Sommerkurs 6. juli

Sommerkurs 6. juli
Gruppe B
I DAG
• SANG
• PREPOSISJONER
• LUKEPRØVE
• OPPGAVER OM DEN NORSKE VÆREMÅTEN
• ARBEID MED TO TEKSTER
• INFORMASJON OM I MORGEN
Tôg – Sansen
SANSEN
Du krysser beina og lener deg framover
Du sitter stille og ser folket svinge
Eg
Ser du har sansen for meg.
Du møter blikket, men ser straks vekk igjen
Eg holder blikket, vil fange glimtet
Eg
Ser du har sansen for meg.
Du løfter hånda, drar den gjennom håret
Smiler forsiktig, fikler litt usikkert
Eg
Ser du har sansen for meg.
Eg ser på toppen, ser golvet lokker
Eg kommer nærmere, har så lyst te å svinge
Eg
Ser du har sansen for meg.
Tida står stille, ho kommer tett innte
Musikken seier kom løft opp hendene
Eg
Tror eg har sansen for deg.
Du fukter munnen, og lener deg framover
Eg opnar munnen, hør’ hjertet svinge
Eg
Tror eg har sansen for deg.
Ser du har sansen for meg.
Tror eg har sansen for deg.
«Nordmenns væremåte»
Gruppe 1: Typisk norsk. Oppgave:
Hva er de mest populære navnene i dag?
Gruppe 2: «Er nordmenn uformelle?»
Oppgave: Hvilke andre måter enn ved høflige tiltaleformer kan
man uttrykke nærhet / avstand? Lag en fiktiv situasjon der dette blir
utfordret!
Gruppe 3: «Norske samtaler, fins de?» Oppgave: Lag en fiktiv situasjon der
dere kan tenke dere at en nordmann blir helt taus!
Gruppe 4: «Nøysomhet og måtehold» Oppgave: forklar moralen bak
nordmenns (påståtte) forhold til nytelse og nytte, og lag en
eksempelfortelling.
”STRENGE NORDMENN”
a) I teksten ”Strenge nordmenn” karakteriseres Norge som et land med strenge
normer. Hva innebærer dette?
b) Hva tenker dere at ”løse” sosiale normer innebærer?
c) Vidar Schei sier han er overrasket over resultatet, hvorfor det? Er dere overrasket?
d) Hvordan kan en slik ”norm-strenghet” forklares?
Nordmenn, høflighet og kunsten
å omgås hverandre
1.
2.
3.
4.
Hva er forfatterens hovedpåstand?
Hva er høflighet for henne, og hvorfor mener
hun den er så viktig?
Hva mener hun er høflighet for nordmenn?
Nordmenn mener høflighetsfraser er ”uekte” i
følge Longva, er dere enige?
A: Utlendinger vet ikke noe om Norge.
B: Nordmenn er rett og slett uhøflige.
C: Nordmenn har andre måter å uttrykke høflighet på enn de
fleste andre nasjoner.
D: Man gjør ingen forskjell på mann og kvinne i Norge.
E: Man har få standardfraser i Norge.
F: Man har ikke respekt for eldre i Norge.
G: For en utlending virker nordmenn uhøflige.