Intro til norsk svømming v/Lasse Hoel, NSF

Lederkurs for nye ledere/
tillitsvalgte/ansatte
Norges Svømmeforbund
Lederkurs
Øke forståelse og kunnskap til drift og utvikling
av klubber for nye ledere/tillitsvalgte/ansatte
• Bli kjent med norsk idretts organisering.
• Innsikt i klubbhverdagen og lover og regler.
• Forståelse for hvorfor god ledelse er viktig
• Forstå og utvikle klubbens aktivitetstilbud
2
Lederkurs
•
•
•
•
•
Modul A – Organisering av norsk idrett
Modul B – Lover og regler
Modul C – Klubbarbeid
Modul D – Ledelse
Modul E – Klubbens aktivitetstilbud
3
Hvilke forventninger har
du til kurset?
4
Modul A
• Bli kjent med hva du som tillitsvalgt må/bør
kjenne til
• Bli kjent med organiseringen av norsk idrett
og norsk svømming
• Bli kjent med Norges Svømmeforbund
5
Norsk idretts organisasjonskart
19
Idrettskretser
Norges idrettsforbund og
olympiske og paralympiske
komite (NIF)
Fellesorgan for alle
idretter i hele Norge
54 Særforbund
Fellesorgan for en
spesifikk idrett nasjonalt
Fellesorgan for alle
idrettslag i en region
Særkretser/regioner
360 Idrettsråd
Fellesorgan for alle
idrettslag i kommunen
12 000
IL
Lag
Gren(er)
Fylkes/regionsledd for den
spesifikke idretten
NSFs organisasjon
Svømmetinget
(Hvert 3 år)
Administrasjon
Forbundsstyret
Tingvalgte
utvalg
Svømmekretser
Ca 270
klubber
Klubb
Klubb
Klubb
Klubb
Klubb
Klubb
Norsk svømmings Virksomhetsplan
Visjon
Svømming skal være den
mest fremgangsrike
idretten i Norge
Verdier
Grensesprengende
Lekende
Ansvarlig
Dristig
Inkluderende
”GLAD I” VANN!
Norges Svømmeforbunds motto:
"Hver nordmann en svømmer, hver
svømmer en livredder".
Innsatsområder;
Anlegg, Aktivitetsutvikling,
organisasjonsutvikling og
konkurranse og toppidrett 8
Hovedmål for norsk
svømming
• Norges Svømmeforbund er en organisasjon
som skal arbeide for at alle mennesker gis
mulighet til å utøve svømmeaktivitet ut fra
sine ønsker og behov.
• 20 % økning i antallet medlemmer
• NSF skal fremstå som et forbilde i norsk
idrett
• Det er KLUBBENE som er norsk svømming
Klubbene
9
Sportslig plan 2014-2020
• 2 løp etter
svømmeskolen
• Mål bredde: flest
mulig lengst mulig
• Mål sport: Medaljer
internasjonale
mesterskap
• Ulike klubbtyper;
• Opplæringsklubb,
konkurranseklubb,
NM-klubb,
Eliteklubb
10
Norges Svømmeforbund
Opprettet: 19.aug 1910
ca 60 000 medlemmer per 2013.
Ca 270 klubber
Administrasjonen: Ullevål stadion, Oslo
NSF er administrator og arrangør av følgende
svømmeidretter: Svømming, stup, vannpolo
synkronsvømming, Open Water og masters.
Oppgaver i NSFs
administrasjon
• Promotering av svømmeidrettene
• Landslag og elite
• Integrering og mennesker med funksjonsnedsettelser
• Utdanning: www.idrettskurs.no
• Dommere, tillitsvalgte, instruktører og trenere,
klubbutvikling
• Skolesvømming: www.skolesvommen.no
• Kampanjer/aktiviteter (folkehelse) –
www.svomlangt.no
Forts.
• Faglig materiale: www.idrettsbutikken.no
• Nasjonale mesterskap (NM, ÅM, LÅMØ,
Landsstevnet)
• Svømmeaksjonen – www.svommeaksjonen.no
• Klubbutvikling og ledelse
• Anlegg
• Norges Svømmeskole
• Kursportal: www.tryggivann.no
13
Norsk svømming
Litt nyere historie
• 2000:
• Ca 5 ansatte trenere, ca 2 ansatte på administrasjon,
ca 25 klubber med arbeidsgiveransvar, ca 30 000
medlemmer
• Få internasjonale medaljer
• 2013:
• ca 100 ansatte trenere, ca 20 ansatte på
administrasjon i klubb, ca 100 klubber med
arbeidsgiveransvar, ca 60 000 medlemmer
• Prestasjonskultur internasjonalt
• 2016:
• ?
Kultur - norsk svømming
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utviklingsorientert kultur
God dialog mellom klubb og NSFs administrasjon
Klubbene samarbeider godt
Erfaringsutveksling blant trenere og ledere
Utvikling av klubben som organisasjon (arbeidsgiveransvar etc)
Kvalitet i svømmeskolen (Norges Svømmeskole)
Attraktivt aktivitetstilbud for flere (bredde + topp)
Samfunnsansvar og folkehelse
Godt omdømme lokalt
Spennende utvikling for fremtiden
Lever vi i en
boble? Er vi on
track?
Hvordan kan vi løse de
utfordringer vi er stilt
ovenfor?
• På områdene:
•
•
•
•
•
•
Organisasjon
Trener
Ledelse
Anlegg
Aktivitetstilbud
Arrangement
NSF ønsker å løse disse utfordringene gjennom…
Illustrasjon: Tor-Anders Hanssen
Hva må/bør du som
tillitsvalgt/ansatt kjenne til?
 Idrettens organisering
 Idrettskrets og Idrettsråd
 Lover og regler
 Klubbens-, NSFs- og NIFs
 Barneidrettsrettigheter
 Politiattest
 Norges Svømmeforbund
 Kommunikasjon (webside, nyhetsbrev, facebook etc)
 Informasjonshefte for engasjerte i svømmeklubber
 NSFs virksomhetsplan, anerkjennelsesprogrammet
 Møteplasser for trenere/ledere
 Svømmetinget
 Trener/leder konferansen og Kompetansehelga
Sjekkliste modul A
 Kjennskap til hvordan norsk idrett er bygget opp
 Kjent med Norges Svømmeforbund
 Tanker om kulturen/trenden i norsk svømming
18
Klubbledelse
En forutsetning for videre utvikling av klubben
Trener/leder
konferansen
- Inspirasjon
- Sosialt+ nettverk
Å være en del av klubbens
ledelse er kult og spennende!
Lederforum/
Kompetansehelga
- Faglig påfyll
- Møteplass
- Erfaringsutveksling
Ledelsesstigen
Idrettskrets
Kurs,møteplasser
og klubbutvikling
Ledelseskurs
Intro til norsk
svømming + ledelse
NSF
Klubbutvikling,
19
styrearbeid i praksis,
Møteplasser
Gir en verden av muligheter
- Klubben må definere hvor de vil
- Hvordan de skal komme dit
Hva er klubbens rolle
i lokalmiljøet?