Economics

ECONOMICS (ECN)
Masterdagen, April 15, 2015
Profilkoordinator, Kurt R. Brekke
Hvorfor studere Economics?
• “Economics is key to understanding
the economy and business!”
• Sterk tradisjon ved NHH
- Agnar Sandmo (Public economics)
- Victor Norman (International trade)
- Finn Kydland (Macroeconomics)
• Topp internasjonal forskning
- Choice Lab (Atferdsøkonomi, eksperiment)
- CELE (Center for empirical labor economics)
2
Hva tilbyr Economics profilen?
• Obligatoriske kurs som gir
- Grunnleggende trening i teori og metode.
- Ferdigheter til å gjennomføre kvantitative analyser.
• Valgfrie kurs som gir
- Mulighet til å fordype seg i emner av interesse.
- Innsikt i anvendelser innenfor ulike fagområder.
• Avanserte kurs som gir
- Sterke metodiske ferdigheter
- Mulighet til spesialisering innen fagområde
- Kvalifisering for Research distinction
3
Obligatoriske kurs
• Macroeconomics (Thøgersen, Doppelhofer)
- Økonomisk vekst, konjunktursykler
- Inflasjon og sysselsetting
- Penge- og finanspolitikk
• Microeconomics (Kristiansen, Schroyen)
- Etterspørsel, konsumentatferd,
- Konkurranse og bedriftsstrategi
- Eksperimenter
• Econometrics (Balsvik, Nilsen)
- Regresjonsanalyse og identifikasjon
- Paneldata-metoder
- Labøvelser og opplæring i Stata
4
Valgfrie kurs
• Atferdsøkonomi
• Makroøkonomi
• Internasjonal økonomi
• Miljø- og ressursøkonomi
• Næringsøkonomi
• Offentlig økonomi
• Arbeidsmarkedsøkonomi
• Økonomisk historie
5
Tre (høy-)aktuelle tema
• Oljefondet har nå en verdi på over 7000 mrd. NOK og nå
vurderes retningslinjene for forvaltningen.
- Er dagens handlingsregel fornuftig eller bør denne justeres? Bør Stortinget øke
mulighetene for investering i eiendom og infrastruktur?
• Norge har som et av de første land i verden innført
kjønnskvotering i børsnoterte selskaper.
- Hvilken effekt har dette på kvinners lønnsutvikling og muligheter til
lederstillinger? Og hva med selskapenes verdiutvikling?
• Dagligvaremarkedet har opplevd store struktur-endringer
de siste tiårene.
- Var det fornuftig å tillate salg av ICA til Coop? Hvilke effekter har dette for
vareutvalg og priser på dagligvarer?
6
VIL DU VITE MER?
STIKK INNOM LAB 1!
KL. 1230 — 1300
KL. 1315 — 1345
7
Presentasjon Economics profil
1. Macroeconomic Theory and Policy (Øystein)
2. Applied Microeconomic Theory (Eirik)
3. Econometric Techniques (Ragnhild)
4. Valgfrie kurs (Kurt)
5. Spørsmål?
8
Macroeconomics – in the «ECN» profile
• Courses in i macroeconomics
- Macroeconomic Theory and Policy, mandatory for the
ECN profile
- Business Cycle Analysis
- Long Term Macroeconomic Analysis
- International Macroeconomics
- Additional specialised courses (held in Norwegian):
• Penger og bankvesen
• Krakk og kriser
9
Master courses in macroeconomics –
main features
• Modern macroeconomics
- Microfoundations
- Intertemporal models
- An ongoing debate between the agenda-setters in the field
• Relevance
- Interaction macroeconomic developments vs. private businesses as well
as the public sector
- A global focus
- Policy analysis
- Macroeconomics & finance
• 3 cases – capturing recent or present issues…
- The stock market and the business cycle
- Effect of 9/11….
- Europe: A business cycle problem or a negative shift in the trend….?
10
Case 1:The stock market and the business cycle
11
Case 2: Effect of 9/11
12
Case 3: Trend or cycle…, what policies are needed?
13
….different in China (and in Norway of course…)
Source: Swedbank
14
Applied Microeconomics
• Kina blir rikere – hvilke varer blir mer etterspurt?
• Hvordan kan vi bruke variasjon mellom deler av
Kina til å finne ut prisfølsomhet (elastisitet)?
15
Applied Microeconomics
• Hvor risikoavers er den norske befolkningen?
- Hvordan kan vi måle dette?
- Hva velger vi? Forsikring/usikre jobber/egen bedrift?
- Tar vi mer risiko når vi er rikere?
• Offentlige goder – rent luft og forsvar – hvor mye skal vi
bruke?
16
Applied Microeconomics
• Markeder med strategiske kjøpere og selgere
1. Budgivning i auksjoner (salg av hus eller bygging av
oljeplattformer)
2. Strategisk prising – kan priser signaliserer lave kostnader og
skremme konkurrenter?
• Fordeler med å ha samme kontraktspartner?
- Hvorfor holde fast på samme leverandør?
• Salg av varer når kjøper ikke kan observere kvalitet
17
Applied Microeconomics
To deler:
1.
Intro av klassisk mikro og anvendelse
2.
Strategisk adferd
Klasseromeksperimenter
Får deg til å tenke på avveiningene
Svakheter og styrker i teorimodeller
Gir deg verktøy til senere kurs:
Storting vs. Norges Bank: strategisk spill?
Klimaforhandlinger: forhandlingsstrategier?
Strategiske investeringer produktutvikling: førstetrinnfordeler?
Redusert skatt på frukt og økt skatt på diesel: virkninger?
Økt mulighet for midlertidige ansettelser: virkninger?
18
ECN 402 Econometric techniques
• Topics: ordinary least square regression, panel data
techniques, time series, instrumental variables
• Introduction to STATA (a state of the art statistical software)
• Focus on applying techniques using real data and examples
• 5 lab session with good mentoring capacities
• Basis for more advanced courses in econometrics:
- ECN430: Econometric methods and applications in macroeconomics and finance
- ECO433: Empirical methods for causal analysis
• Important basis for some of our other ECN courses and the
master thesis
- Labour Economics
- Behavioural Economics
-…
19
ECN402: Course ambition
• What can you do?
- interpret the results of empirical analysis
- use software to handle data and conduct econometric analysis
- make justified choices between competing regression models
- read and understand empirical papers
- write an empirical master thesis
• What do you know?
- the assumptions of econometric models
- the prerequisites for the more advanced courses in econometrics
20
ECN402: Course structure
• Stata labs
- 5 labs
- 3-4 assignments
- Feedback on written assignments
- Hands-on experience with handling data and using Stata
• Exam
- Take home exam in groups (40%)
- 3 hour final exam (60%)
• Teaching
- Part of the course uses a type of “flipped” classroom structure with
screencast videos to watch before class
- Part of the course uses the traditional “lecture” format.
21