Samfunnsplanlegging og kommunikasjon Masterpresentasjon

Hvordan bli
samfunnsplanlegger?
Bachelor i samfunnsplanlegging og
kommunikasjon
Master i global utvikling og
samfunnsplanlegging
Samfunnsplanlegging handler om hvordan vi kan forme
steder, byer og regioner ut fra en god forståelse av
samspillet mellom mennesker og deres omgivelser.
Med en studier i samfunnsplanlegging på UiA får du en
tverrfaglig, handlingsorientert og yrkesrettet utdanning
2
Hva vil du lære? Hva vil du studere?
•
Er du interessert i globale utviklingsspørsmål og miljøproblematikk?
•
Vil du lære mer om hva som påvirker urbane og rurale steder både i vestlige
land og i det globale Sør?
•
Er du opptatt av hvordan vi planlegger i forhold til stadig mer komplekse
kulturelle og sosiale forskjeller i samfunnet?
Miljø
Sør
Rural
bygd
Kultur
Sosial
ulikhet
Utvikling
Urban
By
Regional
Global
Planlegging
Endringsprosesser
Nord
3
Hvorfor studere samfunnsplanlegging?
•
Ett av få tverrfaglige planleggingsstudier i Norge som retter
seg mot by-, steds- og samfunnsutvikling
•
Det er et økende behov for fagpersoner i Norge
«For å dekke behovet for samfunnsplanleggere og arealplanleggere
(herunder byplanleggere) i kommunesektor, stat og privat sektor må det
utdannes over 200 flere planleggere pr år»
(Brev til statsråd Sanner fra KS, Tekna, Byggenæringens landsforening og 11
UoH læresteder 05.02.15)
•
Behovet for samfunnsplanleggere i Norge er stort og økende
4
PhD
YrkesSamfunnsplanlegger
Forskning
karriere
• Byutvikling
• Stedsutvikling
• Regionalutvikling
• Kulturplanlegging
• Bærekraftighet og miljø
• Næringsutvikling
• Samferdsel og mobilitet
• Boligplanlegging
Master i global utvikling
• Fritid og rekreasjon
og samfunnsplanlegging
• Velferdsplanlegging
• Reiseliv og turisme
BA
Utviklingsstudiet
BA
Samfunnsplanlegging og
kommunikasjon
Institutt for global utvikling og
samfunnsplanlegging
Ta kontakt for mer informasjon
Rådgiver:
Jannik Stølen Timenes
tlf. +47 3814 1620
[email protected]