v/ Danske Bank

Norges Bank og økonomiske utsikter
Trondheim 19. juni 2015
Norges Bank
Regionalt nettverk indikerer klart svakere vekst
3
En oljedrevet nedtur
4
Prognosene
2015
KPI-JAE
2
(-¼)
2016
2017
2 ¼ (0)
2 (- ¼ )
BNP-fastland
1 ¼ (- ¼ )
1 ½ (- ½ )
2 ¼ (- ¼ )
Lønn
2 ¾ (- ¼ )
3 (- ¼)
3 ½ (- ¼ )
Ledighet
3 (-)
3 ¼ (- )
3 ¼ (- )
Foliorente
1 (- ¼ )
¾ (- ¼ )
1 (- )
Oljeinvesteringer
-15 (-)
- 5 (+5)
- 2 ½ (+ 2 ½ )
5
Renteprognosen
•Renten ble kuttet med 25 bp.
•Rentebanen ble nedjustert, og indikerer nå 2/3
sannsynlighet for
et nytt kutt før jul, første økning i midten av 2017
•”Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene, kan styringsrenten bli
satt ytterligere ned i løpet av høsten”
•Rentebanen er basert på ulike forutsetninger, blant annet at
•
kronekursen styrker seg 2 % fram til
jul
•
BNP-veksten blir 1,5 % i 2016
•
Boligprisveksten avtar
•
Oljepris på USD 66 i Q4
6
Faktorene bak endringen i rentebanen
7
Markedsrenter og NOK
8
Utsiktene fremover
Oljeinvesteringene
•Investeringstellingen for 2016 er den største game-changer for
norsk økonomi på lang tid
•Tellingen indikerer omtrent flat utvikling i investeringene fra
2015 til 2016, og et noe mindre fall i 2015 enn tidligere ventet
•Mye fokus på at leteinvesteringene er altfor høye, men selv om
man antar samme forløp som i fjor vil investeringsfallet bli
mindre enn ventet, og mye mindre enn fryktet
10
Er det verste snart over?
•Effektene av investeringsfallet merkes nå for alvor i
leverandørindustrien
•Figuren viser imidlertid at aktivitetsfallet er omtrent som man
skulle vente, gitt fallet i investeringene
•Vi venter et fall i investeringene i år på i underkant av 15 %, og
anslag for neste år et fall på 2-3 %. Oljeinvesteringene steg faktisk
q/q i Q1…
•Det vil si at momentumet er på sitt sterkeste nå, og at det gradvis
vil stabilisere seg/rette seg opp
•I så fall er leverandørindustrien midt i stormen i øyeblikket, og vil
oppleve noe lettere utsikter fremover
11
Hvor skal oljeprisen?
OECD: Et fall i oljeprisen på 50 % vil:
•Øke etterspørselen med ca. 0,75 mill f/d etter to år
•Kutte produksjonen med ca 2,2 mill. f/d etter to år
•I dag er det et overskudd på ca 1,5 mill. f/d
12
USA mest solgte bil i mai…
13
USA mest solgte bil i mai…
14
Hvor skal oljeprisen?
15
Ingen endringer i de mellomlangsiktige utsiktene
16
Globalt tema: Hvor skal inflasjonen?
17
Veldig lave renter gjør inflasjonsutsiktene skumle
18
Disclaimer
This presentation has been prepared by Danske Markets for information purposes only and should be viewed solely in conjunction with the oral
presentation provided by Danske Markets. It is not an offer or solicitation of any offer to purchase or sell any financial instrument. Whilst reasonable care
has been taken to ensure that its contents are not untrue or misleading, no representation is made as to its accuracy or completeness and no liability is
accepted for any loss arising from reliance on it. Danske Bank, its affiliates or staff, may perform services for, solicit business from, hold long or short
positions in, or otherwise be interested in the investments (including derivatives), of any issuer mentioned herein. Danske Markets´ research analysts are
not permitted to invest in securities under coverage in their research sector.
This presentation is not intended for retail customers in the UK or any person in the US. Danske Markets is a division of Danske Bank A/S, which is
regulated by the FSA for the conduct of designated investment business in the UK and is a member of the London Stock Exchange.
Copyright (2008) Danske Bank A/S. All rights reserved. This publication is protected by copyright and may not be reproduced in whole or in part without
permission.
19