spevi angelske noči - župnija sv. Jurija, Šenčur

Farni
list
ŽUPNIJA ŠENČUR
LETNIK XXI, številka 1
17. januar 2016
SPOMIN NA ŽUPNIJSKI MISIJON
V minulem adventu smo imeli desetdnevni misijon, ki je nepozaben, saj je za vse
nas izzvenel močno nadpričakovano. Vsa bogoslužja z misijonskimi nagovori in posamezna stanovska srečanja so bila zares lepo obiskana. Tekom misijona je bilo zelo
veliko spovedovanja, pa tudi osebnih srečanj in pogovorov z misijonarji, ki uspeh
misijona pripisujejo predvsem poglobljeni duhovni pripravi in ugodni uglašenosti
znotraj župnije. Očitno smo mnogi še željni prave krščanske duhovnosti in bolj
poglobljenega življenja. Vera je torej še vedno marsikomu dragocen del življenja in
pravi kažipot za prihodnost... Nedvomno pa so svoj velik delež k uspehu misijona
doprinesli tudi patri frančiškani, ki so s svojo misijonsko držo znali in zmogli nagovoriti vse, ki smo se odzvali povabilu te poglobljene duhovne obnove. Naj prejeti
sveti zakramenti, vse iskrene molitve in vsakršne plemenite misli misijona še dolgo
odzvanjajo v nas in med nami, da bi zmogli biti pristni in prepričljivi misijonarji tudi
mi svojim družinam, sosedom in vsemu okolju, kjer živimo in delujemo.
Bogu hvala za ta milostni misijon, za misijonarje in vse župljane, ki ste pri misijonu
na različne načine tudi dejavno sodelovali. Vsem Bog povrni s svojim blagoslovom!
ŽUPNIJSKA KARITAS ŠENČUR
Kot odgovor na potrebe časa, v katerem živimo, smo v naši župniji v lanskem letu
ustanovili Župnijsko karitas Šenčur, ki ima svoje prostore v obnovljeni kaplaniji.
Karitativno delo je bilo v naši župniji sicer prisotno že doslej, sedaj pa ga poživljamo
in želimo narediti več za ljudi v stiski. Hiša Karitas odpira svoja vrata v mesecu januarju in sicer v torek, 19. in 26. januarja, od 16.00 do 17.30 ure. Od meseca februarja
dalje bo Župnijska karitas delovala vsak prvi in tretji torek v mesecu ob istih urah.
V času uradnih ur, ko bomo delili pomoč, bomo hkrati tudi sprejemali vašo pomoč,
ki jo lahko namenite v obliki oblačil, obutve, prehrane in ostalih darov.
Smo v svetem letu usmiljena, ko nas sveti oče Frančišek vedno znova nagovarja
k Jezusovemu povabilu za dejavno ljubezen do bližnjega: »Blagor usmiljenim,
kajti usmiljenje bodo dosegli.« (Mt 5,7). Naj bo tudi Župnijska karitas priložnost
za uresničevanje teh Jezusovih besed in konkretnega potrjevanja naše osebne vere.
SPEVI ANGELSKE NOČI
V soboto, 23. januarja, bodo pri večerni sveti maši z nami prepevali pevci
komornega pevskega zbora Gallus iz Kranja. Zbor vodi naša Mojca Gabrijel iz
Olševka, njihova organistka pa je Barbara Pibernik. Z njimi bodo prepevali tudi
pevci Cerkvenega mešanega pevskega zbora sveti Mihael iz Olševka, organistaka
Nada Naglič in solistka Francka Šenk. Po sveti maši nam vsi skupaj pripravljajo še
krajši koncert božičnih pesmi. Nekoliko spremenjen program bodo izvedli tudi
v nedeljo, 24. januarja, po sveti maši na Olševku. Tam se jim bodo pridružili še
pevci Cerkvenega otroškega pevskega zbora Mladi upi iz Olševka.
V nedeljo, 24. januarja, bodo pri sveti maši ob 10- ih skupaj z našimi pevci
Cerkvenega otroškega pevskega zbora Vesela srca prepevali še pevci Kvarteta
poljanski orgljičarji. Kvartet nam bo nekaj pesmi o božiču in poljanski dolini zapel
tudi po sveti maši.
SEJA ŽPS bo v sredo, 27. januarja, ob 19- ih!
SREČANJE ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV
Srečanje za starše prvoobhajancev iz celotne naše župnije bo v četrtek, 4. februarja,
zvečer ob 19- ih v župnijski cerkvi. Lepo vabljeni tudi vsi ostali starši!
POSTNI ČAS - nadaljevanje misijona
Na pepelnično sredo, 10. februarja, bomo začeli sveti postni čas. Gre za čas večje
in globlje duhovne zbranosti. Pri tem nam je dodatna spodbuda molitev križevega
pota, ki ga bomo pri farni cerkvi molili vsak petek in vsako nedeljo pol ure pred vsako sveto mašo. Naj bo postni čas tudi priložnost, ko lahko vsak zase obnovi osebne
spodbude nedavnega misijona, da ta ne bo prešel v pozabo, pač pa v nas ohranjal in
vedno znova gojil duhovno rast in razvoj.
MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU
V četrtek, 21. januarja, bomo popoldan ob 17- ih pred Najsvetejšim molili za našo
domovino; v četrtek, 28. januarja, molitev pripravlja Frančiškova skupina; v četrtek,
4. februarja, bomo pred Najsvetejšim molili za duhovnike in nove duhovne poklice;
v četrtek, 11. februarja, pa bo pred Najsvetejšim tiha in zasebna molitvena ura.
SVETE MAŠE
V župnijski pisarni smo že začeli zbirati mašne namene za mesec april in maj. Po
veliko noči bodo svete maše ponovno tudi na podružnicah.
NAROČNINA ZA VERSKI TISK
Nekaj vas je še, ki še niste poravnali naročnine za verski tisk. Do konca januarja
poskušajte to urediti. Naročnino za verski tisk v letu 2016: Družina 96,20 €; Ognjišče 29,70 €.
SVETOLETNO ŽUPNIJSKO ROMANJE
Od četrtka,14. do ponedeljka,18. aprila, bomo z avtobusnim prevozom romali v
Frančiškovo mesto Asissi in Večno mesto Rim. Romanje bo vodil frančiškan p. Peter
Lavrih. Prijavite se že lahko v župnijski pisarni!
ŽUPNIJSKE SLOVESNOSTI V LETU 2016
Slovesnosti prvega svetega obhajila: v Hrastju v nedeljo, 8. maja; v Vogljah v
nedeljo, 15. maja; v Šenčurju in na Olševku pa v nedeljo, 22. maja. Slovesnost svete
birme bo v nedeljo, 5. junija. Birmovalec bo upokojeni nadškof msgr. dr. Anton Stres.
GODOVI IN SVETE MAŠE
JANUAR
18
PONEDELJEK
JANUAR
19
TOREK
JANUAR
20
SREDA
JANUAR
21
ČETRTEK
JANUAR
22
PETEK
JANUAR
23
SOBOTA
JANUAR
24
NEDELJA
JANUAR
25
PONEDELJEK
JANUAR
26
TOREK
JANUAR
27
SREDA
JANUAR
28
ČETRTEK
JANUAR
29
PETEK
JANUAR
30
SOBOTA
JANUAR
31
NEDELJA
MARJETA
OGRSKA
kneginja
18.00 †Marjan Bučan, obl.
†Franc Rakovec
MAKARIJ
opat
18.00 †starši in brat Peter Martinjak
†Anton Klemen
†Anton Mohar
FABJAN
papež in
mučenec
18.00 †Emilija Ergaver, 30. dan
†Milka in Andrej Potočnik
†Julijana in Slavko Ropret
NEŽA
devica in
mučenka
18.00 †Franc Logar, obl.
†Marjeta Mohorič, obl.
†Peter Jovanovič, obl.
VINCENCIJ
diakon in
mučenec
18.00 †Jože Žnidar, obl.
†Vinko Zarnik
†Vinko Gašperlin
HENRIK
redovnik
18.00 †Jože Košir
†sorodniki Vreček
TRETJA
NEDELJA
MED LETOM
8.00
8.00
10.00
19.00
za farane
†stari starši Sajevic in teta Ivana (OLŠEVEK)
†Jakob Jagodic, obl. ter starši Jagodic in Šimenc
†Melita Vrtač, 30. dan; †Alojz Kolenc, obl.
SPREOBRNITEV
18.00 †Marija Grilc in Pavla Slemc
APOSTOLA
†Jože Bolka in Zofija Sajovic Bolka, obl.
PAVLA
TIMOTEJ
IN TIT
škofa
18.00 †Pavla Arnež
†Marko Jerič, obl.
†Alstrin Kurt, obl.
ANGELA MERICI 18.00 †starši Frančiška in Franc Žerovnik
za vero in Božji blagoslov v mladih družinah
devica in ust.
za zdravje
uršulink
18.00 †Jeneževi - iz Hotemaž
TOMAŽ
†Mojca, obl., Miro Košnik ter Janez in Igor Cankar
AKVINSKI
†Franc Rejc
duh. in cerk. uč.
VALERIJ
škof
MARTINA
devica in
mučenka
ČETRTA
NEDELJA
MED LETOM
18.00 †Antonija Delavec
†Franc Celar, obl.
†Berta, obl. in Lojze Brankovič
18.00 †Janez Mulej, obl.
†Janez Kadivec, obl.
8.00
8.00
10.00
19.00
za farane
†Anton Kok, obl. (OLŠEVEK)
†Frančiška Kavčnik
†starši in brat Franc Rakovec
1
PONEDELJEK
FEBRUAR
2
TOREK
FEBRUAR
3
SREDA
FEBRUAR
4
ČETRTEK
FEBRUAR
5
PETEK
FEBRUAR
6
SOBOTA
FEBRUAR
7
NEDELJA
FEBRUAR
8
PONEDELJEK
FEBRUAR
9
TOREK
BRIGITA
opatinja
BLAŽ
škof in
mučenec
8.00 †Marija Luskovec
17.00 †Ana Sajevic (OLŠEVEK)
18.00 †Maks Krumpestar ter starši in Ludvik Podjed, obl.
†Pavel Janežič, obl.; v zahvalo za 25 let sv. zakona
17.00 †Blaž Zor (VISOKO)
18.00 †Frančiška Lazar, 30. dan
†Niko Vidic, obl.; na čast svetemu Blažu
ANDREJ
CORSINI
škof
18.00 †Katarina Stenovec, obl.
†Franc Rozman
†Angela Luskovec, obl.
AGATA
devica in
mučenka
17.00 †Janez Tomažič, 30. dan
†Albin in starši Florjančič (VISOKO)
18.00 †Jože in Rozalija Čebulj ter Franc Smole
JEZUSOVO
DAROVANJE SVEČNICA
PAVEL MIKI
in drugi
japonski muč.
8.00 †iz družine Čebulj (VOKLO)
18.00 †Franci Baligač, obl.
PETA
NEDELJA
MED LETOM
8.00 za farane; 8.00 †Jože Juvan, obl. (OLŠEVEK)
10.00 †Janez in Ivana Kepic, obl.
19.00 †Ana Likozar, 30. dan; †Franc Jagodic
HIERONIM
redovni
ustanovitelj
18.00 †iz družine Lesar
†starši in strici Čebašek, Begelj in Vidmar
APOLONIJA
devica in
mučenka
18.00 †Ivana Perdan, obl.
†Ladimir in starši Ropret
†Jernej, obl. in Kristina Česen
PEPELNICA
8.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
17.00 †Ana in Frančiška Križaj (OLŠEVEK)
18.00 †Vinko Vrhovnik, obl.
FEBRUAR
10
SREDA
FEBRUAR
11
ČETRTEK
FEBRUAR
12
PETEK
FEBRUAR
13
SOBOTA
FEBRUAR
14
NEDELJA
18.00 †Nace in vsi rajni iz družine Murko
†starši Luskovec
LURŠKA MATI 17.00 za zdravje (LUŽE)
18.00 †Andrejonovi
BOŽJA
†Danijela Košnik, obl.
svet. dan bolni.
FELIKS
opat
18.00 †Jože Turk
†Alojzij Prestor, obl.
†starši Jože, obl. in Marija Alvijan
JORDAN
redovnik
18.00 †Angela Paušer, obl.
†starši Marija in Alojzij Štern
PRVA
POSTNA
NEDELJA
8.00
10.00
10.00
19.00
za farane; 8.00 †Franc Logar, obl. (OLŠEVEK)
†Franc Kristanc, obl.
†Pavla Štempihar (LUŽE)
†Marija, obl. in Vinko Frantar
Izdal: Župnijski urad Šenčur, odgovarja Urban Kokalj, župnik, tel.: 04/251-10-29, GSM: 051 689 683, e-pošta: [email protected], spletna stran: www.sencur.net, TRR: 07000-0000616622 (GB)
GODOVI IN SVETE MAŠE
FEBRUAR