Kjemi- det periodiske system

Noen viktige ord du må lære og forstå:
en kjerne
et skall
en type
et system
lurt, smart
et antall
å reagere
en reaksjon
en egenskap
å bevege
å bevege seg
Her ser du mange typer frukt.
ALT I VERDEN ER BYGD OPP AV ATOMER: MENNESKER,
PLANTER, DYR, STEINER, VANN….
ET ATOM ER SÅ LITE AT DU IKKE KAN SE DET I ET LYSMIKROSKOP.
Det finnes nesten 100 forskjellige typer atomer i naturen,
men mennesker har også klart å lage noen typer. En type
atom kaller vi ET GRUNNSTOFF. Hvert grunnstoff er
forskjellige fra andre grunnstoff. På bildet under ser du 4
forskjellige grunnstoffer.
En russisk mann som het Mendelejev laget et system for de
forskjellige typene atomer, for de forskjellige grunnstoffene. Vi
kaller dette systemet DET PERIODISKE SYSTEM.
ET ATOM ER BYGD OPP AV ELEKTRONER, PROTONER OG
NØYTRONER. PROTONER OG NØYTRONER ER INNE I KJERNEN.
ELEKTRONENE GÅR RUNDT KJERNEN. Her ser du et oksygenatom. Det har 8 protoner og 8 nøytroner i kjernen, og 8
elektroner som går rundt kjernen.
Gull er også et grunnstoff. Her ser du et gull-atom. Det har
79 protoner i kjerner og 79 elektroner som går rundt. Det
har også nøytroner ser du.
I en gull-ring er det
mange, mange,
mange tusen
milliarder gullatomer.
DET PERIODISKE SYSTEMET.
Mendelejev laget et lurt system. Han bestemte at antall
protoner i kjernen skulle bestemme hvor atomet skulle være i
systemet. Grunnstoffet Hydrogen har 1 proton i kjernen. Derfor
står dette grunnstoffet først i det periodiske system. Helium
har 2 protoner – helium har derfor plass nummer 2. Oksygen
har 8 protoner – derfor plass nummer 8.
Atomnummer
SYMBOL
NAVN
Hydrogen har atom-nummer 1. Symbolet for hydrogen er
H.
ATOMENE REAGERER MED ANDRE TYPER ATOMER. SLIK LAGER
ATOMENE NYE STOFFER.
VANN er en
reaksjon
mellom
hydrogen og
oksygen. 2
hydrogenatomer og 1
oksygen-atom
lager 1 vannmolekyl. I et
glass vann er
det mange
milliarder
vannmolekyler.
Men atomene har så
forskjellige egenskaper!
Noen reagerer veldig lett
med andre atomer, mens
andre bare vil være alene.
Dette vil jeg også prøve å
vise i systemet mitt.
Derfor lagde Mendelejev et system som også forteller hvordan
grunnstoffene reagerer med andre grunnstoffer. Systemet
forteller litt om egenskapene til et grunnstoff. Har f.eks.
grunnstoffet denne egenskapen: Det reagerer lett med andre
grunnstoffer.
Dette er et LITIUM
atom. Et litium atom vil
veldig gjerne være
sammen med vann og
andre stoffer. Dette
atomet reagerer lett
med andre stoffer.
Alle grunnstoffene med rød farge har samme
egenskap. Hvilken egenskap? De reagerer lett
med andre stoffer, for eksempel vann. Derfor
satte Mendelejev disse stoffene under
hverandre.
HVORFOR VIL NOEN ATOMER VÆRE SAMMEN MED ANDRE?
HVORFOR REAGERER DE SÅ LETT MED ANDRE ATOMER?
Her ser du Litium-atomet
igjen. Protonene og
nøytronene ligger i
kjernen. Elektronene går
rundt i kjernen i et skall.
Du kan se at Litium har 2
skall rundt kjernen. I skall
1 er det 2 elektroner. I
skall 2 er det 1 elektron.
Her ser du et ARGONatom. Hvor mange skall
ser du? Hvor mange
elektroner er det i de
forskjellige skallene?
Naturen er laget slik:
Et atom ønsker å ha 2
elektroner i det innerste skallet
Et atom ønsker å ha 8
elektroner i de andre skallene.
Da er atomet fornøyd.
Argon er heldig: Argon har 18
elektroner: 2 elektroner i det
innerste skallet, 8 elektroner i
det neste, og 8 elektroner i det
ytterste skallet.
Vi kan si at Argon-atomet er
fornøyd med å være alene.
Hydrogen-atomet er ikke så
fornøyd. Hydrogen har atomnummer 1. Det betyr at
hydrogen bare har ett elektron.
Hydrogen ønsker å få ett
elektron mer.
Men to hydrogen-atomer
kan hjelpe hverandre. De
kan dele elektronene de
har. Da får begge de to
atomene 2 elektroner.
Elektronene beveger seg
veldig fort, derfor tenker
hvert atom at de har to
elektroner.
Når flere atomer går
sammen slik, kaller vi det
et molekyl.
Dette vil jeg ta med i mitt
system. Atomene som
reagerer lett med andre
atomer, skal ha EN plass i mitt
system. Atomer som ikke vil
reagere med andre, skal stå et
annet sted i det periodiske
systemet. Jeg vil også tenke
på hvor mange skall atomene
har.
Hvor mange
skall har
atomene i
denne
rekken?
Hvor mange elektroner har
atomene i denne rekken i
det ytterste skallet sitt?
Periode 1:
atomer med
ett skall.
Periode 2:
atomer med 2
skall.
Periode 3:
Atomer med 3
skall
Gruppe 1:
1 elektron
I ytterste
Skall
gruppe2:
gruppe 17: Gruppe 18:
2 elektroner 7 elektroner Det ytterste
i ytterste
i ytterste
skallet
skall
skall
er fullt
I gruppe 8 finner vi atomer med fullt ytterste skall. Disse vil ikke
reagere med andre atomer. Vi kaller dem edel-gasser.
Mye å huske? Prøv å lære:
Grunnstoffer i periode 1 har
Grunnstoffer i periode 2 har
Grunnstoffer i periode 3 har
Grunnstoffer i periode 4 har
Grunnstoffer i periode 5 har
Grunnstoffer i periode 6 har
Grunnstoffer i periode 7 har
1 skall.
2 skall.
3 Skall
???
???
???
???
Her ser du et gull-atom. Det har
navnet Au. Hvor mange skall?
OK. Hvilken periode skal Au stå i?
Gruppene forteller HVOR MANGE ELEKTRONER et grunnstoffatom har det ytterste skallet sitt.
Gruppe 1: har 1 elektron i det ytterste skallet
Gruppe 2: har 2 elektroner i det ytterste skallet
Gruppe 3-12 kan du glemme. Disse gruppene er spesielle.
Gruppe 13: har 3 elektroner i det ytterste skallet.
Gruppe 14: har 4 elektroner i det ytterste skallet.
Gruppe 15: har 5 elektroner i det ytterste skallet.
Gruppe 16: har ????? Hva tror du?
Gruppe 17: har ????? Hva tror du?
Gruppe 18: har ????? Hva tror du?
Hvilken gruppe erl Al (aluminium) i?
Hvilken periode er Al i?