Presentasjon foreldremøte

Velkommen til foreldremøte!
Agenda:
 Tredelt
møte
 Oppstarten
 Generell info
 Lekser
 Ukeplan
 Fagene norsk og matematikk
 Foreldrekontakter
Oppstarten
 God
oppstart!
 Rutiner
 Bli kjent og trygg
 Faddere
 Godt i gang, faglig sett
Generell info
 Meldemappe
og meldebok
 Når du har sykt barn:
Ring kontoret, 51 91 28 60
Eller send SMS til kontaktlærer
Eirik: 91 86 11 32
Merete: 40 48 97 36
Lekser
 Leselekser
hver dag
 Norsk skrivelekse på mandager
 Matematikklekser på onsdager
Annet
 Klær
 Bursdager
 Gym
på fredager
 Uteskole på torsdager
 Oppstartsamtale/Utviklingssamtale
Ukeplanen
 www.linksidene.no/godeset
Norsk
 SOL:
Systematisk observasjon av lesing
Videre norsk
 Lærebøker:
Zeppelin lesebok og
arbeidsbok
 Lesing og skriving:
- lærer flere bokstaver samtidig
- legger inn repetisjonsuker
- skriving og lesing parallelt
- «sporing», skriftforming
 Rim, stavelser, setninger, ord
Matematikk


Lærebøker:
Multi grunnbok 1A og 1B
Multi oppgavebok
Foreldrebok
Læreplanen:
- Tall og algebra (tallene 0-20: lese, skrive, angi mengde, telle
opp og ned, tallinje, nabotall, dele opp, legge sammen, trekke fra…)
- Geometri (geometriske figurer, mønster, relativ plassering)
- Måling (Sammenligne og anslå lengder), begreper knyttet
til tid)
- Statistikk og sannsynlighet (samle, telle opp, sortere)

Matematiske begreper/symboler: flest, færrest, like mange, addisjon,
subtraksjon
+, - og =

Tips:
Snakk matematikk hjemme i hverdagslige situasjoner, tell
forlengs/baklengs + objekter, spill spill (kort og terninger)…
Foreldrekontakter
Rød gruppe:
Sindre Lærdal
Cecilie Andersen
Helge Langholm
Blå gruppe:
Malvin Eikås
Yvonne Hoff Standal
Anne Margrethe Ree Sunde
Hege Eldholm