Skyteskole dag 1

Oppstart
Velkommen til
skyteskole
Oppstart
Hva skal vi gjøre i kveld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kort om oss
Sikkerhetsregler, opptreden med våpen.
Kommando og rutiner på standplass.
Gjennomgang av våpen,
-ladning, sikring, tømming.
Sikting, avtrekk og liggende skytestilling med støtte.
Praktisk skyting - liggende med støtte.
Oppsummering.
Sosialt samvær - enkel bevertning.
Instruktøren passer
på og veileder
Oppstart
Kort om oss
DFS ble opprettet av Stortinget i 1893.
Ca 140 000 skyttere, 850 skytterlag, 700 skytterbaner.
…… skytterlag ble stiftet i osv
Oppstart
Sikkerhetsregler, opptreden med våpen
•Gå ut fra at ethvert våpen kan være ladd.
•Ta eller overta aldri et våpen, ditt eget eller andres, uten først å
forvisse deg om at det ikke er ladd.
•Våpenet skal ikke vendes mot noe menneske.
•Bær våpenet med munningen opp.
•Gi eller sett aldri fra deg et ladd våpen.
•Sikte- og avtrekksøvinger skal kun foregå fra anvist plass.
•Du skal alltid rette deg etter standplasslederens anvisninger.
•Lading skal kun foretas på standplass og under ingen omstendighet
før på standplasslederens ordre.
•Før du forlater standplassen skal våpen og alle magasiner være
tømt og visitert.
Oppstart
Kommando og rutiner på standplass.
Standplassleder er sjefen på standplass.
Alle skyttere må følge standplasslederens instrukser.
Ved ankomst standplass, går skytterne rolig bort til sin plass og
begynner å gjøre seg klar for skyting.
Standplasskommando.
Det må kun skytes etter at kommando ILD er gitt.
Ingen skyting etter at standplassleder har ropt STANS.
Etter endt skyting, og før man forlater standplass, skal våpen
visiteres og alle magasiner tømmes.
Oppstart
Gjennomgang av våpen
•
Sauer 200 STR er det mest vanlige våpenet i DFS.
•
Krag, Mauser og diverse 22 våpen er også tillatt.
Oppstart
Sikting, avtrekk og liggende skytestilling
med støtte
Instruktøren demonstrerer