Læringsstrategier

Læringsstrategier
&
lesefaser
SELVHJELP TIL LÆRING
Hva vil det si å lære?
De tre lesefasene
Deler
læringsprosessen inn i tre deler:
Førlesningsfasen
Mens
du leser
Etterlesningsfasen
Ulike
læringsstrategier knyttet til hver fase
Ansvar for egen læring???
Førlesningsfasen

Forberede hjernen for lesning

Sett deg inn i det du skal lese før du begynner å lese

Hva kan jeg om dette fra før av?

Strategier i førlesningsfasen:
A.
Bio-blikk (BISON blikk)
B.
Skumlese
C.
Tenkeskrive
D.
VØL-skjema
Mens du leser

Forstå og lese

Lære noe nytt, friske opp gammel lærdom

Strategier til lesefasen
A.
Nærlese
B.
Ta notater/nøkkelord
C.
Slå opp nye ord, ordkart.
D.
Personkart
E.
Begynne på tankekart
Etterlesningsfasen

Etter at du har lest skal du sørge for at du lagrer det du har lært i din
hjerne.

Gjør nytt stoff til ditt eget

Strategier i etterlesningsfasen:
A.
Letelese
B.
Gjøre ferdig tankekart, tegne, farge ordne tekst
C.
Gjenfortelle etter nøkkelord
D.
Lage sammendrag
E.
Lage spørsmål til tekst
Øving

Når du gjør lekser hjemme denne uken

Se på denne PowerPointen

Velg ulike strategier i de ulike fasen

Prøv det meste

Hva fungerer best for deg?

Tar kanskje litt mer tid, men absolutt verdt det.

Du er din hjernes beste venn!!!