Kaikki kesäduunaa 2016 - Varsinais

YRITTÄJÄ, TEE MERKITTÄVÄ TEKO –
PALKKAA NUORI KESÄLLÄ 2016
•
Kampanjassa haastetaan yrittäjät konkreettiseen
toimintaan nuorten tulevaisuuden hyväksi
•
Tavoitteena on työllistää kesällä 2016
mahdollisimman suuri joukko 15-18 -vuotiaita nuoria
Varsinais-Suomessa
•
Tarkoituksena on tukea nuorten mahdollisuuksia
saada työkokemusta ja oppia työelämän perusteita
•
Yritykset saavat näin myös kesäsijaisia luonnikkaasti
ja mahdollisesti tulevaisuudessa hyviä työntekijöitä
KESÄDUUNAA -MATCHING
NÄIN YRITYS JA NUORI LÖYTÄVÄT TOISENSA
•
Kampanjassa panostetaan suoriin kontakteihin
yrittäjäjärjestöihin ja yrityksiin sekä oppilaitoksiin
•
Mukaan ilmoittautuvien yritysten ja nuorten
yhteystiedot kerätään sähköiseen rekisteriin
•
Tavoitteena on löytää toisilleen soveltuvat kesätyöpaikat ja tekijät
•
Mukaan ilmoittautuneelle nuorelle lähetetään
yhteystiedot lähialueen kesätyöpaikkoja tarjoavasta
yrityksestä ja työtehtävästä
•
Nuori ottaa itse yhteyttä tähän yritykseen ja osapuolet sopivat jatkosta – oma aktiivisuus ratkaisee
AKTIIVINEN YRITTÄJÄ LÖYTÄÄ AKTIIVISEN
NUOREN – MAHDOLLISUUS MOLEMMILLE
•
Yritys ja nuori solmivat työsopimuksen ja sopivat työjakson pituudesta sekä maksettavasta korvauksesta
•
Tavoitteena on vähintään kahden viikon pituinen
työjakso
•
Työllistyneille nuorille tarjotaan kampanjan osana
perustiedot työelämän perussäännöistä
YRITTÄJÄ, VOIT OLLA ITSEKIN AKTIIVINEN
OTA YHTEYTTÄ
Yrittäjillä on mahdollisuus tarjoutua suoraan kesätöiden
tarjoajaksi täyttämällä netissä lomake:
www.varsinais-suomi.fi/kesaduunaa2016
www.yrittajat.fi/varsinaissuomenyrittajat
LISÄTIETOJA:
Patrik Piiparinen
041 54 46 930
[email protected]
Joonas Paukkio
045 85 62 020
[email protected]
Haastekampanja perustuu Salon yrittäjien 2014 - 2015
toteuttamaan malliin, jossa Salossa työllistettiin satoja
nuoria alueen pk-yrityksiin. Koko Varsinais-Suomen
maakuntaa koskevassa yhteiskampanjassa 2016 ovat
mukana Salon Yrittäjät ry, Varsinais-Suomen Yrittäjät ry,
Varsinais-Suomen liitto ja Turun ammattikorkeakoulu.
Kampanjan suojelijana toimii tasavallan presidentti
Sauli Niinistö.
YHTEYSTIEDOT:
Salon Yrittäjät ry:n hallituksen varapuheenjohtaja
Jukka Alanko, 0400 328 018
Varsinais-Suomen Yrittäjät ry, toimitusjohtaja
Henri Wibom, 050 3800 150