Rolf Norås

Hvordan kan kommunereformen
styrke kulturlivet?
Sandnes, 29. april 2015
Rolf Norås
Kultur i kommunereformen
• Hva er kultursektorens rolle og betydning i den generelle politikken?
Kultur i kommunereformen
• Hva er kultursektorens rolle og betydning i den generelle politikken?
• Hva vil endres med ny kommunestruktur?
Kultur i kommunereformen
• Hva er kultursektorens rolle og betydning i den generelle politikken?
• Hva vil endres med ny kommunestruktur?
• Hvilke muligheter og utfordringer gir nye og større kommuner?
Kommunene i kulturpolitikken
• Samlede kommunale bevilgninger til kulturpolitikk og kulturøkonomi
er større enn statlige bevilgninger til kultur i Norge
Kommunene i kulturpolitikken
• Samlede kommunale bevilgninger til kulturpolitikk og kulturøkonomi
er større enn statlige bevilgninger til kultur i Norge
• De senere år har kultursektoren vært dominert av
attraksjonsdimensjonen
Kommunene i kulturpolitikken
• Samlede kommunale bevilgninger til kulturpolitikk og kulturøkonomi
er større enn statlige bevilgninger til kultur i Norge
• De senere år har kultursektoren vært dominert av
attraksjonsdimensjonen
• Nye kulturkart: God anledning til å rekapitulere kultursektorens
betydning og rolle
Sentrale kommunale kulturområder
• Demokrati og ytring
> Møteplassene som referansepunkt
Sentrale kommunale kulturområder
• Demokrati og ytring
> Møteplassene som referansepunkt
• Tilrettelegger for produksjon > Arbeidsforhold og rammebetingelser
•
Sentrale kommunale kulturområder
• Demokrati og ytring
> Møteplassene som referansepunkt
• Tilrettelegger for produksjon > Arbeidsforhold og rammebetingelser
• Sikre gode kulturarenaer
> Egenaktiviteter og opplevelser
•
Sentrale kommunale kulturområder
• Demokrati og ytring
• Tilrettelegger for produksjon
• Sikre gode kulturarenaer
• Tilrettelegge for 3. sektor
> Møteplassene som referansepunkt
> Arbeidsforhold og rammebetingelser
> Egenaktiviteter og opplevelser
> Økt betydning etter reformen
3. sektor – hvorfor økt betydning?
• Fare for demokratisk underskudd pga. lenger avstand mellom
virkemidler og mottaker
3. sektor – hvorfor økt betydning?
• Fare for demokratisk underskudd pga. lenger avstand mellom
virkemidler og mottaker
• Vitalisering av livskraftige miljøer vil tvinge seg frem
3. sektor – hvorfor økt betydning?
• Fare for demokratisk underskudd pga. lenger avstand mellom
virkemidler og mottaker
• Vitalisering av livskraftige miljøer vil tvinge seg frem
• Folk vil ikke uten videre gi fra seg eller gi slipp på lokal identitet
Sentralstyrt desentralisering
• Bedre og bredere fagkompetanse
Sentralstyrt desentralisering
• Bedre og bredere fagkompetanse
• Både politikere og administrasjon må tenke nytt og regionstrategisk,
nærdemokrati må forstås i større enheter
Sentralstyrt desentralisering
• Bedre og bredere fagkompetanse
• Både politikere og administrasjon må tenke nytt og regionstrategisk,
nærdemokrati må forstås i større enheter
• Har vi en infrastruktur som matcher kulturlivets behov?
Sentralstyrt desentralisering
• Bedre og bredere fagkompetanse
• Både politikere og administrasjon må tenke nytt og regionstrategisk,
nærdemokrati må forstås i større enheter
• Har vi en infrastruktur som matcher kulturlivets behov?
• Er vi organisert hensiktsmessig?
Sentralstyrt desentralisering
• Bedre og bredere fagkompetanse
• Både politikere og administrasjon må tenke nytt og regionstrategisk,
nærdemokrati må forstås i større enheter
• Har vi en infrastruktur som matcher kulturlivets behov?
• Er vi organisert hensiktsmessig?
• Har vi det planverktøyet som vi trenger?
Hvem blir berørt av reformen?
• Politikerne? Skal reduseres med flere tusen lokalpolitikere
Hvem blir berørt av reformen?
• Politikerne? Skal reduseres med flere tusen lokalpolitikere
• Byråkratene? Skal bli overbyggende. Administrasjoner skal
rasjonaliseres. Overflødighet og omskolering
Hvem blir berørt av reformen?
• Politikerne? Skal reduseres med flere tusen lokalpolitikere
• Byråkratene? Skal bli overbyggende. Administrasjoner skal
rasjonaliseres. Overflødighet og omskolering
• Publikum? Mer avslappet forhold til kommunegrenser. Mer opptatt
av identitet, røtter, historie.
KULTURTILBUD OG KULTURINTERESSER PÅ
NORD-JÆREN 2012
Interkommunalt kulturåd
Randaberg, Sola, Sandnes og Stavanger
Kulturtilbud besøkes på tvers av kommunene
•
Stavangers rolle som ”kulturhovedstad” bekreftes i den forstand at de
fleste aktiviteter utføres hyppigere i Stavanger enn i egen kommune,
blant innbyggere i de øvrige kommunene
Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2009
24
Interkommunalt kulturråd
Kulturtilbud besøkes på tvers av kommunene
•
Stavangers rolle som ”kulturhovedstad” bekreftes i den forstand at de
fleste aktiviteter utføres hyppigere i Stavanger enn i egen kommune,
blant innbyggere i de øvrige kommunene
•
Lokale kulturtilbud besøkes naturlig nok hyppigst av de lokale
innbyggerne, men besøkene går i stor grad på tvers av
kommunegrensene.
Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2009
25
Interkommunalt kulturråd
Kulturtilbud besøkes på tvers av kommunene
•
Stavangers rolle som ”kulturhovedstad” bekreftes i den forstand at de
fleste aktiviteter utføres hyppigere i Stavanger enn i egen kommune,
blant innbyggere i de øvrige kommunene
•
Lokale kulturtilbud besøkes naturlig nok hyppigst av de lokale
innbyggerne, men besøkene går i stor grad på tvers av
kommunegrensene.
•
Stavangerregionen utmerker seg som fellesarena på flere områder:
friluftsliv, kino, teater, museer, festivaler og konserthus.
Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2009
26
Interkommunalt kulturråd
Kulturtilbud besøkes på tvers av kommunene
•
Stavangers rolle som ”kulturhovedstad” bekreftes i den forstand at de
fleste aktiviteter utføres hyppigere i Stavanger enn i egen kommune,
blant innbyggere i de øvrige kommunene
•
Lokale kulturtilbud besøkes naturlig nok hyppigst av de lokale
innbyggerne, men besøkene går i stor grad på tvers av
kommunegrensene.
•
Stavangerregionen utmerker seg som fellesarena på flere områder:
friluftsliv, kino, teater, museer, festivaler og konserthus.
•
Besøksmønsteret er gjennomgående det samme som i 2006 og 2009.
Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2009
27
Interkommunalt kulturråd
Hvem blir berørt av reformen?
• Politikerne? Skal reduseres med flere tusen lokalpolitikere
• Byråkratene? Skal bli overbyggende. Administrasjoner skal
rasjonaliseres. Overflødighet og omskolering
• Publikum? Mer avslappet forhold til kommunegrenser. Mer opptatt
av identitet, røtter, historie.
• Kulturøkonomi? Kulturbudsjettene viser stor variasjon i bevilgninger
pr. innbygger.
Kulturbudsjett pr. innbygger
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Stavanger
Sandnes
ASSS gjennomsnitt
Standardisering vs. ulikheter
• Definere hva som skal standardiseres, strømlinjeformes og
formaliseres
Standardisering vs. ulikheter
• Definere hva som skal standardiseres, strømlinjeformes og
formaliseres
• Definere hva som skal tillates av ulikheter, av formelle og uformelle
tiltak, av styrende organer etc.
Konklusjon
• Kommuner er og blir viktige for kulturen
• Kultur er og blir viktig for kommunene