täältä - Sosiaalipedagogiikka

Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, vuosikirja 2015
Pääkirjoitus
Muuttovyöry Eurooppaan
Juha Hämäläinen
Artikkelit
Yleistynyt toinen ja muuttuva yhteiskunta – G. H. Meadin ajatuksia ihmisen ja
yhteiskunnan välisestä suhteesta
Pekka Kuusela
Taiteen osallisuus, osallisuuden taide – Tulkintoja taidelähtöisten menetelmien käytöstä
koulussa
Tomi Kiilakoski & Marika Tervahartiala
Ehkäisevän päihdetyön kansalaiskasvatusdiskurssit – Esimerkkinä 1960–1980-lukujen
sanomalehtikirjoitukset
Raija Väisänen
Aloitteellinen, reagoija ja rajoittaja – Vanhempien positiot kertomuksissa alkoholiaiheisista
keskusteluista nuoren kanssa
Jenni Helenius
Hyvällä mallilla -foorumi kunnan ja järjestön yhteistyön arvioinnissa
Jenni Helenius & Marie Rautava
Katsaukset
Talouden pedagogisoinnista: luonnostelua vastuun ottamiseksi performatiivisesta
taloustiedosta
Tuomo Alhojärvi
Toisin kokeminen ja toisin eläminen ihmisen kasvun ja sosiaalipedagogisen kasvatuksen
ja ohjauksen haasteena
Voitto Kuosmanen
Moniammatillinen työntekijä ja johtamisen moninaisuus
Päivimaria Seppänen
Vapaaehtoistoiminnasta oppiminen ja sosiaalipedagogiikka
Niina Manninen & Eija Raatikainen
”Horisontissa siintää yhteinen majakka” – Kuntouttava työote Peruspalvelukeskus Oivan
lastensuojelun ammattilaisten arjessa
Tuula Hyppönen, Markku Karvinen, Riikka Litsilä, Hannele Mattila & Terhi Taajamo
Tutkimuskohteena Suomen evankelisluterilaisen kirkon nuorisotyön itseymmärrys
Tiina Häkkinen
Mitä ammattikorkeakoulun kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelman lehtorin
sosiaalipedagoginen asiantuntijuus voisi olla?
Erja Anttonen
Vad betyder akademiseringen av de socialpedagogiska utbildningarna för utvecklande av
självständigt handlande socialarbetare/pedagoger?
Christer Cederlund
Seppo Niemelä in memoriam
Elina Nivala, Sanna Ryynänen & Karin Filander