Institutt for Informatikk ønsker alle ny studenter velkommen!

Institutt for Informatikk ønsker
alle nye studenter velkommen!
Bachelorprogrammet
Informatikk: nanoelektronikk og
robotikk
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
3
Informasjonsmøte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Informasjon om studieprogrammet
Studieadministrasjonen informerer
Sortering
Forventninger til studiet
Møte fadder og faddergruppe
Lunsj
Oppsummering av forventninger
Semesterstartsundersøkelse
Avreise Oslo sentrum
Informasjon om studieprogrammene 10. august
Oppbygging av studiet
http://www.uio.no/studier/program/infnor/oppbygging/
Informasjon om studieprogrammene 10. august
Praktisk informasjon
• Alle er påmeldt obligatoriske emner dette
semesteret.
Frist for å bekrefte utdanningsplan i Studentweb er
torsdag 14. august. Fadderne hjelper dere i
morgen.
• Du må registrere deg i StudentWeb hvert semester.
• Absolutt siste frist for å semesterregistrering og
betaling av semesteravgift er 1. september.
• Ekstern utdanning kan godkjennes
Informasjon om studieprogrammene 10. august
…mer praktisk informasjon
• Obligatorisk oppmøte på første forelesning og de fire
første ukene på gruppeundervisningen.
Fritak oppmøte forelesning: [email protected]
Fritak fra gruppeundervisningen: gruppelærer
• Forventet arbeidsinnsats: 8 timer, 5 dager/uke i 20
uker.
Innlevering av obligatoriske oppgaver
Informasjon om studieprogrammene 10. august
Har du spesielle behov?
• Tilrettelagt studiehverdag
• Tilrettelagt eksamen
• Permisjon, deltid og nedsatt studieprogresjon
Søknadsfrist: 1. september
Informasjon om studieprogrammene 10. august
Personlig timeplan: Mine studier
https://minestudier.uio.no/nb/index.html
Informasjon om studieprogrammene 10. august
Forkurs i informatikk – INF0010
• Tirsdag og torsdag denne uken
• Kjapt innføringskurs i Linux og opplegget ved
Ifi
• Forelesninger og praktiske øvelser
Informasjon om studieprogrammene 10. august
Opplæring i Helse, miljø og sikkerhet,
HMS
• Vi tar sikkerhet på alvor. Alle realfagstudenter får
derfor opplæring i helse, miljø og sikkerhet - HMS.
• Opplæringen legger vekt på gode holdninger og
skal sikre at undervisning og forskning foregår i
trygge omgivelser
Timeplan finnes i StudentWeb.
Obligatorisk oppmøte – husk å registrer deg.
Informasjon om studieprogrammene 10. august
Studiekort og semesterkort
Personlig fremmøte på SiO-senteret,
Kristian Ottosens hus.
Ta med deg legitimasjon og semesterkort.
Studentnummeret ditt
Informasjon om studieprogrammene 10. august
Seminar til Sundvolden hotell
7-8. september
• Alle nye studenter er
påmeldt
• Faglig og sosialt innhold
• Undervisningen flyttes
• Reise, mat og opphold er dekket
Informasjon om studieprogrammene 10. august
Eget rom i bygget
• Programstue/terminalstue for
Informatikk: design, bruk, interaksjon
• Rom 3408 Algol
• PC-er
• Kaffetrakter, kjøleskap…
• Miljø!
• Samarbeid!
Informasjon om studieprogrammene 10. august
Spesielt for deg som starter på Ifi i høst!
Aktuelt ved semesterstart:
• Laptophjelp (installasjon, oppsett og
feilsøking)
[email protected]
Informasjon om studieprogrammene 10. august
Åpen sone for eksperimentell
informatikk
http://sonen.ifi.uio.no/
Rom 3407, Ada
Informasjon om studieprogrammene 10. august
11. 08. 2014
Informasjon om studieprogrammene 11. august
ForVei
• Forberedende veiledning for
realfagsstudenter
Ilan & Linda
Informasjon om studieprogrammene 10. august
Livet rundt studiene
• Studentsamskipnaden (SiO) har et bredt
tilbud for studenter:
Studentbolig, trening, helse (fastlege),
rådgivning, barnehager mm
• Studentorganisasjoner:
Cybernetisk selskab, fagutvalget, [email protected],
Navet, realistforeningen – engasjer deg!
Informasjon om studieprogrammene 10. august
11. april 2011
Ny Powerpoint mal 2011
20
Hva skjer videre i dag?
• 15.00: Velkomstseremoni i sentrum
• Grilling utenfor OJDs hus
• Studentkjelleren Escape holder åpent
Informasjon om studieprogrammene 10. august
Spørsmål? Hjelp og veiledning
Resepsjonen i 1. etasje i Ole-Johan Dahls hus
Ekspedisjonen i 4. etasje
Drop-in veiledning hver dag kl. 12.00-15.00
I semesterstarten:
kl. 09.00-11.00 og 12.00-15.00
E-post: [email protected]
Informasjon om studieprogrammene 10. august
Mye å huske på?
www.ifi.uio.no
Institutt for informatikk
Informasjon om studieprogrammene 10. august
Lykke til med studiestarten!
11. 08. 2014
Informasjon om studieprogrammene 11. august