PowerPoint-presentasjon

Natur
Fagområdene
-Natur, miljø og
-Natur, miljø og
teknikk
-Kunst, kultur og
kreativitet
-Nærmiljø og
samfunn
-Natur, miljø og
teknikk
-Kunst, kultur og
kreativitet
teknikk
-Kunst, kultur og
kreativitet
-Etikk, religion og
filosofi
-Antall, rom og
form
-Natur, miljø og
teknikk
-Kunst, kultur og
kreativitet
-Språk,
kommunikasjon
og tekst
-Kropp, bevegelse
og helse
- Høst
- Sansene
- Naturens farger
- Vinter
- Eksperiment
- Været
- Sommer
- Naturens grøde
- Livet i
vannkanten
- Vår
- Dyr/insekt/
småkryp
- Det spirer og
gror
Rød : Høst (september, oktober, november)
Blå: vinter (Desember, januar, februar)
Grønn: Vår (mars, april, Mai)
Gul: Sommer (mai, juni, juli)
Prosjekt
« Barn av verden»
Sommerbarnehage
Viktige datoer
« Universet»
«
Det ville Norge»
18.8 Planleggingsdag (stengt)
1.9 grillfest (FAU)
16.9 Foreldremøte
22.10 FN- kafe`
Uke 41 Høstferie
14.11 Planleggingsdag (stengt)
1.3 Barnehagedagen
29.3 Planleggingsdag (stengt)
10.3 Påskereven tur
17.3 Påskefrokost
Uke 14 Foreldremøte
Uke 19 Dugnad
Rød : Høst (september, oktober, november)
Blå: vinter (Desember, januar, februar)
Grønn: Vår (mars, april, Mai)
Gul: Sommer (mai, juni, juli)
11.12 Luciafrokost
16.12 Nissefest
4.1 Planleggingsdag (stengt)
5.2 Samenesdag
Uke 7 vinterferie
26.2 Karneval
6.5 Planleggingsdag (stengt)
13.5 17. mai fest
Uke 23 Foreldremøte (NYE)
Uke 24 Avslutning 5 åringer