Valg 2015 Veien videre med EVA

Kort om departementets arbeid mot
2015
Håvard Tvinnereim, Siri Dolven, Kristin Skorpen,
Else Muri, Knut Magne Watne
Valgforums fagdag og årsmøte 7. mars 2015
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Viktige datoer
•
•
•
•
•
•
•
•
2
01.01.15
02.01.15
05.01.15
19.01.15
Mars
01.04.15
31.03.15
April/mai
EVA brukerstøtte åpner
EVA mottar foreløpig manntall
Sertifikater til EVA Admin mottas
EVA Admin tilgjengelig
Opplæring
EVA Skanning tilgjengelig
Frist innlevering av listeforslag
Opplæring
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Viktige datoer
•
•
•
•
•
•
•
•
3
01.06.15
01.06.15
Juni
15.06.15
30.06.15
10.08.15
27.08.15
Sept.
Godkjennelse av listeforslag
Konfigurasjonsfrist EVA Admin
Opplæring
Prøvevalg EVA Admin
Skjæringsdato
Forhåndsstemmegivningen starter
Prøvevalg EVA Skanning
Valgdag
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Opplæring 2015
4
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Områder til vurdering –
basert på evaluering
• 8 kompetanseteam – dekket hele landet
• Kompetanseteam
– Varierende kvalitet
– Flaskehals
– Større involvering fra KMD
• Faglig innhold – tilpassing
– Regelverk/system
– Fylkeskommunene
– Små/store kommuner
5
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Områder til vurdering –
basert på evaluering
• Metode
– Mindre grupper for praktisk opplæring
– Webcast/film - vellykket
– Bedre opplæringsmateriell
• Økonomi og administrasjon
– Kompensasjon
– Hotellfasiliteter
6
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Gjennomføring 2015
• Kommuner og fylkeskommuner er selv
ansvarlig for opplæring av
valgmedarbeidere i egen organisasjon.
• KMD vil lære opp 1-3 sentrale
valgmedarbeidere i hver
kommune/fylkeskommune
• KMD foretar direkte opplæring(ikke bruk
av kompetanseteam)
7
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Gjennomføring 2015
• Viktig informasjon og introduksjonskurs
– Desember 2014 – webcast/film
• 3 faglige bolker 2015:
– Mars: Konfigurasjon og listeforslag
– April/Mai: Stemmegivning og prøving
– Juni: Opptelling/skanning/oppgjør
• Repetisjon – webcast/film
8
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Gjennomføring 2015
Hver faglig bolk består av 4 samlinger
Hver samling går over 2 dager
Kommunene melder seg på
Alle samlingene arrangeres i Oslo
Dag 1 – felles samling (regelverk, rutiner,
system)
• Dag 2 – mindre grupper – (trening i EVA)
• Etablere en kompetansegruppe
(kommuner)
•
•
•
•
•
9
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Brukerstøtten 2015
10
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Antall henvendelser 2013
system, regelverk/valgfag, teknisk/drift, portaler
Telefon
E-post
Samlet
Totalt
4145
4211*
8356
Besvart Brønnøysundregistrene
1237
2108
3345
Videresendt til departementet
2908
2103
5011
*3177 er unike henvendelser, 1034 er henvendelser som er knyttet til en registrert sak
11
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Områder til vurdering –
basert på evaluering
• Bruk av Brønnøysundregistrene som 1.
linje
– Stort omfang av saker
– Mange henvendelser videresendt til KMD
– Ulik kvalitet på saksbehandlerne
– Spisse kompetansen i BR
– Bedre opplæring, tettere samarbeid
– Bedre verktøy
12
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Brukerstøtten 2015
• Fortsatt lokal problemløsning
– Valgmedarbeider og valgansvarlig
• Henvendelse i brukerstøtten
– Sentrale valgmedarbeidere
13
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Brukerstøtten 2015
• Alle henvendelser skal registreres
– Telefonhenvendelser
– Skriftlige henvendelser
– Saksnummer
• Ett felles telefonnummer inn
– Tastevalg - kompetanseområder
• Nytt brukerstøttesystem - skriftelig
– Kategorisering - kompetanseområder
14
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Vise brukerstøttesystem for sentral
valgmedarbeider
• http://selvhjelp.valg.no
15
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
EVA Admin i 2015
16
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
5 utviklingsområder
Brukere og roller
Opptelling
Rapporter og statistikk
Informasjon til media
Bydelsvalg
17
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
EVA Skanning i 2015
18
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
EVA Skanning i 2015
• Full utrulling – alle kommuner
• Hele løsningen forbedres vesentlig
• Tidligere ferdigstillelse
• Opplæring mer integrert i øvrig opplegg
• Skanningleverandører videreføres
19
Kommunal- og moderniseringsdepartementet