MOOC ORIA

ORIA
- alt i ett søk!
Hva er ORIA?
• Det er en søketjeneste som gjør det enklere å finne fram i alt
biblioteket har tilgjengelig, både trykt og online.
• Måten å søke på er mer intuitiv. Den største forskjellen er at du
skriver inn søkeordene dine først (tittelord, forfatter, emne eller en
blanding av disse).
• Deretter avgrenser du i menyen til venstre. Flere søketips finner du
på Oria.no.
Søk i Mitt bibliotek eller Alle bibliotek?
• Du søker automatisk i Mitt bibliotek. Da søker du i bibliotekkatalogen
tilknyttet din utdanningsinstitusjon
• Ønsker du å finne stoff i tillegg til det du finner i din
utdanningsinstitusjons bibliotekkatalog, søk i Alle bibliotek
Boolske operatører: AND, OR, NOT
• Du kan kombinere søkeordene dine i ORIA ved å bruke spesielle
kombinasjonsord, såkalte boolske operatorer
• Det finnes tre ulike typer:
• AND
• OR
• NOT
AND
• Hvis du vil ha treff der alle søkeordene du skriver inn skal være med i
søket ditt, bruker du operatoren AND. I ORIA fungerer mellomrom
mellom ordene som et AND (OG), så du trenger ikke å skrive det inn
Eksempel:
barn kreft sorg
spesialpedagogikk norge
OR
• Vil vi vi gjøre et bredest mulig søk, er det operatoren OR vi må
bruke. Dette utvider søket ved å gi treff på artikkelreferanser som
inneholder enten det ene, det andre eller begge søkeordene. Hvis en vil
søke på synonymer, bruk OR
• En må skrive OR med store bokstaver i ORIA
Eksempel:
arkitektur OR byplanlegging
diabetes OR sukkersyke
førskole* OR barnehage* OR preschool*
(stjerne bak ord for å få med flertallsendinger, se trunkering)
NOT
• Operatoren NOT avgrenser søket ved å kreve at bestemte ord ikke
skal være med
• Skriv NOT med store bokstaver i ORIA
Eksempel:
arkitektur NOT byplanlegging
rusmidler NOT alkohol
celtic NOT irish
Trunkering i ORIA
• Trunkering er en teknikk som kan benyttes når du søker etter ord med
flere mulig forlengelser.
• Du skriver inn grunnstammen til ordet du vil søke på etterfulgt av
trunkeringstegnet * (stjerne)
Eksempel:
barn* gir deg treff på barn, barnehager, barneidrett osv.
• Vær obs på at trunkering kan gi mye «støy» i søket ditt, du kan få
mange urellevante treff
Erstatte bokstaver i søket ditt
• Du kan erstatte en bokstav i et ord med tegnet ? (spørsmålstegn)
Eksempel:
Wom?n gir deg treff der både woman og women forekommer
Kombinere AND og OR
• I noen tilfeller vil du kanskje søke på grupperinger med synonymer og
kombinere dette med et annet begrep
Eksempel:
barn (diabetes OR sukkersyke)
oslo (Arkitektur OR byplanlegging)
Frasesøk
• Hvis du ønsker at ordene du skriver inn skal forekomme rett etter
hverandre i den rekkefølgen du skriver inn, bruk hermetegn før og
etter begrepet
Eksempel:
«fysisk aktivitet»
• Om du ikke bruker hermetegn, vil systemet oppfatte at det skal være
et OG mellom ordene men rekkefølgen vil være tilfeldig. Fysisk kan
være omtalt i en setning, aktivitet i en annen
Søk på ei enkelt bok i ORIA
• Finn boka «Lærerens verden» av Gunn Imsen
• Skriv inn lærerens verden gunn imsen i søkefeltet. Mellomrom mellom
ordene fungerer som et OG
• Du får opp flere treff. For et mer eksakt treff kan du gå til avansert søk
• Begrens til tittel i venstre nedtrekksmeny. I tillegg kan en begrense til
materialtype bøker
Søk på et emne i ORIA
• Problemstilling: trykte bøker som omhandler «trening og barn»
Enkelt søk:
Her kan en skrive trening barn.
Avansert søk:
For å få et mer utfyllende søk, er det lurt å søke på synonymer og
engelske emneord i tillegg:
Trening OR fysisk aktivitet OR exercise OR physical activity
Søk på et emne i ORIA, forts.
• Hvis du ønsker å avgrense søket, velg fra meny til venstre eller fra
nedtrekksmenyen i feltene
• I menyen til venstre kan du i tillegg få tips til tilsvarende emner å søke
på
• Du kan videre velge å sortere trefflista etter relevans, nyeste/eldste
først osv.
• For å se hvor den trykte boka er, gå til plassering.
• Uner noen av bøkene står det flere versjoner funnet. Det betyr at det
er flere utgaver av boka. Trykk her og du kommer videre til de ulike
utgavene. Trykk på plassering for den utgaven du ønsker å se på
Søke etter en bestemt artikkel i ORIA
• Gå til avansert søk
• Skriv inn tittelen:
Den tverrvitenskapelige barnebokforskningen utfordring til
spesialpedagogikken
• Begrens til tittel-feltet i nedtrekksmenyen til venstre for å få et mer
presist treff
Elektroniske ressurser
• De elektroniske dokumentene står det tilgjengelig online på.
• Klikk på Fulltekst-linken for tilgang
Logg på
• Ved å logge på med brukernavn og passord kan du lagre treff, bestille
dokumenter, administrere lån
• Pålogging skjer via Feide
• Velg tilhørighet (din utdanningsinsitusjon)
• Velg videre om du vil begrense fremtidige søk til ett eller flere
fagområder. Dette kan du hoppe over
• Logg på med ditt vanlige brukernavn og passord
Reservere, bestille bøker
For å reservere ei bok som er utlånt eller bestille ei bok som ditt
bibliotek ikke har:
• Bestill dokument eller bestill kopi
• Hvis du ikke er pålogget, blir du bedt om å logge på
• Når dokumentet er ledig for deg, får du en sms eller e-post fra
biblioteket
Lagre treff
• Hak av for treff du ønsker å ta vare på i trefflista.
• Det kommer da opp en stjerne til venstre for dokumentet
• Du kan og velge å lagre hele siden, se link i venstre kolonne
• Gå til «lagrede treff» for å se oversikt
• Du må være pålogget for at treffet blir lagret (permanent, helt til du
eventuelt velger å slette det)
Lagre søk
• Etter å ha foretatt et søk, kan du lagre dette til senere
• Trykk på «Lagre søk» i venstre kolonne
• Lag et navn på søket ditt
• Du har deretter to valg:
• «lagre» (søket blir lagret permanent)
• «lagre og varsle» (da lagrer du søket i tillegg til at du blir varslet om nye
dokumenter innen emnet)
• For å finne igjen søket, gå til «Min konto» eller «Lagrede treff».
• Trykk på «Søk» for å se lagrede søk