Sissel Leet Skeide - Yrkesmesse i Sande

LOKAL YRKESMESSE i Sande 2012 – 2013 - 2014
«Hvor er jobbene våre?»
v/ Sissel Leet Skeide
leder i karrierenettverket i nordre Vestfold
LOKAL YRKESMESSE i Sande
«Hvor er jobbene våre?»
Samarbeidspartnere:
 Rektor vg skole
 Rådgivere :Sande vgs, Svelvik og Sande uskoler
 Elever, faglærere på yrkesfag, lærere i utdanningsvalg, rådgivere
(kurs i UV )
 Opplæringskontor: OLT, Industrlærling, ODH, Opplæringskontoret
for offentlig sektor, Opplæringskontoret for visuell
kommunikasjon, Nevo- elektrofag, Maritim kompetanse
 Vfk : Rådgiver og leder av karrieregruppa
 NHO i Vestfold
LOKAL YRKESMESSE i Sande
«Hvor er jobbene våre?»
HVOR : Sande vg skole
NÅR :1 dag i nov
FOR HVEM: Vg1 og Vg2 elever på
TIP,EL,MK,HO,DH
10.kl på 2 ungdomsskoler
ORGANISERING :
Opplæringskontorene: Stand m/ lærlinger,
20 min miniforedrag
Skolen :Praktisk org av yrkesmessa, forankring av messa i
undervisningsopplegget,
info, koordinering, påmelding, presse, evaluering …
LOKAL YRKESMESSE i Sande
«Hvor er jobbene våre?»
• Positivt fokus på YRKESFAG for elever, foresatte
- ind veiledning
- informasjonsmøte om videregående opplæring
for foresatte på 9.trinn m/ fokus på muligheter i
yrkesfag (TIP, Maritim utdanning, EL, RM )