Masterstudier på NHH

Masterstudier på NHH
Kenneth Fjell
Dekan for masterutdanningen
Masterdagen 14. april 2015
1
NHH – Når kvalitet gjelder
Visste du at: Nobelprisen i økonomi i 2004 ble tildelt en professor tilknyttet NHH?
• Norges fremste miljø for forskning og utdanning i økonomi og
administrasjon (NHH, SNF, AFF)
• Internasjonalt anerkjente fagpersoner som er ledende innen sine felt
• Medlem av CEMS Global Alliance in Management Education
• 5-årig akkreditering av EQUIS (European Quality Improvement System)
tre ganger på rad
• Norges mest aktive studentmiljø og et nettverk på nærmere 7000 alumni
2
NHH tilbyr to fulltids masterprogram
Visste du at: På NHH kan du ta Gründerskolen som en del av masterstudiet?
• Master i økonomi
og administrasjon (MØA)
• Master i regnskap
og revisjon (MRR)
3
Master i økonomi og administrasjon (MØA)
• Toårig profesjonsstudium som gir mange muligheter for å
arbeide i næringsliv, offentlig forvaltning og andre
organisasjoner; som spesialister, rådgivere eller ledere
• Siste del av femårig siviløkonomstudium basert på
Bachelor i Økonomi- og administrasjon (BØA)*, Bachelor
i regnskap og revisjon (BRR)** eller tilsvarende
* I henhold til NRØAs «Plan for Bachelor i økonomi og administrasjon»:
http://www.uhr.no/documents/B_A_plan_vedtatt_17okt11.pdf
** I henhold til Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/uh/rammeplaner/andre/forskrift_rammeplan_b
achelor_regnskap_revisjon.pdf
4
Opptakskriterier MØA
BØA fra NHH: Intern overgang
•
•
•
•
OBS: Bachelorgraden må være fullført før du får starte på master! (få unntak)
Ingen fagkrav eller karakterkrav
Melde overgang innen 15. mai/15. november semesteret før (= uttak av bachelorgrad)
Melde opphold innen 15. mai/15. november (= uttak av bachelorgrad)
- Maksimalt to års opphold mellom studiene. Husk å melde overgang til MØA eller MRR når du vil
fortsette studiet. (Ved mer enn to års opphold gjelder regler for eksterne bachelorgrader)
Ekstern bachelorgrad
• Søknadsfrist 15. mai
• FAGKRAV 2015: BØA, BRR eller tilsvarende, dvs. minst 120 studiepoeng innen
økonomisk-administrative fag, hvorav 90 studiepoeng må dekke følgende faggrupper:
- Metode: 20 studiepoeng (må ha matematikk, statistikk, vitenskapelig metode)
- Samfunnsøkonomi: 15 sp. (må ha mikro- og makroøkonomi)
- Bedriftsøkonomisk analyse: 30 sp. (må ha finansregnskap, økonomistyring, investering og
finansiering)
- Administrasjonsfag: 25 sp. (må ha markedsføring, organisasjon og ledelse, foretaksstrategi)
• KARAKTERKRAV
- Rullerende opptak hvor studentene får tilbud dersom de har høye nok karakterer
- Karakterkravet settes hvert år av en opptaksnemnd (i fjor ble kravet 3,9. A=5, B=4, etc.)
5
Studiestruktur for Masterstudiet i økonomi og
administrasjon
• Fordypning = hovedprofil + selvstendig arbeid
- Selvstendig arbeid må være innenfor hovedprofil
• Støtteprofil gir bredde
• Støtteprofil/valgbare kurs kan tas på utveksling (ett semester)
• NYTT fra og med høsten 2015:
- Empirisk metodekrav innenfor alle fordypninger
- Krav om etikk
6
Krav om etikk på MØA
fra og med høsten 2015
• Alle masterstudenter på MØA må ta minst ett kurs eller
seminar fra etikk-porteføljen
• Kurset/seminaret tas i utgangspunktet som valgbart kurs, men
kan potensielt inngå hovedprofil eller støtteprofil
• Per i dag inkluderer porteføljen:
Ethics portfolio
Course/Seminar
BUS443 Fraud detection
BUS446 Sustainable Business Models
ENE452 Seminar: Global Aspects of Climate Change and
Ethical Challenges
ETI450 Corporate Social Responsibility
STR433 Etisk handling: Individ, organisasjon og samfunn
XXX Diversity in Firms and Ethics
Total sp
7.5
7.5
2.5
7.5
7.5
2.5
7
Masterstudiet i økonomi og administrasjon har
åtte hovedprofiler/fordypningsemner
•
•
•
•
•
•
•
•
BUS – Økonomisk styring
Fordypningsemnene
tilbys alle også som
ECN – Economics
støtteprofiler
ECO – Økonomisk analyse
ENE – Energy, Natural Resources and the
Environment
FIE – Finansiell økonomi
INB – International Business
MBM – Marketing and Brand Management
STR – Strategi og ledelse
+ Støtteprofil: Skatteøkonomi
+ Støtteprofil: Gründerskolen
+ Frie kurs/utveksling
Totalt 120 kurs, 65%
av dem på engelsk
8
Program for resten av Masterdagen 2015
• 10.40 PhD-muligheter (Helge Thorbjørnsen)
• 10.50 Arbeidsmarkedsundersøkelsen (Kjetil S. Larssen)
• 10.55 Internasjonale muligheter (Ann-Mari Haram og Lena
Håre)
- Utveksling
- Gründerskolen/Dobbelgrad/CEMS
- Jobb i utlandet
• 11.15 Pause med forfriskninger i «Speilsalen»
• 11:30 Kort introduksjon av masterprofilene/MRR i plenum her
i Aud. Max
• 12.15: Pause
Separate presentasjoner av profilene:
• 12:30-13:00: Første presentasjon
• 13:15-13:45: Andre presentasjon
9
I Norge er den beste utdanningen gratis!
‹‹På NHH får jeg en faglig innsikt som vil gi meg større
muligheter -man merker det når man gjør et godt valg.››
Harald Hornes Øyen: masterstudent NHH
‹‹NHHS gir deg muligheten til å ta utfordringer på områder du
aldri hadde drømt om - i et miljø preget av sprudlende
engasjement og herlig galskap.››
Ane Furu: NHH alumni
Jeg håper å se dere alle igjen
på immatrikuleringen i august
Ha en flott og informativ Masterdag!
10
11:30: Kort introduksjon av masterprofilene/MRR i
plenum i Aud. Max - satt opp i rekkefølge
NR
PROFIL
NR
PROFIL
1
MRR – Master i regnskap og revisjon
6
ECN – Samfunssøkonomi
2
INB – International Business
7
BUS – Økonomisk styring
3
MBM – Marketing and Brand
Management
8
STR – Strategi og ledelse
4
ENE - Energy, Natural resources and
the Environment
9
FIE – Finansiell økonomi
5
ECO – Økonomisk analyse
12.15: Pause
11
Separate presentasjoner av profilene
• 12:30-13:00: Første presentasjon
• 13:15-13:45: Andre presentasjon
NR
PROFIL
ROM
NR PROFIL
ROM
NR PROFIL
ROM
1
BUS
Agnar S
4
INB
Lab 2
7
ECO
Aud. 24
2
STR
Finn K
5
ENE
Aud. 12
8
MBM
Aud. 21
3
ECN
Lab 1
6
MRR
Aud. 14
9
FIE
Jan M
12
INB
ECN
13
MBM
Aud
Max
ECO
MRR
ENE
FIE
BUS
STR
14