ZIO 2016 prijavnica

PRIJAVNICA
ZIMSKE IGRE OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV - ZIO 2016, Kope, 6. 2. 2016
Podjetje:……………………………………….…………………………………………………………………………………..
Davčna številka podjetja:………………………………………………………………………………………………………..
Ime in priimek udeleženca: ……………………………………………….……………………………………………….……
Datum rojstva:………………………………………….……………..…… Spol (M/Ž):………………………………………
GSM kontaktne osebe: ………………………………………………………………………….……………….…………..…
Elektronski naslov: ………………………………………………………………………………………………………………
Zimskih iger obrtnikov in podjetnikov 2016 se bom udeležil kot:
A.
- tekmovalec v veleslalomu
B.
- kot ne-tekmovalec (spremljevalec)
(ustrezno obkroži)
Kraj in datum: .............................................. Podpis odgovorne osebe in žig: .........................................................
Prireditve se lahko udeležijo obrtniki in podjetniki, ki so člani OZS, ter njihovi družinski člani, zaposleni delavci pri
obrtnikih, upokojeni obrtniki, štipendisti, vajenci in učenci pri obrtnikih, zaposleni v OOZ in OZS.
Kotizacija za udeležence prireditve (tekmovalce in/ali spremljevalce):
- Za tekmovalce 40,00 EUR, DDV vključen. Za preostale udeležence je višina kotizacije 25,00 EUR, DDV vključen.
Otroci do vključno 10 leta se lahko prijavijo na dogodek brezplačno. Tekmovalnega dela prireditve se lahko
udeležijo zgolj polnoletne osebe)
Kotizacijo je potrebno plačati na transakcijski račun območne obrtno-podjetniške zbornice (OOZ), za več informacij se
obrnite na vašo OOZ.
Pisne prijave in odjave so možne do 1. 2. 2016. Izpolnjeno prijavnico pošljite na e-naslov vaše OOZ ali v OZS: epošti na naslov: [email protected] / po telefaksu na številko: 01 505 43 73 / po redni pošti na naslov: Obrtnopodjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana.