Tariffkonferansen 2015| Lønnsstatistikk 2014

TARIFFKONFERANSEN 2015|
LØNNSSTATISTIKK 2014
Gjennomsnittslønn alle medlemmer
Kr 555 000,-
2
Lønnsøkning alle medlemmer 2013-2014
4%
3
Svarprosent
75
73
72
73
70
73
72
68
67
68
65
62
62 62
2011
2012
60
56
55
50
45
Stat
Kommune
Privat
4
2013
2014
Gjennomsnittslønn sektorvis
Gj.snitt alle medlemmer
590,000
580,000
570,000
560,000
540,000
551,000
530,000
500,000
522,000
510,000
544,000
520,000
556,000
530,000
576,000
Årslønn
550,000
490,000
Kommune
Stat
Privat
5
Prosentvis økning
4.3
4.3
4.1
4
4
3.9
3.7
3.7
3.5
Alle
Kommune
Stat
Privat
6
Årslønn 2013- 2014
640,000
615,000
620,000
600,000
592,000
576,000
569,000
580,000
560,000
544,000
540,000
520,000
522,000
551,000
549,000
2013
530,000
2014
518,000
500,000
480,000
460,000
Kommune
7
Stat
NHO
Spekter u
helse
Privat for øvrig
Sektorvis gjennomsnittslønn, bachelor
og master
530,000
520,000
514,000
510,000
500,000
490,000
527,000
Bachelor
519,000
503,000
500,000
2013
491,000
2014
480,000
470,000
Kommune
600,000
Stat
595,000
Master
578,000
580,000
560,000
540,000
Privat
557,000
535,000
554,000
2013
534,000
2014
520,000
500,000
Kommune
Stat
Privat
8
Sektorvis gjsnittslønn PhD
700,000
683,000
680,000
660,000
640,000
624,000
620,000
600,000
580,000
560,000
540,000
2013
589,000
2014
572,000
549,000
538,000
520,000
500,000
Kommune
Stat
Privat
9
Lønnsøkning etter sektor historisk
7
6
5
4
Kommune
Stat
3
Privat
2
1
0
2010
2011
2012
2013
2014
10
Lønnsøkning etter sektor
historisk
7
6
5
2010
4
2011
2012
3
2013
2014
2
1
0
Kommune
Stat
Privat
11
Gjsnittlig årlig økning 2010-2014
4.25
4.2
4.2
4.2
4.15
4.1
4.05
4
4
3.95
3.9
Kommune
Stat
Privat
12
Kvinners lønn i prosent av menns lønn
98
97.2
96.4
96
95.3
95.7
94.3
94
2013
92
2014
90
90
90
88
86
Kommune
Stat
Privat
Alle
13
Privat sektor pr fylke
Fylke
Årslønn
Finnmark
662 000
Aust-Agder
647 000
Rogaland
645 000
Oslo
629 000
Østfold
600 000
Akershus
589 000
Troms
587 000
Hedmark
568 000
Nordland
568 000
Hordaland
562 000
Telemark
558 000
Møre og Romsdal
557 000
Sør-Trøndelag
550 000
Nord-Trøndelag
548 000
Vestfold
544 000
Oppland
539 000
Vest-Agder
535 000
Buskerud
525 000
Sogn og Fjordane
472 000
Alle
578 000
14
Kommunal sektor pr fylke
Fylke
Årslønn
Oslo
612 000
Rogaland
Vest-Agder
588 000
578 000
Vestfold
559 000
Møre og Romsdal
554 000
Østfold
552 000
Akershus
550 000
Aust-Agder
547 000
Hordaland
543 000
Sør-Trøndelag
542 000
Nord-Trøndelag
541 000
Buskerud
538 000
Telemark
537 000
Finnmark
534 000
Oppland
533 000
Hedmark
531 000
Sogn og Fjordane
526 000
Nordland
525 000
Troms
512 000
Alle
544 000
15
Statlig sektor pr fylke
Fylke
Årslønn
Østfold
579 000
Hedmark
575 000
Oslo
571 000
Aust-Agder
569 000
Møre og Romsdal
568 000
Rogaland
562 000
Finnmark
552 000
Vestfold
549 000
Sør-Trøndelag
546 000
Vest-Agder
542 000
Hordaland
540 000
Akershus
538 000
Troms (inkl Svalbard)
538 000
Telemark
537 000
Sogn og Fjordane
534 000
Nord-Trøndelag
532 000
Oppland
523 000
Nordland
522 000
Buskerud
509 000
Alle
550 000
16