STYRKE Partnerskap 230415

STYRKE
næringsnær
læring
Prosjektleder John Einar Kvam
Enhetsleder Nina Skjeseth
Rådgiver Kristin M. Rosen
Rådgiver Bente Hansson
Å bygge videre….
Forankring i Kristiansand kommune
Språk
Teknologi
Yrkeskunnskap
Realfag
Kompetanse
Entreprenørskap
Fremtidens skole – Ludvigsenutvalget:
Formålet med utvalget er å vurdere grunnopplæringens fag[1] opp mot krav
til kompetanse i et framtidig samfunns- og arbeidsliv.
- utredninger og anbefalinger fra nasjonale og internasjonale aktører
knyttet til framtidige krav til kompetanse, som har relevans for
grunnopplæringen.
Minst ett av utvalgets forslag til endringer skal kunne realiseres innenfor
dagens ressursrammer.
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/kd/Nyheterog-pressemeldinger/pressemeldinger/2013/offentlig-utvalg-utrederframtidens-skol.html?id=731414#
Kompetanse på tvers av fag (21. Century skills)
Eksempler på kompetanse/ferdigheter som andre prosjekter har vurdert
som viktige for en fremtiden:
* Kreativitet *Kritisk tenkning * Verdier* Holdninger *Å lære å lære
*Kommunikasjon *Samarbeid *Tverrfaglighet *Teknologi *Læringsstrategier
Fremtidens skole_Åpningsforedrag
ved Sten Ludvigsen.pdf
www.hioa.no/.../Fremtidens%20skole_
Åpningsforedrag%20ved%20Sten...
STYRKE - næringsnær læring
i et Inkluderende Læringsmiljø
1. PROGRAMMER
2.
FOR GRUNNENTREPRENØRIELL 3. RÅDGIVERE
OPPLÆRINGEN
LÆRING
Hvorfor ønsker
næringslivet STYRKE?
• Rekruttering – kort sikt
• Attraktivitet
• Rekruttering – lang sikt
HVORFOR STYRKE?
Næringsnær =
meningsnær
«Entreprenørskap er
ikke et fag, men en
holdning og et
tenkesett»
Praktisk
Variert
Relevant
Vi bygger STYRKE gjennom:
I samarbeid med
 satsingen på inkluderende læringsmiljø;
 lokalsamfunnet
• Kapasitetsbygging
• Kompetansedeling i nettverk
• Entreprenøriell orientert opplæring
• Aktiv bruk av programmer
• Valgfag eks: Teknologi i praksis
• Erasmus+
NOV – challenge
• Samarbeidet utvides og tar
ulike former
• Skolen har deltatt i first lego
league
• Bruker valgfag – og
Utdanningsvalgtimer
• 5 ungdomsskoler er med i
årets konkurranse
• Mentorer og veiledere fra
NOV
NEW Faces
Hva:
15 NEW Faces fra NODE og Eyde bedrifter + 4 I prosjektstyre
Skolebesøk
Hensikt:
Inspirere elever til å velge utdanninger som regionale
næringslivet trenger
Synliggjøre jobbmuligheter på Sørlandet
Fremme teknologi og realfag
Målgruppe:
9. Klasse i Aust- og Vest Agder
Prosjektleder: Anne Vegusdal
PROGRAMMER FOR BARNEHAGER:
• FORSK OG FINN
• VÅRE FAMILIER
• ENGELSK
PROGRAMMER
FOR SKOLER:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VÅRE FAMILIER
VÅRT LOKALSAMFUNN
SMART
GRÜNDERCAMP
ELEVBEDRIFT
ØKONOMI OG KARRIEREVALG
MEKATRONIKK
NOV CHALLENGE
VITENAMBASSADØRER