Hormonsystemet og nervesystemet

Nervesystemet
9 klasse naturfag
Bjørn-Erik Skjøren

Før vi begynner med detaljer skal vi først
skaffe oss en oversikt over nervesystemet
hos mennesket
◦
◦
◦
◦
Litt informasjon om evolusjon og fellestrekk
Inndeling av nervesystemet
Video om «Hormonsystemet og nervesystemet
Et enkelt forsøk
Oversikt

Naturlig å se litt på likheter og forskjeller
◦ Nerveimpulser – hurtig
informasjonsutveksling/ordre. Følger
nervebanene
◦ Hormonsystemet – langsommere
informasjonsutveksling/ordre . Følger
blodbanene
◦ Video: Hormonsystemet og nervesystemet
Hormonsystemet og
nervesystemet
Nervesystemet
Sentralnerve
Det perifere
systemet
nervesystem
Nervesystemet - oversikt
Hjernen
2. Lillehjernen
3. Ryggmarg
1.
SNT - SentralNerveSystemet
Nerver utenfor SNS
 DPN er todelt

◦ Det somatiske nervesystem
◦ Det autonome nervesystem
 Det sympatiske ns
 Det parasympatiske ns
DPN – Det Perifere Nervesystem
Sympatisk - Stresssituasjon
Parasympatisk - Hvile
Utvider pupillen
Trekker sammen pupillen
Øker hjertets frekvens/kraft
Reduserer hjertets frekvens/kraft
Utvider luftveiene
Trekker sammen luftveiene
Reduserer spyttmengden
Øker spyttmengden
Reduserer tarmbevegelser,
slimproduksjon og strammer
anus
Øker tarmbevegelser,
slimproduksjon og løsner anus
Blæren slapper av og
lukkemuskel i urinveiene
strammes
Blæren trekkes sammen og
lukkemuskel i urinveiene slapper
av
Slår av/reduserer det som ikke er
nødvendig for flukt/kamp. Øker
det som er nødvendig for
flukt/kamp
Reduserer funksjoner som har
vært i stressmodus. Normalstiller
fordøyelse, urinveier og
endetarm
Sympatisk vs parasympatisk