TT-strategier i historie_brudd

Karsten Korbøl
Universitetslektor i historiedidaktikk
ILS, UiO
«evne til å bruke kunnskaper og ferdigheter til å utføre
komplekse oppgaver».
Kunnskaper
Vite at
Huske
Klassisk prøve
Ferdigheter
Vite hvordan
Gjøre
Annerledes
vurderingsdesign
Nøkkelbegreper:
- Kilde / Kildehåndtering
- Årsak/virkning
- Brudd/kontinuitet
- …
Tenkeferdigheter
- Kritisk tenkning
- Historieforståelse
- Historiebevissthet
- …
1. Ranger årsakene etter hvor viktig du
mener de er til å forklare utbruddet av
1. verdenskrig. Viktigst til mindre viktig
Viktigst
Stormaktene støter sammen –
rivalisering og ulike interesser
Militær opprustning –
industrialiseringens skyggeside
Systemet med militærallianser
Militære krigsplaner – planer
om angrep, ikke forsvar
Nasjonale problemer – spesielt
innad i Østerrike-Ungarn
Skuddene i Sarajevo –
attentatet på erkehertug Franz
Ferdinand
Nasjonalisme – ideen om at
alle nasjoner skulle styre seg
selv
Imperialismen – rivalisering om
land
Klassemotsetninger innad i
stormaktene – arbeidere mot
borgerskap
Mindre
viktig
1. Ranger årsakene etter hvor viktig du
mener de er til å forklare utbruddet av
1. verdenskrig. Viktigst til mindre viktig
Viktigst
Stormaktene støter sammen –
rivalisering og ulike interesser
Nasjonalisme – ideen om at
alle nasjoner skulle styre seg
selv
Imperialismen – rivalisering om
land
Skuddene i Sarajevo –
attentatet på erkehertug Franz
Ferdinand
Militær opprustning –
industrialiseringens skyggeside
Militære krigsplaner – planer
om angrep, ikke forsvar
Systemet med militærallianser
Nasjonale problemer – spesielt
innad i Østerrike-Ungarn
Klassemotsetninger innad i
stormaktene – arbeidere mot
borgerskap
Mindre
viktig
2. Hvorfor har du vurdert noen som
viktigere enn andre? Argumenter for
hva du mener var de to viktigste
årsakene!
Viktigst
Stormaktene støter sammen –
rivalisering og ulike interesser
Nasjonalisme – ideen om at
alle nasjoner skulle styre seg
selv
Imperialismen – rivalisering om
land
Skuddene i Sarajevo –
attentatet på erkehertug Franz
Ferdinand
Militær opprustning –
industrialiseringens skyggeside
Militære krigsplaner – planer
om angrep, ikke forsvar
Systemet med militærallianser
Nasjonale problemer – spesielt
innad i Østerrike-Ungarn
Klassemotsetninger innad i
stormaktene – arbeidere mot
borgerskap
Mindre
viktig
• Hva kjennetegnet vikingtidssamfunnet?
• Hva kjennetegnet middelaldersamfunnet på 1100-tallet?
• Brudd eller kontinuitet?
• Hva var nytt?
• Hva fortsatte man med?
• Hva sluttet man med?
Det norske samfunnet på 800-900-tallet
1. Sorter kortene som dere mener beskriver det norske samfunnet på 800-900-tallet.
Ikke alle kortene er relevante. Plasser kortene dere mener ikke passer nederst på siden.
2. Av de kortene dere mener er relevante, skal dere velg ut fire kort som dere mener
best beskriver samfunnet rundt år 900. Begrunn hvorfor dere har valgt disse fire.
Flere guder
Kirke
Ære
Blodhevn
Konge
Lojalitet
Høvdingmakt
Gården
Årmenn
Leilendinger
Plyndring
Tiende
Treller
Ætten
Handel
Patron-klient
Friller
Krigerkultur
Tinget
Én gud
Hov
Hird
Gaver
Prester
Det norske samfunnet på 1100-tallet
1. Ut over på 1000-tallet ble staten fastere organisert og kirken fikk en viktigere rolle.
Sorter de kortene dere mener er relevante for å beskrive det norske samfunnet på
1100-tallet. Ikke alle kortene er relevante. Plasser kortene dere mener ikke passer
nederst på siden.
2. Av de kortene dere mener er relevante, skal dere velg ut fire kort som dere mener
best beskriver samfunnet rundt år 1100. Begrunn hvorfor dere har valgt disse fire.
Flere guder
Kirke
Ære
Blodhevn
Konge
Lojalitet
Høvdingmakt
Gården
Årmenn
Leilendinger
Plyndring
Tiende
Treller
Ætten
Handel
Patron-klient
Friller
Krigerkultur
Tinget
Én gud
Hov
Hird
Gaver
Prester
1. Norge på 1100-tallet: plasser kortene i kategoriene «Slutt på» «Fortsatte med» og «Helt nytt».
2. Ut i fra det du nå har gjord, kan du vurdere om innføringen av kristendommen i Norge var et
brudd i historien eller om det også var kontinuitet?
Slutt på
Helt nytt
Fortsatte med
Flere guder
Kirke
Ære
Blodhevn
Konge
Lojalitet
Høvdingmakt
Gården
Årmenn
Leilendinger
Plyndring
Tiende
Treller
Ætten
Handel
Patron-klient
Friller
Krigerkultur
Tinget
Én gud
Hov
Hird
Gaver
Prester
Slutt på
Helt nytt
Fortsatte med
Grønn
Én gud
Gul
Tinget
Rød
Treller Hird Friller
Svart
Årmenn
Konge
Prester
Gården
Ætten
Flere guder
Krigerkultur
Høvdingmakt
Leilendinger
Hov Handel
Kirke
Plyndring
Tiende
Blodhevn Gaver
Patron-klient
Ære
Lojalitet