Anders Olsson, Riksantikvaren

«Semantisk revolusjon» hos
Riksantikvaren
- hvorfor, hvordan og hvilke muligheter gir
sammenkoblingene?
Carl Anders Olsson, Riksantikvaren
13. November 2015 – Kultur- og naturreisekonferanse, DOGA Oslo
Riksantikvaren – que?
• Direktorat for kulturminneforvaltning
• Faglig rådgiver for Klima- og miljødepartementet i
utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken
• Ca. 160 årsverk totalt
Bakgrunn i «Kunnskapsløftet for
Kulturminneforvaltningen»
• Åpne opp «siloene» og dele informasjon
• Samordne info fra flere kilder i et fellessøk
• Etablere plattform for å bygge nye tjenester
 Kunnskapsbasert forvaltning med vekt på likebehandling,
åpenhet og medvirkning
 «Distribuert» løsning på tvers av kulturminne-forvaltningen
(også åpen for allmenheten)
 Linked (Open) Data (LOD) valgt som tilnærming
 Deling og åpen data viktig (DIFI)
«Drivere» - krav fra omgivelsene
• Politiske krav
– Effektivisere, modernisere, fjerne tidstyver
– Digital kommunikasjon
• Organisatoriske krav
– Nye arbeidsformer
– Nye samarbeidspartnere
• Krav fra brukere
– Forventning om digitale tjenester
– «Det som ikke er tilgjengelig digitalt, finnes ikke»
Kulturminneportalen
- ny IT-arkitektur for kulturminneforvaltningen
- Hvordan vi deler og gjenbruker informasjon
- Hvordan vi utfører oppgaver sammen
- Riksantikvarens samfunnsrolle og tjenestetilbud
Handler altså like mye om utvikling av virksomheten(e)
som utviklingen av teknologi
Prinsippskisse for dataintegrasjon
Solr
(søkemotor
Askeladden
SDshare
P360
Antikvarisk
Arkiv
SD-share
Virtouso
Connectorer
og mapping
(triplestore)
mot kildedata
-Atom-feeds
-«live update»
Bildebase
7 interne
kilder
Samsøk
(internt)
SD-share
Virtouso
(triplestore)
SDshare
Vitenarkiv
Solr
Ordnøkkel
Agresso
SPARQL
(eksternt)
Fremtidsrettet systemforvaltning
Solr
(søkemotor
Askeladden
Antikvarisk
Arkiv
SD-share
Virtouso
Connectorer
og mapping
(triplestore)
mot kildedata
-Atom-feeds
-«live update»
Bildebase
7 interne
kilder
Sesam-søk
(internt)
Rapport Y
SDshare
P360
Websak
Vitenarkiv
Ordnøkkel
Agresso
Visma
Verktøy X
API/SPARQL
•
•
•
•
Felles datamodell (RDF)
Forenklet vedlikehold
Isolerte oppgraderinger
Historikk uavhengig av
sanering
• Bedre dekning av nye
behov
Relasjonsdatabase –> RDF-tripler
Mål for tjenestebygging
Få merverdi ut av informasjonen
Tilpasse til ulike «sluttbrukere»
Og slik oppnå «verdiskaping»
Verdiskapning – noen tanker
•
•
•
•
•
•
•
#på et brett – felles tilgang sparer tid
#runddans – via lenking (internt og eksternt)
#merverdi – fra kombinasjon av nøkkeldata
#kontekst – for hvert objekt (hvor er jeg?)
#struktur - i presentasjonen av innholdet
#klarspråk – ikke kun koder og forkortelser
#gjenbruksinfo – for å vite hva som presenteres hvor
(indre/ytre nav, gjenbruk, innsyn)
• #eksponering – viser på mangler/feil i dataene
(kvalitet, dataflyt, minimumsnivåer, dugnader)
Wikipedia
Wikidata
AskeladdenID
Grunnlag for lenker
• Askeladden ID
• Tilsagnsnr.
Musit
Gjenstander
Eksterne data
Interne data
Askeladden
Lokalitet
AskeladdenID
Askeladden
Enkeltminne
AskeladdenID
Antikvarisk
Arkiv og Fotoer
P360 Sak
(+org/personer)
P360 Dok.
(+org/personer)
AskeladdenID
Vitenarkivet
Artikler
Tilsagnsnr.
Agresso
Tilskudd
Grunnlag for sammenstillinger (og lenking)
• ID, geometri, sted(navn), Fylke, Kommune, Kirkesogn,
Matrikkelinformasjon ++
Mulige lenker
• Kontrollerte termer
i titler, Arter og
emner (samme?)
• Tekstanalyse
(nob/nno, stavfeil,
bøyning)
Tilgang viktig!
– DIFI’s rød, gul og grønn data
• Hva kan vi dele med hvem?
– Distribuert forvaltning
– Formidlingsløsning
• Datatilgang basert på roller
– “Mappa mi” for eiere?
– Kommunesider?
Wikimedia Commons CC-BY
• Datatilgang ut fra fokus
(forskning, gjenbruk, formidling osv.)
Tanker om merverdi og tjenestebygging
• Ulike “sluttbrukere” – ulike innholdsmodellering:
– Interne oppgavefokuserte brukere (kjapt utførende)
– Eksterne mer “utforskende” brukere (beriket info)
• Deling av data viktig
– Norge Digitalt, GPSer i skogsmaskiner (Skog og Landskap)
– ByggLett - selvbetjening for enkle byggsaker(KS/DiBK)
– RA pilot i nyttOEP hos DIFI (berikelse via lenkede åpne data)
• Bedre høsting av metadata ved innleggelse i kildesystemene?
• Berike kilder og gjenbruke navet (Kulturminnesøk)
Et “nygammelt” Kulturminnesøk
- samme lenkede data
men presentert og
“knadd” på annen måte
- beriket fra brukerne
og fra andre kilder
- “relevant” data tilbake
til det indre navet
(forvaltningsberikelse)?
En “beriket” OEP?
Metamodell for kulturminnedata
(foreslått for MOV-databasen)
kulturminner
personer/
organisasjoner
involverer
deltar i/
utfører
er av
type
hendelser
når
dokumenteres i
tidsrom
hvor
saker/foto
steder
Basert på ISO-21127 (2014) ICOM-CIDOC Conceptual Reference Model (cidoc-crm.org
Takk!
Carl Anders Olsson, Riksantikvaren
13. November 2015 – Kultur- og naturreisekonferanse, DOGA Oslo