Språkkrav som stilles av politiet og UDI om dokumentasjon av

1
)
Opplæring i norsk og
samfunnskunnskap - krav ved søknad
om permanent oppholdstillatelse og
statsborgerskap
Norunn Breivik og Cecilie Uteng, Utlendingsdirektoratet
21. september 2015
PERMANENT
OPPHOLDSTILLATELSE
2
Kravet til norskkunnskaper
Hvem er omfattet?
4
Ulike krav for ulike grupper
Permanent opphold
Statsborgerskap
Første PO-dannende
tillatelse før 1.9.2005
og borgere av EU/EØS
Ikke krav om opplæring
i norsk og samf.
Mellom 18 og 55 år:
300 t norskopplæring
Første PO-dannende
tillatelse etter 1.9.2005
Mellom 16 og 55 år:
Mellom 18 og 55 år:
250 t norsk + 50 t samf. 250 t norsk + 50 t samf.
Første PO-dannende
tillatelse etter 1.1.2012
Mellom 16 og 55 år:
Mellom 18 og 55 år:
550 t norsk + 50 t samf. 550 t norsk + 50 t samf.
Arbeidsinnvandrere fra
utenfor EØS/EFTAområdet: Første POdannende tillatelse etter
1.9.2005
Mellom 16 og 55 år:
250 t norsk + 50 t samf.
(unntatt fra pliktutvidelsen til 600 timer)
Mellom 18 og 55 år:
250 t norsk + 50 t samf.
(unntatt fra pliktutvidelsen til 600 timer
5
Fritak – tilstrekkelige kunnskaper
Side 6
Fritak - beståtte prøver
7
Andre fritaksgrunner
8
Godkjenning av timer
9
Saksgang
Politiet
UDI
UNE
10
Utfordringer
• Flere etater er involvert
• Mange ulike grupper med ulike timekrav
• Ikke alle får registrert timer i NIR
11
STATSBORGERSKAP
12
Statsborgerskap - krav
13
Hvem er omfattet?
14
Ulike krav for ulike grupper
Permanent opphold
Statsborgerskap
Første PO-dannende
tillatelse før 1.9.2005
og borgere av EU/EØS
Ikke krav om opplæring
i norsk og samf.
Mellom 18 og 55 år:
300 t norskopplæring
Første PO-dannende
tillatelse etter 1.9.2005
Mellom 16 og 55 år:
Mellom 18 og 55 år:
250 t norsk + 50 t samf. 250 t norsk + 50 t samf.
Første PO-dannende
tillatelse etter 1.1.2012
Mellom 16 og 55 år:
Mellom 18 og 55 år:
550 t norsk + 50 t samf. 550 t norsk + 50 t samf.
Arbeidsinnvandrere fra
utenfor EØS/EFTAområdet: Første POdannende tillatelse etter
1.9.2005
Mellom 16 og 55 år:
250 t norsk + 50 t samf.
(unntatt fra pliktutvidelsen til 600 timer)
Mellom 18 og 55 år:
250 t norsk + 50 t samf.
(unntatt fra pliktutvidelsen til 600 timer
15
Fritak
• Samme vurdering som etter introduksjonsloven
og ved søknad om permanent
oppholdstillatelse
16
Fritak - beståtte prøver
17
Foreslåtte endringer
• Bestått prøve i norsk
muntlig (nivå A2)
• Bestått prøve i
samfunnskunnskap på
norsk
• Gjelder søkere mellom
18 og 67 år
18
Utfordringer
• Er opplæringen gitt i henhold til
læreplanen?
• Hvor mange timer opplæring har søkeren
gjennomført?
• Opplæringsstedet eksisterer ikke lenger
19
www.udi.no