Jordskorpen - Elverumskolen

Jordskorpen
Jordskorpen
• Jorden under oss beveger
seg hele tiden.
• Bevegelsene foregår svært
sakte.
• Hadde vi hatt mulighet til å bli
hundre millioner år, ville vi selv
ha opplevd at grunnen under
oss beveget seg og forandret
vår klode.
Jordens bevegelser gjør
at fjellkjeder og daler blir
til, at vulkaner oppstår og
at jordskjelv skaper store
ødeleggelser.
Foto: Nasa
Jordskorpen
• Jorden er oppbygd av
flere lag.
Jordskorpen
Øvre mantel
Nedre mantel
Ytre og indre kjerne
• Jordskorpen er den ytre
del av jorden.
• Under jordskorpen finner
vi mantelen.
• Tykkelse: fra 5 til 65
kilometer.
• Tykkelse: 2 900
kilometer.
• Seigtflytende materiale.
• Bevegelige plater. Platene
kalles kontinentalplater
og havbunnsplater.
• Årsak til blant annet
fjellkjeder, jordskjelv og
vulkanisme.
Jordskorpen
• Jordskorpen består av
plater som beveger seg.
• Vi kan sammenligne den
med en fotball
• Jordens ytterste lag satt
sammen av en rekke
plater
• Noen av platene ligger
under kontinentene.
• Andre
seg under
Platenebefinner
ligger på mantelens
øvre lag. Siden denne delen av mantelen er
seigtflytende, vil også platene forflytte seg med strømmen – ca 2-15
havområder.
centimeter i året, .
Jordskorpen
• Verden så annerledes ut
for 200-300 millioner år
siden.
• Den gang lå jordens
kontinenter tett samlet.
• Superkontinentet Pangea
sprakk opp som en følge
av platedriften.
Jordskorpen
• For 50 millioner år siden
kolliderte de to platene
som India og Asia ligger
på.
• Dette medførte et
voldsomt press.
• Store mengder masse
ble presset opp og det
ble dannet fjell.
• Fremdeles vokser
Himalaya noen få cm i året.
Foto: Dan Kamminga
Sammenstøtet resulterte i fjellkjeden Himalaya. Her finner vi flere av
verdens høyeste fjell.
Jordskorpen
• Noen steder har det blitt
dannet nye landskap når to
plater har beveget seg fra
hverandre.
• Rødehavet oppstod når to
plater begynte å drive fra
hverandre.
• Dette skapte et landskap
med dype daler.
Med tiden ble dalene fylt med havvann. På denne måten ble
Rødehavet til.
Foto: Nasa
Jordskorpen
• Avstanden mellom Amerika og
Europa/Afrika øker stadig.
• Når platene beveger seg fra
hverandre, oppstår det sprekker.
Herfra strømmer det ut lava fra
mantelens øvre lag.
• Oppstår nye øyer i havet.
• 1960-tallet, øya Surtsey oppstod
utenfor Island.
• Tidligere platebevegelser: Jan
Mayen oppstod.
Undersjøiske vulkanutbrudd har medført at en rekke nye øyer har
oppstått.
Jordskorpen
Bruce McAdam
michael clarke stuff
michael clarke stuff
Worldtraveller
michael clarke stuff
Surtsey utenfor kysten av Island. Øya oppstod som en
følge av undersjøiske vulkanutbrudd.
Jordskorpen
•
•
•
•
Hvordan vet vi at platene forflytter seg?
Like fossiler er funnet på forskjellige steder.
Fjellkjeder på svært forskjellige steder er ganske like.
Havbunnen er yngre enn fastlandsskorpen.
Satellitters målinger viser også at kontinentene beveger seg.
Eks: Sør-Amerika forflytter seg 20 centimeter lenger bort fra Afrika, hvert
år.
Jordskorpen
• Noen ganger oppstår det
uroligheter langs platenes
kanter.
• Dersom to plater kolliderer, vil
det kunne bli et voldsomt trykk av
magma under jordoverflaten.
• Magmaen stiger opp gjennom et
vulkansk kraterrør.
• Hvis trykket er høyt presses
magmaen opp til overflaten
Magma er den massen som trenger opp gjennom jordskorpen.
Jordskorpen
• Det finnes i dag om lag 500
aktive vulkaner på jorden,
• Aktiv: dersom den har hatt
utbrudd de siste 10 000
årene.
• Mange mennesker bor i
nærheten av en aktiv
vulkan.
• Jorden rundt en vulkan er
ofte svært fruktbar – aske er
næringsrikt.
For 2 000 år siden hadde
vulkanen Vesuv et utbrudd
som begravde den romerske
byen Pompeii.
• Jordskjelv langs plategrensene oppstår når platene gnisser og
berører hverandre i ulike retninger.
• Et jordskjelv varer som regel ikke lenger enn et par minutter. Noen
er små og kan knapt nok merkes. Andre skjelv kan skape enorme
ødeleggelser på natur og bebyggelse.
• Når platene rister: denne bevegelsen merkes best i områder nær
skjelvets senter.
• Etterskjelv.
• Menneskeliv kan gå tapt
Jordskorpen
• A)Jordskorpen er i stadig
bevegelse, slik at det langsomt
bygges opp kraftige
spenninger inne i skorpen.
• B) Kreftene nedenfra strekker
og bøyer på platene
• C) Til slutt må platene gi etter
fra trykket. Dette gjør at de
rister.
Foto: Hey Paul
Jordskjelv måles på Richters
skala 2-9
Jordskjelv.no
Jordskorpen
Richters skala:
Styrke
Virkning
Mindre enn 3
Ikke merkbart. Registreres bare på
instrumenter
3,0 - 5,4
Lett til sterkt. Merkbart. Mindre skader.
5,5 - 6,0
Meget sterkt. Skader på bygninger.
6,1 - 6,9
Voldsomt. Bygninger styrter sammen. Store
ødeleggelser.
7,0 - 7,9
Ødeleggende. Få bygninger står. Jorden
sprekker. Jordskred.
Over 8,0
Katastrofalt. Total ødeleggelse forekommer.
Jordskorpen
•
•
•
•
•
En tsunami er en bølge som kan
oppstå på grunn av undersjøiske
jordskjelv, ras eller at plater
kolliderer.
Når tsunamien derimot kommer inn
på grunt vann, bremses den og
dermed blir bølgen både kortere og
høyere; flere titalls meter.
En kjempebølge skyllet over store
områder i Sørøst-Asia i 2004
Nesten 300 000 mennesker døde.
Jordskorpen revnet over en
strekning på 1 200 kilometer
Jordskjelvet som utløste tsunamien målte 9,0 på Richters skala.
Jordskorpen
Bilde:
Lenke:
Rettigheter:
Atlanterhavsryggen
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Atlantic_Ocean_surface.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/public_domain
Surtsey
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Surtsey_eruption_1963.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/public_domain
Surtsey1
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Surtsey_eruption_1963.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/public_domain
Surtsey2
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Surtsey_from_plane,_1999.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Surtsey3,4,5
http://www.flickr.com/photos/michaelclarke/sets/72157602073692928/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
Surtsey6
http://www.flickr.com/photos/bruce_mcadam/2386561519/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
Bevis
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlankMap-World.png
http://en.wikipedia.org/wiki/public_domain
Pompeii
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Pompeii_the_last_day_1.jpg
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Pompeii_the_last_day_1.jpg
Vulkan
http://farm3.static.flickr.com/2150/2248479722_2aa84f5fe8_b.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Jorden
http://farm3.static.flickr.com/2084/2222523486_5e1894e314.jpg?v=0
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Jorden, animasjon
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:2004_Indonesia_Tsunami_Complete.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/public_domain
Pangea
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Pangaea.png
http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License
Himalaya
http://farm2.static.flickr.com/1031/955938304_f89fdc87c8_b.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Rødehavet
http://farm1.static.flickr.com/196/491430005_f55287daed.jpg?v=0
http://en.wikipedia.org/wiki/public_domain
Vulkan
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Destructive_plate_margin.png
http://en.wikipedia.org/wiki/public_domain
Jordskjelv
http://flickr.com/photos/heypaul/1428681/sizes/o/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Jordplater
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Tectonic_plates_%28empty%29.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/public_domain
Lava/magma
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Pahoehoe_toe.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/public_domain