Digitalna preobrazba in potem PDF iz priponke

Digitalna preobrazba
Ne dopustimo,
da nas prehitijo!
Kako se slovenska podjetja spopadamo z izzivi digitalne preobrazbe? Kje se skrivajo neizkoriščeni potenciali? Pred vami je
šest mnenj, kako te potenciale obrniti v svoj prid.
16
Digitalizacija
je priložnost
Digitalno poslovanje
ni zgodba velikih
Zadržujejo nas stari miselni vzorci,
’cona udobja’, v kateri smo ... Razmišljanje, da bodo digitalizacijo podjetja izpeljali informatiki, je popolnoma napačno!
Svetovno uspešna podjetja v upravo
uvajajo managerje za digitalizacijo in internetni marketing.
Nasvet? Formula za dolgoročen uspeh
je: današnje podjetje + IKT + inovativni
kadri + znanje.
Dr. Janez Bešter, profesor na Fakulteti
za elektrotehniko in predstojnik Laboratorija za multimedijo.
FOTO: osebni arhiv
FOTO: osebni arhiv
FOTO: željko stavanić
Formula za dolgoročen uspeh
vključuje IKT
Vsakdanje težave v podjetjih pogosto
preprečujejo uspešno digitalno transformacijo. Da bi to presegli, morajo podjetja rešiti kompleksnost, razbremeniti
zaposlene in procese in na digitalizacijo
pogledati podjetniško. Potrebujete interdisciplinarno ekipo, osredotočeno na
agilnost in razmislek o razlikovanju vaše
panoge na temelju novih tehnologij.
Nasvet? Digitalizacija je podjetniška priložnost.
Mag. Maja Žagar, skrbnica ključnih
kupcev, SAP, strokovnjakinja na področju povezovanja strateških ciljev z informacijsko tehnologijo.
Kako ocenjujete ambicijo digitalne preobrazbe
slovenskih podjetij (1 – nizka, 2 – povprečna, 3 – visoka)?
Digitalno poslovanje ni nujno ali običajno zgolj stvar velikih podjetij in tudi
ne zgolj velikih držav. Nepomembnost
velikosti in pomembnost drznosti ter
digitalnega inoviranja, ki ne potrebuje
nujno veliko finančnih sredstev, je lahko
lep zgled in spodbuda slovenskim podjetjem in državi kot celoti.
Nasvet? Priložnost za pospešek vidim
predvsem v pristopu ’upati si’ in v dvigu
podjetniškega duha, ki ga sicer v slovenskih
podjetjih ni malo, na raven želje po revolucionarnih inovativnih poslovnih modelih.
Aleš Štempihar, direktor svetovalnega
podjetja Askit in predsednik IIBA Slovenia Chapter.
Kako je potencial digitalne preobrazbe izkoriščen
(1 – nizka, 2 – povprečna, 3 – visoka)?
Janez
Bešter
Ocena: 1. Po mojih izkušnjah s podjetji, ki so sicer relativno
uspešna, je njihova uporaba IKT, storitev in aplikacij zelo na
začetku.
Ocena: 1. Podjetja imajo večinoma le osnovno spletno stran,
ne razumejo priložnosti interneta stvari; redko uporabljajo
multimedije za izobraževanje ter komunikacijo.
Maja Žagar
Ocena: 2. Ključne tehnološke prednosti, kot so rešitve v
oblaku, porast mobilnih naprav, napredna analitika idr., so
sprejela tudi slovenska podjetja. Kljub možnostim pa podjetja
ne gradijo popolnoma novih trgov izven Slovenije.
Ocena: 2. Zahvaljujoč internetu in neposrednemu dostopu do
strank je množična prilagoditev kupcem splošno sprejeta tako
po panogah kot po geografskih območjih. Tudi pri nas.
Aleš
Štempihar
Ocena: 2. Ocena bi bila brez start-upov nižja. Ambicija večine
slovenskih podjetij sega do namere uporabe digitalnih
tehnologij zgolj kot pomoč poslovanju, kar ima svoje omejitve.
Za kaj več pa so potrebne najvišje ambicije, ki nam jih manjka.
Ocena: 1. Evolucijska poslovna preobrazba je začetek. Prava
revolucija je, ko s pomočjo digitalne preobrazbe spreminjamo
obstoječe poslovne modele tako, da posel izvajamo, kot ga ni
še nihče pred nami. Tu imamo še veliko rezerv.
REVIJA
Na digitalnem 'vlaku'
moramo biti
FOTO: aljaž hafner
Ukvarjamo
se sami s sabo
FOTO: osebni arhiv
FOTO: osebni arhiv
Z zastarelimi metodami
ne bomo v vrhu
Dela danes ne moremo opravljati z včerajšnjimi metodami in upati, da bomo jutri v vrhu. Digitalna preobrazba ni samo
tehnološka, je celostna prilagoditev podjetja. Podjetja lahko začrtajo pot digitalne preobrazbe že s tem, da zaposlene in
partnerje spodbujajo k njej in odpravljajo
pomisleke glede preoblikovanja.
Nasvet? Sprejmite odločitev o tem, kaj je
vaš glavni posel, ter se ukvarjajte z njim
na način, ki izkoristi, kar vam ponuja
tehnologija. Samo tako boste podjetje
potisnili v razvoj in rast.
Boštjan Gaberc je ustanovitelj Mikrografije, pionirja na področju digitalizacije dokumentov v Sloveniji.
V Sloveniji se preveč ukvarjamo sami s
sabo. Besede niso dovolj – potrebna je
akcija! In malo več drznosti ter želja, da
si vedno boljši. Prav tako se ne smemo
omejevati samo na Slovenijo. Večina se
nas premalo zaveda, da smo del Evropske unije, in da je naš trg veliko večji.
Priložnosti za pospešek je veliko. Imamo veliko znanja in moramo izkoristiti
potencial mladih.
Nasvet? Bodite vzor in izkoristite potencial IT-ja ter domačega znanja.
Zdravka Zalar je direktorica podjetja
SmartIS.
Kako ocenjujete ambicijo digitalne preobrazbe
slovenskih podjetij (1 – nizka, 2 – povprečna, 3 – visoka)?
Glavna priložnost za Slovenijo je v iniciativi, da postane država digitalne, ’vitke’
(lean) kulture. To pa je 20-letni proces, ki
mora biti organiziran in strukturiran. Pri
tem nas nič ne zadržuje! Digitalizacija ni
stvar oddaljene prihodnosti, digitalizacija je že tu. Prav tako digitalizacija ni stvar
odločitve ali izbire, ampak je nujnost.
Nasvet? Na digitalnem ’vlaku’ enostavno moramo biti.
Janko Medja, predsednik uprave NLB.
V regijski iniciativi Samit100 poslovnih
voditeljev vodi delovno skupino za digitalizacijo.
Kako je potencial digitalne preobrazbe izkoriščen
(1 – nizka, 2 – povprečna, 3 – visoka)?
Boštjan
Gaberc
Ocena: 2. Bolj ambiciozna so podjetja, ki v preobrazbi vidijo
priložnosti za nove uspehe in napredek ter svojo konkurenčno
prednost. Ta se v Sloveniji šele prebijajo v ospredje.
Ocena: 1. Mnogi podjetniki se zavedajo, da digitalna
preobrazba in tehnologije spreminjajo poslovanje, vedenje
zaposlenih in gospodarstvo. V praksi je konkretnih dejanj
manj, saj jih ne uvedejo v celoti ali jih uvajajo prepočasi.
Zdravka
Zalar
Ocena: 2. Ambicija je odvisna od vodstva v podjetju. Uspešnih
podjetij, ki vedo, da je v tehnologijo treba vlagati in spremljati
ali celo ustvarjati trende, je v Sloveniji kar nekaj. Je pa tudi kar
nekaj takšnih, ki si zaslužijo najnižjo oceno.
Ocena: 1. Vsako podjetje je zgodba zase, zato je splošno oceno
težko dajati. Si pa želim, da bi se preobrazba hitreje odvijala.
Janko
Medja
Ocena: 1. Ker je bilo zadnjih pet let v večini podjetij
posvečenih ponekod preživetju, ponekod razdolževanju.
Ocena: 2. Ker po eni strani še nismo veliko dosegli, po drugi
strani pa vsak dan doda nekaj novega in se stvari zelo hitro
spreminjanjo.
REVIJA
17