PowerPoint-presentasjon

Muntlig eksamen i
matematikk
Bodø 12 mars 2015
Foto: Bjørn Erik Olsen
Litt om resultat vår 2014
Standpunkt
1
2
3
4
5
6
IV
Snitt
Matematikk 1P-Y (MAT1001)
133
542
477
381
261
76
71
3,17
Matematikk 2P-Y (MAT1005)
22
120
148
115
85
14
9
3,32
Matematikk 1T-Y (MAT1006)
0
12
21
18
11
2
8
3,53
Matematikk 2T-Y (MAT1010)
0
9
7
6
2
3
0
3,37
Matematikk 1P (MAT1011)
48
251
274
233
129
17
12
3,20
Matematikk 1T (MAT1013)
18
95
147
169
130
52
2
3,74
Matematikk 2P (MAT1015)
34
188
226
215
164
48
15
3,49
Eksamen
1
2
3
4
5
6
IM
Snitt
Matematikk 1P-Y (MAT1001)
43
67
55
41
32
12
0
2,95
Matematikk 2P-Y (MAT1005)
49
84
49
18
5
1
0
2,27
Matematikk 1T-Y (MAT1006)
0
5
6
1
0
0
0
2,67
Matematikk 2T-Y (MAT1010)
3
11
2
3
1
0
0
2,40
Matematikk 1P (MAT1011)
36
54
45
20
6
0
0
2,42
Matematikk 1T -E (MAT1013)
10
16
22
24
13
1
0
3,20
Matematikk 2P (MAT1015)
24
88
71
52
18
0
0
2,81
Matematikk 1P-Y, Muntlig (MAT1101)
0
2
10
9
2
5
0
3,93
Matematikk 2P-Y, Muntlig (MAT1105)
0
5
9
13
9
5
0
4,00
Matematikk 1P, Muntlig (MAT1012)
0
2
1
2
1
0
0
3,33
Standpunkt
1
2
3
4
5
6
IV
Snitt
Matematikk R1 (REA3022)
4
42
72
82
67
33
8
3,88
Matematikk R2 (REA3024)
13
29
47
44
41
22
1
3,70
Matematikk S1 (REA3026)
2
24
33
29
27
3
2
3,54
Matematikk S2 (REA3028)
2
31
24
26
13
4
0
3,29
Eksamen
1
2
3
4
5
6
IM
Snitt
Matematikk R1 (REA3022)
8
37
31
38
25
5
0
3,35
Matematikk R2 (REA3024)
16
25
36
18
28
9
0
3,33
Matematikk R2, muntlig (REA3025)
1
5
6
8
6
9
0
4,14
Matematikk S1 (REA3026)
5
11
18
9
7
1
0
3,10
Matematikk S1, muntlig (REA3027)
0
2
2
1
1
0
0
3,17
Matematikk S2 (REA3028)
13
19
20
10
5
0
0
2,63
Matematikk S2, muntlig (REA3029)
1
3
6
3
1
0
0
3,00
Tallet på matematikkelever holder seg godt
… og er rimelig kjønnsbalansert
Et eksamensspørsmål mange har lurt på
Nasjonalt regelverk for muntlig eksamen
Forberedelsesdagen
• Forutsetter at faglærer har informert elevene om
organisering osvosv da trekket ble gjort kjent
Forberedelsen
• ,,
Gjennomføringa av eksamen
Eksamen våren 2014 . . . . og våren 2015
• En årsak til at slike samlinger arrangeres:
• kvalitetssikring av eksamen i Nordland fylke
• evaluering & kvalitetssikring må skje i diskusjoner og i et
profesjonsfellesskap
• kjennskap til
o
o
o
o
o
vurdering (forskrift)
vurderingsprinsipp
læreplan
nasjonalt regelverk om eksamen
fylkets retningslinjer
• eksamen på én skole skal være likeverdig med tilsvarende
eksamen på andre skoler
• sensuren skal være så lik som mulig
Kvalitetssikring
•
•
•
•
•
faglærer og seksjon arbeider kontinuerlig med læreplanforståelse
og vurderingsarbeid
faglærer som får parti, utarbeider forslag til oppgave (gjerne
sammen med kolleger)
seksjonsleder godkjenner det faglige
eksamensleder kvalitetssikrer og sender til sensor
sensor kommer evt med innsigelser og ønsker om endringer
Kvalitetssikring
•
•
•
etter eksamen er gjennomført, gir sensor tilbakemeldinger
(sensorskjema)
fagseksjonen/avdelinga/skolen evaluerer vårens eksamen på
høsten
fylkets fagsamlinger drøfter
• Men den beste eksamensskoleringa får en ved å
melde seg som sensor!!!!!
Sjekk av eksamensoppgaver fra våren 2014
• Oppfyller eksamensoppgavene de krav som regelverket
stiller?
• Legger oppgavene for sterke føringer eller er de
tilstrekkelig åpne?
• Skal oppgaven eller eleven sjøl velge ut læreplanmål?
• Tekstmengden: Hva skal gis av praktisk informasjon 48
timer før og hva skal det opplyses om i forberedelsen?
• Gode eller mindre gode oppgaver/oppgavetyper?