Siviløkonom informasjonsmøte vår 2015

Informasjonsmøte Siviløkonom master
17.30-17.45
Velkommen og introduksjon
Janicke L. Rasmussen, PhD – Dean Master
17.45-18.00
Informasjon og muligheter
Debbie Harrison, PhD – Associate Dean for studiet
18.00-18.10
Opprykk til master
Nathalie Gathe – Studiekoordinator
18.10-18.25
Siviløkonom og hvilke dører dette kan åpne
Adriana Jansen – Karriereservice
18.25-18.40
Hvorfor reise ut?
Ellen Tobiasson - Internasjonalt kontor
18.40-19.00
Hvordan er det å være masterstudent?
Jonathan Kjetså & Laura Becheru
Velkommen til informasjonsmøte Siviløkonom!
Janicke L Rasmussen, PhD, Dean Master
Hvorfor ta en master?
• Fordi du gjennom en master får muligheten til å spesialisere deg
• Fordi du øker mulighetene til å få spennende jobber
• Fordi du gjennom en master vil utvikle ferdigheter som anses
veldig viktig for å lykkes i arbeidslivet:
- internasjonale ferdigheter
- kritisk tenkning
- selvstendighet/teamarbeid
- Presentasjonsteknikk
- Jobbe under press/lære å prioritere
• Omtrent samtlige trainee stillinger krever mastergrad
Hvorfor velge BI som din samarbeidspartner?
Fordi BI investerer mye for å ha gode og relevnte masterprogram med høy kvalitet
Studieleveranse
Karriereservice
Produktutvikling
Opptak
Utveksling
Graduation
Eksamen
Bibliotek
Kvalitetssikring
Alumni
Hvorfor velge BI som din samarbeidspartner?
Fordi BI er opptatt av
studiekvalitet
Students
Studiekvalitet:
god studiekvalitet er når
stakeholders forventninger møtes
Business Schools
Employers
Fordi BI er en skole med høye internasjonale ambisjoner
• Triple Crown (1 % av business schools i verden) Økt verdi av graden
• Fordi det legges ned mye arbeid i å tilrettelegge for å sikre at studenter med
en BI grad har et best mulig utgangspunkt for å lykkes i et stadig mer
globalisert arbeidsmarked som har stadig høyere forventninger til kandidater
de ansetter.
- Internasjonale klasserom
- Mange utvekslingsmuligheter (exchange/Double degree/QTEM)
- Kontinuerlig fokus på utvikling av nye måter å bidra til at studentene
utvikler sine internasjonale ferdigheter.
• Fordi du kan være sikker på at et viktig kriterie for at BI lykkes - er at du lykkes
når du kommer ut i arbeidslivet.
Major
Internal,
Double
Internal
not
External degree Total
Opprykk
opprykk
(2nd yr)
MSBU
MSFE
MSLO
MSMA
MSRR
Total
216
124
13
11
17
51
122
122
78
23
42
29
73
245
13
9
6
28
337
45
53
52
124
611
Til slutt:
Mange muligheter – mange valg
Gjør det valg du kjenner er rett for deg
Spør om du er usikker!
Lykke til med valgene du skal gjøre!
Master of Science in Business (siviløkonom)
Debbie Harrison, Associate Dean
Why do you want to do an MSc in Business?
What does BI provide?
•
•
•
•
Deep insight
Research-based teaching and business relevant courses
Experiences outside of BI
Analytical skills
How will you get ‘deep insight’?
1. Which major?
2. Which minor?
3. Alternatives to a minor?
One degree, with 8 majors
• Finance
• Marketing
• International
business
• Logistics
• Economics
• Strategy
• Leadership and
change
• Business law, tax
and accounting
A mixture of courses
Major
Core
courses
Minor
• 6-7 mandatory courses, plus
a thesis
• Ethics, maths, statistics,
micro economics, methods
• 3-4 courses
‘Minor’ courses
7 of the majors
• Finance
• Marketing
• International
business
• Logistics
• Economics
• Strategy
• Leadership and
change
3 ‘stand alone’
• Innovation and
entrepreneurship
• Political economy
• Quantitative
business economics
(QTEM)
How will you get ‘deep insight’?
1. Which major?
2. Which minor?
3. Alternatives to a minor?
Some experiences outside BI
• 1. Internship
• 3.
• 2. Exchange
• 4. Double degree
Analytical skills and…
Master of Science in Business
Spesialiseringsretninger (major)
• Economics
• Strategy
• Logistics - Supply Chains and Networks
• Finance
• Business Law, Tax and Accounting
• Marketing
• Leadership and Change
• International Business
Studieplaner tilgjengelige under Master of Science på @BI
Siviløkonom Majors
DATE
TIME
MAJOR
ROOM
Onsdag 4 mars
12:00-12:45
Finance
C2-010
Onsdag 4 mars
14:00-14:45
Economics
C2-040
Torsdag 5 mars
15:00-15:45
Marketing
C2-010
Tirsdag 10 mars
13:00-13:45
Strategy
C2-040
Onsdag 11 mars
13:00-13:45
Business Law, Tax & Accounting
C2-005
Onsdag 18 mars
13:00-13:45
Logistics, Operations & Supply Chain Management
C2-010
Tirsdag 24 mars
13:00-13:45
Leadership and Change
C2-010
Tirsdag 24 mars
14:00-14:45
International Business
C2-010
Opprykkskrav til masterdelen
• Fullført bachelorgrad (180 studiepoeng) – NB: viktig å konte/
bli ferdig! (husk frister for eksamenspåmelding
kontinuasjon)
• NB! nye regler gjelder for studenter som ble tatt opp til 1. år
bachelor i 2012; ikke lenger mulig med hengefag
• Søknadsfrist 15. april. Opprykkskjema sendes på epost
”BI Presidential Scholarship”
• Dette er et stipend som tildeles toppkandidater (karakter A
på ECTS-skalaen)
• Stipendet dekker semesteravgift for begge årene på master
(betingelser stilles for 2. året)
• Kandidatene som mottar stipendet må være forberedt på å
stille som "BI ambassadører", fungere som talspersoner og
hjelpe med å opprettholde et godt studiemiljø
• Søknadsfrist 15. april
Kun nye 1. års masterstudenter kan søke på dette stipendet
Mastervalg på BI
• Business (siviløkonom)
Kvalifiserer for opprykk
Formelt søke om opptak
• Strategic Marketing
Management
• Leadership and
Organisational
Psychology
• Financial Economics
• Regnskap og Revisjon
• Nettverket QTEM ( MSc in
Business major Finance /
Economics)
Ta kontakt om du lurer på noe
 [email protected]
 Tlf 46 41 00 02
 www.bi.no/msc
 Veiledningsområdet i C3 (13.00- 15.00)
BI Careers Service - Who are we?
We care about your EMPLOYABILITY
7 Trained Careers Advisers
- there for you!
Experience from consulting,
education, recruitment, and
marketing
Find us in C3
What can we offer?
Dedicated contact person from Careers Service
for MSc students
JOB HUNTING COURSES
«Your personal brand»
«CV and application»
«All about interviews»
99 %
Interesting company representatives contribute with tips!
Tailor-made for your class!
Workshops/Events
Relevant and attractive!
• Become more aware of your possibilities
• Something other than company presentations
• Hand-picked representatives
BIs Career Portal
• Job portal
• Register for events/
courses/
company presentations
Single sign on through
@BI
Career Guidance - Just drop by!
We have more than 1000 conversations
every year with students about their career!
FREE
1-1 conversation
15-30 minutes
12-15 every day
10-15 Wednesday
Talk to us about your career!
Network – job search process
Have you used any of
the BI Career Services Yes
57.7
All
78.9
76.6
MSc
Sivøk
45.8
BSc
BI Internship –
credit bearing work experience
• Increase you market value
• Relevant work experience
• 8 weeks full-time 3rd semester
and gain credit
• B average from first semester
Who can apply?
• MSc in Business
• MSc in Leadership and Organizational Psychology
• MSc in Strategic Marketing Management
From your studies to work
We help you with the transition into work life!
We know what you can do to succeed
MSc Business 90 %
440 000 (475 000)
Bachelor 80,6%
367 000 (406 000)
What kind of jobs can I get?
Grades and Motivation
Qualitative /Quantitative
You hold the answers!
Check out:
Hva er typisk BI?
Det finnes over 237.000 mennesker med en
grad fra BI.
Her møter du noen av dem.
BI ALUMNI DATABASE and TYPISKBI.no
Utveksling – Double Degree – QTEM
Hvorfor reise ut?
Utveksling – ett semester – 100 partnere
Double Degree – Første år på BI – Andre år:
- Queens Business School i Canada
- EDHEC i Lille, Frankrike
- Catolica i Lisboa, Portugal
•
What is QTEM?
QTEM – Masters Network in
Quantitative Techniques for Economics and Management
Quantitative
and analytical
(min. 50
ECTS)
Excellence
GMAT
score 650)
Academic and
Corporate
Partners
International
(3 countries)
QTEM Academic Partners
1.
Amsterdam
2.
Brussels
3.
Frankfurt
4.
Hangzhou
5.
Lausanne
6.
Melbourne
7.
Moscow*
8.
Nice
9.
Oslo
10.
Porto
11.
Rome
12.
Tokyo
47
New expected Academic Partners
in Canada, China, Hong Kong, USA
QTEM – Masters Network in
Quantitative Techniques for Economics and Management
• Søknadsfrist : 15 April
- MSc in Business, QTEM (major Finans/Economics)
• - Siviløkonom
- Bachelor i økonomi og adminstrasjon
- BBA
- Bachelor i Finans
• Opptakskrav : B
B i alle kvantitative kurs
• GMAT: anbefalt score 650
• Utveksling 2 og 3 semester
• 2 måneders internship
Current QTEM Corporate Partners
49
GMAT kurs – 24 juni – 1. juli 2015
•
•
•
•
36 timers online kurs
6 dager 15:00 – 22:00
QTEM studenter får kursavgift refundert
Påmelding: 15. april
Informasjon: www.bi.edu/qtem, www.qtem.org
[email protected]
QTEM student 2013-2015
• Første og siste semester på BI
• Internship
• Utveksling andre og tredje semester:
våren 2014 – University of Amsterdam
høsten 2015 – LUISS, Roma
• Oktober 2015
MSc in Business, major Finance – Sidetittel Siviløkonom
+ QTEM Master – Graduation i Roma
Internasjonalt Kontor in C3
Besøk Internasjonalt kontor i C3
eller
International corner i biblioteket
[email protected]
@bi – Go Abroad with BI
Agenda
•
•
•
•
Om meg
Hvorfor gidde å ta en master?
Hvorfor velge BI etter tre laaange år?
Hva har jeg fått ut av det?
Jonathan Eikenaar Kjetså
•
•
•
•
Bachelor på BI (Siviløkonom)
25 år
Forsvaret  NHH  BI
Deltidsjobb på BI og i Menon Business Economics
Student Experiences
Laura Becheru
MSc in Business, Major in Strategy
2nd Year
Why Norway?
• One of the best countries to
live in
• Peaceful, safe, clean
• Beautiful nature
• Strong economy
• Build network
Why BI?
• Great reputation
• International orientation
• Possibility to customise my
programme
• Future employability
MSc in Business:
A Challenging and Rewarding Experience
• What to expect?
• Solid theoretical foundations
• Apply the theory: case studies, industry
projects, research projects, presentations
• Group-based projects: team-work skills
• Process evaluation: constant feedback
• Continuous time management exercise
• Practice makes perfect
Transferable skills for the modern business environment!
Tips and tricks!
• Prepare before each class
• Engage in class
• Go the extra mile:
•
•
•
•
Minor
Internship
Exchange
Double Degree
• More than just school:
• Join a society
• Visit & explore
• Personal development