CSP Norge - TechNet Blogs

Cloud Solution
Provider (CSP)
program
Et program for å levere
Microsofts skytjenester og
samtidig eie kundeforholdet
“end-to-end”.
CSP gir Microsofts partnere muligheten til…
Pakketere, sette egen
pris, betingelser og
fakturere kunden
direkte
Direkte provisjonere og
administrere sluttkunder
(gjennom portal og APIer)
Være kontaktpunkt for kunden
1
2
3
4
Microsoft skytjenester
device, application
& identity
management
customer
engagement
backup & recovery
email + collaboration
+ productivity
connectivity
voice, internet
& data
cloud storage
mobile devices
device, application
& identity
management
customer
engagement
Enterprise
Mobility Suite
Microsoft
Dynamics CRM
Online
backup & recovery
email + collaboration
+ productivity
connectivity
cloud storage
voice, internet
& data
Lumia
mobile devices
CSP Tier-2, the easy way
• De samme fordelene som Tier-1, men
ingen krav for å bli med
• Hjelp fra Tier-2 resellers på alt fra
provisjonering til support, fakturering
og administrasjon av kunder
• Ikke nødvendig med upfront
investeringer
• Crayon, Also og Techdata tilbyr
Microsoft partnere CSP på Tier-2 i
Norge
1-Tier Direct
2-Tier Indirect
MSFT
MSFT
Cloud Solution
Provider
2T Cloud Solution
Provider
Reseller
Customer
Customer
Ønsker du mer informasjon?
•
•
Kontaktinformasjon
• ALSO: John Christian Nilsen, tlf
ALSO:
+47 48 01 89 15:
•
Webinar hver tirsdag kl. 09.00-09.30.
[email protected] web:
Påmelding her.
http://www.alsocloud.no/
Crayon:
•
Webinar 17.11.15 kl. 09.00-10.00
• Crayon: Kim Grythe, tlf: +47 905
Påmelding her
66 078 [email protected]
•
Seminar, 03.12.15 kl. 08.30-12.00 hos
web: http://www.crayon.com/nbNO/cloud--licensing/cloud-Microsoft, Lysaker Torg 45. Påmelding
service-providerservices/crayonher.
cloud-solution-program/
•
Tech Data:
•
Webinar, 26.11.15. kl. 09.00-10.00.
Påmelding her.
• Tech Data: Aleksander Olsen, tlf:
+47 22 89 71 78:
[email protected]
web: http://www.techdata.no
[email protected]
MSU 2015
697 søkere
210 kvalifiserte
50 ansatte kandidater
26 partnere
7 spesialiseringer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Deltagelse med Microsoft på roadshow
Annonsering
Co-branding med Microsoft
Møte med rekrutteringspartner
Screening av søknader
Førstegangsintervju
Kandidatportal
Seks ukers kurs og kursmateriell
To sertifiseringer
Kick off og graduation
Pris per kandidat 89 000 NOK*
* 80% ved bestilling av kandidat og 20% ved ansettelse av kandidat
Wanted – Future brains of the industry
• Stand og bedriftspresentasjoner
• Besøker de fleste tekniske universitetene og høyskolene
• Partnerlogoer alltid representert
• Co-branding med Microsoft
• Direkte kontakt med studenter
• Mulighet for å holde partnerpresentasjon og
promotere egen bedrift sammen med MSU
• Ca 18 skolebesøk planlagt for MSU 2016
• Over halvparten av alle søkerne har snakket med oss
på stand eller deltatt på bedriftspresentasjon
www.microsoft.no/university
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
Rekruttering
Annonsering
Kurs/Sertifiseringer
Eksamen
Roadshow
Totalt
Pris MSU
NOK pr. årsverk
Spesialiseringer 2016
Office 365/Sharepoint
Cloud Infrastruktur
Dynamics CRM
ERP
Dynamics AX
BI
Business Intelligence
Utvikling .Net
Carine Blyverket
Bjørn Tollevsen
Karl Bjarne Westby
Enda Flynn
David Orlander
Anders Gill/Einar
Ingebrigsten
Dynamics NAV
Bjørn Tollevsen
Påmeldingsfrist 30. november 2015
Returnere påmeldingskjema og
møte rekrutteringspartner
Være med på MSU Roadshow?
Ansettelsesfrist 20. april 2016
Ta kontakt med Maria Hope
[email protected]
926 33 143
Glasspaper People og Microsoft University
• Glasspaper People hadde ansvaret for alle søkere til MSU i 2013/14/15 og
nå i 2016.
• Møter påmeldte partnere for kartlegging av behov og preferanser
• Utformer annonser til MSU sammen med Microsoft
• Deltar med partnere og Microsoft på skolepresentasjoner
• Pre-screener søkere, gir avslag og innkaller kandidater til intervju
• Gjennomfører førstegangsintervju og selger inn MSU til kandidatene, samt gir råd om hvilke
linjer kandidatene er mest aktuelle for
• Lager intervjusammendrag, samler inn vitnemål, attester etc. - deler dette med partnerne som
da gjennomfører den resterende delen av rekrutteringsprosessen
• Jobber med å holdte kandidatene interesserte for å minimere sannsynligheten for at de ikke
sier ja til andre arbeidsgivere enn MSU-partnere