Urbanisering * arealplanleggingens Kinderegg

Urbanisering –
arealplanleggingens Kinderegg
Grønn frokost 26.8.
Elin Schanche
Den store utfordringen fremover:
Å takle befolkningsveksten!
?
?
92,5%
7,5%
80%
70%
Matfylket Rogaland
20%
Vi er Norges spiskammers
Langsiktig grense
for landbruk
Urbanisering og tettstedsutvikling –
arealplanleggingens Kinderegg
1. Miljøvennlig
2. Kostnadsbesparende
3. Beste virkemiddel for å verne jord
Foto: Fylkesmannen i Rogaland
Verdien av bynært landbruk
• Skaper mangfold
• Vi trenger grøntområder
• Tar vare på matjorda og matproduksjon
Foto: Fylkesmannen i Rogaland
Landbrukets uutnyttede potensiale
Foto: Jarle Aasland
•
•
•
•
Gardsutsalg
Besøksgarder
Grønn omsorg
Bylandbruk
Landbruk + Byen = Sant