Luenpa, - Ankkuri

Eteenpäin
S O S I A L I D E M O K R A AT T I N E N L E H T I
KOT K A
Numero 2 / 2015 IV vuosikerta
Luenpa,
mitä Kotkan
demarit lupasivat
lapsille budjetissa...
...Ho, ho, ho.
Demarit tarjoavat
eläkeläisille maan
hallitusta parempaa
pakettia...
...Hmm...
Demarit suhtautuvat
turvapaikanhakijoihin
länsimaisten arvojen
mukaisesti...
...Oho...
Pukki kirjoittaa
kyllä muistiin
taka-aukeaman
hyvän reseptin...
eteenpäin
2
PÄÄKIRJOITUS
Arvot hukassa?
Pidät käsissäsi uunituoretta Eteenpäin-lehden perinteistä joulupainosta. Luvassa on jälleen sivukaupalla
asiaa muun muassa Kotkan kaupungin taloudesta, valtakunnan haasteista sekä Työskin tuoleista.
Sote-uudistus puhuttaa. Nykyiset maakunnat tuntuisivat äkkiseltään loogisilta ja kansantajuisilta ratkaisulta uuden hallinnon yksiköiksi. Mahdollinen yhteishallinto Etelä-Karjalan tai Päijät-Hämeen kanssa
tuntuu keinotekoiselta ja päälleliimatulta niputukselta – samalla tavalla kuin nykyinen vaalipiirijakokin on
luonut omat omituisuutensa. Hallinnollisilla kokonaisuuksilla tulisi olla jonkinlainen kulttuurillinen merkitys, joka luo yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja yhteistä tulevaisuuskuvaa. Muuten rakenne on vain keinotekoinen himmeli, joka ei herätä kansalaisissa halua kehittää ja edistää ympäristöään. Toimiva demokratia ei
tarvitse nurkkakuntaisuutta, mutta se tarvitsee uskoa ja
ylpeyttä omista seudullisista viiteryhmistä. Siitä kumpuaa motivaatio lähteä kehittämään yhteisiä asioita.
Tästä lehdestä voit lukea myös Monikulttuurisen
toimintakeskus Myllyn haasteista. Mylly on hyvä esimerkki toiminnasta, jossa pyritään ruohonjuuritasolla
edistämään maahanmuuttajien sujuvaa sopeutumista
Suomeen. Tällä hetkellä kysyntää Myllyn kaltaiselle
toimijalle on enemmän kuin koskaan. Tosiasia on, että monikulttuurinen yhteiskunta on tullut jäädäkseen.
Tosin sitä se on pienemmässä mittakaavassa ollut koko
Työtä, koulutusta
ajan. Sen sijaan, että pelätalkoita...
tään ja kauhistellaan maahanmuuttajia ja heidän erilaisia kulttuuritaustojaan, tulisi energia ohjata nyt saapuvan väen nopeaan integroitumiseen. Työtä, koulutusta, talkoita, mitä tahansa aktivoivaa toimintaa pitäisi päästä tarjoamaan nopeasti. Pahin virhe olisi luoda
uutta syrjäytyneiden ja epätoivoisten luokkaa, jonka
paha olo purkautuu pahimmillaan fundamentalismina
ja väkivaltana. Ketään ei saa ajaa nurkkaan.
Keskusteluissa mennään tällä hetkellä melko kovat
arvot edellä: Paljonko pakolaisten auttaminen maksaa? Onko se minulta jotenkin pois? Voidaanko pakolaisille tarjota edes jollain tavalla huonommat oikeudet
kuin muille? Miten voi tarvita turvapaikan jos jo omistaa älypuhelimen? Eikö nuorten miesten kuulukin olla tykinruokaa?
Eikö meidän suomalaisten pitänyt edustaa etulinjaa länsimaisten arvojen edistämisessä? Jakamaton ihmisarvo, vapaus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus kuuluvat kaikille kustannuksista, kansantalouden syklistä
tai kenenkään taustasta huolimatta. Edellisen kerran,
kun Euroopassa annettiin pelolle valta, suljettiin rajat
ja annettiin ohjakset fanaattisille populisteille. Tuolloin
päästiin kärsimään muun muassa natsi-Saksan ja Neuvostoliiton kaltaisten turvallisten impivaarojen todellisuudesta. Samankaltaisia hirviöitä, kuten Isis, tämän
päivän pakolaiset pakenevat. Tuetaan, autetaan jaloilleen ja pidemmällä tähtäimellä helpotetaan nykyisiä
pakolaisia rakentamaan uudelleen sodan repimiä yhteiskuntiaan.
Hauskoja lukuhetkiä!
Demarit eivät taivu
Kotkan ensi vuoden
talousarviota painaa
työttömyys, jota vastaan taistellaan kaikin
keinoin
Kotkan kaupungin ensi vuoden talousarviossa näkyy
vahvasti demareiden painotukset. Esimerkiksi maan
hallituksen kaavailemaa lasten päivähoidon ryhmäkokoon kasvattamista ei oteta
Kotkassa käyttöön.
–Tämä on mielestämme
kaikkien kannalta hyvä päätös. Päiväkodeissa ryhmät
ovat jo maksimissaan. Suuremmat ryhmät aiheuttaisivat ongelmia tilan ja henkilöstön kannalta, lapsista puhumattakaan, sanoo demarivaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Irma Rajantie.
Demarit olivat aloitteellisia myös sen suhteen, etteivät lasten ja nuorten liikuntapaikkojen maksut koske alle 18-vuotiaista, vaan joukkue ja yksilölajien harrastajille liikuntapaikat ovat maksuttomia. Lautakunta olisi
laskenut iän 16 vuoteen.
–Tuo on monelle sellainen ikä, jossa mietitään, jatketaanko lajin harrastamista.
Kaupungissa, jossa on työttömyyttä, monen harrastavan nuoren perheelle maksut voivat muodostua esteeksi, sanoo toinen demarivaltuutettu Kari Niininen.
Kaupungin tiukka taloudellinen tilanne on tiedostettu demariryhmässä. Suurempia lisäyksiä talousarvioon ei siksi lähdetty tarjoamaan. Esimerkiksi Hovinsaaren koulun säilyttäminen, Tiutisen kevyenliikenteen väylän suunnittelu, englanninkielisen koulun
perustaminen ja Monikulttuurisuuskeskus Myllyn toiminta-avustuksen leikkaaminen poiston sijaan, ovat
kaikki demareiden kannattamia asioita.
Alijäämä
katettava
dellisia haasteita tulevaisuudessa on vuosien saatossa
kertyneen kymmenien miljoonien eurojen alijäämän
kattaminen. Veroprosentti alkaa olla maksimissa, joten käyttötaloudesta ei tuollaista summaa voida leikata. Omaisuusjärjestelyt ovat
yksi vaihtoehto. Katseet ovat
kääntyneet energia- ja ve-
Päivähoidon
ryhmäkoon
kasvattamista ei
oteta Kotkassa
käyttöön.
Kotkan suurimpia talou-
Mikko Kähärä,
päätoimittaja,
Kotkan Sosialidemokraattisen
Kunnallisjärjestön puheenjohtaja 2014-15
Saneeraus, veisto ja puusepäntyöt
Puusepäntyöt
• huonekalut
• kaikki kodin puutyöt
Eteenpäin Kotka
Sosialidemokraattinen lehti, IV vuosikerta, numero 2
Julkaisija: Kotkan Sosialidemokraattinen
Kunnallisjärjestö ry. (Y: 0225779-0)
Paino: SLY-Lehtipainot Oy
Painos: 27.000 kpl
Jakelu: Jakelusuora Oy
Kotkan alueen peittojakeluna
Sivun valmistus: Poiju Julkaisut Oy
Ilmoitusmyynti: Orvokki Ollikainen
Toimitus:
Vastaava päätoimittaja Mikko Kähärä
Toimittaja Ulla-Maija von Hertzen
Toimitussihteerit Matti Heikkilä, Riku Pirinen
Maistuvaa joulua!
Paikallismestarin lihaherkut joulupöytään
Rakennus ja saneeraustyöt
Katso uudet kotisivumme!
Poju Weckman
Poratie 5, 48400 Kotka
p. 050-4144 888, www.pjwpuutyot.fi
[email protected]
eteenpäin
3
maan hallituksen linjaan
Kari Niininen ja Irma
Rajantie kehuvat Kotkaa
hyväksi paikaksi elää.
–Täällä on edulliset asunnot ja hyvät koulut, Rajantie sanoo. –Kaupunki on monimuotoinen ja
viihtyisä asuinympäristöltään, Niininen jatkaa.
Valtion
palkkatukirahat
ovat tällä
hetkellä lopussa.
Kotka ensi vuonna lukuina
2016 Veroprosentti %
Toimintatuotot (milj.e.)
Toimintakulut
Verotulot
Valtionosuudet
Vuosikate
Investoinnit Satunnaiset tuotot
Poistot
Tilikauden ylijäämä
Kumulat. alijäämä
Lainakanta
20,50
20,50
102,4 -405,2 211,2 105,1 15 99,5
400
211
96,7
9,9
5,3 -20,1 0,3 -22,1
0
-18,9
-11
-43,5 -280,2
-43,7
-280,4
-2-20,3
0,3
Kaupungin työpaikat
2606,3 Kotkan asukasluku
Työttömyysaste %
?
siyhtiöiden puoleen.
–Oma henkilökohtainen
mielipiteeni on kuitenkin se,
että ainakaan Kotkan Energiaa ei pitäisi myydä, toteaa
Rajantie.
Kotkan osuuden myyminen Kymenlaakson Sähköstä on vaa'ankielen asemaan
päässeen Loviisan käsissä.
–Laki vaatii, että jotenkin
alijäämät on katettava, toteaa Niininen.
Piilotyöpaikat
esiin
Oman haasteensa Kotkalle tarjoaa myös työttömyys. Pitkäaikaistyöttömistä aiheutuu kaupungille tänä
vuonna niin sanottuja sak-
komaksuja valtiolle veroprosentin tulon verran eli noin
kahdeksan miljoonaa euroa.
Kotka koettaa taklata ongelmaa työllisyystoimikunnan ohjelmalla, jossa aiotaan muun muassa jatkaa
yritysten kuntalisän maksamista ja palkata määräaikainen yrityskoordinaattori etsimään yrityksistä piilotyö-
paikkoja.
–Kaupunki pyrkii tulemaan tässä yrityksiä ja työntekijöitä vastaan, mutta ongelmana on se, että valtion
palkkatukirahat ovat tällä
hetkellä lopussa, sanoo Rajantie.
Niininen puolestaan ihmettelee, mikseivät kuntouttavan työtoiminnan paikat
täyty nopeammin.
–Onko tässä jokin byrokraatinen tukkeuma? Niininen ihmettelee.
Satamakaupunkina seudun työllisyys nojaa paljon
viennin vetämiseen. Siihen
toivottaisiin taloussuhdanteiden ohella myös valtiolta
toimia.
–Kotkaan tarvittaisiin
oma ministeri valvomaan
seudun etua, toteaa Rajantie.
2015
2694,6
54 370
19,5
Vauhtia
päätöksentekoon
Irma Rajantiellä ja Kari Niinisellä on molemmilla ay-tausta. Rajantiellä
JHL:stä ja Niinisellä Metalliliitosta. Millaisia mietteitä ensimmäisen kauden
valtuutetuilla on valtuustotyöstä?
–Olin valtuutettuna aikaisemmin 20 vuotta sitten.
Tuntuu, että asiat eivät ole
muuttuneet niistä ajoista,
raha on edelleen niukassa.
Päätöksentekoon kaupungissa toivoisin nopeampaa
regointitahtia. Esimerkiksi
talouden kehitystä on seurattava nykyistä tiukemmin
ja korjaaviin toimiin on varauduttava nopeasti, ei vain
todeta tilanne loppuvuodesta, pohtii Rajantie.
Myös Niininen kaipaisi kuntatasolle nopeampaa
päätöksentekoa.
–Minut osittain yllätti,
miten monivaiheista, eikä
aina loogista päätöksenteko kaupungin toimielimissä on, Metalliliiton hallituksessakin mukana oleva
Niininen muotoilee.
Tmi Petri Hämäläinen
SANEERAUSPALVELUA
040 - 554 4237
Muista kotitalousvähennys!
SENIORITARVIKELIIKE
KARHULAN LINJA-AUTOASEMALLA
Laaja valikoima erilaisia Senioreille
suunniteltuja välineitä helpottamaan
päivittäisiä toimintoja
TERVETULOA TUTUSTUMAAN
Apua Arjen Askareisiin
050 - 466 7454
Läheiselle luotettavaa
yksilöllistä ja ammattitaitoista
palvelua kotiin
• Sirkka-Liisa Valkonen p. 0440 622 321
• [email protected]
• www.kotiapu.fi
eteenpäin
4
“Jotkut voivat karata Portugaliin”
Kotkalainen
eläkeläinen toivoo
yhteiskunnalta lisää
panostusta kotona
jaksamiseen
Kotkalaisen Raija Jäntin
mielestä eläkeläisiä ei kuulla tarpeeksi politiikassa. Kuusi vuotta eläkeläisenä olleena
hän toteaa, että puheet ovat
aina kauniita ennen vaaleja,
mutta teot näiden jälkeen eivät.
Esimerkiksi hallituksen
poukkoilu varsinkin eläkeläisten ja lapsiperheiden asioissa
luo epävarmuutta tulevaan.
–Moni tuttuni on todella peloissaan, että miten he
pärjäävät jatkossa. Vanhuksia
kannustetaan pärjäämään kotonaan, mutta samalla edellytyksiä siihen heikennetään.
Pistää vihaksi, että jotkut voivat karata veroja Portugaliin,
mutta monellakaan tavallisella kansalaisella ei tällaiseen ole
mahdollisuutta.
Hallituksen kaavailemat
lääkekorvausten nipistykset
eivät terveenä pysynyttä naista itseään kosketa.
–40 vuoden teollisuudessa ja logistiikka-alan parissa
tehdyn uran aikana on työterveyshuolto onneksi pelannut.
Pitkästä urasta johtuen
muutkaan eläkkeen leikkaukset eivät iske yhtä kovaa kuin
lyhyemmin työelämässä olee-
Moni tuttuni
on todella
peloissaan, että
miten he
pärjäävät
jatkossa.
Perikotkalaisen
työuran tehnyt Raija
Jäntti vahti aikoinaan
jopa kollien laivausta
Kantasatamassa.
seen eläkeläiseen.
–Vaikka olen sitä sukupolvea, jolle alkoi eläkettä kertyä
vasta 24 vuoden iässä.
Mieli ja keho
vireäksi
Jäntin mukaan yhteiskun-
nan varoja voitaisiin säästää
pitämällä eläkeläiset virkeinä
ja liikkellä.
–Esimerkiksi Kotkassa
vasta 75-vuotiaat saavat edullisen vuosilipun uimahalliin.
Eikö raja voisi olla vaikka 70
vuotta? Kysyy aktiivisesti vesikävelemässä käyvä Jäntti.
Vedessä loiskimisen ohella Jäntti pitää mielen virkeänä kulttuurin, yhdistystoiminnan ja vapaaehtoistyön
avulla.
–Käyn teattereissa, olen
mukana Kotkan Oloneuvoksissa ja vapaaehtoisessa kaveritoiminnassa.
Jäntti toivoisi eläkeläisten
liikkumistakin tuettavan jul-
0400 -466 934, Ukonkellonkatu 15, Kotka
Vaihtoehtoja
pärjäämiseen
Jatkossa Jänttiä pohditut-
Jarkko Niskanen • 0400 - 251 463
www.rempallaan.fi
Meiltä saat valmiin Joulupöydän
• Laatikot, kinkku, kalat
• Jouluiset leivonnaiset
• Astiat, liinat, myös astioiden vuokraus
Oy
MYYMME:
K
Käyttöteräkset
äyttöteräkset
K
Kulut
u l u t u ssteräkset
teräkset
Teräslevyt
eräslevyt
V
Vanerit
anerit
LLee iikk
k k aausta
usta
mää äärämitto
m
r ä m i t t ooii h i n
VANERIT – TERÄKSET
Pirtinmäenpolku 13, 48410 Kotka, Puh. (05) 228 2332, fax (05) 228 4500
taa, mitä sitten, kun toimintakyky heikkenee.
–Toivon, että siinä vaiheessa sellaista kevyttä palveluasumista olisi tarjolla,
ettei kodista putoa suoraan
sänkyyn, vaan voi vielä tehdä niitä asioita, mitä kykenee.
Jäntti toivoo myös, että kohdalle sattuu hoitajia,
JOULU lähestyy
Metalli- ja alumiinityöt
JT-komet
kisessa liikenteessä nykyistä
paremmin.
–Yksittäisistä paikallisbussimatkoista ei tule alennusta,
satunnaisesti liikkuva nainen
harmittelee.
Pito- ja Juhlapalvelu
TILAUKSET JA TIEDUSTELUT
044-588 5192
• Lvi-urakointi
• Lvi-remonttityöt
• Öljynpoltin- sekä maakaasupoltinkorjaukset ja asennustyöt
• Keskuslämmityskattila asennukset
• Viemärikuvaukset ja -tarkastukset
Pulttikatu 1, 48770 Kotka, (05) 266 562
Avoinna: Arkisin 7-16 www.klv.fi
eteenpäin
5
KOLUMNI
Markkinaehtoistaminen
kuriin
Markkinat ovat hyvä renki mutta huono isäntä. Sanonta toimii hyvin kaikkia koskettavissa julkisissa
palveluissa. Nykyisen hallituksen linja näyttää valitettavasti olevan täysin päinvastainen.
Pääkaupunkiseudulla palvelutalossa vieraillut Antti Lindtman toteaa, että
tämän maan rakentaneille vanhuksille annettujen lupausten on pidettävä.
(Kuva: Jukka-Pekka Flander)
Demareilla on vaihtoehto
kurjistaville päätöksille
Antti Lindtmanin
mukaan SDP
kasvattaisi pienija keskituloisten
eläkeläisten
ostovoimaa
Jäntti tykkää liikkua Kotkansaarella
muun muassa Sapokan puistossa.
joille ala on "luonteen mukainen".
Tällä hetkellä Jäntti nauttii kuitenkin eläkepäivistään
täysin siemauksin.
–Nyt on aikaa ja vapautta tehdä asioita. Kun on selvinnyt ruuhkavuosista ja
urasta voi sanoa, ettei 'jäänyt' vaan 'pääsi' eläkkeelle,
Jäntti nauraa.
SDP:n
eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti
Lindtmanin mukaan hallitus ei olisi perunut eläkeläisten epäoikeudenmukaista asumistuen heikennystä
ilman opposition ja eläkejärjestöjen luomaa painetta.
–Tämä voitto oli yksi
osa pitkää jatkumoa, jossa
olemme saaneet hallituksen
taipumaan lukuisissa asioissa. Olemme ottaneet hallitusohjelman julkistamisesta
lähtien tähtäimeen epäoikeudenmukaisen veropolitiikan ja muut ihmisten oikeudentuntoa eniten loukkaavat
asiat, Lindtman sanoo.
Kiittäen kuluneesta vuodesta
ja toivottaen Hyvää Vuotta 2016
Hallituksen linja
kurjistaa eläkeläisiä
enemmän kuin saman verran tienaava palkansaaja.
–SDP:n viesti on se, että
hallituksen kannattaa jatkaa
aktiivista katumista ja perua
muutkin eläkeläisten arkea
heikentävät leikkaukset, kuten lääkekorvausten leikkaamisen.
Lindtmanin mukaan ei
voi olla oikein, että joku voi
joutua valitsemaan lääkkeiden ja ruuan välillä.
–Hallituksen kaavailema
asiakasmaksujen korotus terveydenhuoltoon iskee pienituloisiin eläkkeensaajiin. Ei
ole myöskään oikein, että
keskituloisia eläkeläisiä rankaistaan niin, että ensi vuonna heidän verotuksensa suhteessa palkansaajiin kiristyy.
Esimerkiksi keskiverto
1500 euroa eläkettä kuukaudessa saava henkilö maksaisi veroa noin 200-250 euroa
Veropohjaa
laajennettava
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan mukaan kaikille näille eläkkeensaajien arkea kurjistaville päätöksille on olemassa oikeudenmukaisempi vaihtoehto.
–SDP:n vaihtoehtobudjetissa oikaistaan eläkeläisten epäoikeudenmukainen
verotus ja perutaan kohtuuttomat lääke- ja asiakasmaksuheikennykset.
Vaihtoehtobudjetissa
panostetaan harmaan talouden torjuntaan ja laajennetaan veropohjaa.
–SDP:n vaihtoehdossa pieni- ja keskituloisten
eläkeläisten ostovoima kasvaa.
RAKENNA TAI REMONTOI
Laajennettu
”JYLPYN KYLÄKAUPPA”
Laatukoneet edullisesti
• Työkoneet • Pensselit, rullat, lastat
• Hanskat ym. remonttitarvikkeet
.HVNXVNDWX.RWND
S
AUTOKORJAAMO
Ismo Toronen Tmi
HUOLLOT JA KORJAUKSET
Henkilö- ja pakettiautoihin
Katsastusremontit, ym.ym.ym.ym.
Syväjoenpolku 22, 48720 Kotka, p. 0400-790 157
avoinna ark. 7.30 - 17.00
VUOKRAUS
Valajantie 3, 0500-654 301
Olemme Suomessa tottuneet luottamaan yhteiskuntaan, joka turvaa palvelut mahdollisimman tasa-arvoisesti riippumatta tulotasosta tai asuinpaikasta. Nyt valtion ja kuntien roolia halutaan pienemmäksi avaamalla tai, oikeammin, tarjoamalla lisää
tilaa markkinaehtoiselle toiminnalle. Monia julkisen puolen vastuulla olevia palveluita on jo hankittu osittain yrityksiltä tai kolmannelta sektorilta, mutta nyt tätä halutaan viedä pidemmälle. Kaksi merkittävintä esimerkkiä ovat julkinen liikenne ja sosiaali- ja terveyspalvelut.
Harvaan asutussa maassa julkinen liikenne toimii tuettuna niin linja-auto- kuin rautatieliikenteessä. Taksiliikenteessä on pidetty kiinni lupakäytännöstä, ja lentoliikenteessä maakuntakentät on haluttu pitää liikennöitynä kokonaisuutena. EU:n kanssa
on sovittu Suomen henkilöliikenteen pitämiRuotsissa
sestä VR:n toimintana
lopputuloksena
vuoteen 2024. Nyt keson ollut kasvavia
kustalainen liikennemiterveyseroja.
nisteri haluaa avata liikenteen markkinoille jo
2016. Varsinaista syytä tälle ei ole kuultu. Vielä nopeammin vaikuttaa päätös ostopalveluiden rahoituksen lopettamisesta, mikä tarkoittaa useiden junavuorojen lopettamista ja osalla linjojen vähentämisestä. Ministeri esitti linjojen korvaamisen linja-autoliikenteeltä, vaikka on jo selvä, että se ei ole mahdollista.
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa tavoitteena on ollut tasoittaa terveyseroja, pitää kustannusten nousu kohtuullisena ja turvata tasa-arvoiset palvelut. Tavoite on nyt kyseenalainen monilta osin, jos suunnitellut valinnanvapaus ja palvelulupaus tulevat voimaan. Ruotsissa valinnanvapaus
tarkoittaa sitä, että asiakas saa valita palvelun ja raha seuraa potilasta eli valtio maksaa. Lopputuloksena on ollut kasvavia terveyseroja, hoitoja pieniin
vaivoihin alueilla, joilla on paljon yksityisiä toimipisteitä, ja heikompaa hoitoa monisairaille. Eduskunnan keskustelussa sosiaalipalveluista, kokoomus
esitti jopa huostaanotettujen lasten omaa vastuuta
palveluvalikosta.
Tämän seurauksena kustannukset nousevat ja
toisaalta palveluketjut eli haettu integraatio heikkenee. Riskinä on myös suurten toimijoiden ylivalta,
jos mennään yhden hankintayksikön malliin. Palvelulupaus tulee tarkoittamaan kaikille palvelupakettia, joka on nykyistä palvelutasoa alempi ja jonka jälkeen voi ostaa rahalla tai vakuutuksen kautta lisää palveluja. Ei ihme, että hallituksen esitysten
antamisen jälkeen alan yritysten pörssikurssit ovat
nousseet huimasti.
AUTOKORJAAMO
LAITINEN
MEILLÄ VOIT MAKSAA HUOLLOT JA
KORJAUKSET JOUSTAVALLA OSAMAKSULLA.
Meiltä henkilö- ja pakettiautojen
huolto ja korjaus
edullisesti ja tietysti takuulla.
Alasuutarintie 5, 48400 Kotka
puh. 045-268 2885, (05) 262 292
Av. ma-pe 8-17,
www.autokorjaamolaitinen.fi
Sirpa Paatero (sd.)
kansanedustaja
eteenpäin
6
KYMEN ALUEEN
AMMATTILIITTOJEN
KYMEN ALUEEN SAK:N JA AMMATTIPALVELUHAKEMISTO
LIITTOJEN PALVELUHAKEMISTO
Suomen ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Lappeenrannan toimipiste
Koulukatu 23
53100 Lappeenranta
Puh. 020 7740 321
www.sak.fi
Auto- ja
ja Kuljetusalan
Kuljetusalan Työntekijäliitto
Työntekijäliitto AKT
AKT ry
ry
AutoKotkan
toimisto
Kotkan toimisto
Puutarhakatu 12
12
Puutarhakatu
48100 Kotka
Kotka
48100
aluetoimitsija Timo
Timo Meriläinen
Meriläinen
aluetoimitsija
Puh. 05
05 7401430
7401430 // 0400-905
0400-905 502
502
Puh.
www.akt.fi
www.akt.fi
Julkisten ja
ja hyvinvointialojen
hyvinvointialojen liitto
liitto JHL
JHL ry
ry
Julkisten
Lappeenrannan
toimisto
Lappeenrannan toimisto
Koulukatu 23,
23, 3.
3. krs
krs
Koulukatu
53100 Lappeenranta
Lappeenranta
53100
Puh. 010
010 7703
7703 550
550 (vaihde)
(vaihde)
Puh.
Faksi 010
010 7703
7703 591
591
Faksi
www.jhl.fi
www.jhl.fi
Metallityöväenliitto ry
Kymen aluetoimisto ry
Metallityöväenliitto
Matkakuja
6, 2. krs
Kymen
aluetoimisto
48600
Kotka
Matkakuja 6, 2. krs
Puh. 020
7741 392
48600
Kotka
Avoinna
ma
- pe392
8.20 - 12 ja 13 – 16
Puh. 020 7741
www.metalliliitto.fi
Avoinna
ma - pe 8.20 - 12 ja 13 – 16
www.metalliliitto.fi
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Kouvolan toimisto
Urheilijankuja 6
45100 KOUVOLA
Avoinna ma-pe klo 9-12 ja 13-16
Sähköposti: [email protected]
www.pam.fi
KOTKA
Sähköliitto
Kaakkois-Suomen
Sosialidemokraatit ry
Itä-Suomen aluetoimisto
piiritoimisto:
Kalevankatu
13 b, 45100 Kouvola
Matkakuja 6 A, 2. krs.
toiminnanjohtaja
Sanna Koskenranta (0400-570555)
48600 Kotka
[email protected]
puh. 050 60 303
www.kaakkoissuomi.sdp.fi
www.sahkoliitto.fi
Kotkan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry.
PL 210, 48101 Kotka
puh: 0400-659832
pj. Sami Virtanen (045-671 0671)
e-mail: [email protected]
www.sdpkotka.net
KOTKA Työväenyhdistys ry.
Karhulan Sosialidemokraattinen
c/o pj. Nina Brask
Kotkan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry.
Metsätähdentie 21, 48800 Kotka
PL 210, 48101 Kotka
puh: 040-6693933
puh: 0400-659832
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
www.karhula.sdp.fi
www.sdpkotka.net
Karhulan
SosialidemokraattinenTyöväenyhdistys
Työväenyhdistys ry.
Kotkan
Sosialidemokraattinen
c/o210,
pj. Risto
Häkkinen
PL
48101
Kotka
Rosokatu
10, 48770 Kotka
puh:
0400-659832
puh:
050-55606070
pj.
Kim
Soares (040-9368558)
[email protected]
e-mail: [email protected]
www.karhula.sdp.fi
www.kotka.sdp.fi
Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry.
Länsi-Kotkan
Työväenyhdistys ry.
PL 210, 48101Sosialidemokraattinen
Kotka
c/o
Jorma Korpela
puh:pj.0400-659832
Kaskipolku
9 as(040-9368558)
3, 48400 Kotka
pj. Kim Soares
puh:
050-52520365
e-mail:
[email protected]
e-mail:
[email protected]
www.kotka.sdp.fi
Länsi-Kotkan Sosialidemokraattinen
Työväenyhdistys ry.
Popinniemen
Työväenyhdistys ry.
c/o pj.
pj. Markku
Juha Pakarinen
c/o
Hynninen
Ristiniementie 145,9,48310
Harakankellonkatu
48800Kotka
Kotka
puh: 040-7306615
040-5658990
puh:
e-mail: [email protected]
[email protected]
e-mail:
www.popinniemi.sdp.fi
Popinniemen Työväenyhdistys ry.
c/o pj. Markku Hynninen
Tiutisen
Työväenyhdistys
ry.
Harakankellonkatu
9, 48800 Kotka
c/o
Jouko Heikkilä
puh:pj.040-7306615
Koirasaarenkuja
4, 48930 Kotka
e-mail: [email protected]
puh:
044-2010777
www.popinniemi.sdp.fi
e-mail: [email protected]
Tiutisen Työväenyhdistys ry.
c/o pj. Jouko Heikkilä
Koirasaarenkuja 4, 48930 Kotka
puh: 044-2010777
e-mail: [email protected]
www.tiutinen.sdp.fi
Kotkan Demarit toivottavat
Hyvää Joulua ja
riemukasta
Tule rakentamaan
kanssamme tulevaisuutta!
Uutta Vuotta 2016
Kotkan Demarit toivottavat
Hyvää joulua ja riemukasta
Arto Vanhanen (vasemmalla) ja Veikko Rotonen lähdössä Suomeen 8.7.
1946. Kuva on otettu Nässjön rautatieasemalla Smoolannissa.
Sotalapselle jäi hyvät muistot
Veikko Rotonen
oli Ruotsissa sotaa
paossa kahteen
otteeseen
Suomestakin on jouduttu aikojen saatossa lähtemään
muualle sotaa pakoon. Peräti 72 000 pientä pakolaista
oli turvassa Ruotsissa vuosina 1939-45.
Ruotsin kuningas Kustaa V antoi 3.3.1940 seuraavanlaisen ukaasin: ”Otamme
vastaan pakolaisia, joita Suomesta kaiken aikaa saapuu.
Yritämme huolehtia heistä
parhaimman mukaan. Tervetuloa lapset, vanhukset, äi-
Rauhaisaa
Joulun aikaa
dit ja haavoittuneet! Tervetuloa Ruotsiin!”
–Lähdin ensimmäisen
kerran 7-vuotiaana Kotkan
rautatieasemalta kohti Ruotsia. Minusta tuntui, että olin
lähdössä seikkailuun, kertoo
kotkalainen vuonna 1935
syntynyt Veikko Rotonen.
Minusta tuntui,
että olin lähdössä
seikkailuun.
–Pääsin maataloon Smoolantiin. Naapurin poika Metsolasta, kaverini Arto Vanhanen, meni lähellä olevaan
maalaistaloon. Minulla oli
Kiitämme
asiakkaitamme
kuluneesta vuodesta ja
toivotamme
Hyvää Vuotta 2016!
siellä erittäin hyvä olla. Talossa asui viisi aikuista sisarusta, joista yksi, Dagny, oli
huoltajani.
Toinen koti ja
toinen perhe
Talossa oli kaksi hevosta,
lehmiä, sikoja ja kanoja. Pojan tehtäviin kuului etsiä vapaana pihalla kulkevien kanojen munia, ja muutenkin
elämä maalla tuli tutuksi.
Veikko palasi Kotkaan
syksyllä 1943. Paluu hellahuoneeseen ja ruokapulan
keskelle ei ollut pojalle ihan
helppoa. Äiti huolehti yksin
perheen toimeentulosta, sil-
26;07602(7(3=,3<;
2VKPUHW\HOVTTHHUR\PUOVTTHHU
+\Y££-RXOXD
1VVUHZ7LU[[PSp
.RWLDSX$XWDQ.\
.RWLDSXDMDRWVRQRLQWLD
- Kaikki kodin pienet aputyöt
- Pienet remontit ja korjaukset
- Valaisinkorjaukset
Ei niin pientä avuntarvetta,
ettei kehtaisi pyytää.
Vain mielikuvitus asettaa rajat.
NRWLDSXDXWDQ#JPDLOFRP
lä isä oli kuollut jo 32-vuotiaana.
Helmikuussa 1944 pojat palasivat kutsuttuina tuttuihin maataloihin Ruotsiin.
Kun Veikko palasi Kotkaan
kesällä 1946, kotiutuminen
oli entistä vaikeampaa –olihan hän jo täysin ummikkoruotsalainen.
–Sain Ruotsista toisen kodin ja toisen perheen. Olemme pitäneet yhteyttä ja olen
käynyt siellä usein, ja yhden sisaruksen lasten kanssa olemme myös pitäneet yhteyttä.
–Minulla on pelkkiä hyviä
muistoja Ruotsin vuosistani,
Veikko Rotonen kertoo.
:LWVURH[\
2V[RH
KODINKONEHUOLTO
HOSKO & MYYRY OY
Itäkatu 7, Kotka, 48100 KOTKA
Puh. (05) 210 9660
Email: [email protected]
Avoinna ma-to 8-16.30, pe 8-16.00
Vuosikymmenien kokemuksella luotettavasti
Huollamme jääkaapit, pakastimet, pesukoneet, mikroaaltouunit,
liedet, kiukaat ja pienkoneet. • Varaosa ja tarvikemyynti
eteenpäin
7
Myllyllä on edessään
isot haasteet
Leikkimökkiä ovat tekemässä Wolfgang Ludwig (kuvassa vas.), Alexander Shliamin, Alexander Frolov,
Muhammed
Ali Muhammed, Mikhael Liukkonen
ja Mudhar
Zuhair.
Toimintaa
aletaan viedä
turvapaikanhakijoiden luo
Maahanmuuttajien aalto tuo
isoja haasteita Kotkassa toimivalle Monikulttuuriselle toimintakeskus Myllylle.
Myllystä pyydetään nyt jatkuvasti apua eri tahoille, mutta
myös uusia rahoituskanavia
on avautumassa.
–Ensi vuoden alussa ryhdymme esimerkiksi viemään
toimintaa vastaanottokeskuksiin ja muihin paikkoihin,
joissa uusia maahanmuuttajia on, kertoo Monikulttuurisen toimintakeskus Myllyn
toiminnanjohtaja Wolfgang
Ludwig.
Kotkan kaupunginhallituksen esityksessä Myllyn ensi vuoden avustus olisi laskenut tämänvuotisesta 47 000
eurosta 20 000 euroon. Valtuusto kuitenkin päätti, että
vuosiavustus tulee olemaan
sosialidemokraattien esityksen mukaisesti 37 000 euroa.
–Kiitämme Kotkan kaupunkia siitä, että se arvostaa
meidän työtämme. On hyvä
tehdä tätä työtä vakaalla pohjalla kaupungin kanssa.
Yhteyspyyntöjä
satelee
Monesta suunnasta on
otettu yhteyttä Myllyyn ja toivottu yhteistyötä.
–Nyt haluttaisiin, että
Mylly olisi kooltaan moninkertainen ja ehtisi kaikkialle,
Woflgang sanoo.
Ihmisten kuljettaminen
vastaanottokeskuksista ja
muista asuinpaikoista Kotkansaarelle Myllyyn olisi var-
sin hankalaa. Siksi nyt suunnitellaan toiminnan viemistä
varsinkin nuorten, viime aikoina saapuneiden maahanmuuttajien luokse.
–Jalkapallo, musiikki ja
tanssi yhdistävät ihmisiä yli
kielirajojen. Toivomme, että
saamme mukaan myös suomalaisia.
Rahoitusta olisi toiselta taholta tarjolla myös muun muassa yhteistyöhön Kouvolan
Monikulttuurikeskus Saagan
kanssa.
Tietokoneen
käyttö haltuun
Myllyn tärkeä merkitys
on nähty laajalti. Keväällä Google myönsi avustusta
kannettavien tietokoneiden
ja ohjelmistojen hankintaan,
ja Myllyssä pyörii nyt suosittu tietokoneen käyttökurssi
ikäihmisille ja maahanmuuttajille.
Myllyn pihalle rakennetaan leikkimökkiä.
–Saimme lahjoituksena paljon maalia, ja saamme käyttöömme myös jämäpuuta, Ludwig kertoo tyytyväisenä.
Eihän sitä tiedä, vaikka
tulevaisuudessa Kotkassa olisi paljonkin monikulttuurisin
voimin rakennettuja leikkimökkejä!
Maahanmuuttajat ja kantaväestö kohtaavat
Lapset ja äidit laulavat ja
leikkivät. Ollaan Myllyn monikulttuurisessa laulu- ja leikkikerhossa, joka kokoontuu
keskiviikkoisin kello 9.3011.30.
Mukana on eri-ikäistä väkeä muun muassa Kongosta,
Veera Haverinen (vasemmalla) leikitti äitejä ja
lapsia. Leikkimässä
myös Charlote Rama,
Gay Paw Htoo, Kriss Rama, Maiju Paakkari sylissään Martta Haverinen, Alina Okkonen, Lempi Matulevishus ja Lena
Ovekinnikova.
Kotkan seudun opintojärjestö ry
toivottaa jäsenjärjestöille jäsenineen
hyvää joulua
Venäjältä, Saksasta ja Burmasta. Mutta tällä kertaa
ringissä on paljon ruotsia puhuvia lapsia Kotka Svenska
Barnträdgårdista.
–Meillä on päiväkodissa
teemana monikulttuurisuus,
joka on suuri rikkaus. Myös
suomenruotsalaiset ovat oma
vähemmistöryhmänsä, kertoo päiväkodin johtaja Susanne Kuosmanen.
Mylly järjestää myös paljon muuta toimintaa, jossa
maahanmuuttajat voivat tutustua kantaväestöön.
Lisää Myllyn tarjoamista mahdollisuuksista voi lukea osoitteesta www.mylly.eu.
”Vankkaa osaamista
maahanmuuttotyöstä”
Kotkan maahanmuuttajatyön johtaja Pirjo
Puolakka, kuinka
monesta maasta
Kotkassa on
maahanmuuttajia?
Paljonko heitä on?
–Kotkassa on maahanmuuttajia lähes sadasta eri
maasta, ryhmiä joissa on alle 5 henkilöä ei saa tilastoida. Viime vuoden lopussa
Kotkassa asui 3 364 kansalaisuudeltaan muuta kuin
suomalaista. Luvussa eivät
ole mukana turvapaikanhakijat, koska he eivät ole kuntalaisia.
Miten paljon maahanmuuttajia on tullut
Kotkaan tämän vuoden
aikana?
–Suurin tulijaryhmä on
turvapaikanhakijat, joita on
noin 330 Kotkan alueella.
Kuntaan on muuttanut 69
pakolaistaustaista henkilöä
ja pois Kotkasta on muuttanut 53.
Miten viimeaikaiset
tulokkaat on sijoitettu
asumaan?
–Heitä asuu eri puolilta Kotkaa vuokraamissaan
asunnoissa. Myös vastaanottokeskus, jonka tiloissa turvapaikanhakijat asuvat, toimii hajasijoitettuna.
Onko heille tiloja
riittävästi?
–Tilojen puute, mistä on
viimeaikoina uutisoitu, on
enemmänkin valtakunnallinen ongelma kuin Kotkan
ongelma
Millaiset kustannukset
maahanmuuttajista
Kotkalle tulee?
–Vastaanottokeskuksen
kustannukset korvataan valtion varoista 100-prosentti-
sesti. Peruskoulu jää kunnan
järjestettäväksi, mutta siihenkin saadaan korvauksia
koulussa olevien oppilaiden
mukaan.
–Kiintiöpakolaisten ja
oleskeluluvan saaneiden
kohdalla valtio maksaa laskennalliset korvaukset, kiintiöpakolaisille 4 vuoden ajan
ja muille 3 vuoden ajan, ja lisäksi tulkkikustannukset.
Mikä mielestäsi olisi
ihanteellinen tapa
kotouttaa
maahanmuuttajat?
–Tärkeää olisi, että tulijat
tuntisivat olevansa tervetulleita. Tällä on tärkeä merkitys kotoutumisesta puhuttaessa. Tärkeää on myös kielen oppiminen, mielekäs tekeminen ja yhteydet kantaväestöön. Ilman sitä kotoutuminen jää heikoksi.
Löytyykö täältä työtä
heille?
–Valitettavasti työtä täällä löytyy heikosti kaikille, ja
maahanmuuttajien työllistyminen on vielä vaikeampaa
kuin kantaväestön. Tärkeää on kuitenkin löytää jotain
mielekästä tekemistä arkeen,
vaikka vapaaehtoistyötä, jos
ei muuta ole.
Jos tulee uusi maahanmuuttajien aalto, miten
Kotkassa toimitaan?
–Maahanmuuttovirasto
on ensisijassa se, joka koordinoi turvapaikanhakijoiden
vastaanottoa ja etsii tai pyytää yhteistyötahojaan etsimään ja hankkimaan tarvittavaa lisätilaa.
–Kotkassa on pitkäaikaista osaamista turvapaikanhakijoiden vastaanotossa, ja
tätä osaamista ollaan valmiit
jakamaan tarvittaessa myös
ympäristöön.
Popinniemen
Työväenyhdistys ry
toivottaa
Hyvää Joulua ja
Onnellista
Uutta Vuotta 2016
TUL Kymenlaakson piiri
Joulunakin
Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry
Leposki ry
kiittää kuluneesta vuodesta
ja toivottaa
rauhaisaa joulunaikaa.
kaakkoissuomi.sdp.fi
kaakkoissuomi.sdp.fi
Hyvää Joulun aikaa!
toivottavat SDP:n Kaakkois-Suomen kansanedustajat sekä piiritoimiston tontut
eteenpäin
8
"Maakuntarajat ylitettävä henkisesti"
–Kunnallisjärjestön ja
valtuustoryhmän yhteistyössä saadaan aikaan
hyvä tiimi, kun löydetään jokaisen omat vahvuudet, Sami Virtanen
toteaa.
Demareiden piiri- ja
kunnallisjärjestöissä
seurataan soteuudistusta tarkasti
Demareiden kunnallis- ja piirijärjestö saavat uutta pöhinää uusien naamojen myötä.
Kotkan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö on valinnut puheenjohtajakseen Sami Virtasen. Saman Kotkan Sos.dem Ty:n
mies, Matti Heikkilä, aloittaa puolestaan demareiden
Kaakkois-Suomen piirin ensimmäisenä varapuheenjohtajana ensi vuonna. Kausi on
kahden vuoden mittainen.
Haastetta molemmille riittää niin kunnallis- ja eduskuntavaalien, mutta myös tulevien "sote-aluevaalien" myötä.
–Työnjako kunnallis- ja
piirijärjestön välillä on mennyt siten, että piiri hoitaa
eduskuntavaalit ja kunnallisjärjestö kunnallisvaalit, sanoo
Virtanen.
Heikkilä lisää, että piiri tukee kunnallisjärjestöä
myös kuntavaaleissa sekä niiden pienten seutujen demariyhdistyksiä, joilla ei ole omaa
kunnallisjärjestöä.
Itsenäinen
Kymenlaakso
Sote-uudistuksen suhteen
molemmat miehet ovat täynnä kysymyksiä.
–Meidän toiveena on, että Kymenlaakso muodostaisi noin 200 000 asukkaallaan
”Yhteistyötä
alettava jumppaamaan”
Yhtenäiset seudut
ajavat parhaiten
aluepoliittisia
etujaan.
tiin vääryyttä kaikille kolmelle maakunnalle. Mutta siitäkin huolimatta, että esimerkiksi Savonlinna on meistä
niin maantietellisesti kuin
mentaliteetiltaan kovin kaukana, sen kanssa täytyy vain
elää ja tehdä työtä oman
oman itsehallintoalueen ja
että synnytykset pysyvät Kymenlaakson keskussairaalassa, joka päivystää 24/7, sanoo Virtanen.
Heikkilä ja Virtanen eivät halua nähdä Kymenlaaksoon liitettävän ainakaan Päijät-Hämettä.
–Se on eri vaalipiiriä. Jo
Etelä-Savon ja vanhan Kymen yhteenliittämisellä teh-
piirin eteen, toteaa Heikkilä.
Heikkilän mukaan nykyisessä demaripiirissä tärkeää
on koettaa ylittää henkisesti
maakuntarajat ja löytää yhteisiä intressejä.
–Otan mielelläni vastaan toiveita, miten piiriä ja
sen toimintaa voisi kehittää,
Heikkilä sanoo.
Neljä vuotta piirihallituksessa mukana ollut
Matti Heikkilä haluaa
jatkossakin toimia jäsenyhdistysten viestinviejänä piiriin suuntaan.
Rauhaisaa
Joulun aikaa
toivottaa
EteläKymenlaakson
Wanhat Toverit
Karhulan Sosialidemokraattinen
Työväenyhdistys ry
Rauhaisaa Joulun
odotusta
Suomen
Merimiesunionin
Itäkustin
amm. os. 007
Näillä näkymin Sote-aluevaalit osuvat samalle vuodelle kuin seuraavat presidentinvaalit eli vuoteen 2018.
Virtanen ei usko, että eri
vaalit syövät ehdokaslistoja
toisiltaan. Jonkinlaista eriytymistä voi kuitenkin tapahtua.
–Mahdollisesti ne, jotka
ovat perehtyneet asioihin,
joiden hoitaminen jää kunnille, suuntautuvat näihin
vaaleihin ja esimerkiksi terveydenhoitoon perehtyneet taas
suuntaavat itsehallintoalueen
vaaleihin, vaikka sama henkilö voi olla toki molemmissa
vaaleissa ehdolla, pohtii Virtanen.
Kunnallis- ja piirijärjestössä seurataan sote-uudistusta tarkasti ja ollaan valmiita reagoimaan mahdolliseen
muutokseen omassa organisaatiossa, jos toiminta-alue
muuttuu oleellisesti.
–Todellista yhteistyötä
Etelä- ja Pohjois-Kymenlaakson välillä pitäisi alkaa jumppaamaan heti, toteaa Virtanen.
Heikkiläkin muistuttaa,
että yhtenäiset seudut ajavat
parhaiten aluepoliittisia etujaan.
Kiitos
menneistä vuosista
Tie-Infra
Itä-Suomi
JHL ry os 229
ulua
uhaisaa jo
AKT toivottaa ra
Toivotamme rauhallista joulua
ja hyvää uutta vuotta 2016.
www.teamliitto.fi
www.puuliitto.fi
kelejä!
ja turvallisia ajo
auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto ry
John Stenbergin ranta 6, 00530 Helsinki // PL 313, 00531 Helsinki
(09) 613 110, faksi (09) 739 287 // [email protected]
Vieraile osoitteessa akt.fi
eteenpäin
Jouluaattona kynttilöitä
muistomerkeille
Helilän hautausmaan
punaisten
muistomerkki
on kunnostettu
–Tänä jouluna sosialidemokraattien toivotaan aloittavan
uuden perinteen ja kunnioittavan vuonna 1918 vakaumuksensa puolesta kaatuneiden
muistoa. Tarkoituksena on, että Kotkassa oleville punaisten
muistomerkeille viedään kynttilät jouluaattona kello 15, kertoo järjestösihteeri Riku Pirinen.
Tuohon aikaan monet käyvät muutenkin hautausmailla,
ja samalla voi viedä kynttilän
myös lähimmälle muistomerkille.
Kotkassa on kaikkiaan viisi punaisten muistomerkkiä.
Kotkan vanhalla hautausmaalla on kaksi, Parikalla yksi
ja Helilän hautausmaalla yksi
muistomerkki.
Lisäksi yksi muistomerkki on Tampsankankaalla, radan varressa lähellä Tampsan
lavaa.
Punaisten
muistomerkeille
viedään kynttilät
jouluaattona
kello 15.
Helilän hautausmaan
muistomerkki on nyt
kunnostettu komeaksi.
Muistomerkit
pidetään kunnossa
Kirkkohallitus on ohjeistanut seurakunnat pitämään
kunnossa vuoden 1918 kansalaissodan tapahtumiin liittyvät muistomerkit.
Helilän hautausmaalla
oleva vakaumuksensa puoles-
ta kaatuneiden muistomerkki onkin kunnostettu syksyn
aikana. Muistomerkin ovat
pystyttäneet Kymin työväenjärjestöt vuonna 1941.
–Kallistuneet reunakivet
on oikaistu, reunustaa siirretty taaksepäin merkin ta-
Metallityöväen amm.os. 109
toivottaa
Rauhallista Joulun aikaa!
Hyvää Joulun
odotusta!
kaa, nurmipinta muutettiin
hiekkaiseksi ja kuudesta isosta tuijasta kolme on kaadettu, kertoo Kotka-Kymin seurakuntayhtymän hautaustoimen päällikkö Raimo Heikkinen.
Graniittinen muistomerk-
ki on puhdistettu ja sen eteen
on vaihdettu graniittia oleva
alusta.
Kunnostustyö on tehty
Kotka-Kymin seurakuntayhtymän rahoituksella, ja vaativat kivityöt on tehnyt Vikmanin Kivi.
Rauhaisaa Joulun
odotusta
toivottaa
SAK:n Kotkan paikallisjärjestö
Kiitämme kuluneesta vuodesta
ja toivotamme
Hyvää Vuotta 2016!
Karhulan
Lasityöntekijäin
amm.os. 401 ry
Kotkan kunnan työntekijäin
amm. yhd. 9 JHL ry
Kiittää menneestä vuodesta
toivottaen Hyvää Vuotta 2016!
9
KOLUMNI
Luokatonta
päätöksentekoa
”Tällaista valmistelua ei ole ollut ikinä”, hämmästeli
ex-kansliapäällikkö Erkki Virtanen Sipilän hallituksen toimintaa. Hallitus tekee isoja päätöksiä, mutta
peruu ne jo seuraavana päivänä. Pääministeri saa
päätöksen ratkaisevat tiedot kätilöltä TV:n välityksellä.
Maan asioita ei voi hoitaa näin sattumanvaraisesti. ”Hei me uskalletaan tehdä päätöksiä”, mielikuvan
luonti on tärkeämpää kuin selvittää ikäviä yksityiskohtia tai vaikutuksia.
Nyt tätä huonoa valmistelua pakkosyötetään myös
työmarkkinoille. Ensin lomarahat säädetään kaikille, jotta niitä voidaan leikata. Sitten ei säädetäkään
kaikille… Kun työmarkkinajärjestöt ovat näitä hoitaneet, neuvottelut ovat ottaneet aina aikansa, mutta
eipä ole tarvinnut pahemmin peruutella.
Pakkolailla rajoitetaan työmarkkinajärjestöjen oikeutta sopia palkoista ja työehdoista ilmiselvästi kansainvälisten sopimusten vastaisesti. Kuka oikeasti haluaa, että palkat ratkaistaan jatkossa vaalikentillä?
Ne alat, jotka tiedetään varmoiksi äänestäjiksi, saavat mittavimmat palkankorotukset. Niin kyynisesti
toimii politiikka.
Muistatteko, miten kokoomus nosti viime vuosikymmenen lopussa Sari Sairaanhoitajan palkankorotukset, yhden työntekijäryhmän, vaaliaseekseen.
Sairaaloiden siivoojista tai välinehuoltajista puolue
ei ollut kiinnostunut, vaikka potilaan kannalta nämä
ammatit hyvän hoidon takaajina ovat yhtä tärkeitä
ja ovat samaa matalapalkka-alaa. Parjattu ay-liike on
varmasti vakaampi ja tasapuolisempi palkkasopija.
Pakkolakien sijalle SAK on tarjonnut hallitukselle ja EK:lle useampivuotista jaksoa, jona palkkoja ei
nostettaisi. Kaikki palkansaajat osallistuisivat tasapuolisesti taloustalkoisiin toisin kuin hallituksen esityksissä, jossa maksajiksi olisi joutunut täyKovatkaan
sin sattumanvaraisestarjoukset eivät
ti matalapalkka-alan
kelvanneet.
työntekijöitä, useimmin naisia.
SAK esitti myös suurta muutosta palkanmuodostukseen. Jatkossa vientiliitot olisivat määrittäneet
palkankorotusvaran, mikä olisi täyttänyt työantajien iki-aikaisen toiveen. Jos nämä eivät kelpaa työantajille, niin mikä sitten? ihmetteli jopa ex-valtiosihteeri Raimo Sailas Helsingin Sanomissa. Eteläranta
kympin entinen työantajaikoni Lasse Laatunen kehui SAK:n tarjousta.
SAK astui siis pitkän harppauksen Hakaniemen
sillalla Etelärannan suuntaan. Kovatkaan tarjoukset eivät enää kelvanneet. Stubbin kokoomus puhui
vaalikentillä konsensuksen lopettamisesta Suomessa. Sen puoluetoveri Jyri Häkämies viime viikolla toteutti muuttamalla EK:n sääntöjä. EK ei voi enää
tehdä keskitettyjä palkkaratkaisuja. Juuri ne ovat
taanneet aina maltillisen palkkakehityksen.
Suomi kaipaisi valtiomiehiä, jotka saavuttaisivat
osapuolten luottamuksen. Sellaisia ei Suomessa ole
oikein nyt tarjolla. Halu olla oikeassa omien joukoissa voittaa, mutta siltä pohjalta ei kestäviä sopimuksia synnytetä.
Kiitos kuluneesta vuodesta
toivottaen Hyvää Vuotta 2016
Sauli Hievanen
SAK:n elinkeinopoliittinen
asiantuntija,
ex-kotkalainen
eteenpäin
10
Työskin tuolit saavat uuden elämän
KOLUMNI
Työttömyyden
kimppuun
Kotka on ison haasteen edessä alueen jatkuvasti
kasvavan työttömyyden ja etenkin pitkäaikaistyöttömyyden osalta. Kotka kaupunkina joutuu maksamaan valtiolle työmarkkinatuen kuntaosuutta eli
niin kutsuttua Kelan sakkomaksua kuluvan vuoden
osalta miltei kahdeksan miljoonaa euroa.
Vuoden alussa Kotkan kaupunginhallitus perusti poliittisessa ohjauksessa toimivan työllisyystoimikunnan, jonka tehtävänä oli laatia kaupungille työllisyyspoliittinen ohjelma. Ohjelma on nyt
Tehokkain keino
valmis ja sen tarkoituksena on etsiä keinoja,
saattaa työttömiä
aktiivitoimenpiteisiin, jolla Kelan sakkomaksua voitaisiin pienenon palkkatuettu työ. tää. Työttömyydenhoidossa on siis jotakin
tehtävä toisin.
Työllisyystoimikunta työskenteli siten, että se tapasi useita työllisyydenhoidon kanssa työtätekeviä
toimijoita ja keräsi kentän näkökulmia siitä, mitä tulisi tehdä. Aika nopeasti toimikunnalle kävi selväksi,
että mitään yhtä toimenpidettä ei ole, jolla massoja
työttömyyden hoidossa voitaisiin liikutella. On lähdettävä liikkeelle toimintojen tehostamisesta ja pitkäjänteisestä työstä.
Työttömyydenhoidon parissa työskentelevien
mielestä tehokkain keino saattaa työttömiä aktiivitoimenpiteisiin, on palkkatuettu työ ja sen lisääminen. Tähän toimikunta tarttuikin ja ehdotti kaupungin budjettiin palkkatukirahojen lisäämistä vuodelle
2016. Muina toimenpiteinä toimikunta esitti muun
muassa koulutuksellisen aikuispajatoiminnan käynnistämistä yhteistyössä Ekamin kanssa.
Yrityksiä haluttiin myös kannustaa talkoisiin, työllistämään. Yrityksille maksettava kuntalisä on yksi
kaupungin keino kannustaa yrityksiä palkkaamaan
työntekijöitä. Myös tekeviä käsiä työttömien ja niin
kutsuttujen ”piilotyöpaikkojen” kohtaamiseen kaivattiin ja toimikunta esittikin tämän vahvistamista
yrityskoordinaattorin palkkaamisen muodossa.
Työllisyyspoliittinen tietopaketti on nyt koottu ja
on aika laittaa hihat heilumaan. Valtuusto hyväksyi
vuoden 2016 talousarviossa toimikunnan esitykset
osaksi työllisyydenhoidon toimenpiteitä. Tästä on
hyvä jatkaa. Seuraavana haasteena näkisinkin työllisyydenhoidon painopisteen muuttamisen ennaltaehkäisevämpään suuntaan. Tämä olisi hyvä aloittaa
vaikkapa työttömien terveystarkastusten muodossa.
Ehkäpä ne saadaan vuoden 2017 talousarvioon.
–Anna hyvän kiertää on
Goodwill-myymälän tunnuslause, Raimo Korjus
kertoo esitellessään myytävänä olevaa Domustuolia.
Tapiovaaran
Domus-tuolit
tuovat nyt työtä
Sotekiin
Sotek-säätiön remppapajalla
Karhulassa on mielenkiintoinen haaste: siellä kunnostetaan nyt Ilmari Tapiovaaran vuonna 1947 suunnittelemia Domus-tuoleja, suomalaisen huonekalumuotoilun klassikoita.
Nämä numeroidut tuolit ovat peräisin Kotkan Työväentalon juhlasalissa. Joillakin niistä on istunut Urho
Kekkonen, ministeri Väinö Leskinen ja monet muut
kuuluisuudet.
Työ
kuntouttaa
Tuolien
tarina
Ilmari Tapiovaara suunnitteli Domus-tuolin vuonna 1947 Domus Academican
opiskelija-asuntoloiden lukutuoliksi. Materiaalina käytettiin muotoon puristettua koivuvaneria ja osat yhdistettiin
toisiinsa ruuveilla.
Hyvin suunnitellusta ja ergonomisesta Domus-tuolista
tuli sekä kotimainen että ulkomainen menestystuote.
Nämä laadukkaat kotimaiset tuolit valittiin työväentalon juhlasaliin, kun taloa
kunnostettiin sodan jälkeen.
Työväentalon vihkiäisjuhlia vietettiin 5-6. joulukuuta
vuonna 1954, ja juhlapuhujana oli Väinö Leskinen.
Kunnostuksen valmistuttua Kotkan Sos.dem. Työväenyhdistyksellä oli velkaa yli
50 miljoonaa markkaa. Rakennusrahastoon kerättiin
varoja yhdistyksen jäseniltä.
Halukkaat saivat myös
lahjoittaa tuolilahjoituksina
Domus-tuolin hinnan.
Aika kului ja maailma
muuttui. Työväentalo tuli kalliiksi omistajilleen, ja vuonna
1986 perustettiin kiinteistöosakeyhtiö yhdessä Kotkan
kaupungin kanssa. Juhlasalista tuli konserttisali ja vanhat
tuolit vietiin vinttiin.
Tavoitteena on
mahdollisimman
monen
työllistäminen.
Tervetuloa
meidän
joukkueeseen!
VAHVA LIITTO
– SINÄ JA METALLI
T: Metalliliitto
Metallityöväen Liitto ry Kymen aluetoimisto, Matkakuja 6 II krs, 48600 Kotka
Iloista Joulun odotusta
toivottaa
Vaativaa
työtä
Osa tuoleista on melko hyvässä kunnossa, suuri osa elämän kolhimia.
–Meille tuli 90 tuolia, joista
kunnostamme niin monta tuolia kuin on taloudellisesti järkevää, kertoo Sotek-säätiön toimitusjohtaja Raimo Korjus.
Näiden tuolien kunnostaminen on vaativa työ. Istuinosa on muotoiltu ja uudet osat
on tilattava Artekilta. Niiden
valmistaminen olisi liian kallista ja hankalaa.
Loput tuolit myydään kotikunnostajille Sotekin Goodwill-liikkeessä Tikankatu
10:ssä Karhulassa.
Hauskaa
Joulun
odotusta
toivottaa
Paperiliiton
Sunilan os. 48
Tänä päivänä Domustuolit tuovat tekijöille työtä.
Sotek tarjoaa kuntoutujille,
työttömille ja vammaisille
mielekkään tekemisen avulla
otteen eheään arkeen.
–Meidän yksi tehtävämme on ihmisten kuntouttaminen työn kautta. Kun ihminen on ollut pitkään työttömänä, hän tarvitsee kuntoutusvaiheen, johon sisältyy työntekoa ja valmennusta, Korjus sanoo.
Remppapajalla on noin
20 Sotekin asiakasta työntekijöinä.
–Vuositasolla meillä on
noin 900 asiakasta töissä.
Tavoitteena on mahdollisimman monen työllistäminen.
Myös kunnostamattomina myyntiin menevät tuolit työllistävät. Goodwill-liikkeessä on vuorossaan töissä
aina parikymmentä ihmistä,
jotka saavat samalla valmennusta työhönsä.
–Kaikki tuoleista ja koko
toiminnastamme saatava raha menee toimintamme hyväksi.
Kotkan Sos. dem. Työväenyhdistys saa Sotekilta
käytännön korvauksen lahjoittamistaan tuolista. Sotek kunnostaa yhdistykselle
kymmenisen tuolia priimakuntoon.
Iloista Joulun
odotusta
T: Paperiliiton
Karhulan osasto
nro 73
Hauskaa pikkujoulun aikaa
Iloista Joulun odotusta!
Sähköliiton Itä-Suomen
aluetoimisto
Ninni
Taavitsainen,
Työllisyystoimikunnan
puheenjohtaja,
valtuutettu
MUKAVAA PIKKUJOULUN AIKAA.
ILOISTA JOULUN
ODOTUSTA.
Raideammattilaisten osasto
Kaakon satamat JHL ry
Kotkan Auto- ja Konealan
amm.os. 301
Kiitos kuluneesta vuodesta
Toivottaen Hyvää Vuotta 2015!
eteenpäin
11
MURKINAA & PAKINAA
Evästä aaton askareisiin
“Joulujuhlista jaloin ja
pikkujouluista kontaten”
Näin sanottiin vanhoina hyvinä aikoina. Mutta ennen oli ennen ja nyt on nyt.
Juuri saamamme tiedon mukaan aina tarmokas
ja toimelias hallituksemme on kieltämässä, kilpailukykyyn vedoten, yritysten pikkujoulujuhlat. Todennäköisesti aivan näin rajuihin toimenpiteisiin
ei mennä, vaan juhlille asetetaan rajat, joita ei saa
ylittää.
Kuten tunnettua, pikkujoulujuhlat aiheuttavat
yritykselle kustannuksia ja mikä vielä pahempaa,
rokulipäiviä. Joten vuodesta 2017 alkaen, virallinen
sallittu tarjoilu yhtä työntekijää kohden on kaksi piparkakkua ja mukillinen vettä.
Haluamme osaltamme kuitenkin tuoda valoa
riutuvien kansalaisten kaamokseen. Eli pieniä eväitä joulunviettoon.
Hyvää joulua toivottaa,
Tonttujen Vastarintaliike
Resepti no. 1.
Kiehauta makea kirsikkamehu. Jos sinulla ei ole kirsikkamehua, niin mikä tahansa muukin mehu voidaan luokitella kirsikkamehuksi. Kaada mehu mukiin ja lisää siihen puoli mitallista
katajanmarjaviinaa ja puoli mitallista maustamatonta. Mitan
koon saat päättää itse. Juo.
Resepti no. 2.
Ota kaksi palaa paahtoleipää. Jos haluat elää seuraavaankin jouluun, käytä kuitupitoista. Laita emmentaljuustosiivuja, tai mitä juustoa jääkaapistasi löydätkin, molemmille leiville. Niiden päälle palvikinkkua. Jouluja keittokinkkukin käy. Laita leivänpalat vastakkain. Ota paistinpannu, laita sille nokare voita
ja pari ruokalusikallista öljyä. Rypsiä, rapsia tai
oliivia. Paista leivät kullanruskeiksi keskilämmöllä molemmin puolin. Syö.
Sirkus valtuustosalissa
Mitä enemmän kokoomuksella ja persuilla on Kotkan valtuustossa paikkoja, sitä huonommin asiat menevät. Jos on
käynyt valtuustosalin lehterillä katsomassa sitä sirkusta, tai
on muuten yhtään perillä asioista, niin eihän se tietysti yllätyksenä tule.
Kaupunginhallituksen puheenjohtajan pallilla istuu eläkeläinen Jari Elomaa. Kykypuolueelle tyypilliseen tapaan
hän on omasta mielestään menestynyt bisnesmies, mutta
kylillä puhutaan kyllä ihan toista. Ja kun hänen johtamistyyliään katsoo, niin kylänmiesten puheissa tuntuu olevan
vinha perä.
Kalastajanrouva Kirjavainen ei tunnu olevan kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja kuin nimellisesti. Elomaa tekee mitä toinen eläkeläinen, päivänpolitiikasta sivuun hypännyt
Kotkan kokoomuksen taustavaikuttaja Rauli Ylimäki hänen
korvaansa supsuttaa. Siinä ei paljon tyttö vanhoja herroja estele ja muu kokoomusryhmä menee lampaina perässä.
Kokoomuksen jokerina on Jorma ”koulunsurma” Haapanen. Hänet valittiin palvelujohtajaksi ainoastaan yhdestä syystä:
Siinä ei paljon
mies on jäsenkirja-kokoomuslainen. Jorman sitoutumisesta kertyttö vanhoja
too paljon se, että hän ei suostuherroja estele.
nut muuttamaan Kirkkonummelta Kotkaan ja hänellä on koko
ajan haku päällä parempaan virkaan. Vaikka sitten Lohjan kaupunginjohtajaksi. Kotkan toriparlamentissa kovasti harmiteltiin, kun Lohjalaiset eivät Jormaa valinneet.
Persujen Merivirta muutti nimensä Jormasta Mertsuksi.
Syynä ei kuitenkaan ollut se, että palvelujohtajalla oli sama
nimi… Autoaan Mertsu ei sentään enää parkkeeraa sakkopaikalle kaupungintalon taakse eikä tiettävästi ole koettanut
lahjoa enää virkamiehiäkään pullakahveilla parkkisakoista
selvitäkseen. Sen sijaan Mertsukin on siirtynyt sosiaaliseen
mediaan, missä hän kehottaa ottamaan terroristeja pakenevat turvapaikanhakijat vastaan sarjalla konepistoolista.
Mertsun on tietysti täytynyt viime aikoina pitää lähes yksin yllä persujen sirkusta, kun alkuperäisestä kolmikosta komisario Levonen loikkasi keskustaan ja nuohoojamestari Arto Hirvonen erotettiin puolueesta, kun hänen performanssinsa puhujanpöntössä ylittivät jopa perussuomalaisten sietokyvyn.
Hyvä puoli tässä kaikessa on tietysti se, että enää ei tarvitse
odottaa Sirkus Finlandian vuosittaista
näytöstä, kun valtuustosalin lehterillä
pääsee seuraamaan sirkusta ilmaiseksi kerran kuukaudessa.
Toriparlamentin puhemies
Iloista
Joulun
odotusta
T: Karhulan
Metallityöväen
amm. os. 13
Kotkan Hyvinvointipalvelujen
Henkilökunta JHL ry 576
toivottaa jäsenilleen
Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!
Kiitämme jäseniä ja yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta
sekä toivotamme rauhallista joulua
ja hyvää vuotta 2015!
PAM Kaakkois-Suomen
Aluetoimisto
Kotkan Bensiini- ja
Öljyalantyöntekijät ry
toivottaa
Hyvää joulua
Iloista Joulun aikaa
ja
Hyvää Vuotta 2016
JHL Kaakkois-Suomen aluetoimisto
Kiitos kuluneesta
vuodesta
Kotkan
Oloneuvokset ry
Hyvää Vuotta 2015
Mukavaa pikkujoulun aikaa
ja Iloista Joulun odotusta
Kotkan
Liiketyöntekijät ry
os. 38
Kiitos kuluneesta vuodesta
Hyvää Joulua ja Onnellista
vuotta 2015
Kotkan Autoalan
työntekijät ry os. 001
eteenpäin
12
TILAA KONSERTTITALOLTA
ARKEEN JA JUHLAAN
Sos.dem. puolueosastojen
pu
ja
kunnallisjärjestön yhteinen
PIKKUJOULUJUHLA
su 13.12. klo 15.00
Tiutisen Työväentalolla
Ohjelmassa:
• joululauluja
• riisipuuro
• torttukahvit
Saunaosasto soveltuu
• perhejuhliin
• illanistujaisiin
• kokouksiin ja koulutuksiin
Varaukset ja tiedustelut
Ojamari Oy 0400-659832 tai [email protected]
• joulupukki
• arpajaiset
• ohjelmanumeroita...
Ilmoittautumiset 10.12. mennessä
toimistolle (0400-659 832 tai
[email protected])
Tiutisen Ty
Vastuuta
vauvasta
vaariin
toivottaa Hyvää Joulua.
Varaa työväentalo juhlatilaksi
vuoden 2016 juhliin.
Taloudellinen ja sosiaalinen vastuu
sekä vastuu ympäristöstä ovat
osa Osuuskunta Tradekan toimintaa.
Kannamme vastuuta vauvasta
vaariin ja tuemme mm. Uusi Lastensairaala 2017 -projektia, eri nuorisojärjestöjä sekä omaishoitajien ja
ikääntyvien ihmisten loma- ja
virkistystoimintaa.
R
Lue lisää yhteiskuntavastuustamme www.tradeka.fi
Seuratie 4, 48930 Kotka, Tiutinen
Puh. 05-2603003
045-2766911 (vahtimestari)
Facebook: Tiutisen Työväentalo
[email protected]