Blomster og dyr i fjellet

I de norske fjellene
Mål
• Jeg kan navn på noen planter
som lever på fjellet
• Jeg kan navn på noen dyr som
lever på fjellet
Om vinteren
• Gjemt energi i rota
• Knopper lages på høsten
• Snødyne
Om sommeren
• Hårete blader og stengel
• Tette tuer, trykt mot bakken
• Sterke farger
Plantespisere i fjellet
• Fjellrotte
• Lemen
• Villrein
Rovdyr i fjellet
• Røyskatt
• Fjellrev
• Jerv
Hvordan klarer de seg i fjellet?
•
•
•
•
•
Fanger smågnagere
God pels
Vernefarge
Sover i snøen
Sterke (jerven)
Oppgave
Gaia natur: s. 44-49
• Lag ei liste over blomster og dyr i fjellet
• Til hver blomst/dyr
1. Lag overskrift
2. Lim inn bilde eller tegn
3. Skriv tre fakta om hver