Organisasjonskart, Etat hjemmesykepleie

ETAT HJEMMESYKEPLEIE 2015
Etatsleder
Wenche Halvorsen
Fagrådgiver
Fagkoordinator demens
Virksomhet Nord
Virksomhet Syd
Nina Waagbø
Atle Grønneberg
Holmen Myragt.2
Smedbakken
Omsorgsbolig
Grønlien Bosenter
Glemmengt. omsorgsbolig
Team 1 Nord
Cicignon Bosenter
Smertulia
Prestegårdsjordet
Team 1 Syd
Virksomhet Øst
Thorstein
Olaussen
Borgarveien 1 og 3 (Østsiden
Eldresenter)
Faunsvei 1- 8—10 - 12
Team 1 Øst
Virksomhet Vest
Fellestjenester
Ragnhild Dahle
Anne J. Skauen
Lerkeveien omsorgsboliger
Fjeldberg - omsorgsboliger
Team 1 Vest
Natt-patruljen
BPA
Østsiden
Team 2 Syd
Team 2 Øst
Team 2 vest
Holmen
Glemmen
Team 3 Nord
Team 3 Syd
Team 3 Øst
Heidi Aamodt
Manstad omsorgssenter
Slevik omsorgssenter
Dagsenter for eldre
Team 2 Nord
Virksomhet
Ressursenhet
Team 3 Vest
+HUSET