Naturfagspresentasjon 3

Geologiske tidsskalaen
Kambrium, karbon, kritt, tertiær og kvartær
Kambrium

Tidsepoke:



Dyreliv:

Ingen liv på land

Mye liv i sjøen (trilobitt, maneter)
Planteliv:


543-500 mill år siden
Alger og enkelte sopper i havet
Klima:

Varmt, ørken, ingen is
Karbon

Tidsepoke



Dyreliv

Virveldyr, amfibier, krypdyr og
insekter

Blekkspruter, fisk
Planteliv


350-280 mill. år siden
45 m høye trær som var bregner,
jorda ble grønn
Klima

Varmt og fuktig (regnskog i dag)

Sumper og myrer
Kritt

Tidsperiode



Dyreliv

Dinosaurene regjerer jorda

Dør ut i denne perioden
Planteliv


140-66 mill. år siden
Blomsterplanter kom til
Klima

Veldig varmt
Dinosaurene dør ut – hvorfor?

To hovedteorier:

1. Miljøet forandret seg


Kontinenter beveget seg, kaldere
vintrer, skogen ble annerledes,
planteteterne fikk uvant mat pga
dette.
2. Brå død fra verdensrommet

Jorda blir truffet av en
meteroittsverm eller
kjempemeteor. Førte til at jorda
ble dekket av en sky av støv og sot
som førte til at sollyset ble borte
og alt ble mørkt og kaldt..
Tertiær og kvartær – mennesket kommer

6-8 millioner år siden til i dag

Menneske

Oppreist og hendene fri

Tommelfinger motsatt fra de andre
fingrene (mulig å lage og bære
redskaper

Høyt utviklet hjerne

Bevissthet, fornuft og språk

Teknologiske hjelpemidler

Felles stamfar med sjimpanser (99% likt
arvestoff)

Utvikling gjennom alle årene

Homo sapiens (det tenkende mennesket)
Toumai og Lucy
(tertiær-tiden)

Toumai er det eldste fossilet som kan
være et tidlig steg mot menneske.

Hodeskalle funnet i Tchad.

7 millioner år gammel

Like stor som sjimpansehjerne, men
hadde trekk som viste at den gikk på
2 bein.

Lucy er et skjelett av en dame som
ble funnet i Etiopia for 3,2 mill år
siden

Hodeskalle og 40% av skjelettet er
funnet og viser at hun gikk oppreist.
Menneskeaper fra kvartær-perioden




Homo ergaster

2 mill. år siden i afrika

Like høye som oss og like stor hjerne

Lagde fine redskaper av stein, knokler
og brukte ild.
Homo erectus

Skjelett som ligner på ergaster og er
funnet i Kina.

Det oppreiste mennesket

Yngste funn er bare 50 000 år gamle
Homo neanderthalensis

Europa og vest-asia

200 000 til 30 000 år gamle

Levde under istidene og hadde kraftig
kropp tilpasset kulde
Homo floresiensis (hobbit)

Indonesia

12 000 år siden

Veldig små
Det moderne mennesket
Homo sapiens

Eneste gjenlevende av
menneskeslekta

160 000 år til i dag

Mest berømte sporene er malerier
av Cro-Magnon mennesket.

Sammenlikning av menneskearter
og aper kan vi tenke oss et tre med
greiner