kr
250 pr mnd, giveren får bilde
og litt informasjon om barnet
det hjelper.
Nye planer for arbeidet mellom barna i Kenya er å bygge
opp en barnelandsby.
– Det er stort å kunne fortelle
at det virkelig nytter å hjelpe!
Vi håper mange kommer til
denne samlingen, fortsetter
Hamnøy, som hadde sin oppvekst på Valderøy, før familien
flyttet til Skodje.
15
Omsetnad av eigedomar
Karenhaugen 14 (Gnr 186, bnr 537) er selt for kr 5.900.000 frå Hilde Alice Dyb
Valderhaug og Kim André Valderhaug til Vegard Larsgård Glimsjø og Gro Hjelvik
(04.12.2015)
Leitet 25 (Gnr 124, bnr 534) er selt for
kr 590.000 frå Bjørn Petter Tunheim
til Elise Selma Holmen og Oddmund
Holmen (01.12.2015)
Andel av Roslamarka 1 (Gnr 183, bnr
32) er overdradd frå Randi Frøland
til Edvin Frøland og Magnar Frøland
(07.08.2003)
Overdraginga omfattar også Kolvikparken 28 (Gnr 183, bnr 1038)
Overdraginga omfattar også Kolvikparken 20 (Gnr 183, bnr 1039)
Overdraginga omfattar også Gnr 183,
bnr 1104
Overdraginga omfattar også Gjerdet 2
(Gnr 183, bnr 1141)
Overdraginga omfattar også Gnr 183,
bnr 1142
Overdraginga omfattar også Roslamarka 7 (Gnr 183, bnr 1143)
Overdraginga omfattar også Gnr 183,
bnr 1144
Overdraginga omfattar også Gnr 183,
bnr 1241
Skjongvika 9 (Gnr 186, bnr 122) er
selt for kr 3.600.000 frå Mette Kristin
Uggedal til Kristina Yvonne Uggedal
Valderhaug og Andreas Røsvik Ytterland
(03.12.2015)
Godøyvegen 915 (Gnr 125, bnr 16) er
selt for kr 2.775.000 frå Aina Synnes til
Randi Jane Sperre (03.12.2015)
Gnr 183, bnr 1241 er overdradd frå Edvin Frøland og Magnar Frøland til Tove
Ingrid Frøland og Trude Randi Frøland
(24.12.2015)
Karenhaugen 14 (Gnr 186, bnr 537) er
selt for kr 5.900.000 frå Hilde Alice Dyb
Valderhaug og Kim André Valderhaug til
Vegard Larsgård Glimsjø og Gro Hjelvik
(04.12.2015)
Halvardsrema 23 A (Gnr 129, bnr 106,
seksjon 5) er selt for kr 1.910.000 frå
Birgitte Furnes til Kenneth Bergli og
Kine Victoria Håberg (07.12.2015)
Postvegen 122 (Gnr 3, bnr 4) er overdradd frå Wenche Nordby til Vegard
Endre Løvik (20.11.2007)
Overdraginga omfattar også Gnr 3,
bnr 304
Overdraginga omfattar også Gnr 3,
bnr 337
Overdraginga omfattar også Gnr 3,
bnr 346
Overdraginga omfattar også Gnr 3,
bnr 387
Andel av Gnr 125, bnr 23 er selt for
kr 160.000 frå Dag Dyb Opshaug og
Kari-Anne Opshaug til Nina Kathrin
Opshaug (08.12.2015)
Gnr 1, bnr 506 er selt for kr 266.000
frå Ole Sevrin Roald til Budafjellet Da
(27.02.2006)
Salet omfattar også Timanngjerdet 9
(Gnr 1, bnr 509)
Salet omfattar også Timanngjerdet 14
(Gnr 1, bnr 512)
Salet omfattar også Timanngjerdet 10
(Gnr 1, bnr 513)
Salet omfattar også Budafjellvegen 54
(Gnr 1, bnr 518)
Salet omfattar også Budafjellvegen 58
(Gnr 1, bnr 523)
Salet omfattar også Budafjellvegen 56
Halvardsrema 23 A (Gnr 129, bnr 106, seksjon 5) er selt for kr 1.910.000 frå Birgitte
Furnes til Kenneth Bergli og Kine Victoria Håberg (07.12.2015)
(Gnr 1, bnr 524)
Salet omfattar også Timanngjerdet
(Gnr 1, bnr 528)
Salet omfattar også Timanngjerdet
(Gnr 1, bnr 528, seksjon 1)
Salet omfattar også Timanngjerdet
(Gnr 1, bnr 528, seksjon 2)
Salet omfattar også Timanngjerdet
(Gnr 1, bnr 529)
Salet omfattar også Timanngjerdet
(Gnr 1, bnr 529, seksjon 1)
Salet omfattar også Timanngjerdet
(Gnr 1, bnr 529, seksjon 2)
Salet omfattar også Timanngjerdet
(Gnr 1, bnr 533)
Salet omfattar også Gnr 1, bnr 534
Salet omfattar også Gnr 1, bnr 649
5
5
7
1
1
3
2
Øvregatå 45 (Gnr 1, bnr 46) er selt for
kr 400.000 frå Liv Synnøve Roald til
Sevrin Inge Roald (04.08.1997)
Salet omfattar også Gnr 1, bnr 531
Salet omfattar også Gnr 1, bnr 532
Salet omfattar også Gnr 1, bnr 546
Salet omfattar også Gnr 1, bnr 625
Salet omfattar også Gnr 1, bnr 645
Molnesvegen 22 (Gnr 1, bnr 5) er overdradd til Ole Sevrin Roald (18.07.1973)
Overdraginga omfattar også Gnr 1,
bnr 506
Overdraginga omfattar også Gnr 1,
bnr 547
Overdraginga omfattar også Gnr 1,
bnr 626
Overdraginga omfattar også Gnr 1,
bnr 646
Overdraginga omfattar også Gnr 1,
bnr 647
Overdraginga omfattar også Gnr 1,
bnr 651
Gnr 1, bnr 627 er selt for kr 2.222.700
frå Oddmund Roald til Baarevika Eiendom as (21.02.2013)
Salet omfattar også Gnr 1, bnr 648
Sperravegen 22 (Gnr 127, bnr 35) er selt
for kr 1.570.000 frå Arnhild Høybakk
Basso, Kirsten Oddny Høybakk, Knut
Olav Høybakk, Randi Ellen Høybakk,
Karianne Hildremyr, Einar Knut Høybakk, Eldrid Anita Høybakk, Kjell Olav
Høybakk og Solveig Eli Høybakk til
Elisabeth Borgund Eknes (09.12.2015)
Hauvegen 27 (Gnr 1, bnr 11) er overdradd frå Oddmund Roald til Ruth
Roald (23.05.2014)
Overdraginga omfattar også Gnr 1,
bnr 650
Stornilsvegen 28 (Gnr 127, bnr 255,
seksjon 11) er selt for kr 1.488.000
frå Oddvar Arne Sunde til Lisa Josefin
Gangstad og Fredrik Honningsvåg
(11.12.2015)
Stornilsvegen 26 (Gnr 127, bnr 255,
seksjon 12) er selt for kr 1.445.000 frå
Oddvar Arne Sunde til Gro Giskeødegård (11.12.2015)
Nørestranda 315 (Gnr 3, bnr 386) er
selt for kr 2.900.000 frå Helene Dagmar
Rørvik til Jens Åge Rørvik (11.12.2015)
Budafjellvegen 19 (Gnr 1, bnr 496,
seksjon 4) er selt for kr 1.680.000 frå
Andreas Røsvik Ytterland til Magnus
Valen (11.12.2015)
Gnr 1, bnr 170 er overdradd frå Roald
Vasslag til Giske kommune (14.12.2015)
Overdraginga omfattar også Gnr 1,
bnr 171
Ågnegjerdet 54 (Gnr 1, bnr 642) er selt
16
for kr 900.000 frå Mallavika as til Skoge
Eiendom as (08.06.2015)
Salet omfattar også Ågnegjerdet 56
(Gnr 1, bnr 643)
Nilsvegen 25 (Gnr 127, bnr 13) er
overdradd for kr 125.000 frå Inga
Jørgine Sunde til Oddvar Arne Sunde
(28.09.2001)
Overdraginga omfattar også Stornilsvegen 2 (Gnr 127, bnr 255)
Overdraginga omfattar også Stornilsvegen 6 (Gnr 127, bnr 255, seksjon 1)
Overdraginga omfattar også Stornilsvegen 4 (Gnr 127, bnr 255, seksjon 2)
Overdraginga omfattar også Stornilsvegen 2 (Gnr 127, bnr 255, seksjon 3)
Overdraginga omfattar også Stornilsvegen 8 (Gnr 127, bnr 255, seksjon 4)
Overdraginga omfattar også Stornilsvegen 8 (Gnr 127, bnr 255, seksjon 5)
Overdraginga omfattar også Stornilsvegen 8 (Gnr 127, bnr 255, seksjon 6)
Overdraginga omfattar også Stornilsvegen 12 (Gnr 127, bnr 255, seksjon 7)
Overdraginga omfattar også Stornilsvegen 10 (Gnr 127, bnr 255, seksjon 8)
Overdraginga omfattar også Stornilsvegen 14 (Gnr 127, bnr 255, seksjon 9)
Overdraginga omfattar også Stornilsvegen 16 (Gnr 127, bnr 255, seksjon 10)
Overdraginga omfattar også Stornilsvegen 28 (Gnr 127, bnr 255, seksjon 11)
Overdraginga omfattar også Stornilsvegen 26 (Gnr 127, bnr 255, seksjon 12)
Overdraginga omfattar også Stornilsvegen 30 (Gnr 127, bnr 255, seksjon 13)
Overdraginga omfattar også Stornilsvegen 32 (Gnr 127, bnr 255, seksjon 14)
Overdraginga omfattar også Stornilsvegen 20 (Gnr 127, bnr 255, seksjon 15)
Overdraginga omfattar også Stornilsvegen 18 (Gnr 127, bnr 255, seksjon 16)
Overdraginga omfattar også Stornilsvegen 22 (Gnr 127, bnr 255, seksjon 17)
Overdraginga omfattar også Stornilsvegen 24 (Gnr 127, bnr 255, seksjon 18)
Overdraginga omfattar også Gnr 127,
bnr 256
Overdraginga omfattar også Gnr 127,
bnr 259
Gnr 183, bnr 469 er overdradd til Nordstrandfjørå 71 as (13.12.1985)
Overdraginga omfattar også Nordstrandfjørå 71 (Gnr 183, bnr 550)
Lisavegen 23 (Gnr 183, bnr 1177) er
selt for kr 3.600.000 frå Cato Johannessen og Heidi Camilla Johannessen til
Thomas Sæther (16.12.2015)
Ågnegjerdet 54 (Gnr 1, bnr 642) er selt
for kr 3.402.881 frå Skoge Eiendom as
til Jonny Åge Roaldsand (16.12.2015)
Borniteigen 5 (Gnr 6, bnr 180) er selt
for kr 3.700.000 frå Elisabeth Merete Hagen Fagerheim og Inge Johan Fagerheim
til Gustav Relling Nielsen og Birgitte
Linde Relling (16.12.2015)
Gnr 188, bnr 1 er overdradd til Bjørg
Ruth Ytterland og Kåre Svein Ytterland
(18.10.1989)
Overdraginga omfattar også Dirikvegen
10 (Gnr 188, bnr 19)
Overdraginga omfattar også Gnr 188,
bnr 29
Overdraginga omfattar også Gnr 188,
bnr 35
Overdraginga omfattar også Gnr 188,
bnr 64
Overdraginga omfattar også Ytterland
38 (Gnr 188, bnr 79)
Overdraginga omfattar også Ytterland
27 (Gnr 188, bnr 83)
Torsdag 14. januar 2016
i Giske kommune
Overdraginga omfattar også Gnr 188,
bnr 93
Overdraginga omfattar også Gnr 188,
bnr 94
Overdraginga omfattar også Gnr 188,
bnr 97
Overdraginga omfattar også Gnr 188,
bnr 108
Overdraginga omfattar også Gnr 188,
bnr 109
Overdraginga omfattar også andel av
Gnr 188, bnr 114
Overdraginga omfattar også Gnr 188,
bnr 115
Overdraginga omfattar også andel av
Gnr 188, bnr 116
Overdraginga omfattar også Gnr 188,
bnr 124
Overdraginga omfattar også Gnr 188,
bnr 126
Overdraginga omfattar også Gnr 188,
bnr 138
Overdraginga omfattar også Gnr 188,
bnr 139
Overdraginga omfattar også Ytterland
42 (Gnr 188, bnr 144)
Overdraginga omfattar også Gnr 188,
bnr 145
Overdraginga omfattar også Gnr 188,
bnr 148
Overdraginga omfattar også Gnr 188,
bnr 149
Overdraginga omfattar også Gnr 188,
bnr 150
Overdraginga omfattar også Gnr 188,
bnr 151
VEGNAMN I GISKE
Gnr 1, bnr 42 er overdradd frå Åsmund
Helge Roald til Ågne Johan Roald
(12.07.2012)
Overdraginga omfattar også Gnr 1,
bnr 84
Overdraginga omfattar også Gnr 1,
bnr 630
Overdraginga omfattar også Gnr 1,
bnr 644
Gnr 185, bnr 341 er selt for kr 1.700.000
frå Arild Hagen Bye og Britt Nora Farstad
til Alla Grebstad og Ole André Grebstad
(17.12.2015)
Valderhaug 15 (Gnr 183, bnr 290) er
overdradd frå Eli Kirsten Valderhaug til
Anbjørn Inge Walderhaug (17.12.2015)
Nordstrandfjørå 71 (Gnr 183, bnr
550) er selt for kr 15.850.000 frå Nordstrandfjørå 71 as til Nordic Wildfish as
(17.12.2015)
Postvegen 24 (Gnr 4, bnr 161) er overdradd frå Nils Arne Blindheim til Rian
Arne Morrison (09.07.2007)
Overdraginga omfattar også Postvegen
24 (Gnr 4, bnr 333)
Overdraginga omfattar også Gnr 4,
bnr 334
Nordstrandmyrane 17 (Gnr 183, bnr
1081, seksjon 3) er selt for kr 2.650.000
frå Grethe Smenes til Marian Synnes
Nordstrand (18.12.2015)
Gnr 188, bnr 151 er selt for kr 1.600.000
frå Bjørg Ruth Ytterland og Kåre Svein
Ytterland til Grete Sofie Roald Skjong
og Johan Karsten Skjong (18.12.2015)
Gnr 1, bnr 644 er selt for kr 48.784 frå
Ågne Johan Roald til Giske kommune
(18.12.2015)
Stornilsvegen 16 (Gnr 127, bnr 255,
seksjon 10) er selt for kr 2.410.000 frå
Oddvar Arne Sunde til Emil Dybvik
ODD EGIL VALDERHAUG
Skomakarvegen går rundt sjukeheimen på
Valderøya. Oppe ved fjellet her etablerte Peder
Lervik seg med skomakarverkstad i 1914.
Torsdag 14. januar 2016
Nilsvegen 25 (Gnr 127, bnr 13) er overdradd for kr 125.000
frå Inga Jørgine Sunde til Oddvar Arne Sunde (28.09.2001)
Antonsen (16.12.2015)
Postvegen 24 (Gnr 4, bnr 161) er selt for
kr 250.000 frå Rian Arne Morrison til
Jan-Arve Rørvik Roaldsnes (21.12.2015)
Nordstranda 22 (Gnr 183, bnr 994,
seksjon 3) er selt for kr 1.100.000 frå
Oscar Andreas Balsnes Falkevik til Møre
og Romsdal Bilutleie as (21.12.2015)
Postvegen 119 (Gnr 3, bnr 64) er
overdradd frå Oddny Grebstad Rørvik
til Elin Berte Rørvik og Linda Johanne
Rørvik (21.12.2015)
Gnr 126, bnr 145 er overdradd til Birger
Johan Alnes, Ivar Otto Alnes, Ketil Elias
Alnes, Knut Dagfinn Alnes, Lars Petter
Alnes, Leif Steinar Alnes, Olav Erling
37 år gamal kom Peder Lervik frå Vestnes
saman med kone og born, og busette seg i på
Valderøy i 1902. Med seg på flyttelasset hadde
han ei tømmerstove som han sette opp i Myrane nedanfor Kolaas Terrasse. Han laga både
sko og støvlar, og i tillegg reparerte han brukte
sko. Han vart etter kvart kjend som ein svært
dyktig skomakar, men Peder Lervik treivst ikkje
i Myrane, så han vart svært glad då han i 1914
fekk tilbod om å kjøpe småbruket til skreddar
Ole A Valderhaug.
Den gamle husmannsplassen ”Svinegjerde”
ligg rett ovanfor Valderøy Eldresenter, og i dag
kjenner vi småbruket som Lervik-garden. Peder
Sevrin Alnes, Ole Nikolai Alnes, Ove
Laurits Alnes, Per Ivar Arne Alnes og
Svein Arne Alnes (03.08.1990)
Overdraginga omfattar også andel av
Gnr 126, bnr 263
Andel av Gnr 124, bnr 68 er overdradd
for kr 400.000 frå Grete Linda Støle til
Åse-Randi Berentsen, Øyvind Helgesen,
Torhild Støle, Reidar Peder Grønmyr,
Bjørn Grønmyr og Thor Grønmyr
(23.12.2015)
Kolvikparken 10 (Gnr 183, bnr 882,
seksjon 5) er selt for kr 1.650.000 frå
Thomas Sæther til Jonathan Mulelid
(23.12.2015)
Kjelde: Statens kartverk
Foto: Google Streetview
Lervik flytta då skomakarverkstaden inn i den
tidlegare skreddarverkstaden i kjellaren. I tillegg til å drive som skomakar, dreiv Peder Lervik
også det vesle småbruket sitt. Men på vinterstid
var han på torskefiske. Det blir fortalt at om det
vart mykje landligge, så nytta Peder Lervik tida
til å reparere sko for dei mange fiskarane frå
fjordbygdene på Sunnmøre som oppheldt seg
her ute på øyane under torskefisket.
Peder Lervik dreiv som skomakar til han var
over 80 år. Peder Lervik døydde i 1955, 90 år
gamal.
Skomakarvegen går rundt sjukeheimen på Valderøya.
Foto: Odd Egil Valderhaug
17
              
DATO
STAD
ARRANGEMENT
ARRANGØR
14.1
Ålesund Bibliotek
Geitekillingen som kunne telle til ti, med Peder Opstad
15.1
Terminalen/Byscena
Soul & Roll-kveld
16.1
Teaterfabrikken
Tove Bøygard & Jørund Bøygard
Teaterfabrikken
Parken Kulturhus
Nyttårskonsert
Ålesund Symfoniorkester
17.1
Brud Ålesund
Brud 2016
Scandic Parken
19.1
Parken Kulturhus
Håvard Gimse: klaverkonsert
22.1
Parken Kulturhus
Borgny – flukten frå flammene
23.1
Klippfiskakademiet
Kokkekurs for barn
Klippfiskakademiet
23.1
Teaterfabrikken
Standup – Henrik Fladseth – Kverulant
Teaterfabrikken
23.1
Nedre Strandgate
Bybrannvandring
Bybrannen i Ålesund
24.1
Color Line Stadion
Bryllupsmessen – Din store dag
Color Line Stadion
29.1
Parken Kulturhus
Elvis!
29.1
Terminalen/Byscena
Hanne Kolstø
30.1
Parken Kulturhus
Tenorane: Med ein horn i sida
4.2
Parken Kulturhus
Kalvø
Rikskonsertane
5.2
Terminalen/Byscena
Turboneger
Momentium
6.2
Teaterfabrikken
Lege uten bremser
Teaterfabrikken
7.2
Giske Kulturskule
Ungdommens Kulturmønstring
Valderøy skulekorps
Giske Kommune
Vigra skulemusikk
13.2
Terminalen/Byscena
Marte Eberson
Momentium
20.2
Terminalen/Byscena
Karpe Diem
Momentium
24.2
Parken Kulturhus
Sunde og Bjørnov
Backstage as
25.2
Parken Kulturhus
Dyrene i Hakkebakkeskogen
4.3
Terminalen/Byscena
Hellbillies
Momentium
4.3
Parken Kulturhus
Det ble en GUT
Herreteateret
5.3
Terminalen/Byscena
Susanne Sundfør
Momentium
11.3
Terminalen/Byscena
Minor Majority
Momentium
13.3
Giske komm. Idrettshall
Kulturlivets Dag i Giske
Giske kommune/Kulturlivet
31.3
Terminalen/Byscene
Violet Road
Momentium
8.4
Terminalen/Byscena
OSLO ESS
Momentium
21.5
Terminalen/Byscena
Dag Sørås – Ekkokammer
Momentium
26.5
Terminalen/Byscena
Ole Paus
Momentium
10.6
St. Olavs Plass, Ålesund
Ålesund Live
Momentium
30.6
Color Line Stadion
ELTON JOHN @ Color Line Stadion
Momentium
2.7
Øygardshamna, Giske
Sommerfest
Momentium
21.8
Color Line Stadium
Jugendfest
Momentium
16-17.1
Teater Grimsborken
Momentium
Oppføring i Kulturkalenderen er gratis for kulturlivet. Send di oppføring til: [email protected]
Kulturkalenderen viser kulturarrangement inntil 9 månader fram i tid. | Kalenderen skal fortelje kort om arrangementet og skal vise tid og stad, men ikkje klokkeslett.
GISKE KOMMUNE
HISTORISK OG FRAMTIDSRETTA
18
LYD OG LYS PARTNER
Torsdag 14. januar 2016
NB!:
Køyrerute kvar
onsdag til Ålesund, Sula,
Giske, Skodje, Haram,
Ørskog. Sykkylven (tirsdag)
og Hareid (torsdag)
FRAKTFRITT
@oyblikk #øyblikk
FURENE, 6100 VOLDA
LAVPRIS-MATERIAL
- PRISAR INKL. MVA
NB! Alle bestillingar for KØYRERUTA må vere innkomne innan onsdag
36x68 just . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr m kr 12,50
48x98 just . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr m kr 20,45
19x148 dobbelfals, 1. sort gr. kvit . . . . . pr m 2 kr 146,70
15x70 prof. golv/dør kvit . . . . . . . . . . . . . . pr m kr 35,60
21x70 prof. tak kvit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr m kr 42,50
12 mm std. spon 122x2390 . . . . . . . . . . . . . . . . pr pl kr 162,Bever tak skygge MDF 11x128x2390 eggk. pr m2 kr 172,Bygg1 Kari dør 70-100-200-210 kvit karm. pr stk kr 1200,70 mm Knauf isolasjon 037. . . . . . . . . . . .pr m 2 kr 34,95
100 mm Knauf isolasjon 037. . . . . . . . . . .pr m 2 kr 47,90
150 mm Knauf isolasjon 037. . . . . . . . . . .pr m 2 kr 70,10
200 mm Knauf isolasjon 037. . . . . . . . . . .pr m 2 kr 93,35
MDF perle, skygge, fas
11 x 620 x 2390 mm
Eggkvit, Cafelatte, Lys Toscana, Skagen
Kostmalt kr
134,-
pr plate. Fritt levert
Vi har Glava, Decra, ståltak, takstein, H-vindu, dører
Be oss om tilbod! Telefon 70 04 59 90 Fax 70 06 87 70.
GISKE KOMMUNE
#øyblikk
INVITASJON TIL FOLKEMØTE
PÅ VALDERØYA
MANDAG 18.01.2016 KL. 18 - 21
GISKE RÅDHUS
ALFA
BEGRAVELSESBYRÅ AS
Tema: fortetting, tilgjenge fjell og fjøre på Valderøya.
Innleiarar og workshop.
Vi står alltid til tjeneste
ved dødsfall og begravelse.
Personlig oppfølging fra
våre konsulenter.
DØGNVAKT: 70 18 34 44 / 70 16 92 20
(Avd. Ytterland og Gåseid)
Besøk vår hjemmeside:www.aabb.no
Møtet vil vere del av/innspel til rullering av
kommuneplanen sin arealdel.
OPE MANDAG – FREDAG 8 – 17. LAURDAG 9 – 14
www.koppenind.no – [email protected]
til salgs
Kjøp ved av våre
medlemmer i ditt
nærområde.
Kvalitetsved leveres
over hele landet.
Vedportalen:
www.norskved.no
Giske
Venstre
VALDERØY PENSONISTLAG
inviterer til
ÅRSMØTE 2016
ÅRSMØTE
Årsmøtet vert halde på Ålesund Airport Hotel,
Ytterland, onsdag 3. februar 2016 kl.19.00
fredag 15. jan.
kl 18.00
Sakliste:
Årsmøtesaker: Årsmelding 2015, Revidert
reknskap 2015, Kontingent, Vedtekter
Innkomne saker, Val av nytt styre
PSS på Ytterland
Innkalling / Årsmelding
/ Rekneskap / Val
styre, Val utsendingar
til fylkesårsmøte
Saker ein vil ha behandla på årsmøtet må vere
styret i hende 14 dagar før møtet
Saker til behandling må
sendast styret innan
12. jan. Politisk debatt
og enkelrvering
Vi ønskjer vel møtt til årsmøte
Forum for vedprodusenter
Vel møtt
GISKE KOMMUNE
KVEN BØR FÅ PRISEN SOM
ÅRETS BEDRIFT I GISKE 2015?
HYTTER – SJØLVBYGGARGARASJER – ALT I TRELAST
Ved
Ope møte, meir informasjon på kommunen sine
heimesider.
Styret
Styret i GV
Trenger du Elektriker?
Trenger du Elektriker?
Trenger du Elektriker?
NV rubr Vedtilsalgs 38x70 TAB 10-07.indd
25-10-07 11:03:11
1
HUGS! No kan du få
Øy-Blikk i PDF-format
direkte tilsendt til din e-post
1 år 950,- 1/2 år 580,-
Lokal kunnskap, med
landsdekkende erfaring.
Lokal kunnskap, med
landsdekkende
erfaring.
Lokal kunnskap,
med
landsdekkende erfaring.
Send din e-postadresse til
[email protected]
og du får Øy-blikk tilsendt som PDF-format
Vi utfører alle elektro oppdrag for bolig og næring.
Vi utfører alle elektro oppfor bolig
og næring.
Vi utfører drag
elektro
opp•alleSkift
til LED:
spar penger
drag for bolig
og
næring.
• Styr varmen: spar strøm
• Skift til LED: spar penger
• El. kontroll: lavere forStyr
varmen:
spar strøm
• Skift til•LED:
spar
penger
sikring
• El. kontroll:
lavere for• Styr varmen:
spar strøm
sikring
• El. kontroll:
lavere
forKjetil
Løvold
sikring
Ring
7095
11 67
14 05
Mob 46
99
eller 70 11 14 05
Ring
Ring 70 11 14 05
sykkylvsbladet-høy.indd 1
sykkylvsbladet-høy.indd 1
sykkylvsbladet-høy.indd 1
Giske kommune og Giske Næringslag delar ut ein pris
til årets bedrift i Giske. Prisen skal løfte fram bedrifter
eller verksemder som har utmerka seg siste året i
kommunen. Vi ber om å få tilsendt forslag til aktuelle
kandidatar innan utgangen av januar.
Det vert lagt følgjande kriteria til grunn for tildeling,
der ein kan velje ein eller fleire hovudtema:
• Vanleg bedriftsøkonomisk vurdering
• Organisasjon, personalpolitikk og bedriftsleiing
• Profilering – bedrifta si miljøprofil vil her vere
viktig
• Framtidsretta og miljøvenleg produksjon og
produksjonsutstyr
• Produktutvikling og marknadsføring
• Satsing på nye og miljøvenlege produkt/tenester
• Kva bedrifta har å seie for lokalsamfunnet
• Trivsel og godt miljø på arbeidsplassen
Meir om pristildelinga på nettsidene:
www.giske.kommune.no
Forslag på bedrift/ firma med kort grunngjeving sendast
til: Næringskontoret, Giske kommune, Valderhaug 4, 6050
Valderøya, merka ”Årets bedrift i Giske 2015”.
Epost-adr.: [email protected], epost-emne: «Årets
Bedrift i Giske 2015».
Næringskontoret
Tidlegare
Tidlegare SISenteret begravelsesbyrå
SISenteret
AS
begr
Tidl
Døgnvakt:
Døgnvakt: 70 17 86 60
70 17 86 60Døg
VI
VI ER DER
ER
NÅR
DER
DU TRENGNÅR
OSS
DU TREN
VI E
Vi kankan
avtale møte
i heimen, avdeling
Øysenteret
eller
Vi
avtale
møte
i heimen,
Vi ka
av
kontoret i Spjelkavik i Spjelkavik
kontoret
kont
E-post:
[email protected]
E-post: [email protected]
E-post:
[email protected]
www.bbsunnmore.no
www.sisenteret.no
www
.sisenteret.no
5/13/2014 9:24:52 AM
5/13/2014 9:24:52 AM
5/13/2014 9:24:52 AM
Mange opplever krenkelser og trusler
– har du opplevd det?
Nasjonal kontakttelefon er et råd- og veiledningstilbud til personer over 62 år
som er utsatt for vold og overgrep. Betjenes hverdager 9 – 15 av fagpersoner som
har tid til å lytte. Du kan være anonym.
www.vernforeldre.no
Torsdag 14. januar 2016
19
E-po
www
Siste sida
       
Lesetips til helga
Årbok for Sunnmøre 2015
Utg. av Sunnmøre Historielag
TRIN, GISKE FOLKEBIBLIOTEK
Årets lokalhistoriebok for Sunnmøre har artiklar om alt frå ”gardregler” på Sunnmøre,
utviklinga av kvinnedraktene på Sunnmøre på 1800-talet, Kvinner i politikken i Ålesund,
marinarkeologiske undersøkingar i Katavågen, fleire artiklar om båtar og fiske og to artiklar
om unge ålesundarar som som var med i 2. Verdskrigen og deira ulike skjebne.
Båttrafi kken vert i skildra i 3 svært ulike artiklar.: Fyrst skriv Arnljot Løseth om utviklinga
av bårttypane i kystfiske på 1800-talet. Spesielt tek han for seg koss den sørlandske ”listerbåten” påverka sunnmørsåttringen og nordlandsbåten. Det var voldingen Sivert Halkjelsvik
som utvikla båttypen ”møringen” som var ein vellukka krysning – vellukka seglbåt som
låg betre i vatnet og sigla fortarare.
Ole Bratholm skriv om Færingehavn på Vest-Grønland, der skipper Olsen på ”Veslekari”
oppdaga svært dirvverdige mengder av torsk i 1926. Fram til 1970-åra vart dette eit viktig
område for norske fiskarar i nært samarbeid med færøyingane med velferdsstasjon og butikk
på land. Det kunne vere fleire hundre mann der i sesongen og dei fleste nordmennene kom
frå Sunnmøre. Fisket vart til slutt nedlagt pga mangel på fisk i havet - delvis pga overfiske,
delvis pga endra temperatur i havet.
I den siste båtartikkelen har Harald Kjølås skrive om mjølketransporten i indre fjordstrøk.
Det handlar like mykje om meieridrifta på Sunnmøre som tok seg opp i andre halvdel av
1800-talet. I 1890-åra var her 75 små bygdemeieri som hovudsakleg laga smør. Med framveksten av Ålesund by, vart behovet for mjølketilgang stort, og ein måtte få båtar som kunne
frakte fram konsummjølk så snøgt at ho heldt kvaliteten. Denne viktige båttrafi kken vart
fram til 1959 då tankbilane tok over.
Aud Farstad og har skrive ein artikkel om den unge Jon Arne Austnes frå Haram som vart
arrestert 1941 og enda livet sitt i Sonnenburg - Nacht-und-Nebel-leir - i 1944. ”Brotsverket”
hans var eit mislukka fluktforsøk for å sleppe unna krigstenesete for tyskarane. Ho har
dukka ned i hendingane både for å minnast alle dei som miste livet under okkupasjonen
og for å mane til ettertanke: Korleis vurderer me våre medmenneske både frå fortida og nå
Kvar fjortande dag gir Giske folkebibliotek deg
eit nytt lesetips til helga.
Håvard Bjørnelv og Trine Naadland, ved
biblioteket, er det som gir deg tipsa.
i dag!gsbiletet er frå arresten i Ålesund der Austnes sit i bakarste rekkje.
Svar på
førre Sudoku
SuDoku
7
2
8
4
9
6
5
3
1
6
3
4
1
5
7
2
8
9
1
9
5
3
2
8
4
6
7
9
1
2
7
8
5
3
4
6
4
5
6
2
3
1
7
9
8
3
8
7
9
6
4
1
2
5
2
7
1
8
4
9
6
5
3
5
4
9
6
1
3
8
7
2
8
6
3
5
7
2
9
1
4
Fyll ut dei tomme
rutene med tal frå
1 til 9, både vannrett, loddrett og
i kvadrata.
Levert av Media Berge
@jannicke_valderhaugstrand - 30.12.15
������� ����������
��������� ��������
������������ �����
�����������������
����� ������ ������
��������� ��������
������� �������� ��
���������� ��������
���������� �������
#oyblikk | @øyblikk