Point Merge - VATSIM Scandinavia

Oslo ASAP
Oslo Advanced Sectorisation and Automation Project
”Point Merge”
• Bakgrunn for ASAP ”Point Merge”
- Trafikken i Europa er i vekst og gjeldene
prosedyrer er i ferd med å nå maks kapasitet.
- Økt krav til miljø
- Økt krav til bedre økonomi
- Krav til sikkerhet blir ikke lavere med mer
trafikk og overfylte luftrom.
• Med eksisterende prosedyrer
så vil ATC som regel i krevende trafikksituasjon
gå over på vektorering.
• Hvorfor ASAP?
- Forbedre og samordne lufttrafikken med
ekstisterende teknologi
- Miljø (Større grad av grønn innflyging)
- Forutsigbar innflyvning
• Oslo TMA og CTR
sone i dag:
• 2 APP sektorer
• 1 Director
• ASAP krever større
område og vi får
flere sectorer.
• 2 Approach
• 2 Directors
• 1 Final
• Hvordan blir dette for piloten?
- Komplett nytt inn og utflygings trekk for Oslo
- Innflyging vil kun bli på ”LNAV” der man flyr
punkt til punkt på arrival.
- Man får i større grad ”green descend” og
descend blir også gjort ved hjelp av FMC.
• Hvordan blir dette for atc?
- Man slipper å vektorere og får bedre hjelpemidler
til å planlegge sekvens til flyene.
- Flyene er ferdig separert i høgde på sekvens leg.
- Man kan ved hjelp av sekvens leg og faste
hastigheter med mer, optimalisere ankomstene.
- Man unngår å gi vektors selv ved høy
trafikkmengde
Point Merge is based on a specific PRNAV route structure that is made of a
merge point with pre-defined legs (the
sequencing legs) equidistant from this
point that should be used for path
shortening or stretching.
The sequence is achieved with
conventional direct-to instructions to
the merge point. (Open-loop vectoring
should only be used to recover from
unexpected situations).
As Point Merge relies on existing
technology, namely P-RNAV and a
metered traffic (e.g. with an arrival
manager), it can be implemented in
the short term. (Innføres Oslo 7.april)
• Hvordan blir prosedyrene ved Oslo Lufthavn?
”Point Merge” ABUBA
Sekvensiseringslegs
Overgang
til ILS
Med utgangs punkt i STAR, Transisjon og ILS mot 01R:
SID RWY 01L og 01R (Standard ”jet” )
•
-
Konsekvenser/Krav?
Man får ikke lenger fly visual approach
Man må ha P-RNAV for å fly ”Point Merge”
Man vil bruke begge rullebaner i større grad
og vil derfor påføre naboer som ikke har hatt
så mye støy - mer støy.