PowerPoint-presentasjon

Agenda
•
Hva er «Ex»?
•
Spesifisering av anlegg:
 Utstyrsgrupper / gassgrupper
 Temperaturklasser
 Soneinndeling
 Beskyttelsesarter
Hva er «Ex»?
•
Forebyggende tiltak og vern der eksplosiv atmosfære kan oppstå
•
Tre grunnleggende prinsipper
 A) Forhindre eksplosiv atmosfære
 B) Unngå antenning
 C) Begrense skader
RISIKO=HVOR OFTE
HVOR FARLIG
Spesifisering av anlegget
Egenskapene til den eksplosive atmosfæren
 Klassifisering av atmosfæren
 Tenntemperatur
Sannsynligheten for eksplosiv atmosfære
• Sone inndeling
Gassgrupper / Utstyrsgrupper
•
I
Kullgruver
•
IIA
Væsker med flammepunkt over 55C, Tennenergi 200microJ
•
IIB
Væsker med flammepunkt mellom 23C og 55C, 60microJ
•
IIC
Væsker med flammepunkt under 23C, 20microJ
•
III
Støvpartikler
Temperaturklasser
Temperaturklasse
T1
Max overflatetemp 450
T2
T3
T4
T5
T6
300
200
135
100
85
T4 Vanligvis nok
Soneinndeling
•
Sone 0: Kontinuerlige utslippssteder (Inne i tanker, Væskeoverflate)
•
Sone 1: Primære utslippsstede («Fleksible rør», Lufterør fra tanker)
•
Sone 2: Sekundære utslippssteder
(Flenser, ventiler)
Beskyttelsesarter
Metode
Beskrivelse
Sone
Ex o
Oljefylt utførelse
0
Ex p
Overtrykkskapsling
1
Ex q
Sandfylt utførelse
1
Ex m
Innstøpt utførelse
1
Ex d
Eksplosjonssikker
1
Ex e
Tennsikker
1
Ex n
Utstyr for bruk i sone 2
2
Begrense energi Ex i
Egensikker utførelse
0-1
Spesiell
Spesialutførelse
0-2
Isolering
Kapsling
Design
Ex s
Krav til utstyret
Må oppfylle krav gitt av anlegget
Maksimal tennenergi
* Utstyrsgruppe
Maksimal overflatetemperatur
* Temperaturklasser
Ex d - kapsling
Ex i (a og b)
•
Ex ia: Sikker ved normal drift og ved en feil
•
Ex ib: Sikker ved normal drift og ved to feil
«Jo større sannsynlighet for eksplosiv blanding,
jo mindre sannsynlighet for tennkilder»
- Professor Tor Onshus, NTNU
Kilder
•
http://www.tu.no/automatisering/automatiseringsakademiet/kategorier/eksp
losjonssikring/2013/05/13/grunnleggende-om-ex
•
http://www.itk.ntnu.no/fag/TTK4175/forelesningsnotater/ATEX-2011.pdf
•
https://www.trainor.no/cms/nor/Forum/Ex/Gassgruppe-for-Ex-p
Spørsmål?