presentasjon_mercell

eSourcing
Une Moslet
Rådgiver elektroniske innkjøpsprosesser
Norske gründere på sitt beste…..
Litt om Mercell
www.mercell.no
Mercell har tre forretningsområder:
 Anbudsvarsling
• Offentlige anbud
• Private anbud
 Elektroniske anbudsprosesser
• Enklere overholde LOA
– Prosess-støtte og dokumentasjon av hele
anskaffelsesprosessen
• Enklere tilbudsinnlevering for leverandørene
 Elektronisk kontraktadministrasjon
Bruk av elektronisk konkurransegjennomføring
Andel anbud elektronisk
Antall e-tibudsinnleveringer
Hva gjorde man i gamledager?
www.mercell.no
Norsk lysningsblad i dag
Norsk lysingsblad er no ein rein elektronisk publikasjon. Dette har
ført til nokre endringar:
Kunngjeringar som gjeld konkurs- og gjeldsforhandlingar etter
konkurslova, finn ein no hos Brønnøysundregistra.
Gjeldsforhandlingar etter gjeldsordningslova blir framleis
kunngjorde i Norsk lysingsblad.
Offentlege stillingar blir kunngjorde på Nav.no.
Offentlege anbod og innkjøp blir kunngjorde på Doffin.no. Det
gjeld også nyheiter om offentlege innkjøp.
Andre muligheter for publiseringer: Mercell, Visma Anbud, andre
sourcingverktøy, prekvalifiseringsdatabaser (JQS Achilles osv)
www.mercell.no
En ting er sikkert:
Vi er påvirket av leverandørpreferanser
Hvordan er «reisevirksomhet» kategorisert i organisasjonen?
Konkurransegjennomføring
Konkurranse fører til to ting:
•
Leverandørene kjemper om å vinne kontrakten gjennom:
Lave priser og høy innovasjon/løsninger
•
Leverandørene kjemper om å holde kontrakten gjennom:
Høy service og prioritet
11
Det dynamiske markedet
Nye aktører
Behovet endres
Konkurs
2010
Innovative løsninger
Nøkkelpersoner
2011
2012
?
Endringer i produktspekter
Endring hos oss selv
Nyvinninger
Endring av krav til leverandøren
MTS - for leverandører
MSS - for innkjøper
Elektroniske anbudskonkurranser
Leverandør
Av
Sourcingverktøy
- Kunngjør
anbudskonkurransene
elektronisk
•
•
Mottak av tilbud,
kommunikasjon, evaluering
og valg av leverandør
•
•
- Mottar anbud fra ønsket
bransje på e - post
Kvalitetssikring
Videreformidling
Overvåkning
Support
Kilder
•
•
•
•
•
Anbudsovervåkning
Doffin/Ted
Media
Partnere
Nettsteder
Internasjonale
kilder
- Gir tilbud elektronisk via
Mercell
- Elektronisk Signatur
eSourcing
Doffin
Ted
Innkjøper
Predefinerte
Leverandører
Minikonkurranser
Mercell
Leverandør database
Aktiv sourcing
Elektronisk konkurransegjennomføring
Kommunikasjon og loggføring
Utarbeidelse av
konkurransegrunnlag
Kunngjøring /
Publisering
Kommunikasjon
Innlevering av
tilbud*
Forhandling
Evaluering
Tildeling
Etablering av
kontrakt /
rammeavtale
Tilbakemeldinger fra markedet
Etterlyser standardiserte forespørsels og anbudsmodeller
Vanskelig å prise anbud
 For dårlig beskrevet behov fra oppdragsgiver
For stort prisfokus
Grunnleggende behov skal tilfredsstilles
 Deretter kun priskriterium
Vanskelig for leverandørene å synliggjøre merverdi
Elektronisk konkurransegjennomføring – ikke alltid godt mottatt i
markedet
 Bredere konkurranse
 Mindre grad av leverandørpreferanser
 Viktig med grunnleggende prinsipper
www.mercell.no
Grunnleggende prinsipper i innkjøp
Krav til konkurranse
God forretningsskikk
Likebehandling av leverandører
Forutberegnelighet
Gjennomsiktighet
Etterprøvbarhet
Forholdsmessighet
Ikke-diskrimineringsprinsippet
Hvordan gjennomfører andre sine anbud?
www.mercell.no
Fremtiden
eKGV
eSorucing
Minikonkurranser på parallelle rammeavtaler
Reverse Auctions
eBid
www.mercell.no
Hva kan eKGV bistå med?
Elektronisk konkurransegjennomføring








Full prosesstøtte for gjennomføring
Evalueringsmoduler
Prisskjemaer
eSourcing
Support for leverandørenes tilbudsinnlevering
Full loggføring av prosessen
Minikokurranser
Forberedelse for RA
Reverse Auctions
 Meget effektiv forhandlingsmetodikk
Avtalehåndtering
www.mercell.no
Spørsmål?
[email protected]