Hvorfor er steiner forskjellige?

Hvorfor er steiner forskjellige?
Steiner er satt sammen av forskjellige stoffer
Mineraler
• Flere tusen mineraler
• Sjeldne: diamant, gull, smaragd
Bergart
• -en bergart er en bestemt blanding av mineraler
•
•
•
•
Granitt:
Kvarts
Glimmer
Feltspat
Bergarter
Mer enn 200 bergarter på kloden
• Ulike blandinger med mineraler gjør dem
veldig forskjellige
• Harde, smuldrer opp, ulike farger, ensfarget,
stripete, prikkete.
• Noen finnes over alt. Noen sjeldne.
Bergarter kan dannes på tre
forskjellige måter
• Forskjellige egenskaper etter hvordan steinen
er skapt!
• Samme mineraler kan bli til forskjellige
bergarter
Bergarter kan dannes på tre
forskjellige måter
• Magmatiske bergarter
Størkningsbergarter
• Sedimentære bergarter
Avsetningsbergarter
• Metamorfe bergarter
Omdannede bergarter