Uke 22 - Minskole.no

Lekseplan for 6.trinn uke 22
26.-29. mai 2015
TIMEPLAN:
Økt / dag:
Mandag
A
1.økt:
8.30-10.00
Tirsdag
B
Onsdag
A
B
B
A
B
Fredag
A
B
Pals
Norsk
K&H
Mus.
Eng .
Samfunnsfag
Matte
Matte
K&H
Eng.
Mus.
Matte
Mus.
Eng.
Gym
Engelsk
Eng.
Mus.
Gym
Likt
2.økt
10.40-12.10
3. økt
13.15-14.00
A
Torsdag
Rle
Naturfag
Samfunnsfag
Fysisk fostring
Fysisk fostring
Rle
Rle
Matte
K&H/Prosjekt
Norsk
Norsk
Naturfag
Norsk
Norsk
Eng.
Gym
Likt
Gym














Jeg kan laste opp et Word dokument i Fronter.
Jeg kan endre og lagre en fil i Fronter.
Jeg kan tegnsettingsreglene.
Jeg kan finne bilder i språket vårt.
Jeg kan gangetabellen (0-10-gangen)
Jeg kan skriftlig divisjon.
Jeg kan multiplisere med desimaltall.
Jeg kan divisjon med desimaltall.
Jeg kan oversette en tekst fra norsk til engelsk og omvendt.
Jeg kan bruke både subjektsorm og objektsform av pronom.
Jeg kan gjenfortelle en fortelling.
Jeg vet hvordan Bibelen er bygd opp.
Jeg kan fortelle om Moses og de ti bud.
Jeg kan være en god klassevenn.


Jeg kan beskrive kjennetegn ved noen varmekjære trær.
Jeg kan forklare funksjonen til bladene.

Jeg kan plassere land og havområder i Europa på kartet.
HJEMMEARBEID:
Lekser til:


Ukelekse 


Tirsdag
Les gjennom og finn ut av begrepene.
Tirsdag :A klassen: HUSK GYMTØY OG DRIKKEFLASKE
Fredag: B klassen: HUSK GYMTØY OG DRIKKEFLASKE
Høyfrekvente ord på nettsida. VIKTIG!!! Øv på å skrive dem også!
Gangetabellen MÅ du kunne. Øv til den sitter!
 Leksefri p.g.a. 2.pinsedag.

Ta med 2 plastposer/handleposer til bruk i Semana.

Norsk: les godt i Zeppelin lesebok s. 184-186. Lesebestlling «Lapp i hatt « vanskelige ord.
Onsdag

Fronter: Mattemaraton 2015 Jobb i minst 20 minutter.

Ta med alle lånebøkene (biblioteksbøkene) du har hjemme.

Matte: Oppgaveboka nr. 7.39 , 7.49 og 7.50 Tar du utfordringen? 7.51
Torsdag 

Norsk :les høyt s. 187-190.Lesebestilling: «Lapp i hatt» -vanskelige ord.
Engelsk: øv til kapitteltest nr. 5. se målarket.

Fronter: Mattemaraton 2015 Jobb i minst 20 minutter

Samf: gå innpå nettet og finn «stempel» (typisk ting ) fra landene du har
vært i. Skriv ut eller tegn i «passet ditt».
Fredag

B-klassen: Husk sykkel og hjelm til gymtimen.

Husk Ukenytt! Les aviser og hør på siste nytt!

Husk Semana neste uke (mandag – torsdag).

Neste fredag drar vi på sykkeltur
Ukas begreper
• Varmekjær
• Bladnerver
• Fellestrekk
• Forsoning
• Varmekjær
ENGELSK:
Les høyt hver dag, oversett også.
Glosetest nesten hver uke
Du skal alltid lese på glosene for å
øke ordforrådet.
• Glosene skriver du ned i gloseboka
di.
• Vi har valgt ut passende gloser til
teksten.
• Du velger selv hvilket steg du leser,
men i samarbeid med lærer/hjem.
•
•
•
•
Kom mai du skjønne milde…
Ja,ja, om mildværet ikke kom i mai så kommer det vel i juni i stedet…
Nå minker det kraftig på dette skoleåret. Denne uka er ei kort uke.
Neste uke er det SEMANA med mange aktiviteter i og utenfor skolen. Torsdag kveld er det
åpen skole der elevene får vist noe av det de har gjort i løpet av uka. Infoskriv til de
gruppene som skal ha ekstra beskjeder om noe.
Fredag 5.juni drar hele klassen på sykkeltur til Blikshavn. Se egen lapp.
Denne uka øver derfor klassen på sykkelferdigheter i gymtimene.
Kikki er borte uke 22-23 . Vikar er Nina Lise L. Skår. Hun var og hos oss i høst.
Mattemaraton 2015 fortsetter ut uka.
Mange i 6.klasse gjør nå en ekstra innsats! Stå på videre! - konkurransen varer bare ut
mai… 
På skolens hjemmeside (http://www.minskole.no/kopervik) kommer det ut nyheter og
beskjeder. Meld deg som abonnement og få mail hver gang det kommer noe nytt.
Hilsen Britt og Kristiane. Vårt kontor: 52 84 68 54
[email protected] og [email protected]
UKAS PALS:
Vi viser RESPEKT i klasserom
og fellesrom når vi bruker
innestemme.
Foreldrekontaktene
minner om klassekontoen:
3361.15.67494
På foreldremøtet ble det
avtalt frivillig innbetaling
på 200 kr.
ØVEORD:
Øv på de vanligste ordene
i norskspråket, både å lese
og skrive dem. Se lenke på
klassesida.
Ordenselever
uke 22
Oliver M. og
Kebron