Koulun KulttuuriKEVÄT 2016

Koulun KulttuuriKEVÄT 2016
Kulttuurikevät 2016 esittelee kevään
kulttuuritarjontaa kouluille ja oppilaitoksille.
Lisätietoja esityksistä ja työpajoista:
www.vantaa.fi/kulttuuri
Ohjelmat on merkitty kohderyhmittäin:
E Esiopetus
A Alakoulu
Y Yläkoulu
L Lukio
2 2.aste
B Mahdollisuus anoa bussikuljetus sivistystoimelta
Vantaan kulttuuripalveluiden järjestämien
esitysten peruuttamattomasta tai alle viikkoa ennen peruutetusta ryhmävarauksesta
perimme 50 % lippujen hinnasta!
Muutokset ohjelmistossa ovat mahdollisia.
Julkaisija: Vantaan kaupungin kulttuuripalvelut
Esitteen toimitus ja jakelu: Hanna Nyman
Taidetalo Pessi, Kielotie 14, 01300 Vantaa
040 843 6665, [email protected]
Kansikuva: Sonja Ferm 12 v., Vantaan kuvataidekoulu
Taitto: Tiina Kuoppala
Paino: Grano Oy
ILMAISET BUSSIKULJETUKSET KULTTUURITAPAHTUMIIN A Y
Huom! Vain 1 bussikuljetus / luokka / kevätlukukausi
Vantaan ala- ja yläkoulut voivat hakea sivistystoimelta kevään 2016 kulttuuritapahtumiin ilmaisia
bussikuljetuksia. Tilaisuudet, joihin bussikuljetusta voi hakea on merkitty tähän esitteeseen bussin kuvasymbolilla B. Myönnettyyn bussikuljetukseen tulee osallistua vähintään 30 oppilasta tai
enintään 56 oppilasta / kuljetus ja vierailukohteen etäisyys tulee olla yli 3 km koululta. Pääsyliput
ja opastus- ja työpajamaksut koulu maksaa itse ja ne on hyvä varata ennakkoon.
Kirjalliset hakemukset perusteluineen toimitetaan rehtorin allekirjoittamina pe 29.1.2016
mennessä: Vantaan kaupunki/sivistystoimi, Tuula Kivioja, Asematie 6 A 3 krs., 01300 Vantaa
Myönteisistä päätöksistä hakijoille ilmoitetaan pe 5.2.2016 mennessä sähköpostilla.
Kuljetuksen saanut koulu hoitaa itse bussitilauksensa annettujen ohjeiden mukaisesti.
Lisätietoja bussikuljetuksista:
Tuula Kivioja, 09 8392 2394 tai [email protected]
Hanna Nyman, 040 843 6665 tai [email protected]
BUSSIKULJETUKSIA VOI HAKEA VAIN SEURAAVIIN TAPAHTUMIIN:
Yläkouluille:
• Kansallisoopperan pääharjoitukset
• SOIVA / WKL -tanssiesitys
• The Earth Song -tanssiesitys
Alakouluille:
• Kansallisoopperan pääharjoitukset
• SOIVA / WKL -tanssiesitys
• The Earth Song -tanssiesitys
• Valomatka-sirkusesitys
• Perinteistä ja uutta joikua -konsertti
Ilmaisia kuljetuksia on rajallinen määrä!
SISÄLLYS
Koulutusta opettajille
Taidetalo Pessin ja Toteemin näyttelyt
Taidetyöpajat
Vantaan taidemuseon kevät
Vantaan kaupunginmuseon kevät Muut näyttelyt
2
4
7
10
14
17
20
Vantaan kirjastot
Vantaan sanataidekoulu Bravo! Teatteriesitykset
Tanssiteatteri Raatikko
Tikkurilan teatteri, Teatteri- ja sirkuskoulu
24
24
26
28
31
32
Teatteri Vantaa
Vantaan Tanssiopisto
Tanssin viikot
Konsertit
Suomen Kansallisooppera
Taiteen perusoppilaitokset Vantaalla 33
34
34
36
38
39
Hyvä opettaja,
Koulun kulttuurikevät 2016 -esite sisältää kattavasti eri puolilta kaupunkia toteutuvia kulttuuritapahtumia, työpajoja ja näyttelyitä, joita voit hyödyntää opetussuunnitelmasi osana.
Kulttuuriyhdysopettajien tapaaminen on 11.2. lasten ja nuorten kulttuurikeskus Vernissassa. Tervetuloa tapaamaan kulttuurituottajia ja kulttuuritahoja sekä suunnittelmaan oman koulun kulttuuriohjelmaa!
Keväällä Taidetalo Pessissä ja Toteemissa järjestetään kouluille mielenkiintoiset näyttelyt Kun yö
värittää ja Fillarilla. Molempiin on tuotettu laaja
oheisohjelma kouluille. Kulttuuritarjonnasta löytyy
eri vuosiluokille niin teatteri- kuin tanssiesityksiä
sekä lukuisia taidetyöpajoja. Kevät tuo ohjelmistoon jälleen Bravo!-festivaalin ja Tanssinviikot, joiden upea ohjelma tarjoaa esityksiä kaikille vuosiluokille.
Tarjolla on myös ilmaisia bussikuljetuksia Kansallisoopperan pääharjoituksiin ja eri esityksiin. Etusijalla kuljetuksien saajissa ovat koulut, jotka eivät
syksyllä 2015 saaneet ilmaista bussikuljetusta.
Koulun kulttuurikevät 2016 -esite jaetaan kaikille
vantaalaisille opettajille ja toivomme opettajien
soveltavan kulttuuria laajasti osana opetustyötä.
Iloisia elämyksiä kulttuurin ja taide­
kasvatuksen parissa Sinulle ja oppilaillesi!
Vantaan kulttuuripalvelut
JULKAISUJA
• Uusi maailmankartta -visuaalisen taidekasvatuksen menetelmäopas
• Lastenkirja raollaan – avaa ovet sadulle -sanataiteen menetelmäopas
• Tanssien läpi lukkarin -perusopetuksen tanssikasvatuksen menetelmäopas
Tilaus:
[email protected]
tai 040 843 6665
3
KOULUTUSTA OPETTAJILLE
Kulttuuriyhdysopettajien tapaaminen.
Kuva Hanna Nyman.
KONSERTTI
KOODI2016
INFOPÖYDÄT
ROMANIKULTTUURI
KUULUMISET
TAIDETTA
KULTTUURIYHDYSOPETTAJIEN KEVÄTTAPAAMINEN
to 11.2. klo 14–17 Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Vernissa, Tikkurilantie 36
Kulttuuriyhdysopettajillesuunnattuinfo-jakoulutustilaisuus.Teemanaovatuudistuvaopetussuunnitelmajakoulujenkulttuurikasvatussuunnitelmatsekävantaalaisten kulttuurilaitosten ohjelmatarjonta kouluille.
Ohjelma:
14.00–14.30
14.30–15.00
15.00–15.30
15.30–15.45
15.45–16.15
16.15–17.00
Infopöydät&kulttuuritahojenajankohtaisetkuulumiset,kahvitarjoilu
KOODI2016-ohjelmointiosanaperusopetusta,toimittajaJuhani Mykkänen
Ilmiö–kuinkanyhjäistäsetyhjästä?,kulttuurituottajaTiina Susiluoto
Konsertti, Heta Keskinarkaus & Mosai
Romanikulttuurin huomioiminen koulussa, Malla Laiti, erikoissuunnittelija
Etelä-Suomenaluehallintovirasto
Koulunomakulttuurisuunnitelma-työpaja,
kulttuurituottajat Pia Rossi ja Hanna Nyman
Yhteenveto ja palaute
Tarjoilun johdosta ilmoittautumiset 5.2. mennessä: [email protected], 040 843 6665
4
TIEDEKESKUS HEUREKAN
OPETTAJAILTA
to 3.3. klo 16–20 Tiedekeskus Heureka
Kuninkaalantie 7
Keväänopettajaillanteemoinaovattalviurheilulajeja monipuolisesti esittelevä Suksi Heurekaan!
-näyttely,sekätoukokuussaavattavatiedepuisto
Galileinuusi,maanainoakaikkiSuomenbiotoopit sisältävä luontopolku.
Tilaisuus on tarkoitettu kaikkien kouluasteiden
opettajille sekä opettajaksi opiskeleville.
Ilmoittautuminen alkaa 1.2.2016
Heurekan nettisivuilla. www.heureka.fi
KOULULLE TILATTAVAT OPETTAJIEN KOULUTUKSET:
Kurssien hinnat neuvotellaan keston ja ajankohdan mukaan.
Tilaukset ja lisätiedot: [email protected]
TANSSIEN LÄPI LUKKARIN
-opettajien tanssikurssi
 2–4 t, osallistujamäärä 8–25 perusopetuksen
opettajaa.
Kurssillaopettajatsaavatvinkkejä,kuinkasoveltaa tanssia ja liikeilmaisua eri aineiden opetuksen
osanahauskastijaluovastiuutenaoppimisympäristönä,esimerkiksimatematiikantaikieltenopiskelussa.Kurssillaeitarvitseosatatanssia!Harjoitukset pohjautuvat Tanssien läpi lukkarin-tanssinmenetelmäoppaaseen.
AVAA OVET SADULLE
–sanataidekoulutus kasvattajille ja alakoulun
opettajille
Koulutuksen aikana osallistujat perehtyvät Avaa
ovet sadulle-sanataiteenmenetelmäoppaaseen.
Osallistujatsaavatvinkkejäkuinkaoppaaseenliittyvääkirjallisuuttavoihyödyntääarjessa.Jokainenosallistujasaamenetelmäoppaansekäoivallisen paketin kirjallisuuteen liittyviä sanataideharjoituksia.
Kouluttaja: Vantaan sanataidekoulun vastaava
opettaja Maami Snellman
SIRKUS –työhyvinvointikoulutus opettajille
2t
Sirkuksesta hyvinvointia työelämään!
Opettajiensirkustyöpaja,jossakokeillaanerisirkuslajeja yhdessä ja erikseen. Sirkuksen avulla
opettajatvoivathetkeksiirroittautuatyörooleistaan, päästää ilon irti klovneriassa, sekä auttaa
toisiaanjakokeillaomiarajojaanryhmäakrobatiassa.Ennenkaikkeayhdessäsirkustellessatyöryhmän yhteishenki paranee.
Hintatiedustelut ja tilaukset:
[email protected]
SIRKUSPAKKI
Tilaa koulullesi lainaan sirkuspakki elävöittämään
opetustaesim.liikuntatunneilla.PakkisisältääPienen sirkusoppaan ja sirkusleikkikortit ohjeineen
sekäerilaisiavälineitäsirkusteluunjapienensirkusesityksen tekemiseen; mm. diablot, pellen
nenät,huivit,tasapainolaudan,jongleerauspallotjarenkaat.Sirkuspakkialainataann.kuukauden ajaksi maksutta ja se toimitetaan kaupungin
sisäisellä postilla koululle.
Lisätiedot ja tilaukset:
[email protected]
5
KOULUTUSTA OPETTAJILLE
Kun yö värittää. Kuva Anni Pöyhönen.
TAIDE, ELÄMÄ, FILOSOFIA
–Esitelmä- ja keskustelusarja eri tieteiden ja taiteiden leikkauspinnoista
Galleria K, Asematie 7, Tikkurila
Tarkempi ohjelma: www.vantaa.fi/kulttuuri
Seuraa myös facebook.com/taideelamafilosofia
Palautteet/lisätiedot:kulttuurituottajaArjaKeränen,[email protected]
Vapaa pääsy!
Järjestäjänä: Vantaan kulttuuri
Kevään 2016 teema: Taide, moraali ja etiikka
Tilaisuuksien puheenjohtajana toimii dosentti, psykoanalyytikko Jussi Kotkavirta.
ke 3.2. klo 18–20 Tottelevaisuus yhteiskunnallisena ongelmana
Yhteiskuntammesuurinongelmaeioletottelemattomuus.Ongelmammeontottelevaisuus.IllanvieraanaontaiteilijaJani Leinonen. Kiasmassa on 31.1.2016 saakka
LeinosenTottelemattomuuskoulu-näyttely.
[ *klo 17.30 opastus Sinä ja minä – Vantaan taidemuseon kokoelmanäyttelyyn.]
ke 17.2. klo 18–20 ”Projekti luisuu hallintaan” Taiteenonoltavavapaatalentämääntailuisumaansiihensuuntaanmihinsenkulloinkinonmentävä.Illanvieraanaontaiteilijapari– flamencotanssija-koreografiKaari
Martinjasäveltäjä-muusikkoRoni Martin.
ke 23.3. klo 18–20 ”Iloinen taide!”
Mikäontaiteensuhdetietoon,arvoihinjanautintoon?Löytyyköhyvääelämäätaiteesta
taisenkautta?Illanvieraanataiteilija,kirjailija,ohjaaja,tutkija,KuT,Teemu Mäki.
[*klo17.30MirjaMarschtutustuttaanäyttelyynsä.]
ke 6.4. klo 18–20 ”Vihaava rakkaus, rakastava viha”
Puhdas rakkaus ja puhdas viha ovat fanaattisia motiiveja hirmuteoille; vääristettyä
propagandaatodellisuudesta.SitaattionperäisinShakespearelta.Illanvieraanaon
kirjailija ja teatteriohjaaja Juha Hurme.
[* klo 17.30 Tuula Heikkilä ja Jaana Tuomisto tutustuttavat näyttelyihinsä.]
6
Kurkkaa, avaa,
kurota ja katsele.
Piiloudu, kuuntele,
kosketa ja väritä
TAIDETALO PESSIN JA TOTEEMIN NÄYTTELYT
Kun yö värittää. Kuva Värinautit.
NÄYTTELYOPASTUS KASVATTAJILLE Kun yö värittää
-näyttelyyn
opettajille, päivähoitohenkilöstölle, taideohjaajille ja iltapäiväkerhojen
ohjaajille
to 14.1. klo 12– 14 Taidetalo Toteemi, Myyrmäentie 6
16.1. – 9.3.2016
Värinauttien moniaistinen näyttely yön maailmasta
Taidetalo Toteemi, Myyrmäentie 6
Näyttely on avoinna yleisölle keskiviikkoisin klo 13–15 sekä
perhelauantaina 16.1. ja 13.2. klo 14–17.
Ryhmille myös muina aikoina varauksesta: 09 839 35499 tai
[email protected]
Kurkkaa, avaa, kurota ja katsele. Piiloudu, kuuntele, kosketa ja väritä. Kun
alkaa hämärtää, ilta taittuu yöksi ja pimeässä väreillekin tapahtuu jotain.
Kun yö värittää -näyttely avaa oven yön maailmaan. Moniaistisessa näyttelyssä etsitään kadonneita värejä ja tunnustellaan sanasadetta, kohdataan varjoja ja kesytetään mörköjä yön äänien keskellä. Sana-, kuva- ja käsityötaidetta yhdistävässä näyttelyssä pääosassa ovat lasten kokemukset.
Elämyksellinen näyttelymaailma on Mona Paalasen ja Anni Pöyhösen käsialaa. Näyttely on rakennettu pääosin kierrätys- ja lahjoitusmateriaaleista.
Näyttelyn taiteilijat Mona Paalanen ja Anni Pöyhönen ohjaavat 45 minuuttia kestävän opastuksen näyttelyyn, jonka jälkeen on aikaa kysymyksille
ja keskustelulle. Näyttelyopastuksen tarkoituksena on antaa vinkkejä siitä,
miten näyttelyä voi lähestyä ja miten teoksia voi tutkia lapsiryhmän kanssa
ottaen huomioon eri ikäryhmät. Osallistujat saavat näyttelyn pedagogisen oppaan, jossa on valmiita tehtäviä ryhmille aiheen ennakko- ja jatkotyöstöön. Tilaisuudessa voi varata ryhmälleen näyttelykäyntiajan. Kahvitarjoilu. Vapaa pääsy!
Ilmoittautuminen: [email protected] tai 09 839 35499
KUN YÖ VÄRITTÄÄ -opastus + UNISIEPPARI -työpaja
E A (1.–3.-lk.)  90 min, max 30 oppilasta /ryhmä
ma 1.2., ti 2.2., to 4.2., ma 8.2., ti 9.2., to 18.2., ma 29.2., ti 1.3., to 3.3.,
ma 7.3., ti 8.3.
klo 9– 10.30 tai 11.30–13, Taidetalo Toteemi, Myyrmäentie 6
Näyttelyvierailut toteutetaan opastus- ja työpajakokonaisuuksina, joissa
luokka jaetaan kahteen ryhmään. Oppilasryhmät ovat vuorotellen opastuksessa ja kädentaitotyöpajassa. Opastus on sanataiteellinen satuseikkailu
sanataideopettajan johdolla. Työpajassa valmistetaan taideohjaajan opastuksella unisieppari luonnon- ja kierrätysmateriaalista. Unisieppari on Pohjois-Amerikan Ojibwa -intiaanien taikakalu, joka ripustetaan sängyn yläpuolelle ja sen väitetään karkottavan pahat unet, mutta houkuttelevan luokseen
hyviä unia. Ilmoittautuminen: [email protected] tai 09 839 35499
Osallistumismaksu: 20 € /ryhmä
7
TAIDETALO PESSIN JA TOTEEMIN NÄYTTELYT
NÄR NATTEN FÄRGAR 16.1 – 9.3.2016
Barnens kulturhus Totem, Myrbackavägen 6
Utställningen är öppen för allmänheten
tisdagar kl. 13–15 och
på familjelördagarna 16.1 och 13.2 kl. 14– 17
Färgpilo
ternas
multikon
stnärliga
utställnin
g
för alla s
innen
Piirros Jelena Blagojevic 10 v.
Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö.
Gruppbeställningar: 09 839 35499
eller [email protected]
Smygtitta, öppna, sträck på dig och se!
Göm dig, berör, lyssna och färglägg!
När natten färgar är en genreöverskridande konstutställning för alla
sinnen om natten, rädslor, monster och försvunna färger. Utställningen
gläntar på dörren till det som händer om natten. Samtidigt letar man
efter de färger som slocknat i mörkret bland spöken, skuggor och nattens ljud. Den viktigaste rollen i utställningen som kombinerar ord-, bild- och
hantverkskonst har barnens upplevelser av den nattliga världen.
Utställningen är till största delen byggd av återvänt material och det
är tillåtet att röra vid allt. Utställningen har förverkligats av klasslärarna Mona Paalanen och Anni Pöyhönen som fungerat som färgpiloter sedan år 2010.
När natten färgar -gruppvisningar
För förskolebarn och åk 1–3, ¸ cirka 45 min, max 22 elever/grupp
mån. 25.1, tis. 26.1, mån. 15.2, tis. 16.2.
Grupp 1 kl. 9. & Grupp 2 kl. 10
Handledare:
Tiina Åhlgren, Vantaan sanataidekoulu
Deltagaravgift: 20 € /grupp
Obligatoriska bokningar:
[email protected], 09 8393 5499
8
FILLARILLA
Kansainvälistä lasten ja nuorten taidetta
29.4.–10.6.2016
Taidetalo Pessi, Kielotie 14
Avoinna keskiviikkoisin
11.5.–1.6. sekä pe 29.4. ja 10.6. klo 9.30–14
sekä ryhmille tilauksesta 040 525 2166,
[email protected]
Tule näyttelyyn
ja työpajoihin
vaikka fillarilla!
Vantaa pyöräillen -opas
auttaa valitsemaan reitin.
Opas saatavilla mm.
Vantaa Infoissa,
Taidetalo Pessissä
sekä verkossa.
Alakouluryhmille mahdollisuus omatoimityöpajaan kuvataideluokassa.
Pikkukivet lentelevät ja pyörän pinnat vilistävät silmissä kun pyöräilijät maailman eri kolkista lähtevät liikkeelle. On kilpa- ja retkipyöräilijöitä sekä rauhallisia sunnuntaiajelijoita, jopa pyöräilijä, joka vetää kokonaista karusellia perässään. Eri maiden lasten ja nuorten tekemissä maalauksissa, piirroksissa ja grafiikanteoksissa välittyy pyöräilyn hauskuus. Polkupyörän anatomiaa on kuvattu
monella tavalla ja teoksissa pyöräilijät ohjailevat ajokkejaan miten parhaiten
taitavat. Neljältä vuosikymmeneltä (1970– 2000-luvulta) olevien teosten tekijät
ovat 5– 18-vuotiaita.
Näyttelyn teokset ovat Hyvinkäällä sijaitsevan Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön arkistosta.
RAKENTELUTYÖpajat
Rautaromusta pienoisveistoksia
–rakentelupaja
A Y (3.–9.-lk.)  90 min
ma 16.5. tai 23.5. klo 9–10.30
Taidetalo Pessi, Kielotie 14
Työpajan aluksi tutustutaan Fillarilla-näyttelyyn.
Työpajassa rakennellaan rautaromusta minifillari,
romuveistos tai rautahärveli. Ohjaaja kuvataideopettaja Tuija Lindfors.
Osallistumismaksu: 20 € /luokka
Ilmoittautuminen: [email protected],
040 525 2166
Liikkuva Linna -kiertävä muotoilukoulu:
Härveleitä ja hilavitkuttimia
omaan pyörään – rakentelupaja
A Y (4.–9.-lk.) L 2  90 min
ti 3.5., ke 11.5. tai to 19.5., Taidetalo Pessi
Kielotie 14
1. ryhmä klo 9–10.30
2. ryhmä klo 11.30–13
3. ryhmä klo 13.30–15
Työpajassa suunnitellaan ja valmistetaan omaan
fillariin mielikuvituksellisia härveleitä ja hilavitkuttimia kierrätysmateriaalista, raudasta ja
romuista. Työpajan alussa tutustutaan Fillarilla
-näyttelyyn.
Työpajan ohjaajat ovat Suomen muotoilukasvatusseuran Liikkuva Linna -kiertävästä muotoilukoulusta.
Osallistumismaksu: 20 € /luokka
Ilmoittautuminen: [email protected],
040 525 2166
Piirros Juraj Jonák 5 v.
Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö.
Piirros Emel Mutlu 18 v.
Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö.
Taidetalo
Pessissä
on esillä myös
Ekoteko -kilpailun
VESI & KUVA
-valokuvanäyttely
18.5.– 10.6.
9
TAIDETYÖPAJAT
TAIDETYÖpajat
Valomaalaus. Taidetalo Pessi, Jukka Laine.
Valotaidepajat
E A (1.–3.-lk.), myös erityisopetusryhmät ja
ARKKITEHTUURITYÖPAJAT
Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki
Lummetie 4, Tikkurilan kirjasto,
käynti kellarikerrokseen Vehkapolulta
050 525 8668, [email protected]
Lisätietoja: www.arkki.net
valmistavat luokat!
 45 min/paja, max 12 oppilasta /paja
pe 4.3. klo 9, 10, 11, 12 Taidetalo Pessi
Kielotie 14
Valotyöpajoissa jokainen osallistuja pääsee itsenäisesti tekemään valotaidetta. Paja koostuu kolmesta osuudesta: varjoasetelmista, valomaalaamisesta ja valopallojen pyörittämisestä.
Huom! Pyörätuoli ei ole pajassa este vaan mahdollisuus!
Varjoasetelmissa tehdään led-avaimenperillä
varjokuvioita pienoisnäyttämölle. Valomaalaamisessa jokainen pääsee piirtämään valaisimilla valojuovia, jotka projisoidaan seinälle.
Lopuksi valopallojen pyörittämisessä pyöritetään salibandypalloja joihin on teipattu
kiinni ledvaloja. Taidepajan ohjaa Jukka Laine.
KAUPUNKI LEGOISTA A Y ¸ 2–3 t
Tilauksesta arkisin klo 9–16 välillä.
Kaupunkityöpajassa tutustutaan kaupunkisuunnitteluun hauskalla tavalla yhdessä rakentaen
omaa kaupunkia valkoisista LEGO -palikoista. Työpajaan liittyy arkkitehdin pitämä luento, minkä
lisäksi työpajassa opitaan aiheesta kolmiulotteisesti rakennellen. Työpaja voidaan järjestää
omalla koululla. Arkki voi järjestää tilauksesta arkkitehtuurityöpajoja myös omien toiveiden mukaisista aihepiiristä.
Työpajojen hinnat: 2t /180 € ​
Lisätietoja: www.valopaja.com
Varaukset:
[email protected] tai 040 8436665
Osallistumismaksu: 20 € /ryhmä
10
Kuva Janne Inkeroinen.
Tanssipajat
Globaalikasvatusta
draaman keinoin -toimintapäivät
– liike- ja tanssityöpaja
A (4.– 6.-lk.) Y  2t / luokka
A Y myös erityisopetus ja valmistavat luokat
ILMIÖITÄ TANSSIEN
Tilauksesta koululle,
minimi 2 luokkaa / toimintapäivä
 3 x 60 min, minimi 2 ryhmää,
max n. 25 oppilasta /ryhmä
ti 10.5. – to 12.5., kellonajat sovitaan erikseen
Rauhankoulun toimintapäivissä käytetään globaalikasvatuksen teemojen käsittelyyn draamatarinoita. Ne ovat "käsikirjoitettuja" kokonaisuuksia, kehyskertomuksia, joissa tarina kulkee osallistavien draamaharjoitusten avulla.
Draamatarinoissa oppilaat pääsevät eläytymään tarinan kulkuun ja saavat omakohtaisen kokemuksen käsiteltävistä teemoista.
Toimintapäivän aikana opitaan kehitysmaiden
todellisuudesta, globaaleista kehityskysymyksistä, arkisista ja globaaleista konflikteista sekä
niiden rauhanomaisesta ratkaisusta, ihmisoikeus­
kysymyksistä ja aktiivisesta kansalaisuudesta.
Alakoulun 4.–6. luokkalaisten tarinoiden teemoina ovat kasvaminen globaaliin vastuuseen
ja yhdenvertaisuutta edistävään elämäntapaan. Yläkoululaisten tarinoissa tarkastellaan
globaaleja konflikteja, ihmisoikeuskysymyksiä
sekä ihmisen mahdollisuutta toimia oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Toimintapäivät ohjaavat Rauhankoulun draamaohjaajat.
Maksuton!
Ilmoittautumiset:
[email protected] tai 040 843 6665
Pajat toteutetaan koulun liikuntasalissa. Osallistuvat ryhmät aikataulutetaan samalle päivälle!
Tanssi voi olla myös oppimisympäristö, jossa liikkeen kautta opittavat ilmiöt voi hahmottaa uudella
innostavalla tavalla! Pajassa voidaan ottaa tarkastelun kohteeksi eri oppiaineiden sisältöjä mm.
biologian, maantiedon tai vaikka matematiikan.
Työpaja sopii myös starttina uuteen aiheeseen.
Tanssinopettajana Suvi Pohjonen.
Kansallisoopperan Muuv-tanssipaja.
Kuva Hanna Nyman.
Tiedustelut ja varaukset:
[email protected], 040 843 6665
Osallistumismaksu: 40 € /ryhmä
Katso minä tanssin -työpaja. Kuva Hanna Nyman.
11
TAIDETYÖPAJAT
Tanssipajat
– tanssi- ja liikepajat TUNTEITA TANSSIEN
Tanssiteatteri Raatikko
LELULAATIKKO-tanssipaja
A myös erityisopetus Y
E A (1.–2.-lk.) ¸ n. 40 min.
esiopetus, erityisopetusryhmät
 3 x 45 min tai 3 x 60 min, minimi 2 ryhmää /
koulu samana päivänä liikuntasalissa.
Pajat räätälöidään koulun ja tanssinopettajan
aikatauluihin, max 25 oppilasta /tanssipaja
Tunteita tanssien- työpajassa harjoitellaan ilmaisemaan eri tunteita liikkeen ja tanssi-ilmaisun
kautta. Tavoitteena on kehittää oppilaiden vuorovaikutus- ja kommunikointitaitoja kehollisen ilmaisun keinoin. Työpajojen suunnittelu ja ohjaus tanssinopettaja Heli Keskikallio.
Paja pidetään koulun liikuntatilassa,
noin 10–25 oppilasta /paja
Tilattavissa 29.3.–28.4.
Tunteita tanssien -paja, Kuva Hanna Nyman.
Lelulaatikko johdattaa lapset sekä Raatikon
näyttelijän mielikuvitusmaailmaan, jossa seikkaillaan yhdessä Krokotiilin ja Tanssivan sukan
seurassa. Lelulaatikko yhdistää työpajan ja esityksen. Työpajan suunnittelu ja koreografia:
Marja Korhola, musiikki: Antti Hynninen, visualisointi: Terttu Torkkola.
Varaukset ja tiedustelut:
09 873 2306, [email protected]
Hinta: 5 € /oppilas
Tiedustelut ja varaukset:
[email protected], 040 843 6665
Osallistumismaksu: 40 € /ryhmä
Lelulaatikko. Kuva Raatikko.
ROMANIKULTTUURIN TYÖPAJAT JA KURSSIT
Mustalais- ja flamencotanssin
Mustalaislaulukurssi A Y ¸ 3 x 2t, max 25 oppilasta /paja
Y ¸ 2 x 2 t, kurssilla tarvitaan äänityslaite,
esim. mp3-nauhuri, kännykkä tai tietokone
Pajassa kokeillaan mustalais- ja flamencotanssia
sekä improvisoidaan. Lisäksi oppilaille tehdään
omat pienet koreografian taustamusiikkiin.
Mustalaislaulukurssilla opetellaan perinteisiä suomalaisia mustalaislauluja suomeksi ja romanikielellä.
-työpajat 12
Taideohjaaja: musiikinopettaja Anette Åkerlund
Aikataulut räätälöidään koulun ja taideohjaajan
aikatauluihin.
Ilmoittautumiset: [email protected],
040 843 6665
Työpajat ovat maksuttomia!
SIRKUS MAGENTAN KIERTÄVÄ SIRKUSKOULU
Globaalikasvatusteemainen esitys:
Zaatrin tarinoita
 40 min
A Y L (myös erityisja valmistava opetus)
Esitykseen voi osallistua koko koulu kerrallaan.
Se on erityisesti suunnattu 4. luokasta ylöspäin.
Zaatrin tarinoita, Kuva Jasmina Ryyppö.
Sirkustyöpajapaketit tilauksesta ja räätälöityinä
kouluille. Jokaista pajaa ohjaa kaksi sirkusalan
ammattilaista. Pajat toteutetaan koulun liikuntasalissa.
Hinnat ja tilaukset:
[email protected]
Sirkusmaistiainen ¸ 2 x 90 min
Oppilaat pääsevät kokeilemaan muutamaa eri sirkuslajia kuten akrobatiaa, pari- & ryhmäakrobatiaa, jongleerausta sekä tasapainoa & trampoliinia.
Sirkusherkku ¸ 6 x 90 min
Oppilaat pääsevät kokeilemaan eri sirkuslajeja:
akrobatiaa, pari- & ryhmäakrobatiaa, jongleerausta, tasapainoa, trampoliinia, sekä mahdollisesti klovneriaa & ilma-akrobatiaa. Pajat voi loppua ryhmän yhteiseen sirkusesitykseen ja voidaan asettaa ryhmäkohtaisia tavoitteita kuten
vuorovaikutus- & yhteistyötaitojen parantaminen.
Sirkuskarnevaali – koko koulun sirkuspäivä
Koko koulun yhteinen sirkuspäivä, jossa esim. klovneria-, jongleeraus-, akrobatia-, pari- & ryhmäakrobatia, parkour-, trampoliini- ja tasapainoilutyöpajoja eri tiloissa ympäri koulua. Hinta muodostuu eri pajojen määrästä ja kestosta.
Esitys sisältää puhetta, teatterimaista tarinankerrontaa, akrobatiaa ja osallistavaa toimintaa.
Esityksen sisältö käsittelee Sirkus Magentan ja
Kirkon Ulkomaanavun perustamaa sirkuskoulua
syyrialaispakolaisleirille Jordaniaan. Esityksen
aikana kerrotaan sirkuksen vaikutuksista osallistujiin, pakolaisleirin oloista ja muslimikulttuurista
lasten ja nuorten näkökulmasta, pitkälti syyrialaisnuorten kertomuksiin pohjautuen.
Esiintyjinä on kaksi Sirkus Magentan sirkustaiteilijaa ja -ohjaajaa (Silja Kyytinen ja Maiju Kuivalainen/Maria Krestjanoff), jotka ovat työskennelleet Zaatrin pakolaisleirillä.
Tilaushinta: 700 € /esitys
Sirkusestradi
¸ 10 x 90 min. Sopii myös valinnaisaineopetukseen tai yläasteen kulttuurikurssiksi.
Oppilaat pääsevät kokeilemaan eri sirkuslajeja: akrobatiaa, pari- & ryhmäakrobatiaa, jongleerausta,
tasapainoa, trampoliinia, sekä mahdollisesti klovneriaa & ilma-akrobatiaa. Tavoitteena on etsiä oppilaiden omia vahvuusalueita sirkuksessa ja kehittää niitä. Voidaan asettaa ryhmäkohtaisia tavoitteita
kuten vuorovaikutus- & yhteistyötaitojen parantaminen. Kurssi on mahdollista liittää muihin oppiaineisiin; kuvaamataito, liikunta, musiikki. Kurssi päättyy yhteiseen esitykseen.
13
VANTAAN TAIDEMUSEON KEVÄT
Vantaan taidemuseo
Ajankohtaista tietoa tapahtumista:
www.vantaa.fi/taidemuseo
www.facebook.com/vantaantaidemuseo
www.twitter.com/vantaaartmuseum
Myyrmäkitalo, Paalutori 3, Vantaa
09 8393 5570, 050 304 2 731
Avoinna ti–ke 11–18, to 13–20,
pe 11–18, la 10–16, su-ma suljettu
Vapaa pääsy
Vantaan taidemuseon opastukset, työpajat ja
tapahtumat ovat maksuttomia, ellei toisin mainita. Pienet muutokset taidemuseon yleisötyössä
ovat mahdollisia.
NÄYTTELY
© Arvo Summanen
OPETTAJILLE JA KASVATTAJILLE
Kuva Jussi Tiainen.
to 21.1. Arvon syntymäpäivät klo 18– 19.30
Taidehistorioitsija Marko Home:
Brondasta ja Brondan vintistä.
Kahvi- ja kakkutarjoilu!
to 28.1. Torstaisalonki klo 14–15.30
Tanssija Saara Soikkeli:
Beledi Amar, täydenkuun tanssi.
18.9.2015 – 30.1.2016
Taideyliopiston Kuvataideakatemia,
Galleria Ikkunan taiteilija Sanni Saarenpää: Lemmikki / Forget-me-not/ – ethän unohda
minua tai tätä kesää.
Kahvitarjoilu!
Summanen kuului legendaarisiin Brondan
vintin taiteilijoihin – tarinat 1950-luvun boheemista taiteilijaelämästä syntyivät juuri siellä.
la 30.1. Keskusteluopastus klo 12–14
Arvo Summanen – Brondan vintin legenda
-näyttelyn viimeinen aukiolopäivä!
Arvo Summanen
– Brondan vintin legenda
14
OHO!-opastus. Kuva Simo Kenias.
Opastukset
OHO! – Onpa värikästä! A (1.–2.-lk.)
Lastenopastuksissa tutustutaan näyttelyyn pikku
tehtävien, leikin, liikkeen ja värien välityksellä.
Varaukset ja tiedustelut:
[email protected], 050 314 5596
TYöPAJAT
NÄYTTELY
PEHMEÄÄ, TERÄVÄÄ JA OIKEIN PALJON
VÄREJÄ A(1.–2.-lk.)
Ota yhteyttä ja sovitaan aika! (varattavissa
maanantai-,keskiviikko-japerjantaiaikoja)
Pajassa yhdistetään piirrosta ja maalausta, aihe
voidaan sopia pajakohtaisesti ryhmän tai luokan
omaan teemaan sopivaksi. Pajaan liittyy lyhyt
näyttelyopastus.
Varaukset ja tiedustelut:
[email protected], 050 314 5596
VÄRIPALETTI A(3.–6.-lk.)
Kuva Helena Eräkare.
DRAAMAOPASTUS A(3.–6.-lk.)Y
Näyttelystä nouseville tarinoille ja tulkinnoille
antaudutaan improvisoinnin, toiminnallisuuden,
roolien ja leikin avulla.
Ota yhteyttä ja sovitaan aika! (varattavissa
maanantai-,keskiviikko-japerjantaiaikoja)
Maalauspajassasukelletaanomiensuosikkivärien maailmaan Arvo Summasen tyyliin. Pajaan
liittyy lyhyt näyttelyopastus.
Varaukset ja tiedustelut:
[email protected], 040 524 1405
Varaukset ja tiedustelut:
[email protected], 040 524 1405
SINÄ & MINÄ MUOTOKUVASSA
26.2.–8.5.2016
Sinä & Minä muotokuvassa–näyttelytähdittyytuoreillakokoelmahankinoilla:rockvalokuvaajaVilleJuurikkalanmuotokuvallaBadReligion -yhtyeen kitaristista Greg Hetsoninsta,
graffin SM-voittaja 2015 Traman briljanteilla
piisseillä ja katutaiteilija Salla Ikosen eteerisellä naiskuvalla 'Vapaus'.
OPASTUKSET Y 2 L
Näyttelyopastuksia voi varata suomeksi,
englanniksi ja ranskaksi.
Varaukset ja tiedustelut:
[email protected], 040 524 1405
Sinä ja minä muotokuvassa.
Kuva Matti Pyykkö.
Kuva Helena Eräkare.
15
VANTAAN TAIDEMUSEON KEVÄT
OPETAPAAMINEN
ma 7.3. klo 15–16.30
Kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville!
Tule tutustumaan juuri avautuneeseen näyttelyyn: Sinä ja minä muotokuvassa.
OPASTUKSET
YL2
Näyttelyopastuksia voi varata suomeksi,
englanniksi ja ranskaksi.
Varaukset ja tiedustelut: [email protected],
040 524 1405
Tarjolla pientä purtavaa.
TYöPAJAT
Ilmoittautuminen: [email protected] tai
[email protected]
SILMÄTYSTEN –työpajat A
OPASTUKSET
Ota yhteyttä ja sovitaan luokallesi sopiva aika!
ma, ke ja pe, klo 9–11
OHO! – PEILAILLAAN – opastukset
A (1.–2.-lk.)
Opastuksissa tutkitaan muotokuvanäyttelyn
teoksia yllättävistä näkökulmista.
Ota yhteyttä ja varaa luokallesi aika!
Varaukset ja tiedustelut:
[email protected], 050 314 5596
DRAAMAOPASTUS
A(3.–6.-lk.)Y
Näyttelystä nouseville tarinoille ja tulkinnoille
antaudutaan improvisoinnin, toiminnallisuuden,
roolien ja leikin avulla.
Varaukset ja tiedustelut: [email protected],
040 524 1405
16
NÄYTTELY
cOVER ART – ELÄKööN VINYYLI!
10.6.2016 – 15.1.2017
Sukellus levynkansien taiteeseen.
Vantaan taidemuseo Cover Art.
OPETTAJILLE JA KASVATTAJILLE
Suurennuslasi käteen ja silmäilemään! Tutkitaan
parityönä kaverin silmiä, korvia tai hymyä oikein
tarkasti ja tehdään pienestä suuri tai suuresta
pieni. Pajaan liittyy lyhyt näyttelyopastus.
Varaukset ja tiedustelut:
[email protected], 050 314 5596
ERILAINEN SELFIE Y 2 L
ke 9.3., ke 16.3., ke 23.3. klo 9–11 tai klo 12–14
Graffititaiteilija Marko Saarelainen katutaidetila
Leiskuvastaohjaagraffiti-nimikirjaintenkoukeroihin.
Varaukset ja tiedustelut:
[email protected], 040 524 1405
Kansi: Hipgnosis, Storm Thorgerson:
Pink Floyd, Atom Heart Mother, 1970
Kansi: Jari, kuva Harri Nurminen:
Kauko Röyhkä & Narttu, Maa on voimaa, 1985
Kansi: Stefan Bremer:
Sielun veljet, Kuka teki huorin, 1986
Kansi: Markus Heikkerö:
Neljä Ruusua, Kasvukipuja, 1987
VANTAAN KAUPUNGINMUSEON KEVÄT
VANTAAN KAUPUNGINMUSEO
Hertaksentie 1, Tikkurilan vanha asema
Ajankohtaiset tapahtumat ja tiedot:
www.vantaa.fi/kaupunginmuseo
Vapaa pääsy!
Avoinna ti–pe klo 10–17,
keskiviikkoisin pidennetty aukiolo klo 20 saakka,
la–su klo 11–16.
Ennalta sovituille ryhmille myös
maanantaisin ja arkisin klo 9 alkaen.
facebook: Vantaan kaupunginmuseo
https://mobile.twitter.com/VantaaKaupMuseo
http://muistaakseni.blogspot.com
Lisätiedot ja varaukset:
[email protected] tai 040 573 9920
Ohjelma on maksutonta vantaalaisille päiväkoti-,
koulu- ja opiskelijaryhmille, ellei toisin mainita.
Ajankohta sovitaan varauksen yhteydessä.
Koululuokka opastuksella.
Kuva Anni Rissanen, VKM.
NÄYTTELY
KOULUTUS OPETTAJILLE:
Joki
– kivikaudesta kaljakelluntaan
1.10.2015 − 18.12.2016
Jo tuhansia vuosia sitten vesistöt houkuttelivat muuttamaan, asumaan, kalastamaan ja
liikkumaan Vantaan alueelle. Näyttely kertoo
siitä, kuinka jokivarsilta löytyy yhä merkkejä
ihmisten elämästä kivikaudelta tähän päivään.
Jokien äärellä –yleisöopastukset
Keskiviikkoisin klo 17
13.1., 3.2., 2.3., 6.4. ja 4.5.
Vapaa pääsy!
Lapset ja Dahlforsin viilatehtaan rakennuksia
Vantaankosken rannalla vuonna 1951.
Kuva E. Heinonen, VKM.
17
VANTAAN KAUPUNGINMUSEON KEVÄT
TILATTAVAT OPASTUKSET RYHMILLE:
10 min alkuesittely, jonka jälkeen näyttelyn voi
kiertää omatoimisesti tai 40 min kestävä yhteinen näyttelyopastus oppaan kanssa.
Museovierailu voidaan suunnitella räätälöidysti ja
toiveiden mukaisesti ryhmän tarpeiden mukaan.
VARATTAVAT OHJELMAT:
JOKIRETKI-OPASTUS- JA TYöPAJA
Arkeologi museonäyttelyssä.
Kuva Anni Rissanen, VKM.
KALLOJA JA KALANSUOMUJA
– VANTAAN HAUDATTU HISTORIA -LUENTO
la 20.2. klo 14
ArkeologiAndreasKoivistokertoomehukkaitayksityiskohtia Vantaan alueen historiasta.
E A (1.–4.-lk.) 60 min
Museon sisätiloissa pääsemme yhteiselle retkellemuseonoppaankanssa.KuljemmeretkirepunkanssaläpiVantaanmonituhatvuotisenhistorian. Mikä merkitys ja selitys löydetään kaikille
reppuunpakatuilleesineille?Lopuksijokainensaa
valmistaa itselleen pienen muiston retkestä.
Maksuton!
Vapaa pääsy!
ESITTELYSSÄ MUSEOAMATSONIT JA
MUUT MUSEOMYYRÄT
ke 6.4. klo 15–17
Paljastammemuseoammattienjamuseorakennuksen saloja.
Vapaa pääsy!
18
Korento ja jokiotukset. Kuva Marjo Eerikäinen, VKM.
TARINOIDEN JOKI -OPASTUS- JA TYöPAJA A (3.–5.-lk.) 90 min
Kuullaan oppaan kertomana veteen liittyviä tarinoita ja mytologioita. Lopuksi kokoonnutaan
työpajaan,jossakirjoitetaanomaveteenliittyvämuisto/tarinavanhanaikaisinkeinoin,mustekynillä taiteillen. Maksuton!
Pääsiäistaikoja
E A (1.–4.-lk.)  noin 70 min
Viikoilla 10–12, varaa aika omalle ryhmällesi.
Tutustutaan museo-oppaan kanssa vanhan ajan
pääsiäisen viettoon, tapoihin ja taikuuksiin. Työpajassa askarrellaan kotiin viemisiksi pääsiäismunakoristeet. Maksuton.
Vanhan ajan lelut ja kapineet
E A (1.–4.-lk.) ¸ 45 min
Esillä on pienoisnäyttely, jonka esineet ja kuvat
kertovat isovanhempien lapsuusajoista. Ryhmän
ja oppaan yhteisessä museotuokiossa kuullaan
vanhan ajan lasten elämään liittyneitä asioita ja
kertomuksia. Maksuton!
Kuva Stella Karlsson, VKM.
Kuva Marjo Eerikäinen, VKM.
Vantaa – maaseudusta kaupungiksi
Y L 2 ¸ 45 min
Vantaan kaupunginmuseon rakennustutkija
tilauksesta koululle.
Esikaupungistumisen ja lähiöistymisen historiaa
käsitellään oppitunnilla asemakaavoituksen historian, eri aikakausien rakennustyyppien ja koulun oman lähialueen rakennuskantaan tutustumisen kautta. Oppitunneilla pohditaan minkälainen rakennuskanta on arvokasta ja miten historia näkyy rakennuksista. Maksuton.
Lelunäyttely. Kuva Marjo Eerikäinen, VKM.
Koivukylä vuonna 1981. Kuva Matti Luumi, VKM.
Lisätiedustelut ja varaukset:
[email protected]
19
MUUT NÄYTTELYT
ANIMAATIOASEMA
GALLERIA K
Lasten ja nuorten kulttuuri- ja monitoimitalo
Vernissa
2.krs, Tehdassali ja aula, Tikkurilantie 36
avoinna: ke–pe 11–17, la–su 12–16
Asematie 7
045 1961155
[email protected]
www.vantaantaiteilijaseura.fi
www.facebook.com/galleriak
www.nayttely.info
Animaatiopajat kouluille
A (4.–6.-lk.)  90 min, max 20 oppilasta.
Aikataulut sovitaan koulun ja Animaatioaseman
kanssa.
Tutustumme kotimaisten animaatiotekijöiden
töihin ja teemme itse pienet elokuvat.
Työpajan päätteeksi katsomme elokuvat animaatioaseman elokuvateatterissa.
Ryhmävaraukset:
[email protected] tai 050 314 6388
Kuva Animaatioasema.
Galleria K on Vantaan taidemuseon ja Vantaan
taiteilijaseuran yhteinen näyttelytila.
Gallerian yhteydessä toimii myös Vantaan taiteilijaseuran taidelainaamo.
Vantaan taiteilijaseuran järjestämien näyttelyiden esittelyjä voi tiedustella: [email protected] tai gallerian aukioloaikoina puhelimitse.
Galleriaan on vapaa pääsy!
Tervetuloa!
NÄYTTELYT
Kuva Mirja Marsch: yksityiskohta
teoksesta Sydän metsässä.
 13.1.–28.2.
Toiseen huoneeseen, syvälle ihmiseen
VANTAAN TAIDEMUSEON KOKOELMAT
 3.3.–23.3.
MIRJA MARSCH
 1.4.–24.4.
Gallerian ylätaso
JAANA TUOMISTO
Gallerian alataso
TUULA HEIKKILÄ
 28.4.–12.6.
VANTAAN TAIDEMUSEON KOKOELMAT
 16.6.–31.7.
A Midsummer Night´s Dream
SALZBURG – VANTAA VAIHTONÄYTTELY
20
Taito-käsityökoulu Helmi
– Vantaan käsityön taiteen perusopetusryhmien näyttelyt
VESI & KUVA – valokuvanäyttely
Vantaan kulttuuripalvelut haastoivat sivistystoimen EkoTeko -kilpailuun osallistuvat koulut, päiväkodit ja oppilaitokset valokuvaamaan teemalla
vesi. Lasten ja nuorten ottamista valokuvista koottiin kiertävä näyttely, joka on nähtävissä:
12.–22.4. Vantaa Info, Dixi, Ratatie 11
Avoinna ma–to klo 7.45–19, pe 7.45–16
26.4.–6.5. Vantaa Info, Myyrmäkitalo
Avoinna ma–to klo 7.45–18.15, pe 7.45–16
TAIDON JA KÄSITYÖN VIIKON
OPPILASTYÖNÄYTTELYT 11.–14.4.
KÄSILLÄ TAITOA-ILOA-MUOTOA
20.4.–13.5.2015
Esillä Hakunilan ja Hiekkaharjun lasten ja nuorten
ryhmissä valmistettuja töitä.
Taidetalo Toteemi, Myyrmäentie 6
Hakunilan käsityökeskus, Oritie 1
09 8393 0138, [email protected]
Avoinna ma 9–17, ti 13–18, ke 10–14, to 10–18
Ryhmille vierailuvaraus.
Hiekkaharjun käsityökeskus Leinikkitie 22 B
01350 Vantaa
09 872 3820, [email protected]
Avoinna ma, ti 11–14 ja ke, to 11–18.
Ryhmille vierailuvaraus.
Opas paikalla keskiviikkoisin
20.4., 27.4. ja 11.5. klo 12–18 ja 4.5. klo 10–14
Muulloin avoinna Toteemin aukioloaikoina.
Ryhmien vierailuvaraukset:
09 8393 0050
[email protected]
www.taitouusimaa.fi
Näyttelyssä on esillä Taito-käsityökoulu Helmin
lasten ja nuorten ryhmien töitä Hakunilan, Hiekkaharjun ja Toteemin toimipisteistä.
10.5.–16.5. Pointin kirjasto, Hagelstamintie 1
Avoinna ma–to klo 9–20, pe 9–16, la 10–16
18.5.–10.6. Taidetalo Pessi, Kielotie 14
Avoinna keskiviikkoisin 18.5.–1.6. sekä pe 29.4. ja
10.6. klo 9.30–14 sekä ryhmille tilauksesta.
Lisätietoja näyttelystä: 040 525 2166
Lisätietoja EkoTeko-kilpailusta:
www.vantaa.fi/ekoteko
Taito käsityökoulu Helmi. Kuva Anne Vasko.
Taito käsityökoulu Helmi. Kuva Minna Hyytiäinen.
21
MUUT NÄYTTELYT
AVARUUSVIIKOT HEUREKASSA
1.–12.2.2016
Opettaja,kokoaHeurekanavaruusaiheisestatarjonnastamieleisesiisompitaipienempikokonaisuus ja liitä avaruuspäivä osaksi opetussuunnitelmaa. Ohjelmassa on erilaisia non stop -työpajoja ja ennakkovarattavia kouluohjelmia
sekä esityksiä, kuten Avaruuden ikkunat – vuorovaikutteinen opastettu planetaarioelämys.
TIEDEKESKUS HEUREKA
Kuninkaalantie7(parkkipaikka),Vantaa
Avoinna: ma-ti, pe klo 10–17, to klo 10–20
Lisätiedot ja varausohjeet: www.heureka.fi/koulut
Kuvat Heureka.
Kouluryhmien ennakkovaraukset Avaruusviikoille
tehdäännettivarausjärjestelmämmekautta.Avaruusviikkojen tarkempi ohjelma ja varauslomake
löytyvät osoitteesta
www.heureka.fi/fi/avaruus
SUKSI HEUREKAAN!
AVAUTUU 9.2.2016
HEUREKAN TIEDEPUISTO GALILEIN LUONTOPOLKU
AVAUTUU TOUKOKUUSSA 2016
Heurekan ulkonäyttelyalueelle tiedepuisto Galileihin avataan toukokuussa 2016 uusi luontopolku.
Seesitteleealueelletyypillisiäluonnonvaraisestikasvaviakasveja,jotkaovatjokoravinto-tairohdosmerkityksessähyödynnettäväksikelpaavia.Luontopolunpäätarkoitusontuodatietoapohjoisenluonnonkiinnostavistahyötykasveistasekälisätämielenkiintoakasvituntemustajaluonnonvaraisten hyötykasvien tunnistamista kohtaan. Tiedepuisto Galilei on kesäaikaan avoinna oleva
ulkoalue, joka kuuluu näyttelylipun hintaan. www.heureka.fi
22
Tässä näyttelyssä koetaan talviurheilun riemua ja
raikkautta.Jokainenpääseeitsekokeilemaanerilaisiatalviurheilulajeja,kutentaitoluistelua,kelkkailua,curlingiajaampumahiihtoa.Samallaopitaan urheilun fysiikkaa, talviurheilun historiaa ja
tulevaisuuden näkymiä. Suksi, lautaile, hiihdä tai
vaikka vuorikiipeile siis Heurekaan!
www.heureka.fi
SUOMEN ILMAILUMUSEO
Tietotie 3
Opastusvaraukset ja tiedustelut:
[email protected], 09 8700 870
SuomenIlmailumuseoonHelsinki-Vantaanlentoasemanläheisyydessäsijaitsevailmailunvaltakunnallinen erikoismuseo. Museon kokoelmissa on
noin80lentokonettasekärunsaastimuitailmailuunliittyviäesineitä,kutenmoottoreita,lentosimulaattoreitapotkureita,mittareita,viestintävälineitä ja pienoismalleja.
Suomen ilmailumuseo. Kuva Henri Äijälä, SIM.
PPL – PIKKU PILOTIN LENTOKOULU
LIIKKEELLE – NOSTALGIAOPASTUS
E A  1t, ryhmäkoko max 15 oppilasta
A (5.–6.-lk.)Y L 2
Opastuspalveluiden uutuus on tunnin mittainen erikoisopastus museon perusnäyttelyssä.
Vuosien 1945–1975 Lentomatkustamisen kultaaikaa esittelevä opastus, kruununa tutustuminen
kulta-ajanSuomalaisenKarAir-lentoyhtiönDC-3
matkustajalentokoneeseen.
Pikku Pilotin lentokoulussa tutustutaan ilmailun ja lentämisen perusteisiin. Oppilaat pääsevät mm.
tutustumaankahdenilma-aluksenohjaamoon,jotkanormaalistiovatyleisöltäsuljettuna(kohteet
valikoituvatnäyttelytilanteenmukaan).KierroksenpäätteeksisuoritetaanPikkuPilotinlentolupakirja. Hintaan kuuluu sisäänpääsy museoon kymmenelle lapselle ja kahdelle valvovalle aikuiselle.
23
VANTAAN KIRJASTOT
KOULUN KANSSA KIRJASTOON
Ekaluokkalaisille tarjotaan tutustumista kirjaston käyttöön. Jokainen Vantaan ekaluokkalainen sai syksyllä kirjastosta Timo Parvelan kirjan
Ella ja kaverit. Kirjat lahjoitti Kustannusosakeyhtiö Tammi, ja niiden tarkoitus on innostaa lukemaan opettelemiseen.
Tärkeät tiedonhallintataidot
Kirjastotkutsuvatjokalukuvuosikaikki4.ja7.-luokat tiedonhallintataitojen opetukseen. Opetuksessakäytetäänapunamobiililaitteita.Opetussisällöt uudistetaan lukuvuoden 2015–2016 aikana
vastaamaan uuden opetussuunnitelman tavoitteita.Uusiasisältöjätestataanlukuvuodenaikana
opetuksessaennenkuinneotetaankäyttöönsyksyllä 2016.
Kirjavinkkauksista potkua lukuharrastukseen
Kaikki 3-luokkalaiset kutsutaan kirjastoon kirjavinkkaukseen.Yläkoululaisilleontarjollavinkkausta kirjastojen resurssien mukaan. Myös muille
ryhmille voi tiedustella vinkkausta kirjastoista.
Vantaan laadukkaat lukudiplomit
Tavoitteellistalukemistatarjoavatkirjastonlukudiplomit.Lukulistoihinkirjastoammattilaisetvalitsevat kullekin ikäryhmälle sopivaa luettavaa. Jos
omaidea-arkkutyhjenee, listoilta löytyy mainioitakirjavinkkejäoppilaillemyösilmandiplomitavoitetta. Lukuvuoden 2015–2016 listat löytyvät
osoitteesta: www.lukudiplomit.net
24
Lisätietoja:
Kirjastoista ja kirjaston
pedagogisesta yksiköstä
09 839 22749
MUU OHJELMA
Typy-koira.
Tikkurilankirjastonlasten-januortenosaston
Satuhuone/Pelihuone,
Lummetie 4:
Kuva Anna Räinä.
VANTAAN KIRJASTOT
VANTAAN SANATAIDEKOULU
LUKUKOIRAT A
keskiviikkoisin 13.1. alkaen klo 16–17.30
Harjoittele ääneen lukemista lukukoiran kanssa.
Lukuhetki kestää max 15 minuuttia.
Varaa aika tiskiltä tai soittamalla 09 839 23973
PELIPAKKI A Y
perjantaisin klo 13.30–16.30
Pelaa PS4-pelejä pelikaverin kanssa! Kerran
kuussatiistaisinavoimiapeliturnauksia,koodausta tai muuta pelillistä toimintaa.
HARRY POTTER –ILTA A Y L 2
torstaina 4.2. klo 16 alkaen
Velhot valtaavat kirjaston ja luvassa taianomaista ohjelmaa.
SANATAIDETTA KOULULAISILLE
Tiedustelut ja varaukset
kaikkiin Vantaan kursseihin:
Anna Räinä 045 353 3707
tai [email protected]
www.sanataide.com
Sanataiteen opetus korostaa leikkimieltä, iloa,
eläytymistä ja rohkeita kokeiluja. Virikkeelliset ja
poikkitaiteelliset tehtävät auttavat ilmaisemaan
itseään monipuolisesti. Kurssipaikkana toimii oma
koulu, lukuun ottamatta Sanataidesuunnistus-
kurssia. Luokan oma opettaja tarvitaan mukaan
kurssin aikana.
RIEMURETKI
ODYSSEUS EKSYY KOULUUN
A (2.–4.-lk.) 1 x 90 min
A  1 x 90 min
"Uksi umpeen, räppänä kii, riemuretki alkaa siis."
Millaiset voimat voisit saada, jos pukisit punaisetsaappaatjalkaasi?Pystyisitköhallitsemaan
saappaiden voimaa, vai veisivätkö ne kenties
mennessään? Paja perustuu klassiseen satuun
puhuvasta kissasta, joka auttaa myllärin poikaa.
Pajassa pohditaan mikä on oikein ja mikä väärin.
Teemaakäsitelläänprosessidraamanjasanataiteen keinoin.
Mitätapahtuu,kunOdysseustupsahtaavahingossa kouluun? Sanataidepajassa käsitellään
HomeroksenOdysseiansisältöä.Millaiseenseikkailuun Odysseus joutuu, kun vastassa ei olekaankyklooppi,vaankoulunrehtori?Keksimme
yhdessä tarinan Odysseuksesta.
Mitä tapahtuu, kun luokkaan astelee opettaja
AnsaKansa,jokaaikootuputtaauksistajaakkunoistaKurimustaluokkaanjasekoittaaoppitunninrakenteen?MillätavoinAnsaKansasaaoppilaat lukemaan Seitsemän veljeksen maantietoa ja
näyttää, kuinka "ennen vanhaan asioita tehtiin."
Ohjaaja saapuu paikalle roolissa. Oppitunti on
vuorovaikutuksellinenjaosallistava.Lapsetpääsevät eläytymään kiertokoulumaiseen maailmaan,
tarinankerrontaa unohtamatta.
Ohjaaja: Kati Oinonen
Hinta:7€/oppilas
Ohjaaja: Kati Oinonen
Hinta:7€/oppilas
SANATAIDESUUNNISTUS
Kuva Kati Oinonen.
PUNAISET SAAPPAAT
A(1.–6.-lk.) 1 x 90 min
A(1.–6.-lk.) 1 x 90 min
Lähdetään ulos luontoon!
Paikka: Vantaan sanataidekoulu, Tikkurilan Silkki
LOHIKÄÄRMEPAJA
Tule tutkimaan sanataiteellisille rasteille Silkin
lähiympäristöön, kuka kumma on muotoillut nämä
kivet ja kannot juuri näille paikoille? Suunnista
Silkinlähiympäristössävalokuvienavullajaselvitä erilaisia sanataiteellisia tehtäviä. Ratkaise
Silkinlähiympäristön,kivienjakantojenarvoitukset. Mukaasi tarvitset säähän sopivat vaatteet ja
jalkineet, ja ei kun menoksi!
Räyh! Millainen on sinun lohikäärmeesi? Onko
se lauhkea kuin lammas vai hurja tulta syöksevä
otus.Millätavallalohikäärmeesilepytetään?Tule
ja sukella jännittävään lohikäärmemaailmaan.
Kirjallisuus: Nigg Joseph: Lohikäärme- hoito ja
kasvatus.
Ohjaaja: Kati Oinonen
Hinta:7€/oppilas
Ohjaaja: Kati Oinonen
Hinta:7€/oppilas
A (1.–4.-lk.) 1 x 90 min
Ohjaaja: InariMykkänen
Hinta:7€/oppilas
PROSESSIDRAAMAA
A (5.–6.-lk.) 1 x 90 min
Prosessidraamassakuvitteellinentarinaviemeidät ikitärkeiden aiheiden pariin: kiusaaminen,
kiusatuksi tuleminen, erilaisuuden kohtaaminen
itsessä ja toisissa, sekä hyväksytyksi tulemisen
tarve. Prosessidraaman avulla meillä on turvalliset raamit käsitellä vaikeita aiheita. Jokaisella
on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä tarinan
jaroolinturvin,itsestäetäännytettynä,muttakuitenkin lähellä meitä.
Ohjaaja: Jutta Toiva
Hinta:7€/oppilas
25
BRAVO! -KANSAINVÄLINEN LASTEN- JA NUORTENTEATTERIFESTIVAALI 13.–20.3.
BRAVO! -KANSAINVÄLINEN LASTEN- JA NUORTENTEATTERIFESTIVAALI 13.–20.3.
Piip ja Tuut konsertissa. Kuva Sergei Trofimov.
Amai-Figurentheater
PAPPELAPAPP
Piip ja Tuut Teatteri
E A (1.–2.-lk.)
E A (1.–2.-lk.)yli3-vuotiaille, 55 min
Esityskielisaksa(lähessanaton)
ma 14.3. klo 10 Taidetalo Toteemi
Myyrmäentie 6
ti 15.3. klo 10 Havukosken nuorisotalo,
Eteläinen Rastitie 14
Liput: 5 €
Pakolliset varaukset: anni[email protected]
tai 040 548 3443
PIIP JA TUUT KONSERTISSA
Liput: 5 €
Varaukset: [email protected] tai
09 8393 5499
KonserttisalinsiivoojatPiipjaTuutunohtavatsiivoustarvikkeensalavallejuurikunkonserttionalkamassa!Parrasvaloihinasettuvaklovni-duopistääpystyynesityksenvaillavertaa.Luvassaonkommelluksia, naurua ja riemastuttavaa pariakrobatiaa.
Piip ja Tuut Teatteri: Haide Männamäe ja Toomas Tross
www.piipjatuut.ee
26
yli3-vuotiaille, 35 min + 15 min leikkiä lapsille
pe 18.3. klo 10 Hakunilan nuorisotila,
Laukkarinne 4
Liput: 5 €
Pakolliset varaukset: [email protected]
tai 040 525 2166
NERO
E A (1.–2.-lk.)
yli 4-vuotiaille,  35 min, sanaton
ke 16.3. klo 9.30, 10.15 ja 11 Vernissa
Tikkurilantie 36
Liput: 5 €
Pakolliset varaukset:
[email protected] tai 040 524 1401
NERO on valojen tanssia – elämys, joka liittää esiin­
tyjät ja katsojat yhteiseen taikapiiriin. Tummille
seinille heijastuvat valot liikkuvat ja leikkivät.
Olemme teatterissa, vai sittenkin tähtitaivaan
alla? Sinä päätät! NEROssa mielikuvituksesi saa
siivet ja olet vahvasti läsnä tässä ja nyt.
Papp, Papp, Pappe…Pappelapapp.
Annetaan mielikuvitukselle siivet ja tavallinen,
ruskea pahvilaatikko voi muuttua miksi vain! Se
voi olla tiikeri, lohikäärme tai nälkäinen ötökkä,
jolla on loputon ruokahalu. Pappelapapp on
ovi toiseen maailmaan täynnä seikkailua ja
hauskoja hahmoja. Esityksen lopuksi kaikki
pääsevät mukaan leikkimään!
www.amai-figurentheater.de
Maa: Saksa. Alfredo Zinola & Maxwell McCarthy.
http://alfredozinola.com/
Nero. Kuva Saris & den Engelsman.
HHJPW & Zero Gravity
Valomatka
E A B yli 6-vuotiaille,  40 min, sanaton
pe 18.3. klo 10 Lumosali, Urpiaisentie 14
Liput: 5 €
Pakolliset varaukset:
[email protected] tai 040 548 3443
Olipa kerran kaupunki, jonka varjot alkoivat kasvaa ja kasvaa, kunnes niistä tuli aivan liian suuria. Tyttö nimeltä Sisko saa eräänä aamuna kaupungin hämäryydestä tarpeekseen ja lähtee etsimään valoa. Nykysirkusta ja varjoteatteria yhdistävä Valomatka paljastaa valon ja varjon salaisuudet tavalla, jota ei ennen ole nähty! Esitys saa
ensi-iltansa Bravo! -festivaalilla.
Sirkustaiteilija: Salla Hakanpää
Visuaaliset suunnittelijat: Ainu Palmu ja Anne Jämsä
Äänisuunnittelija: Markus Heino
Esitysdramaturgi: Ville Walo. HHJPW
Osatuotanto: Zero Gravity
27
TEATTERIESITYKSET
Kaksi satua hännästä
Teatteri Pensas
Runoilija Kuoriainen
muistinsa jäljillä
E A (1.–2.-lk.) yli 2-vuotiaille  30 min
to 4.2. klo 10 Koivukylän kirjasto, Hakopolku 2
Liput: 5 €
Pakolliset varaukset: ark. 040 548 3443 tai
[email protected]
Kahteen suomalaiseen kansansatuun perustuvassa esityksessä selviää, miksi Kettu Repolaisen pitkän ja punaisen hännän pää onkin valkoinen. Myös Karhu Mesikämmenen häntä oli aikoinaan pitkä ja tuuhea, mutta nykyään vain pieni
töpö. Syy siihenkin kuullaan laulujen ryydittämässä esityksessä. Yksi lauluista viitotaan ja siihen voivat kaikki osallistua.
E A (1.–2.-lk.) 4–8-vuotiaat  40 min
ti 16.2. klo 9.15 Taidetalo Pessi, Kielotie 14
Liput: 5 €
Pakolliset varaukset:
[email protected] tai ark. 040 524 1401
Kuoriainen. Kuva Ilona Paju.
Musiikki ja laulujen sävellys: Sauli Malinen
Nuket ja näyttelijäntyö: Anneli Petris-Forsell
Linnateatteri
Tatu ja Patu pihalla
E A (1.–2.-lk.) 3–8-vuotiaille  40 min
ke 10.2. klo 10 Lumosali, Urpiaisentie 14
Liput: 5 €
Pakolliset varaukset: [email protected]
tai 040 548 3443
pe 12.2. klo 10 Länsimäen koulun auditorio
Pallastunturintie 27
Liput: 5 €
Pakolliset varaukset: [email protected]
tai 040 525 2166
28
Outo esitys siitä, mitä kaikkea kivaa pihalla voi
tehdä. Pihaleikkien virallisten mallien asiantuntijat, Tatu ja Patu valistavat kaikkia ulkona leikkimisen ihanuudesta. Osaatko kiivetä puuhun
oikein? Tunnetko hiekkakakun ja kuraveden väliset fysiikan lait? Piirrätkö pihapelit maahan riittävällä vakavuudella? Onko lumiukko asiantuntevasti rakennettu? Ja koska varusteet leikkijän tekevät, leikkimisen todellinen ammattilainen käyttää
kurapukua. Kunhan sen vain ensin saa päälle.
Aino Havukaisen ja Sami Toivosen luomien hahmojen edesottamukset on dramatisoinut ja ohjannut Sami Rannila. Lavastus: Niina Suvitie, musiikki:
Kari Mäkiranta, valot ja äänet: Marko Korkeaniemi.
ke 17.2. klo 10 Lumosali, Urpiaisentie 14
Liput: 5 €
Pakolliset varaukset: ark. 040 548 3443 tai
[email protected]
Runoilija Kuoriainen muistinsa jäljillä on Jukka
Itkosen Teatteri Pensaalle kirjoittama lastennäytelmä. Riemukkaassa esityksessä seikkailee muistinsa menettänyt runoilija, joka kyselee vastaantulijoilta ”Kuka minä olen?” ja ”Mikä
on runo?”. Lääkäri, Olio ja Poliisi auttavat runoilijaa parhaansa mukaan ja näyttämöllä nähdään ystävyyden parantavaa voimaa. Taiteen
edistämiskeskus on tukenut esityksen valmistamista. Esiintyjät: Jenni Bergius, Emma Paju-Torvalds ja Sinikka Mokkila.
Huom! Pessin esitykseen on mahdollista varata
ryhmälle noin 30–45 min teatterityöpaja esityksen jälkeen.
Teatteri SudenEnne
Kulta Noutavainen ja
kumman kiukkuinen siivekäs
E A (1.–2.-lk.) 1–8-vuotiaille  30 min
to 31.3. klo 9.15 Taidetalo Toteemi
Myyrmäentie 6
Liput: 5 €
Pakolliset varaukset:
[email protected] tai 09 8393 5499
Katriinamies. Kuva Veikko Kähkönen.
Impro2016 –festivaali
KATRIINAMIES
E A (1.–4.-lk.) 5–10-vuotiaat  noin 45 min
ke 30.3. klo 9.30 Vernissan huoneteatteri
Tikkurilantie 36
Liput: 5 €
Pakolliset varaukset:
[email protected] tai ark. 040 524 1401
Katriinamies on improvisaatioduo, joka tekee lau­
luja hauskojen tarinoiden muotoon. Nyt sinulla
on mahdollisuus kuulla laulu esi­merkiksi pomppivasta seeprasta, viisaasta ketusta tai itse asiassa
mistä tahansa aiheesta mikä mieleesi juolahtaa,
lapset päättävät kaiken mitä lavalla tapahtuu!
Tule kuuntelemaan uudet suosikkikappaleesi,
jotka syntyvät edessäsi lavalla. Hyvä meininki
ja nauru ovat taattuja!
pe 1.4. klo 10 Lumosali, Urpiaisentie 14
Liput: 5 €
Pakolliset varaukset: ark. 040 548 3443 tai
[email protected]
Hohtavan valkoisessa koirankopissa asuvat Kulta
Noutavainen ja Noora Kultanen, joka muistuttaa
ihmistä, mutta on ulkonäöstä päätellen ollut liian
kauan vain kultaistennoutajien seurassa.
He elävät siistiä, rauhallista ja hiljaista elämää
kopissaan ja sitä ympäröivässä pikku puutarhassa. Kaikki on mallillaan, kunnes puutarhasta
löytyy kultainen muna. Pian munasta alkaa kuulua korvia riipivää raakuntaa. Kulta Noutavaisen
ja Noora Kultasen rauhan rikkoo kumman kiukkuinen siivekäs. Suunnittelu ja toteutus: Iisa Ilona
Tähtinen, ohjausapu: Niina Lindroos, Leena Harjunpää ja Pauliina Vesslin.
HUOM! Esityksessä esiintyy ihmisnäyttelijän ja
nukkien lisäksi ihka oikea kultainen noutaja!
Teatteri SudenEnne
Anselmi – Kala joka osasi soittaa
E A (1.–2.-lk.) 2–8-vuotiaille  n. 25 min
ti 5.4. klo 9.30 ja 10.30 Taidetalo Pessi
Kielotie 14
Liput: 5 €
Pakolliset varaukset:
[email protected] tai ark. 040 524 1401
ti 12.4. klo 9.30 ja 10.30 Koivukylän kirjasto
Hakopolku 2
Liput: 5 €
Pakolliset varaukset: ark. 040 548 3443 tai
[email protected]
Anselmi-kala kokee itsensä rumaksi ja erilaiseksi
muiden kalojen rinnalla ja haluaa siksi olla yksin
ja näkymätön. Anselmi osaa kuitenkin soittaa.
Musiikin avulla hän kohtaa muita mereneläviä ja
oppii samalla jotain omasta sisäisestä kauneudestaan. Tarina käsittelee erilaisuuden hyväksymistä, ei vain muissa ihmisissä, vaan ennen kaikkea itsessä. Paperiteatteriesitys sisältää tarinoita
ja satuja eri kulttuureista. Pahviset nuket ja kuvakortit elävöitetään nukketeatterin keinoin. Tarinan
äänimaailma luodaan soittamalla mm. muoviputkia, kananmunanleikkuria ja keittiökulhoja.
Käsikirjoitus: Keanne van de Kreeke ja Pauliina
Vesslin, ohjaus: Sarika Lipasti, visualisointi: Keanne
van de Kreeke, musiikki: Ramo Teder, esiintyjät:
Pauliina Vesslin ja Ramo Teder.
Katriinamies: Antti Hintsa ja Karri Lehtonen.
29
TEATTERIESITYKSET
NUKKETEATTERI SAMPO
Nukketeatteri Sampo
Ennakkoliput osoitteesta
www.nukketeatterisampo.fi
E A  50 min
Ryhmävaraukset ja tiedustelut: 020 735 2235,
[email protected]
Liput: Peruslippu 11 €. Oppilasryhmät 9 €/
oppilas (ohjaajat 1 €)
Sateenkaarikala
ti 5.4.klo 10.15 Vernissa, Tikkurilantie 36
Syvällä meren syvyyksissä värikkäiden kalojen
joukossa uiskentelee valtameren kaunein kala,
Miau!
Kuva Iivo Baric.
Sateenkaarikala.
Kuva Uupi Tirronen.
säihkyväsuomuinen sateenkaarikala. Vaikka
muut kalat ihailevatkin sen kauneutta, turhamaisuutensa ja ylpeytensä vuoksi se jää ilman ystäviä. Tarinan edetessä sateenkaarikala oppii miten
anteliaisuudella ja toisten huomioon ottamisella
saa aikaan suuria asioita. Merenalaiseen maailmaan sijoittuva musiikintäyteinen nukketeatterinäytelmä perustuu Marcus Pfisterin suosittuihin
Sateenkaarikala-kirjoihin.
Dramatisointi, ohjaus ja visuaalinen suunnittelu:
Iivo Baric
Rooleissa: Karoliina Kantelinen, Antero Reinistö
ja Iivo Baric
Nukketeatteri Sampo
MIAU! – Pääsiäinen nukketeatterissa
Nukketeatteri Sytkyt
Pessi ja Illusia
Improsiskot
ZÄDÄM! – improvisoitu esitys lapsille
E A  45 min
E A (1.–2.-lk.)  n. 30 min
EA (1.–4.-lk.), (yli 5-vuotiaille,  n. 40 min)
to 10.3. klo 10.15 Monitoimikeskus Lumo
Urpiaisentie 14
to 17.3. klo 10.15 Taidetalo Toteemi
Myyrmäentie 6
MIAU! esittelee pääsiäiseen liittyviä kansanperinteitä ja uskomuksia vauhdikkaassa nukketeatterikavalkadissa. Esityksessä on mukana loruja, elävää musiikkia, monipuolista nukketeatteriosaamista ja huumoria monenikäisille.
Alkuperäinen ohjaus, sovitus, nuket, lavastus:
Maija Baric, uusintaohjaus Iivo Baric.
Esiintyjät: Susan Aho, Iivo Baric, Lassi Logren
ja Karoliina Kantelinen
30
ti 10.5. klo 9 ja 10, Taidetalo Toteemi
Myyrmäentie 6
Liput: 5 €
Pakolliset varaukset:
[email protected], 09 8393 5499
Yrjö Kokon lumoava satuklassikko metsän pessimistisestä Pessi-peikosta ja Sateenkaaren hyvään
uskovasta Illusia-keijusta herää henkiin Juha Laukkasen esittämässä nukketeatterisadussa.
Yrjö Kokko: Pessi ja Illusia
Sovitus: Juha Laukkanen
Nuket ja lavasteet: Sisko Jaako, Mikko Nikola,
Arto Ollikainen, Mirjami Skarp, Riitta Tuderman
Musiikki: Jukka Leppilampi
ti 10.5. klo 10 Lumosali, Urpiaisentie 14
Liput: 5 € /oppilas (opettajat ja ryhmänohjaajat
maksutta), varaukset [email protected]
Lapset saavat päättää kaiken mitä lavalla tapahtuu! Estradilla nähdään ja kuullaan erilaisia tarinoita, kohtauksia ja lauluja, jotka kaikki ovat
ennennäkemättömiä ja -kuulemattomia. Improvisaatioteatterissa ei yleisö eivätkä esiintyjät tiedä
mitä seuraavaksi tapahtuu.
Improsiskot: Iika Hartikainen, Outi Utriainen,
Eeva Vekki muusikkonaan Tuija Rantalainen.
www.improsiskot.fi
TANSSITEATTERI RAATIKKO
TANSSITEATTERI RAATIKKO
Viertolankuja 4 B
Muut esitykset ja iltaesitysajat:
www.raatikko.fi
Ennakkovaraukset: 09 873 2306,
[email protected]
Liput: 12€ /oppilas, opettajat ilmaiseksi.
Arkiaamujen esityksiin ryhmille lipun hintaan
sisältyy edestakainen bussikuljetus.
Arkiaamujen esityksiin ryhmille lipun
Hintaan sisältyy edestakainen bussikuljetus.
Hys–Hys–Hymylään. Kuva Johnny Korkman.
HYS–HYS–HYMYLÄÄN
E A (1–2.-lk.)  n. 50 min
28.1. – 24.3. arkisin klo 9 ja 10.30
Tanssiteatteri Raatikko, Viertolankuja 4 B
– tanssin ja teatterileikin avulla tutustutaan hölmöläistarinoihin ja suomalaiseen kansanperinteeseen.
Hymylän maatilalla ovat Ukko ja Akka vaihtaneet töitänsä. Akka tekee kaiken oikein mutta Ukko tunaroi; pyykit on pesemättä ja puurot keittämättä. Sitten Ukolta katoaa rakas Mansikki-lehmä, ja on
ripeästi perustettava Mansikin etsintäpartio...Vanhanajan maalaiselämä tulee lapsille tutuksi heidän auttaessaan Ukkoa ja Akkaa Mansikki-lehmän etsinnöissä. Askareita vauhdittaa kylän pelimannin esittämä haitarimusiikki.
Koreografia: Marja Korhola
Musiikki: Hannu Oskala
Lavastus ja puvut: Terttu Torkkola
Valosuunnittelu: Minna Heikkilä
Satusirkus
Satusirkus. Kuva Matti Rajala.
E A (1.−4.-lk.) ¸ n. 50 min
4.4. – 13.5. klo 9 ja 10.30
Tanssiteatteri Raatikko, Viertolankuja 4 B
– klassikkosatujen tähdet uusissa kertomuksissa
Noidan linnassa ovat sadut menneet sekaisin,
kun oppipoika Igor on sekoitellut taikaliemiä.
Itse noitakaan ei enää tiedä, mihin satuun hän
kuuluu. Lasten avustuksella löydetään noidalle
oikea satu. Mutta Taikalinnassa riittää pelastettavaa; pulassa ovat niin Hannu kuin Kerttukin, Pieni
Punahilkka, Kolme pientä porsasta ja tietenkin, ikiihana Prinsessa Ruusunen. Ja käykö lopulta niin
kuin saduissa aina käy – prinssi ja prinsessa saavat toisensa sekä puolet valtakunnasta?
Käsikirjoitus: Pirjo Toikka
Koreografia: Marja Korhola
Musiikki: Timo Muurinen
Lavastus ja puvut: Terttu Torkkola
Valosuunnittelu: Minna Heikkilä
31
TIKKURILAN TEATTERI, TIKKURILAN Teatteri- ja Sirkuskoulu
TIKKURILAN TEATTERI JA TEATTERIKOULU
Pakolliset lippuvaraukset kaikkiin esityksiin:
arkisin klo 12–15 tai 2 t ennen esityksen alkua:
044 01300 36 tai [email protected]
www.tikkurilanteatteri.fi
Ohjaajat ja opettajat ryhmien mukana maksutta.
Aamu- ja päiväesityksiin lippuvaraus on pakollinen.
Ruma Ankanpoikanen. Kuva Leena Tiuri.
Öbaut seitseman veljesta. Kuva Leena Tiuri.
Tikkurilan Teatteri
Öbaut seitsemän veljestä
Y (9.-lk.) L 2  n. 1t 15 min
Tikkurilan Teatterikoulu
Ruma Ankanpoikanen
E A Y  1t
ti 12.1. klo 9.30, ke 13.1. klo 9.30,
ti 19.1. klo 9.30 ja ke 20.1.klo 9.30
Vernissan alasali, Tikkurilantie 36
Eläinyhteisön hyljeksimä Ruma ei suostu olemaan hänelle annetun roolinsa vanki, vaan päättää lähteä
maailmalle etsimään omaa paikkaansa. Ruma on taistelijaluonne, joka uskoo, että tarinan on loputtava hyvin! Tikkurilan Teatterikoulun esitys Ruma Ankanpoikanen on kasvutarina, joka käsittelee erilaisuuden hyväksymistä, kiusaamista ja anteeksiantoa. Näyttävä ja koskettava tulkinta H.C. Andersenin klassikkosadusta sisältää fyysistä ilmaisua, esineteatteria ja komiikkaa.
Ohjaus ja dramatisointi H.C.Andersenin tarinan ja työryhmän ideoiden pohjalta Kimmo Tähtivirta.
Liput: 6 € /oppilas
32
Tilausesityksen hinta kouluille ja
oppilaitoksille: 250 €
Ennakkomyynti ja varaukset: aino.jarvi-eskola
@tikkurilanteatteri.fi tai 044 013 00 86
Hulvaton parodia käy läpi seitsemän veljeksen
keskeiset kommellukset neljän näyttelijän voimin. Näytelmä yhdistää suomalaisen kirjallisuuden merkkiteokseen ajankohtaisia ilmiöitä säilyttäen alkuperäistä tarinaa juuri sopivasti sivistävän
annoksen. Kimmo Tähtivirran ohjauksessa nähdään todellinen neljän näyttelijän fyysinen ilotulitus! Tuomme esityksen tilauksesta paikan päälle!
Ohjaus: Kimmo Tähtivirta
Käsikirjoitus: Mikko Koivusalo Aleksis Kiven kirjan
Seitsemän veljestä pohjalta.
TEATTERI VANTAA
VIIRUN SYNTYMÄPÄIVÄT
 30 min
Esitykset klo 9.30: to 4.2., ti 9.2., ke 10.2.,
ke 17.2., to 18.2., ke 18.5., to 19.5.
TEATTERI VANTAA
Silkkisali, Tikkurilantie 44
www.teatterivantaa.fi
Mitä kaikkea sattuukaan, ennen kuin Pesonen
saa leivottua Viiru-kissalle syntymäpäiväkakun!
Lastennäytelmä pohjautuu rakastetun Sven Nordqvistin kirjaan.
Pakolliset ennakkovaraukset:
09 836 1919, [email protected] tai
www. netticket.fi
Herra Hakkaraisen yö. Kuva Paula Virta.
HERRA HAKKARAISEN YÖ
Työryhmä: Matti Pasanen-Pesonen, lavastus,
Kanerva Pasanen henkilöohjaus ja laulut, Terhi
Ursin-nuket, maskit ja rekvisiitan valmistus, Anne
Nielsen Viirun ääni, Marko Putkonen Kososen ääni
Näytelmän oikeudet: Draken Teaterförlag.
E A  30 min
Liput: 5 €, opettajat ja ohjaajat ryhmän
mukana ilmaiseksi
Esitykset klo 9.30: to 3.3. ensiaamu
ke 9.3., to 10.3., ti 15.3., to 17.3., pe 18.3., ti 22.3., to 24.3., pe 25.3., ti 5.4., ke 6.4., to 7.4.
Viirun syntymäpäivät.
Kuva Kare Bonsdorff.
Teatteri Vantaan uusi lastennäytelmä perustuu Mauri Kunnaksen rakastettuihin kirjoihin.
Illalla, kun pukeudut pyjamaasi, peset hampaasi ja menet nukkumaan, koko kaupunki ympärilläsi tekee
samoin. Vai tekeekö? Unissaan kävelevä Herra Hakkarainen johdattaa pienet katsojat kurkistamaan,
mitä kaikkea tapahtuu yöllä, kun muut nukkuvat. Öisin on kaikki toisin kuin päivällä.
Ohjaus, laulut ja tekstin sovitus: Kanerva Pasanen, lavalla: Anne Nielsen, puvut ja nuket: Terhi Ursin
Liput: 5 €, opettajat ja ohjaajat ryhmän mukana ilmaiseksi
Hakkarainen kiertueella: varaukset ja liput teatterin toimistosta 09 836 1919
pe 11.3. klo 9 ja 10.30, Taidetalo Toteemi, Myyrmäentie 6
ke 16.3. klo 9 ja 10.30, Länsimäen koulu/Ylläs auditorio, Pallastunturintie 27
ke 23.3. klo 9.30 ja 10.30, Koivukylän kirjasto/auditorio, Hakopolku 2
Viiru ja Pesonen kiertueella:
pe 29.1. klo 10 Monitoimikeskus Lumo Urpiaisentie 14
Varaukset ja liput: teatterin toimisto 09 836 1919
33
VANTAAN TANSSIOPISTO
TANSSIN VIIKOT 20.–29.4.
Marmeladi
E A (1.–2.-lk.) yli 2-vuotiaille,  30 min
VANTAAN TANSSIOPISTO
Vantaan Tanssiopiston
opetusteatteri Rikka
Bensa virtaa kovasti suonissa
Y L 2  n. 25 min + yleisökeskustelu n. 15 min
pe 15.4. klo 10 koululaisennakko,
Kulttuurikeskus Vernissa, Tikkurilantie 36
Pakolliset paikkavaraukset:
arkisin klo 9–15: 050 3545662
Koreografia: Marjaterttu Willman
Pukusuunittelu: Virpi Lehtinen
Valosuunnittelu: Ainu Palmu
Tanssiteos nuorten elämästä tässä ajassa.
Esityksen jälkeen yleisökeskustelu.
Vapaa pääsy!
ke 20.4. klo 10 Kulttuurikeskus Vernissa
Tikkurilantie 36
Liput: 5 €
Pakolliset varaukset: [email protected]
Runollinen liike, lempeä sirkusmaailma ja Fellinin musiikki johdattavat Miran ja Viktorin tanssia.
Yhdessä yleisön kanssa he tutkivat maailmaa.
Mitä marmeladi voisi olla? Onko se kirsikoita, päärynöitä, viikunoita vai minttua? Ovatko ne kerroksittain vai suloisesti sekoitettuna keskenään?
Herkullisessa ja aisteja kutkuttelevassa esityksessä kohdataan, vaelletaan ja käännellään asioita ympäri. Tunnetun ruotsalaisen koreografin
Claire Parsonsin leikkisä ja tyylikäs liikekieli on
koomista, tunteita ja tunnelmia luovaa. Hänen
koreografioitaan on myös nähty niin oopperassa
kuin teatterissakin.
Tanssiteatteri Raatikko
Lelulaatikko
- tarinan ja tanssin työpaja
Rikka. Kuva Elisa Järvinen.
E A (1.–2.-lk.) 3–8 -vuotiaille  n. 40 min
Ryhmän koko n. 10–25 osallistujaa.
ke 20.4. klo 9, 11.15 ja 12.15 Kolohongan
nuorisotila, Valkoisenlähteentie 19 B
Liput: 5 € / oppilas
Pakolliset varaukset: [email protected],
040 525 2166
34
Lelulaatikko johdattaa lapset sekä Raatikon näyttelijän mielikuvitusmaailmaan, jossa seikkaillaan
yhdessä Krokotiilin ja Tanssivan sukan seurassa.
Jokaisessa pajassa syntyy uusi tarina, kun lapset osallistuvat juonen kehittelyyn. Lelulaatikko
yhdistää työpajan ja esityksen.
Työpajan suunnittelu ja koreografia:
Marja Korhola
Musiikki: Antti Hynninen
Visualisointi: Terttu Torkkola
SOIVA / WKL
– otteita J.S.Bachin Das Wohltemperierte
Klavierista tanssiversiona hiljaisuudessa
A (6.-lk.) Y L 2 B
yli 12-vuotiaille,  n. 60 min
ti 26.4. klo 10.30 Monitoimikeskus LUMO,
liikuntahalli, Urpiaisentie 14
Liput: 5 €
Pakolliset varaukset: ark. 040 548 3443 tai
[email protected]
Soiva/WKL on koreografi Liisa Risun kiitetty tanssiteos viidelle upealle naistanssijalle. Soivassa
Bachin musiikkia on sovitettu tanssivalle orkesterille
– mestarillinen sävelarkkitehtuuri on muunnettu liikkeen järjestelmiksi. Tanssijoiden työssä vuorottelee
äärimmäinen muistityö sekä ilmava improvisaatio.
Koreografia: Liisa Risu, puvut: Riitta Röpelinen,
äänisuunnittelu: Jussi Saivo, tanssi: Jonna Eiskonen, Satu Halttunen, Ninu Lindfors, Vera Nevanlinna ja Terhi Vaimala
The Earth Song
A (6.-lk.) Y L 2 B  n. 60 min+esityksen
jälkeen ympäristöjärjestön asiantuntijan yleisökeskustelu
ti 26.4. klo 10 Tikkurilan lukion auditorio,
Valkoisenlähteentie 53
Liput: 4 € /oppilas
Pakolliset varaukset: ark. klo 11–16
044 094 4948 tai [email protected]
The Earth Song. Kuva Uupi Tirronen.
The Earth Song on esitys kulutusyhteiskunnasta ja ihmisten käyttäytymisen ja toiminnan vaikutuksesta ympäristöön ja maapalloon. Teos on syntynyt yhteistyössä ympäristö- ja kestävän kehityksen
asiantuntijoiden kanssa, mutta käsittelee aihetta meidän jokaisen arkipäivän näkökulmasta. Esitys
on konsertinomainen punkmessu. Kaikki esityksen laulut ovat syntyneet asiantuntijoiden tapaamisten
pohjalta. Teos sai lähtöideansa, kun koreografi Sari Palmgren osallistui The British Councilin ilmastolähettiläänä Challenge Europe -projektiin vuonna 2010. Vantaan esitys on osa laajempaa The Earth
Song -ympäristöhanketta, joka kiertää eri puolilla Suomea keväällä 2016. Järjestäjä: Zodiak ja Vantaan kaupungin kulttuuripalvelut yhteistyössä.
The Earth Song –työpaja
 45 min tai 90 min
Koulut voivat tilata ennen esitystä pidettävän työpajan.
Työpaja rakennetaan koulun tarpeista lähtien joko musiikki-, kuvataide- tai liike-/tanssipainotuksella.
Työpaja tutustuttaa oppilaat teoksen teemoihin ja kestävän kehityksen käsitteistöön. Kaikille työpajaan osallistujille jaetaan The Earth Song -työkirja, jonka avulla voi jatkaa aihepiirin käsittelyä koulussa. Opettajille jaetaan ohjekirja, joka sisältää ohjeita ja vinkkejä opaskirjan käyttämiseen koulussa.
Pakolliset varaukset: ark. klo 11–16:
044 094 4948 tai [email protected]
Maksuton, pajoja on rajallinen määrä!
Leikkivalmis. Kuva Omar Truco Kallonen.
Tanssiteatteri Liikeri
Leikkivalmis
E A (1.-lk.) 3–7-vuotiaille,  45 min
to 28.4. klo 10 Lumosali, Urpiaisentie 14
Liput: 5 €
Pakolliset varaukset: ark. 040 548 3443 tai
[email protected]
Elämyksellinen tanssiteos, jossa lelut tanssivat
ja tanssijat liikkuvat kuin lelut. Tulemalla paikalle
ennen esitystä, voit piirtää unelmalelusi ja esityksessä tanssijat toteuttavat piirroksia liikkeen keinoin. Voit ottaa mukaasi myös oman pehmolelusi, joka pääsee vaikuttamaan tanssin liikkeisiin.
Lopuksi lelut tanssivat leludiscossa.
Koreografia: Linda Kuha ja Riia Niemelä, valot:
Omar Truco Kallonen, tanssijat: Linda Kuha ja Riia
Niemelä
35
KONSERTIT
Wimme Saari & Tapani Rinne
Vantaan musiikkiopisto
A  n. 40 min
A Y L  50 min
ke 3.2. klo 10.15 Taidetalo Pessi, Kielotie 14 B
Liput: 5 €
Pakolliset varaukset: [email protected]
tai ark. 040 524 1401
pe 5.2. klo 10 ja 12.15 Lumosali, Urpiaisentie 14
Pakolliset varaukset: [email protected]
tai 040 5340603
Perinteistä ja uutta joikua
to 4.2. klo 9 ja 10.30 Martinlaakson nuorisoja asukastila, Martinlaaksonpolku 4
Liput: 5 €
Pakolliset varaukset: [email protected]
vantaa.fi tai ark. 040 524 1243
Saamelaisten kansallispäivän (6.2.) viikolla järjestettävässä konsertissa luutuneet käsitykset Lapin
musiikista saavat kyytiä. Wimme Saari ja Tapani
Rinne tuovat saamelaisen joikuperinteen nykyaikaan. Ikiaikainen joiku ja modernit äänimaailmat
kohtaavat konsertissa, joka sisältää perinteisiä
joikuja eläimistä, paikoista ja ihmisistä sekä elektroniikalla sävytettyjä äänimaisemia. Konsertissa
kerrotaan myös, mistä joikaamisessa on kysymys,
sen historiasta ja nykytilasta.
Loiskis ja Parvela. Kuva Erkki Okkonen.
Tapani Rinne & Wimme Saari.
Kuva Eeva Rinne.
36
Talven sinfoniaa
Sinfoniakonsertti koululaisille. VMO:n sinfoniaorkesteria johtaa Juhani Lamminmäki. Konsertin
solistina laulaa Angelika Klas.
Vapaa pääsy!
ELLA JA KAVERIT -tarinakonsertti
E A (1.–4.-lk.)  noin 45 min
ke 10.2. klo 10 Kulttuurikeskus Vernissa,
Tikkurilantie 36
Liput: 5 €
Pakolliset varaukset: [email protected]
tai ark. 040 524 1401
Kirjailija Timo Parvelan ja Loiskis orkesterin yhteisessä konsertissa Ella ja kaverit liikkuvat kesäisissä tunnelmissa: uimahallissa, uimakoulussa,
kalassa, luonnossa. Tule kuulemaan mitä on tarinakonsertti! Laulaako kirjailija? Tarinoivatko muusikot? Konsertista tehty levy on julkaistu Ellan
20-vuotisjuhlassa syksyllä 2015.
Tarinat: Timo Parvela
Muusikot: Jarmo Kivelä (haitari, kitara ja laulu),
Tomi Nurmi (viulu, mandoliini, rumpu ja laulu),
Pekka Nättinen (kitara, buzuki, tinapilli ja laulu),
Marianne Oivo (koskettimet ja laulu)
Loiskis ja klovni Dodo.
Kuva Inkeri Kautto.
SATAKIELI
E A (1.–3.-lk.) n. 40 min
to 17.3. klo 9.15 ja 10.15 Lumo, järjestöhuone, Urpiaisentie14
to 24.3. klo 9.15 ja 10.15 Taidetalo Toteemi, Myyrmäentie 6
Pakolliset varaukset:[email protected]
MusiikkikertomusH.C.AndersenintarinanpohjaltamuokanneetJaninaLehto
(huilu)jaSirppaPeltonen(piano).Myöskuulijatpääsevätmusisoimaan.
Vapaa pääsy!
Loiskis ja klovni Dodo
SIRKUSKONSERTTI: MIMIIKKAA JA MUSIIKKIA
EA (1.–4.-lk.) noin 40 min
ti 1.3. klo 10 Lumosali,Urpiaisentie14
Liput: 5 €
Pakolliset varaukset: [email protected] tai ark. p. 040 548 3443
ke 2.3. klo 10 Martinlaakson nuoriso- ja asukastila, Martinlaaksonpolku 4
Liput: 5 €
Pakolliset varaukset: [email protected] tai ark. 040 524 1243
Maanmainio miimikko, klovni Dodo hämmästyttää ja kummastuttaa yleisöä
hauskoilla ja hätkähdyttävillä tempuillaan – yllättäen usein itsensäkin. Klovni
Dodon esitys on metka pakkaus sanatonta ja visuaalista klovniteatteria. Sen
keskeisiä elementtejä ovat lämmin komiikka, hienovireinen miiminen ilmaisu
sekä jongleeraus ja taikuus. Sympaattista Dodoa säestää sirkussävytteinen
Loiskisoivaltavallajavivahteikkaallamusiikillaan.Sirkuskonsertillaonilahdutettuyleisöäjo10vuottajajuhlavuodenmerkeissäDodoonkehittänytkonserttiin taas uusia yllätyksiä.
KonserttiontuttumyösPikkuKakkosenMusarullaa-ohjelmasta.
Suomen eläimet musiikillinen palapeli.
Kuva Sirppa Peltonen.
SUOMEN ELÄIMET – musiikillinen palapeli
 30 min
to 7.4. klo 9.15 ja 10, ke 13.4. klo 9.15 ja 10 ja to 14.4. klo 9.15 ja 10
Lumo, järjestöhuone, urpiaisentie 14
Pakolliset varaukset:[email protected]
MitäeläimiäSuomenmetsissäasustaa?SirppaPeltonensoittaaeläinaiheisia pianokappaleita ja laulattaa yleisöä.
37
SUOMEN KANSALLISOOPPERA
SUOMENKANSALLISOOPPERA,Helsinginkatu 58, Helsinki
Pakolliset varaukset: Oopperan lipunmyynti: 09 4030 2211 tai [email protected]
Avoinna: ma–pe 9–18, la 15–18, pyhäpäivisin 2t ennen esitystä.
KANSALLISOOPPERAN PÄÄHARJOITUKSET:
Ensikertalaiset voivat ilmoittautua pääharjoituksiin ma 11.1.2016 klo 7 alkaen.
Vuonna 2015 pääharjoituksissa käyneet voivat ilmoittautua viikkoa myöhemmin, eli ma 18.1.2016 klo 7
alkaen. Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
ke 17.2. klo 11 Liikkeen legendat 2t30min,2väliaikaa(eialakouluille)
ti 23.2. klo 19 Taikahuilu 2t30min,1väliaika(5.luokastaylöspäin)HUOM!iltaharjoitus
ti 15.3. klo 11 Hulttion tie 3t,1väliaika(eialakouluille)
ke 6.4. klo 11 Pieni Merenneito 2t15min,1väliaika(VAINalakouluille,ikäsuositusyli7-vuotiaille)
ma 2.5. klo 11 Bach 1t30min(eialakouluille)
Bajadeeri. Kuva Sakari Viika.
to 12.5. klo 18 Tristan ja Isolde 4t55min,2väliaikaa(eialakouluille)HUOM!Iltaharjoitus
Ilmoittautumisen tulee sisältää seuraavat tiedot:
•Mihinharjoitukseenilmoittaudutaan(mielelläänparivaihtoehtoa)
•Koulujaluokka-aste/Ryhmänyhteystiedot
•Ryhmänkoko(opettajatjaoppilaaterikseen;1opettajanoin10oppilastakohden)
•Ryhmänyhteyshenkilö,puhelinnumerojapostiosoite
•Erityistiedotesim.pyörätuolit
Pieni Merenneito. Kuva Heikki Tuuli.
38
TAITEEN PERUSOPPILAITOKSET VANTAALLA
Taiteen perusopetuslaitoksilta voi tilata koululle maksullisia taidetyöpajoja ja koulutuksia.
Listassa on mukana kaikki Vantaalla toimivat taiteen perusopetuslaitokset.
Arkkitehtuuri
Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki
050 525 8668
[email protected]
www.arkki.net
Kuvataide
Vantaan kuvataidekoulu 09 8392 4379, 09 8392 4381
[email protected]
www.vantaa.fi/kuvataidekoulu
Käsityö
Taito-käsityökoulu Vantaan Helmi 09 872 3820
[email protected]
www.taitouusimaa.fi
Musiikki
Vantaan musiikkiopisto – VMO
09 8392 3962 (suomeksi)
09 839 35037 (på svenska)
[email protected]
www.vantaa.fi/musiikkiopisto
BBG Musiikkiopisto 0400 858 018
[email protected]
www.vantaanbbg.fi
Hämeenkylän Muskari 050 348 3342
[email protected]
www.hameenkylanmuskari.net
Musiikkikoulu Groove 0400 554 418, 040 756 6577
[email protected]
www.musiikkikoulugroove.fi
Itä-Vantaan musiikkikoulu/
Soivat Musikantit
[email protected] 041 430 6256
[email protected]/
050 544 8486
www.ivmk.fi
Musiikkiopisto Musaiikki 0400 195 084
[email protected]
www.musaiikki.fi
Jamkids Musiikkikoulu 0400 944 222
[email protected]
www.jamkids.fi
Keski-Vantaan Musiikkiopisto 0400 240 971
[email protected]
www.kevamo.com
Lystileikki 040 554 0262
[email protected]lystileikki.fi
www.lystileikki.fi
Musiikkikoulu Demo 0400 433 272
[email protected]
www.musiikkikouludemo.fi
Musiikkikoulu Musike 050 348 3342
[email protected]
www.musiikkikoulumusike.net
Suomen kuoro-opisto 040 732 6453
[email protected]
www.suomenkuoro-opisto.com
Uudenmaan Suzuki-Instituutti 041 522 9641
[email protected]
www.uudenmaansuzuki-instituutti.fi
Sanataide
Vantaan sanataidekoulu 045 126 6080
[email protected]
www.sanataidekoulu.fi
Sirkus
Tikkurilan teatteri- ja Sirkuskoulu 0400 731 276
[email protected]
www.tikkurilanteatteri.fi
Tanssi Balettikoulu Hari 050 563 4112
[email protected]
www.balettikouluhari.net
Helsingin Tanssiopisto 09 681 2120
[email protected]
www.helsingintanssiopisto.fi
Vantaan tanssiopisto 050 354 5662
[email protected]
www.vantaantanssiopisto.fi
Teatteri
Tikkurilan teatteri- ja Sirkuskoulu 0400 731 276
[email protected]
www.tikkurilanteatteri.fi
39
Vantaa
Kulttuuria
www.vantaa.fi/kulttuuri
Vantaan kaupungin kulttuuripalvelut
kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön
ylläpitämään valtakunnalliseen
lastenkulttuurikeskusten verkostoon.
www.lastenkulttuuri.fi