fast stoff væske og gass

FAST STOFF
VÆSKE
og
GASS
Alle stoffer er et fast stoff, en væske eller
en gass.
Vann er væske i rom-temperatur, f.eks. 20 grader.
Vann er fast stoff (is) når det er kaldt, f.eks. minus 20 grader.
Vann er gass (damp) når det er veldig varmt, f.eks. 120 grader.
ET FAST STOFF HAR
• En bestemt form
• Et bestemt volum (hvor mye
plass det tar – det forandrer seg
ikke)
EN VÆSKE
• Kan du helle
• Forandrer form
Vannet i disse
flaskene har
forskjellig
form, flasken
bestemmer formen
• Har bestemt volum
(1 liter for
eksempel)
EN GASS
• Går ut i (sprer seg i) hele
hele rommet
* er lett å presse sammen
ALT I VERDEN
ER LAGET AV
VELDIG SMÅ
PARTIKLER.
Hvilke egenskaper har et
fast stoff? Hvordan er et
fast stoff?
I et fast stoff ligger de små
partiklene tett sammen.
De har fast plass, de
flytter seg ikke. De
beveger seg bare bittelitt.
De vibrerer.
Det er sterke krefter
mellom partiklene.
I et fast stoff ligger
partiklene ganske tett, men
ikke så tett som i fast stoff.
Partiklene har ikke faste
plasser. Det er krefter
mellom partiklene, men
ikke så sterke som i fast
stoff.
I EN GASS
beveger partiklene
seg fritt.
Det er stor avstand
mellom partiklene.
Partiklene har stor
fart.
Det er ikke krefter
som holder
partiklene sammen.
https://www.youtube.com/
watch?v=o2qM4o8e_Vo
Bevegelsen til partiklene
er veldig viktig.
Bevegelsene bestemmer
om et stoff er
Fast stoff
Væske
Gass
Når vi varmer et stoff, vil
partiklene bevege seg mer. Det
blir varmere, og partiklene
beveger seg mer og mer.
Til slutt mister partiklene sin
faste plass. Stoffet smelter. Det
blir til væske.
Stoffet hadde tilstanden «fast
stoff». Stoffet har nå tilstanden
«væske».
Hvis væsken blir kaldere, vil
partiklene bevege seg mindre.
Stoffet får tilstanden «fast
stoff» igjen.
Vi sier at stoffet «størkner»,
«fryser» eller «kondenserer».
Eksempel: Du har en varm saus
på middagen din. Sausen blir
kald. Sausen størkner.
Vann fryser når det er veldig
kaldt.
Vann blir til gass når du varmer
det på komfyren. Når vanngassen (vanndampen) blir kald
igjen, kondenserer den. Den
blir til vann-dråper igjen.
Noen stoffer kan både være
et fast stoff, en væske eller
en gass. VANN er et
eksempel på dette.
Metallet jern kan også være
slik. Hvis du varmer opp
jern til 1500 grader, vil
jernet smelte. Det blir til
væske. Hvis du varmer jern
opp til nesten 2800 grader,
vil jern bli til en gass.