Hinduismen - Minskole.no

HINDUISMEN
en religion
religiøs
hinduisme
en hindu
HVOR MANGE? Hvor?
Brahman – VERDENS SJEL.
alt som finnes har Brahman i seg.
Mer enn 3000 guder. MEN: Alle gudene er Brahmans mange
ansikt.
Ingen profeter.
VISHNU
PASSE PÅ
JORDA , ALT
PASSE PÅ AT
IKKE DET
ONDE VINNER
OVER DET
GODE
SHIVA.
Ødeleggeren.
Ødelegger for at verden
skal bli bedre.
Ganges ut av hodet – hellig
elv.
Dansens gud.
Et eksempel på
en annen gud:
Nandi.
Shiva’s ku.
VARANASI – HELLIG BY. Ved elva Ganges.
https://www.youtube.com/watch?v=PWUIM_Z
_5cg
Ku – hellig dyr. Mange hinduer ikke okse/kukjøtt. Kua gir mye.
HINDU: HVA SKJER NÅR VI DØR?
Hva bestemmer vårt neste liv? Vår K……………………
Hva er målet? Hva håper en hindu?
Moksha. Slutt på gjenfødelse. Bli en del av Brahman.
Du kan velge hva du vil bli.
Er det slik i India?
Du kan velge hvem du vil
gifte deg med. I India kan
ikke alle velge.
4 hovedkaster (grupper)
og mange tusen underkaster.
KASTESYSTEMET ER ULOVLIG
MEN DET HJELPER IKKE SÅ MYE
Og helt nederst: De kasteløse
170 millioner
Diskriminert: Dårlige, skitne jobber, fattige,
sitte bakerst på skolen, ikke gå på samme
kafeer – noen steder.
https://www.youtube.com/watch?v=Y9yWwF
WpbRo
Fin liten film om skapelsesmyten i hinduismen