Strategi og Ledelse

STRATEGIPROFILEN
VED NHH
Therese Kobbeltvedt, Dr. Psychol.
Institutt for Strategi og Ledelse
NHH
S
STRATEGIPROFILEN VED NHH
Noen særtrekk
S Virkelighetsnære fag og kurs
S Teoriene vi bruker må være konkrete nok til å anvendes og
verifiseres
S Strategiprofilen er i utvikling og blir modernisert
S Vi bruker parametre for individene i organisasjonen i dag
S Faget er i utvikling
S
Ny kunnskap fra psykologi; individ data
S Målsetningen er å forstå og predikere, forhindre skade og skape
verdi gjennom human kapital
Noen særtrekk
S Realisme leder til utvelgende teorier og modeller
S Forskjellig teori benyttes for å bygge modeller om effektivt
organisasjonsdesign kombinert med strukturer for motivasjon
av ulike typer arbeidstakere
S Realisme påvirker kunnskapsmodeller
S Top down vs. Bottom up prosesser pågår parallellt
S Valideringer av teoretiske modeller pågår kontinuerlig
S Teorier justeres iht ny empiri.
S Det pågår en kronisk tilpasningsprosess i et dynamisk fagfelt.
Noen flere særtrekk
S Fokus på drivere av effektivitet, overskudd og
konkurranseevne
S Hva ligger bak regnskapstall og aksjekurser
S Hvordan kan en økonom bidra til økt verdiskapning og
hindre verdiforringelse
Noen enda flere særtrekk
•
Vi bruker matematisk språk i undersøkelsene våre, men i
undervisningen bruker vi en rekke ulike metoder
•
I en masterutredning kan man velge mellom kvalitativ eller
kvantitativ metodikk
•
Mange kvaliteter kan tallfestes
•
Imidlertid er det ofte verbal tale som brukes til å formidle
tallfestede resultater
•
•
Verdien av presist språk er like høy og drivende som verdien av
tallmessigheter
Ingen motsetning mellom våre fag og økonomifagene. Vi studerer atferd.
Hvorfor denne profilen?
S Gir verktøy og ideer til økt verdiskapning på
arbeidsplassen
S Gir basis for innovasjon – utnytting av imperfeksjoner i
arbeidslivet – gap mellom teori og praksis
S På topp i studentevaluering internt ved NHH
S NHH kandidater etterspør raskt mer kunnskap om
strategi og ledelse etter få år i praksis
Litt om forskningen
S Har tidligere hatt flest publikasjonspoeng per ansatt og
samlet ved NHH, for eksempel
•
•
•
•
Hvordan virker kunnskap inn på verdiskapning og
overskudd
Effektiv norsk/skandinavisk ledelse
Hvordan bidrar struktur og innhold i nettverk til
verdiskapning
Verdiskapning via motivasjon av kunnskapsarbeidere
Eksempler på tidligere
masterutredninger
S Effektiv ledelse av kunnskapsarbeidere
S Integrasjonsprosesser etter oppkjøp
S Effekter av kommunikasjon på iverksetting av strategiske
endringer
S Forhandlingsstil og adferd i økonomiske spill
Eksempel på
Eksamenbesvarelse på STR
S https://www.youtube.com/watch?v=7jnVfqHilBA
Hva er våre kandidaters første jobb
S Mange går til konsulentbransjen (ca 30 %)
S Ellers er fordelingen som for andre NHH-kandidater