naslovili pobudo

IZJAVA
Zaposleni na Univerzi v Ljubljani smo skrajno zaskrbljeni zaradi dejanj nekaterih vodilnih
posameznikov in posameznic, ki krnijo integriteto univerze ter njen družbeni ugled. Še posebej nas
skrbi, da vodstvo Univerze pojavov, ki so moralno-etično skrajno sporni in/ali celo neskladni z
zakonsko ureditvijo, ne razrešuje pravočasno in na primeren način.
Opravičevanje nezakonitih izplačil dodatkov, podpora psevdoznanstvenih projektov, zlorabe položaja
vodilnih in vodstvenih funkcij, opuščanje dolžnega ravnanja, nespoštovanje konkurenčne prepovedi
in plagiatorstvo je le nekaj nedavnih najodmevnejših primerov, ki mečejo slabo luč na vse zaposlene,
torej tudi na tiste, ki ravnajo skladno s temeljnimi akademskimi vrednotami in delujejo družbeno
odgovorno.
Podpisani zahtevamo, da celotna univerzitetna skupnost nemudoma prične z notranjo razpravo in
iskanjem razlogov ter konkretne odgovornosti za sporna dejanja. Še posebej pozivamo tiste vodilne,
ki so neposredno vpleteni, ali so opustili dolžna dejanja, da s svojim odstopom omogočijo, da se
proces razčiščevanja sploh prične.
Zaposleni na Univerzi v Ljubljani (abecedni vrstni red)
doc. dr.
doc. dr.
prof. dr.
prof. dr.
prof. dr.
prof. dr.
izr. prof. dr.
doc. dr.
izr. prof. dr.
izr. prof. dr.
asist. dr.
prof. dr.
asist. dr.
doc. dr.
izr. prof. dr.
prof. dr.
prof. dr.
dr.
prof. dr.
prof. dr.
Amon - Prodnik Jernej
Belušič Gregor
Berovič Marin
Bešter Rogač Marija
Blažič Milena Mileva
Bohanec Borut
Burcar Lilijana
Butala Matej
Cigić Blaž
Cvetko Vah Karin
Čehovin Luka
Čufar Katarina
Dogša Iztok
Dolenc Koce Jasna
Dolžan David
Dolžan Vita
Dovč Peter
Dragoš Srečo
Drobne Damjana
Drobnič - Košorok Marinka
FDV, UL
BF, UL
FKKT, UL
FKKT, UL
PeF, UL
BF, UL
FF, UL
BF, UL
BF, UL
FMF, UL
FRI, UL
BF, UL
BF, UL
BF, UL
FMF, UL
MF, UL
BF, UL
FSD, UL
BF, UL
VF,UL
doc. dr.
asistent
izr. prof. dr.
izr. prof. dr.
doc. dr.
izr. prof. dr.
doc. dr.
prof. dr.
znan. sod. dr.
prof. dr.
prof. dr.
izr. prof. dr.
doc. dr.
zasl. prof. dr.
prof. dr.
prof. dr.
prof. dr.
prof. dr.
doc. dr.
prof. dr.
doc. dr.
prof. dr.
prof. dr.
izr. prof. dr.
prof. dr.
asist. dr.
prof. dr.
prof. dr.
prof. dr.
prof. dr.
prof. dr.
doc. dr.
doc. dr.
prof. dr.
prof. dr.
viš. znan. sod. dr.
prof. dr.
asistent
prof. dr.
viš. znan. sod. dr.
doc. dr.
izr. prof. dr.
izr. prof. dr.
prof. dr.
prof. dr.
prof. dr.
doc. dr.
Fišer Cene
Gaber Aljaž
Gaberščik Alenka
Germ Mateja
Glavan Gordana
Golja Petra
Gostinčar Cene
Gunde - Cimerman Nina
Hočevar Mateja
Horvat Simon
Javornik Branka
Jelenc Krašovec Sabina
Jež Brezavšček Brina
Jogan Maca
Jurc Maja
Klemenčič Matej
Kogej Ksenija
Kostanjšek Rok
Kovačič Gorazd
Kreft Lev
Kristan Matej
Kump Sonja
Lenarčič Brigita
Lesar Irena
Leštan Domen
Lojk Jasna
Maček Peter
Majdič Gregor
Mandić - Mulec Ines
Marinčič Marko
Marinšek - Logar Romana
Mažgon Jasna
Mencin Čeplak Metka
Milisav - Ribarič Irina
Nabergoj Tjaša
Narat Mojca
Opara Krašovec Urša
Osterc Gregor
Ostrc Tadej
Pavliha Marko
Pavlin Mojca
Pavšelj Nataša
Petrič Gregor
Petrovič Uroš
Pintar Marina
Plemenitaš Ana
Potočnik Primož
Prevorčnik Simona
BF, UL
FKKT, UL
BF, UL
BF, UL
BF, UL
BF, UL
BF, UL
BF, UL
FE, UL
BF, UL
BF, UL
FF, UL
PeF, UL
FDV, UL
BF, UL
FF, UL
FKKT, UL
BF, UL
FF, UL
FF, UL
FRI, UL
FF, UL
FKKT, UL
PeF, UL
BF, UL
FE, UL
BF, UL
VF,UL
BF, UL
FF, UL
BF, UL
FF, UL
FDV, UL
ZF, UL
UL
BF, UL
FE, UL
BF, UL
MF, UL
FPP, UL
FE, UL
FE, UL
FDV, UL
BF, UL
BF, UL
MF, UL
FMF, UL
BF, UL
prof. dr.
prof. dr.
izr. prof. dr.
dr.
prof. dr.
prof. dr.
doc. dr.
izr. prof. dr.
prof. dr.
prof. dr.
pom. Tajnika
doc. dr.
doc. dr.
doc. dr.
prof. dr.
prof. dr.
mlada raziskovalka
asist. dr.
doc. dr.
asist. dr.
mladi raziskovalec
prof. dr.
Rogelj Irena
Sepčič Kristina
Simonič Peter
Skočaj Matej
Starčič Erjavec Marjanca
Stopar David
Šarac Bojan
Šteh Barbara
Štihec Jože
Štrus Jasna
Štupar - Potočnik Marija
Trošt Sedej Tadeja
Urbas Raša
Vengust Modest
Veranič Peter
Vidmar Horvat Ksenija
Vidmar Tjaša
Vrhovski Mohorič Mojca
Zadnikar Darij
Zajc Jožica
Zima Matej
Žgur Bertok Darja
BF, UL
BF, UL
FF, UL
MF, UL
BF, UL
BF, UL
FKKT, UL
FF, UL
FSP, UL
BF, UL
BF, UL
BF, UL
NTF, UL
VF,UL
MF, UL
FF, UL
FE, UL
PeF, UL
PeF, UL
FDV, UL
FF, UL
BF, UL
Pridružujejo se zaposleni na Univerzi v Mariboru (abecedni vrstni red)
doc. dr.
doc. dr.
izr. prof. dr.
mag.
mladi raziskovalec
izr. prof. dr.
doc. dr.
prof. dr.
doc. dr.
izr. prof. dr.
izr. prof. dr.
mag.
doc. dr.
Čelofiga Bojan
Čuš Babič Nenad
Godina Vuk Vesna
Klampfer Friderik
Licardo Marta
Lipuš Alen
Mencinger Matej
Praprotnik Brdnik Anita
Rebolj Danijel
Repolusk Samo
Šraml Matjaž
Vezjak Boris
Zorič Zdenko
Zupan Simon
FGPA, UM
FGPA, UM
FF, UM
FF, UM
PEF, UM
FF, UM
FGPA, UM
FGPA, UM
FGPA, UM
FNM, UM
FGPA, UM
FF, UM
FGPA, UM
FF, UM