Pres Hib omsorgsteknologi

Omsorgsteknologi
ved HiB
Teknologi i helse og omsorg
Sturle J Monstad
Prosjektleder
Omsorgsteknologi på HiB
THOM-prosjektet AHS+AIØ
Teknologi i Helse og OMsorg
Prosjektleder: Sturle J. Monstad
Prosjektgruppe og Styringsgruppe
Videreutdanning i
omsorgsteknologi
for helsepersonell
Ansvarlig:
Mari S. Berge
Inst. for sykepleie
Omsorgsteknologilaboratorium
Ansvarlig:
Thomas Aasebø
Institutt for elektro
Sturle J Monstad
Forskningsprosjekt
Lindåsprosjektet
Mari S Berge
Omsorgsteknologikonferanse
RADCARE
Knut Øvsthus
Inst. for Elektro
Ansvarlig:
Sturle J. Monstad
Prosjektleder for
begge:
Frode F. Jacobsen
Senter for
4
Videreutdanning
•Omfang: 0,5 år
•15 studiepoeng
•Deltid 50%
•Opptakskrav
› 3-årig helse- eller sosialfaglig profesjonsutdanning på bachelornivå.
Andre med relevant høgskole- eller universitetsutdanning kan også
vurderes. Minst ett års relevant praksis etter fullført utdanning.
Mål
•styrke helsepersonells kompetanse innen anskaffelse, bruk og
konsekvenser av omsorgsteknologi.
•stimulere til fagkritiske holdninger når det gjelder utvikling og
bruk av teknologiske løsninger
•studiet skal kvalifiserer til å delta i planlegging og gjennomføring
av teknologiprosjekter
Forskning
•RADCARE
•Lindåsprosjektet
RADCARE
• Fall deteksjon er problematisk
• Radar har potensiale til å registrere om en person har falt
• HiB og Warsaw University of Technology samarbeider om å forske på
anvendelsen av denne teknologien til falldeteksjon
• EØS-midler
• AI+AHS / Senter for omsorgsforskning
Lindåsprosjektet
• Samarbeid mellom:
• HiB
• Senter for omsorgsforskning
• Lindås kommune
• Tunstall
• Undervisningssenter for sykehjem og hjemmetjenester
• Regionalt forskningfond
Lindåsprosjektet
• 3-årig prosjekt
• Største utprøving av omsorgsteknologi i norsk kommune
• Gir viktige erfaringer fra norske forhold
• Sammenlikningsgrunnlag for andre kommuner
• Teknologien til inntil 250 brukere i Lindås kommune.
• 15-20% teknologi, 80-85% organisering
• Effekt på organiseringen av hjemmetjenesten?
Tekst fra Mari S. Berge
Omsorgsteknologilaboratoriet
• Sensorer for ”smarte hjem”
• Monitorering
• Video kommunikasjon
• Blodsukker /kliniske målinger
• Kroppssensorer
• Automatisk dosering av medisin/insulin
• Toalett med vask og tørk
• Automatisk dosett med alarm
• Spill med kognitiv evaluering
• Automatiske døråpnere med fjernkontroll
Omsorgsteknologikonferansen 19 mai
Fylkeseldrerådet
13
Vil du vite mer?
• Søk etter «omsorgsteknologi» på
www.nrk.no (Puls)
• www.hib.no/omsorgsteknologi
• E-post; [email protected]